Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

1. Název
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Bankovní spojení
6. IČO
7. DIČ
8. Dokumenty
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.