Parky v katastrálním území Malá Strana

Park na Klárově
 • Umístění: u metra A- Malostranská
 • Oplocení: ne
 • WC: ne (nejbližší v metru)
 • Voda: ne
 • Provozní doba: bez omezení
 • Dětská hřiště: ano, malé oplocené
 • Sportoviště: ne
 • Sochy: pomník obětem II. odboje a pomník československým letcům  RAF
 • Bezbariérovost: ano
 • Psi: pouze na vodítku
Park Holubička
 • Umístění: u metra A- Malostranská
 • Oplocení: zábradlí
 • WC: v metru
 • Voda: ne
 • Provozní doba: bez omezení
 • Lavičky: ano
 • Dětská hřiště: ne
 • Sportoviště: ne
 • Sochy:  dívka s holubicí
 • Psi:  pouze na vodítku
Vojanovy sady
 • Umístění: vchod z ulice U Lužického semináře
 • WC: ano
 • Voda: ano
 • Provozní doba:
  • prosinec, leden: 8,00 – 16,00
  • únor, březen, říjen, listopad: 8,00 – 17,00
  • duben – září: 8,00 – 19,00
 • Dětská hřiště:  ano
 • Zahradní architektura: ano
 • Vodní prvky atp.: rybníček s fontánou
 • Sochy:  ano
 • Bezbarierovost: ano
 • Psi – zákaz vstupu
Nosticova zahrada
 • Umístění: vchod z Kampy a z ulice Nosticova
 • Provozní doba:  bez omezení
 • Zahradní architektura: ano
 • Vodní prvky atp.
 • Sochy: ano, dívka s amforou
 • Bezbarierovost: ano
 • Psi: na vodítku

Zahrada založená po roce 1765 hrabětem Františkem Antonínem Nosticem byla původně větší a ve své originální podobě se rozkládala ještě v roce 1850. Novodobá úprava byla provedena po roce 1950. Současná rozloha zahrady je pouze 0,38 hektaru a nachází se v nadmořské výšce 190 metrů v těsném sousedství Kampy, od které ji odděluje koryto Čertovky.

Park Kampa
 • Umístění: vchod z ulice Říční,  náměstí Na Kampě a z ulice Nosticova
 • WC: ano
 • Voda: ano
 • Provozní doba:  bez omezení
 • Dětská hřiště:  ano
 • Sochy: ano  pomník Josefa Dobrovského, socha dívky „Réva“
 • Památné stromy: ano Platan javorolistý
 • Bezbarierovost: ano
 • Psi: volné pobíhání po celé ploše
Parčík v Jelení ulici
 • Umístění: před Ministerstvem kultury
 • WC: ne
 • DH: ne
 • Provozní doba: bez omezení
 • Sochy: ano, Francisk Skorina
 • Psi: volné pobíhání psů dovoleno

Parky v katastrálním území Staré Město

Střelecký ostrov
 • Umístění: ostrov naproti Národnímu divadlu, pod mostem Legií
 • WC: ano
 • Voda: ano
 • Provozní doba:
  • listopad – březen: 6,00 – 20,00
  • duben – říjen: 6,00 – 23,00
 • Dětská hřiště: ano
 • Bezbarierovost: ano – výtah
Ostrov byl původně přírodního charakteru, s přírodní bylinnou a později i stromovou vegetací. Po požáru dřevěné střelnice Sbor pražských ostrostřelců postavil v roce 1812 na ostrově novou, zděnou podsklepenou patrovou empírovou budovu s hostincem, navrženou architektem J. K. Zobelem (dnes č. p. 336, orientační číslo nemá). V roce 1842 byla budova opravena, v letech 19351937 byla podle návrhu architektů Jana Zázvorky a J. Libánského rozšířena o terasu, kavárnu a lodžii. V patře byl vybudován i kinosál. Dnes je budova chráněna jako kulturní památka. Na průčelí hostince se nachází nápis Nobis et posteritati (Nám i potomkům). V polovině 19. století bylo stromořadí rozšířeno a na ostrově byla vybudována zděná restaurace (dosud stojící). Krajinářská úprava severní části ostrova je doložena na polohopisném plánu Malé Strany a Hradčan z roku 1891. V 60. letech 20. století byl zchátralý park obnoven. Jižní část ostrova i s budovou restaurace byla v druhé polovině 20. století přidělena Tělovýchovné jednotě Start Praha která si za restaurací vybudovala několik hřišť. Budova hostince, ač stojí napříč směru toku řeky, přežila povodně v roce 1890 i v roce 2002. Povodeň roku 2002 přinesla na ostrov velké nánosy písku, znovu zpřístupněn byl 16. května 2003. V roce 2013 proběhla rozsáhlá rehabilitace celého parku podle projektu Ing. Tomáše Jiránka.
Park na Smetanově nábřeží
 • Umístění: mezi mostem Legií a Karlovym mostem
 • Oplocení: ano
 • WC: ne
 • Voda: v kašně
 • Provozní doba:
  • listopad-březen: 8,00 – 18,00
  • duben-říjen:     7,00 – 22,00 
 • Dětská hřiště: ne
 • Vodní prvky:   Hold českých stavů  (Krannerova fontána)
 • Bezbarierovost: ano
 • Psi:   pouze na vodítku
Park na Staroměstském náměstí
 • Umístění: Staroměstské náměstí za radnicí
 • Oplocení: kolem trávníku
 • WC: ne
 • Voda: ne
 • Provozní doba: bez omezení
 • Dětská hřiště: ne
 • Zdroj pitné vody: ne
 • Bezbarierovost: ano
 • Psi: na vodítku, do oplocených částí pobíhání nedovoleno
Parčík v Pařížské ulici
 • Umístění: Pařížská u Staronové synagogy
 • Oplocení: kolem zeleně
 • WC: ne
 • Voda: ne
 • Provozní doba: bez omezení
 • Dětská hřiště: ne
 • Zdroj pitné vody: ne
 • Sochy:  ano
 • Bezbarierovost: ano
 • Psi: na vodítku, do oplocených částí vstup zakázán
Alšovo nábřeží
 • Umístění: nábřeží u Rudolfina
 • Oplocení: ne
 • WC: ne
 • Voda: ne
 • Provozní doba: bez omezení
 • Zdroj pitné vody: ne
 • Vodní prvky atp.: ano fontánky u Mánesova mostu
 • Sochy:  ano, Josef Mánes
 • Bezbarierovost: ano
 • Psi: na vodítku
Palachovo náměstí
 • Umístění: parčík před Rudolfinem
 • WC: ne
 • Voda: ne
 • Provozní doba: bez omezení
 • Dětská hřiště: ne
 • Zdroj pitné vody: ne
 • Vodní prvky atp.: ne
 • Sochy: ano Antonín Dvořák
 • Psi:  na vodítku
Park Na Františku
 • Umístění: mezi Nemocnicí Na Františku a Ministerstvem průmyslu
 • Oplocení: ne
 • WC: ne
 • Voda: ne
 • Provozní doba: bez omezení
 • Dětská hřiště: ne 
 • Sportoviště: v sousedství sportoviště  Na Františku
 • Zdroj pitné vody: ne
 • Zahradní architektura: ne
 • Vodní prvky atp.: ne
 • Sochy: ne
 • Bezbarierovost: ano
 • Psi: na vodítku

Parky v katastrálním území Nové Město

Vrchlického sady
 • Umístění: park před Hlavním nádražím
 • Oplocení: kolem DH
 • WC: na DH a na nádraží
 • Voda: na DH
 • Provozní doba: bez omezení
 • Dětská hřiště: ano
 • Zdroj pitné vody: na DH
 • Sochy: ano W.Wilson, Jan Svatopluk Presl a Sbratření
 • Bezbarierovost: ano
 • Psi:  volné pobíhání dovoleno pouze na vyhrazených místech
Park na nábřeží Ludvíka Svobody
 • Umístění: ulice Lannova
 • Oplocení: ano
 • WC: ano
 • Voda: ano
 • Provozní doba:
  • červen až srpen: 9,00 – 21,00
  • září až říjen: 9,00 – 20,00
  • duben až květen: 9,00 – 20,00
  • listopad až březen: 10,00 – 18,00
 • Dětská hřiště: ano
 • Sportoviště:  ano
 • Zdroj pitné vody: ano
 • Vodní prvky atp.: ano
 • Sochy: ne
 • Bezbarierovost: ano
 • Psi: volně mimo oplocení, uvnitř zákaz vstupu psů
Čelakovského sady
 • Umístění: park vedle Muzea
 • Oplocení: ne
 • WC: ne
 • Voda: ne
 • Provozní doba: bez omezení
 • Dětská hřiště: ne
 • Sportoviště: ne
 • Zdroj pitné vody: ne
 • Vodní prvky atp.:  ne
 • Sochy: ano  Otýlie Sklenářová
 • Bezbarierovost: ano
 • Psi: na vodítku
Slovanský ostrov
 • Umístění: ostrov vedle Národního divadla = Žofín
 • Oplocení: ano
 • WC: ano
 • Voda: ano
 • Provozní doba: 6,00 – 23,00 hodin, celoročně
 • Dětská hřiště: ano + zahradní železnice
 • Zdroj pitné vody: ano
 • Vodní prvky atp.: ano
 • Sochy: ano Božena Němcová a Souzvuk
 • Bezbarierovost: ano
 • Psi: na vodítku
Parčík na Senovážném náměstí
 • Umístění: parčík na Senovážném náměstí
 • Oplocení: ne
 • WC: ne
 • Voda: ano
 • Provozní doba: bez omezení
 • Dětská hřiště: ne
 • Sportoviště: ne
 • Zdroj pitné vody: ano, pítko
 • Vodní prvky atp.: kašna se sochami Anny Chromy
 • Sochy: dtto
 • Bezbarierovost: ano
 • Psi: na vodítku
Parčík v Petrské ulici
 • Umístění: parčík v Petrské ulici
 • Oplocení: ano
 • WC: ne
 • Voda: ano
 • Provozní doba:
  • 15.4. – 14.9.: 7,00 – 22,00
  • 15.9. – 14.10.: 7,00 – 19,00
  • 15.10. – 14.4.: 8,00 – 17,00
 • Dětská hřiště: ne
 • Zdroj pitné vody: ano
 • Zahradní architektura: ne
 • Vodní prvky atp.: ano
 • Sochy: ne
 • Bezbarierovost: ano
 • Psi: na vodítku
Parčík u Jindřišské věže
 • Umístění: u kostela Sv. Jindřicha v Jindřišské ulici
 • Oplocení: ano
 • WC: ne
 • Voda: ne
 • Provozní doba: bez omezení
 • Dětská hřiště: ne
 • Sportoviště: ne
 • Zdroj pitné vody: ne
 • Zahradní architektura: ne
 • Vodní prvky atp.: ne
 • Sochy: ne
 • Bezbarierovost: ano
 • Psi: na vodítku
Františkánská zahrada
 • Umístění: vnitroblok mezi Jungmannovým náměstím a Vodičkovou ulicí
 • Oplocení: kolem bylinkové zahrádky
 • WC: ano
 • Voda: ano
 • Provozní doba:
  • 15.4. – 14.9.: 7,00 – 22,00 hod.
  • 15.9. – 14.10.: 7,00 – 20,00 hod.
  • 15.10. -14.4.: 8,00 – 19,00 hod.
 • Dětská hřiště: ano
 • Zdroj pitné vody: ano
 • Zahradní architektura: ano
 • Vodní prvky atp.: ano
 • Sochy: ano – prameník soška chlapec, prameník s mramorovým podstavcem
 • Bezbarierovost: ano
 • Psi: zákaz vstupu