O kultivaci a oživení památkové rezervace se v radě MČ Praha 1 stará Michal Caban.

Ing. Michal Caban

Telefon: 221 097 779

E-mail: michal.caban@praha1.cz

„Smyslem Manuálu pro kultivovanou Prahu je očistit ulice od nevkusné reklamy a vizuálního smogu, s nímž se potýká především historické centrum. Málokteré město se může pyšnit takovou mnohotvárností architektonických vrstev a stylů, jen to občas nepoznáte v úrovni očí: původní bohatství pražské architektury je překryto záplavou tuctových reklamních prvků z laciných materiálů. Věřím, že se v tomto směru dá najít řešení, které pozvedne vizuální podobu historického centra, a přitom bude respektovat soukromé vlastnictví, právo na pokojné bydlení a sladí rozdílné estetické cítění. Víme, že vůle něco změnit je i v řadách vlastníků nemovitostí a provozoven. Je to o vzájemné komunikaci.“