Praha 1 si váží všech osobností, které mají k historickému centru vřelý a pozitivní vztah a které svou činností a výslednými díly přispívají  k českému uměleckému i vědeckému dědictví. Za jejich počiny uděluje Praha 1 významným osobnostem Čestné občanství a Cenu Prahy 1.

Čestné občanství je udělováno osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj Městské části Praha 1. Cena Prahy 1 přísluší za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k městské části Praha 1. „Každý výběr osobnosti pečlivě zvažujeme. Chceme, aby Cena Prahy 1 i Čestné občanství byly uděleny právem. Návrhy na ocenění nám zasílají i sami občané Prahy 1. Po detailním výběru necháváme nominované schvalovat Zastupitelstvem městské části Praha 1,“ uvedl starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký.

Dosavadní čestní občané Prahy 1
2007 ČO – Ladislav Sitenský, fotograf
2008 ČO – Josef Topol, básník a dramatik

ČO – PhDr. Josef Hrnčíř, dirigent a muzikolog

2010 ČO – Ing. arch. Josef Hyzler, architekt

ČO in memoriam – Jindřich Pavliš, staral se o zahradu ve Vojanových sadech, dřevorubec

2012 ČO – Hana Hegerová, zpěvačka
2013 ČO – Ilja Hurník, hudební skladatel, dramatik, spisovatel
2014 ČO in memoriam – generál Karel Václav Petřík, československý generál

ČO in memoriam – Vladimír Jiránek, karikaturista, ilustrátor, režisér animovaných filmů

2015 ČO in memoriam – Bedřich Kopecný, spisovatel (duo Neprakta)

ČO in memoriam – Radim Palouš, filosof, pedagog, komeniolog

2016 ČO – Ladislav Smoček, spisovatel, dramatik, divadelní režisér

ČO in memoriam – Eliška Junková, automobilová závodnice

ČO – Marek Eben, herec, moderátor

2017 ČO in memoriam – Markéta Kyliánová, vynikající tanečnice

ČO – Vladimír Jirout, architekt, zásluha o výstavbu metra

2018 ČO in memoriam – Josef Bílý, armádní generál

ČO Michael Prostějovský, textař, libretista, rozhlasový novinář

ČO Jiří Kylián

ČO Ester Ledecká

Všem oceněným děkujeme za jejich umělecký či vědecký přínos. Jsme hrdí na to, jak skvělé osobnosti v České Republice a v centru hlavního města máme!

Navrhněte udělení Čestného občanství MČ Praha 1 / Ceny Prahy 1

Fotogalerie