Praha 1 si váží všech osobností, které mají k historickému centru vřelý a pozitivní vztah a které svou činností a výslednými díly přispívají  k českému uměleckému i vědeckému dědictví. Za jejich počiny uděluje Praha 1 významným osobnostem Čestné občanství a Cenu Prahy 1.

Na tomto odkazu najdete, jak můžete podávat návrhy pro rok 2019.

Čestné občanství je udělováno osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj Městské části Praha 1. Cena Prahy 1 přísluší za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k městské části Praha 1.

Čestní občané Prahy 1

2007Ladislav Sitenský, fotograf
2008Josef Topol, básník a dramatik
PhDr. Josef Hrnčíř, dirigent a muzikolog
2010Ing. arch. Josef Hyzler, architekt
ČO in memoriam – Jindřich Pavliš, staral se o zahradu ve Vojanových sadech, dřevorubec
2012Hana Hegerová, zpěvačka
2013Ilja Hurník, hudební skladatel, dramatik, spisovatel
2014ČO in memoriam – generál Karel Václav Petřík, československý generál
ČO in memoriam – Vladimír Jiránek, karikaturista, ilustrátor, režisér animovaných filmů
2015ČO in memoriam – Bedřich Kopecný, spisovatel (duo Neprakta)
ČO in memoriam – Radim Palouš, filosof, pedagog, komeniolog
2016Ladislav Smoček, spisovatel, dramatik, divadelní režisér
ČO in memoriam – Eliška Junková, automobilová závodnice
Marek Eben, herec, moderátor
2017ČO in memoriam – Markéta Kyliánová, vynikající tanečnice
Vladimír Jirout, architekt, zásluha o výstavbu metra
2018ČO in memoriam – Josef Bílý, armádní generál
Michael Prostějovský, textař, libretista, rozhlasový novinář
Jiří Kylián
Ester Ledecká
2019Kamila Moučková

Všem oceněným děkujeme za jejich umělecký či vědecký přínos.

Fotogalerie