O udělení cen Prahy 1 a čestného občanství rozhoduje rada na základě doporučení Komise pro občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1

Pravidla pro udělování cen a Čestného občanství – PDF

Čestné občanství Prahy 1

Praha 1 si váží všech osobností, které mají k historickému centru vřelý a pozitivní vztah a které svou činností a výslednými díly přispívají  k českému uměleckému i vědeckému dědictví. Za jejich počiny uděluje Praha 1 významným osobnostem Čestné občanství a Cenu Prahy 1.

Čestné občanství je udělováno osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj Městské části Praha 1. Cena Prahy 1 přísluší za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k městské části Praha 1.

Čestní občané Prahy 1

2007Ladislav Sitenský, fotograf
2008Josef Topol, básník a dramatik
PhDr. Josef Hrnčíř, dirigent a muzikolog
2010Ing. arch. Josef Hyzler, architekt
ČO in memoriam – Jindřich Pavliš, staral se o zahradu ve Vojanových sadech, dřevorubec
2012Hana Hegerová, zpěvačka
2013Ilja Hurník, hudební skladatel, dramatik, spisovatel
2014ČO in memoriam – generál Karel Václav Petřík, československý generál
ČO in memoriam – Vladimír Jiránek, karikaturista, ilustrátor, režisér animovaných filmů
2015ČO in memoriam – Bedřich Kopecný, spisovatel (duo Neprakta)
ČO in memoriam – Radim Palouš, filosof, pedagog, komeniolog
2016Ladislav Smoček, spisovatel, dramatik, divadelní režisér
ČO in memoriam – Eliška Junková, automobilová závodnice
Marek Eben, herec, moderátor
2017ČO in memoriam – Markéta Kyliánová, vynikající tanečnice
Vladimír Jirout, architekt, zásluha o výstavbu metra
2018ČO in memoriam – Josef Bílý, armádní generál
Michael Prostějovský, textař, libretista, rozhlasový novinář
Jiří Kylián
Ester Ledecká
2019 Kamila Moučková, televizní a rozhlasová hlasatelka a moderátorka
Jiřina Šiklová, disidentka a pedagožka
Jan Potměšil, herec
ČO in memoriam – Jiří Stránský, spisovatel
ČO in memoriam – Marie Schmolková, humanitární pracovnice
2022 Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., lékař
Jiří Dědeček, písničkář a spisovatel
Petr Sís, grafik a ilustrátor
Jan Šibík, fotograf, držitel ceny World Press Photo
Brigitte Riegelbauer, dlouholetá pracovnice kanceláře starosty města Bamberg v Bavorsku, od roku 1992 se stará o vzájemné vztahy s Městskou částí Praha 1
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., lékař

Cena Prahy 1

Praha 1 si váží všech osobností, které mají k historickému centru vřelý a pozitivní vztah a které svou činností a výslednými díly přispívají  k českému uměleckému i vědeckému dědictví. Za jejich počiny uděluje Praha 1 významným osobnostem Čestné občanství a Cenu Prahy 1.

Čestné občanství je udělováno osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj Městské části Praha 1. Cena Prahy 1 přísluší za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k městské části Praha 1.

Dosavadní držitelé ceny Prahy 1
2008 CP1 – Doc. RNDr. Milan Stloukal, Dr.Sc., antropolog
2013 CP1 – Antonín Ederer, kronikář
2016 CP1 – Ladislav Smoček, spisovatel, dramatik, divadelní režisér

 

CP1 – Jiří Jírů, fotograf

CP1 – Anna Chromy, sochařka, malířka

CP1 – Jiří Kylián

2017 CP1 – Eliška Hašková Coolidge , konzultantka, diplomatka

 

CP1 – Antonín Hepnar, český designér, sochař, dřevosoustružník

CP1 – Dan Hrubý, publicista, spisovatel, nakladatel

CP1 – Vladimír Kopecký, malíř, grafik, sklářský výtvarník

2018 CP1 – Marcela Martiníková