Jedním z palčivých problémů Prahy 1 je znečištění historického centra grafittti, či tzv. tagy. Domy, lampy, lavičky, koše, rozvodové skříně, nábřeží, kostely… To vše je často znehodnoceno spreji či fixy. Radnice Prahy 1 z tohoto důvodu začátkem října spustila systémový a koordinovaný antigraffiti program.

„Projekt je od počátku spoluprací oblasti životního prostředí a správy majetku MČ Praha 1, kdy obě gesce poskytly v roce 2023 částku půl milionu korun. Na podzim byly vyčištěny např. Čelakovského sady, park Lannova, Alšovo nábřeží, park Kampa či park Národního probuzení včetně zdí do ulice Divadelní nebo Nemocnice Na Františku,“ uvedl místostarosta pro oblast správy majetku a financí Tomáš Heres. Dvouzdrojovým financováním se celý proces velmi zjednodušil a majetek Prahy 1 je nyní čištěn bez rozdílu správce, což znamená velký posun. Vedoucí odboru životního prostředí, Jakub Vaculín, který má tento projekt za městskou část Praha 1 na starosti, říká: „Nemá smysl vyčistit v parku lavičky, ale opěrnou zeď za nimi nechat počmáranou. Klíčová je také spolupráce s dalšími vlastníky znečištěných objektů.“

Místostarostka pro oblast životního prostředí a čistoty Kateřina Klasnová souhlasí a dodává: „Projekt ale není pouze o Praze 1, protože když v parku máme čistou zeď a lavičky, pořád tam je například počmárané a polepené veřejné osvětlení ve správě THMP, nebo mostek ve správě TSK na Kampě, či výdech z metra v parku Cihelná. Je tedy zapotřebí postupovat koordinovaně i s dalšími subjekty.” Důraz celého programu je proto kladen na systematičnost a koordinaci postupu. To vyžaduje zapojení organizací a subjektů, které mají v ulicích Prahy 1 svůj mobiliář či majetek. Především TSK, THMP, DP Praha, TCP, MHMP.

Po zkušebním měsíčním provozu, jsou do projektu nyní zapojována také jednotlivá SVJ. Ty mohou v rámci probíhající spolupráce využít nízké ceny, které Praha 1 díky celkovému objemu dosáhla. V roce 2024 projekt dále počítá s možností čerpání dotace třetími subjekty. Tím je myšleno zajištění služby odstranění grafitti z budov vlastněných například SVJ. „Tento program a jeho parametry budou představeny v příštím roce, a to na základě schválení financování z rozpočtu Zastupitelstvem městské části Praha 1,“ dodává Klasnová.

Alšovo nábřeží

Čelakovského sady

Divadelní ulice

Dlouhá a Masná ulice

Haštalské náměstí

Hřiště v Masné

Jindřišská ulice

Park Kampa

Kašna v Petrské ulici

Park Lannova

Na Františku

Ostrovní ulice

Park Cihelná

Senovážné náměstí

Slovanský ostrov

Uhelný trh

Ve Stínadlech

Zahrada V Jirchářích

Další úspěšně renovovaná místa v Antigraffiti programu.