Mateřské školy zřizované MČ Praha 1

Mateřská škola Hellichova

Adresa: Hellichova 300/13, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

Ředitelka: Mgr. Kamila Viktorinová

Kontaktní spojení:

tel: 257 311 368, 257 312 707
e-mail: reditelka@mshellichova.cz
webová stránka: www.mshellichova.cz

Provozní doba: 7.00 – 17.30

Kroužky a aktivity: Předplavecká výchova, kroužek výtvarné výchovy, kroužek tělesné výchovy, výuka angličtiny, výuka hry na zobcovou flétnu, kulturní programy dle nabídky (divadla, koncerty), velikonoční pomlázka, oslava svátku „Den matek“, oslava svátku MDD, rozloučení se školáky, škola v přírodě, školní tematické výlety, tematické besídky pro rodiče, spolupráce se základní školou

Zřizovatel: Městská část Praha 1

V působnosti útvaru: Odboru školství Úřadu městské části Praha 1

Mateřská škola Letenská

Adresa: Letenská 120/5, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

Ředitelka: Jitka Matlasová

Kontaktní spojení:

tel: 257 533 755
e-mail: msletenska@seznam.cz 
webová stránka: www.msletenska.cz

Provozní doba: 7.00 – 17.00

Kroužky a aktivity: hudební výchova pro nejmenší – „Zpívánky“, výuka angličtiny, výuka hry na zobcovou flétnu, výtvarný kroužek, kroužek dovedných rukou, keramika, dětský aerobik, sportovní hry, rozšířená estetická výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu (upevňování hygienických návyků, čištění chrupu po obědě, pestrá strava, pitný režim),tradiční školní oslavy svátků (Mikuláš, vánoce, velikonoce, Svátek matek, Den dětí) 1x měsíčně profesionální divadelní představení v MŠ 2x ročně výjezd na školu v přírodě , každoroční školní výlet, spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou spolupráce s klinickou logopedkou a odbornou lékařkou z foniatrie.

Zřizovatel: Městská část Praha 1

V působnosti útvaru: Odboru školství Úřadu městské části Praha 1

Mateřská škola Masná

Adresa: Masná 700/11, 110 00 Praha 1

Ředitelka: Bc. Jana Zelenková

Kontaktní spojení:

tel: 222 311 538
e-mail: skolka@msmasna.cz
webová stránka: www.msmasna.cz/

Provozní doba: 7.00 – 17.30

Kroužky a aktivity: Grafomotorika, plavání v Axe, angličtina, zpívání pro radost, tanečky, keramika, mažoretky, Za tajemstvím staré Prahy, školy v přírodě, besídky pro rodiče s pohoštěním, slavnost na zahájení a pak ukončení školního roku, výlety, dílny rukodělné pro rodiče a děti, akce na zahradě, spolupráce s klinickou logopedkou, Spolupráce se zubní lékařkou, Spolupráce s dětskou psycholožkou, Spolupráce se základní školou FZŠ Curieových.

Zřizovatel: Městská část Praha 1

V působnosti útvaru: Odbor školství Úřadu městské části Praha 1

Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči

Adresa: Národní 416/37, 110 00 Praha 1

Ředitelka: Bc. Šárka Matoušková

Kontaktní spojení:

tel: 224 211 341
e-mail: narodni@msnarodni.cz

webová stránka: www.msnarodni.cz/

Odloučené pracoviště:

Řásnovka 779/5

Řásnovka 784/2
tel.: 222 316 272

Provozní doba: 7.00 – 17.00

Kroužky a aktivity: projekt Veselá škola ZŠ Curieových, projekt Metoda dobrého startu ZŠ Truhlářská, ZŠ Uhelný trh, angličtina, hra na flétnu, tanečky, Národní galerie Dům U Prstenu – prohlídka obrazů + práce v dílně, Sdružení Tereza – výukový program pro MŠ, planetárium, práce v keramické dílně, sportovní olympiáda, výjezdy na ŠvP, návštěvy knihovny, návštěvy výstav, karneval pro děti, školní oslavy Vánoční, Velikonoční, Den dětí

Zřizovatel: Městská část Praha 1

V působnosti útvaru: Odboru školství Úřadu městské části Praha 1

 
Mateřská škola Opletalova

Adresa: Opletalova 925/14, 110 00 Praha 1

Ředitelka: Mgr. Jitka Enderst Moravcová

Kontaktní spojení:

tel: 224 212 297
e-mail: info@msopletalova.cz
webová stránka: www.msopletalova.cz

Odloučené pracoviště:

Ve Smečkách 1767/7
tel.: 702 281 179

Provozní doba:   7.00 – 17.00

Zřizovatel: Městská část Praha 1

V působnosti útvaru: Odboru školství Úřadu městské části Praha 1

Mateřská škola Pštrossova

Adresa: Pštrossova 204/11, 110 00 Praha 1

Ředitelka: Bc. Hana Šebková

Kontaktní spojení:

tel: 224 930 422
e-mail:  skolka@mspstrossova.cz
webová stránka: www.mspstrossova.cz

Provozní doba: 7.00 – 17.00

Kroužky a aktivity: Předplavecká výchova, kroužek „Povídálek“, kroužek pro děti s OŠD, angličtina, hudebně – pohybový kroužek, aerobik, hraní maňáskového divadla učitelkami MŠ, pořádání divadelních představení v MŠ, návštěva divadelních představení , výstav, návštěva Planetária, Národní galerie, třídní oslavy svátků a narozenin, obdarování oslavence, výstavy prací dětí, poznávací vycházky do okolí školy, pořádání mikulášské nadílky, pořádání vánoční besídky pro rodiče, návštěva v ZŠ, pořádání karnevalů, pořádání školních výletů, oslava MDD, pořádní školní sportovní olympiády, účast na obvodní olympiádě, loučení s předškoláky, škola v přírodě

Zřizovatel: Městská část Praha 1

V působnosti útvaru: Odboru školství Úřadu městské části Praha 1

Mateřská škola Revoluční

Adresa: Revoluční 1247/26, 110 00 Praha 1

Ředitelka: Mgr. Jaromíra Pavlíčková

Kontaktní spojení:

tel: 224 829 378  
e-mail: info@msrevolucni.cz
webová stránka: www.msrevolucni.cz/

Provozní doba:

1.patro  7.00 – 17.30
2. patro  6.30 – 17.30

Kroužky a aktivity: Keramický kroužek, výtvarný kroužek, taneční kroužek, předplavecký výcvik, zobcová flétna, angličtina, kompenzační kroužek, Mikulášská nadílka, vánoční besídky, škola v přírodě, celodenní a polodenní výlety, oslava dětského dne, rozloučení s předškoláky, Karnevalový rej a Masopustní rej, vynášení Moravy, atletická olympiáda, tematické vycházky

Zřizovatel: Městská část Praha 1

V působnosti útvaru: Odboru školství Úřadu městské části Praha 1