Výsledky - Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018
Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018
Výsledky - Dotační řízení pro rok 2017
Dotační program v oblasti sportu pro rok 2017
Výsledky - Dotační řízení pro rok 2016
Dotační program v oblasti sportu pro rok 2016
Výsledky – Grantové řízení pro rok 2015
Granty na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015
Výsledky – Grantové řízení pro rok 2013
Granty na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2013