V programovém období 2014-2020 MČ Praha 1 obdržela podporu k těmto projektům: 

Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost

Projekt je zaměřen na přípravu Úřadu MČ Praha 1 postupovat ve svém výkonu státní správy a samosprávy dle platné legislativy z hlediska nabytí platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů GDPR. Prostřednictvím projektu budou stanoveny a optimalizovány procesy, činnosti a způsoby nakládání s informacemi a osobními údaji v souladu s uvedenou legislativou a zároveň dojde k jejich zakotvení do strategického a řídícího dokumentu úřadu.

Projekt CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_117/0007417 je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.