Současné projekty:

  • Řešení optimalizace dopravní obslužnosti v rámci MČ

    Předmětem projektu je vytvoření zcela nového modelu a způsobu řízení procesů zásobování s pozitivním vlivem na dopravu, životní prostředí a život obyvatel MČ Prahy 1 s důrazem na efektivnější plánování logistiky ve městě (jako součást strategického řešení city logistiky). Pro tyto účely bude provedena studie city logistiky na území MČ Prahy 1 a dále vyvinut moderní a škálovatelný systém pro realtime plánování a řízení zásobování provozoven, podnikatelských subjektů ad.

    Více naleznete na odkaze: https://www.praha1.cz/reseni-optimalizace-dopravni-obsluznosti-v-ramci-mc/

V programovém období 2014-2020 MČ Praha 1 obdržela podporu k těmto projektům: 

Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost

Projekt je zaměřen na přípravu Úřadu MČ Praha 1 postupovat ve svém výkonu státní správy a samosprávy dle platné legislativy z hlediska nabytí platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů GDPR. Prostřednictvím projektu budou stanoveny a optimalizovány procesy, činnosti a způsoby nakládání s informacemi a osobními údaji v souladu s uvedenou legislativou a zároveň dojde k jejich zakotvení do strategického a řídícího dokumentu úřadu.

Projekt CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_117/0007417 je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.