Rada MČ Praha 1 na své 3. mimořádné schůzi Rady MČ Praha 1 dne 15.01.2020 zrušila všechny stávající komise, zřízené usnesením č. UR18_1371 ze dne 27.11.2018, s účinností ke dni 15.01.2020. Dále byly zřízeny níže uvedené komise s tím, že starosta MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma projedná s předsedy zastupitelských klubů ZMČ Praha 1 návrhy na personální obsazení jednotlivých komisí.

Komise Programová rada Malostranské besedy
Komise pro výchovu a vzdělávání
Komise pro územní rozvoj
Komise pro investice
Komise pro životní prostředí
Komise pro obchod a služby
Komise pro informatiku
Komise pro občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Komise sociální
Komise obecního majetku
Komise pro kulturu
Komise pro dopravu
Komise pro participaci a veřejný prostor
Komise pro zdravotnictví