Kompletní nabídku pronájmů a prodejů nemovitého majetku – bytových a nebytových prostor, celých domů a jejich částí a pozemků naleznou zájemci na internetové adrese reality.praha1.cz.

Stránky reality.praha1.cz mají charakter Úřední desky – všechny aktuální nabídky pronájmů mohou zájemci nalézt rovněž na Úřední desce v Informačním středisku Úřadu městské části Praha 1 a doba jejich zveřejnění (vyvěšení) je ze zákona 15 dnů – tomu odpovídá i doba zveřejnění na těchto stránkách.

Permanentní (stálá) nabídka pronájmů nebytových prostorů a mimořáné nabídky jsou zveřejňovány (vyvěšovány) po dobu určenou příslušným zástupcem starosty.

Městská část Praha 1 se rozhodla usnadnit vám situaci a zvýšit kvalitu prezentace nebytových prostor nabízených k pronájmu. Nyní proto budou neobsazené prostory svěřené Městské části Praha 1 označeny různými texty informujícími o stavu těchto prostor. Uchazeči se tedy dozví, zda se jedná o prostory volné, prostory aktuálně nabízené k pronájmu formou výběrového řízení nebo prostory, u nichž byl již vybrán nájemce, právě zde probíhá rekonstrukce a k jejich zprovoznění dojde po dokončení stavebních úprav.

Více informací potom uchazeči obdrží na webových stránkách reality.praha1.cz nebo na sekretariátě Odboru technické a majetkové správy – tel. čísle 221 097 549