>> Přehled okrsků a okrskářů – kontakty, mapy <<

OŘ MP Praha 1 – ředitelství, služebny, kontakty

Ředitelství MP Praha 1
Detašované pracoviště Staré Město
Okrsková služebna pro dislokaci strážníků okrskářů
Detašované pracoviště Nové Město
Detašované pracoviště Malá Strana