Listopad Říjen Září
Červenec/srpen Květen/Červen Březen/Duben

Šéfredaktor:

Bc. Michal Kalina, DiS.
michal.kalina@praha1.cz
221 097 434

Redakční rada:

Mgr. et Mgr. Julie Kochová – předsedkyně redakční rady

PhDr. Filip Lachmann – místopředseda redakční rady

Ing.arch. Tomáš Vích

Martin Kotas

Statut redakční rady

PDF

Archiv

Magazín PRAHA 1 - archiv