Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska vydaných na základě těchto žádostí.

Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 1:

Žádosti evidované v roce 2022
Žádosti evidované v roce 2021
Žádosti evidované v roce 2020
Žádosti evidované v roce 2019
Žádosti evidované v roce 2018
Žádosti evidované v roce 2017
Žádosti evidované v roce 2016
Žádosti evidované v roce 2015
Žádosti evidované v roce 2014
Žádosti evidované v roce 2013