Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska vydaných na základě těchto žádostí.

Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 1:

Žádosti evidované v roce 2022
Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje Výsledný dokument
3.1.2022 L2o-architects s.r.o. St.úpr.a rozdělení bytu v ul. Sněmovní na dvě samostatné bytové jednotky, Sněmovní 172/11 Malá Strana 1 PK do 25 kW,není specif.,bude splňovat 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
6.1.2022 Ing. Petr Pejsar Stav.úpr. bytu č. 32, modernizace bytu ve 2. NP, Václavské náměstí 821/39 Nové Město 1 PK do 23 kW,není specif.,bude splňovat 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
6.1.2022 Ing. Petr Pejsar Stav.úpr. bytu č. 07, modernizace bytu ve 3. NP, Opletalova 926/16 Nové Město 1 PK do 23 kW,není specif.,bude splňovat 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
10.1.2022 Ing. Ondřej Stříteský Stav.úpr. Bytu č. 3, v objektu Hradčanské náměstí 65/6 Hradčany 1 PK do 24 kW,není specif.,bude splňovat 5.emisní tř. NOx Závazné stanovisko
18.1.2022 Mgr. Renata Šabatová Realizace plynového vytápění v nebytovém prostoru č. 02 a nebytový rozvod plynu, Vojtěšská 212/8 Nové Město 1 PKK Buderus Logamax GB122i-24K o výkonu 24 kW.,splňuje 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
14.2.2022 Ing. Jaroslava Ebenlendrová Stavební úpravy bytu ve 2.NP, Míšeňská 2/92 Malá Strana 1 PKK Vaillant VUI 26CS/1-5ecoTEC plus o výkonu 24 kW, 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
15.2.2022 Atelier Kava spol. s r. o. BD Hybernská 1011/28 – Stavební úpravy – zadní trakt, parc. č. 175 Nové Město výměna 6 PKK-á-24 kW,nejsou specifikovány, budou splňovat 5.emisní tř. NOx Závazné stanovisko
28.2.2022 MedPharm CZ s.r.o. Stavební úpravy 1.PP a 1.podlaží, Havelská 517/14, spojené se změnou užívání Staré Město 1 PKK Vaillant VU 246/7-2 ecoTEC pure,splňuje 5. emisní tř. NOx Závazné stanovisko
14.3.2022 Ing. Petr Pejsar Stavební úprava bytu č. 09, modernizace bytu ve 3. patře objektu bytového domu, Navrátilova 1956/8 Nové Město 1 PK do 23 kW,není specifikován, bude splňovat 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
15.3.2022 RH-Architekti s.r.o. Rekonstrukce, dostavba a nástavba bytového domu, Na Poříčí 1060/39, parc.č. 232 Nové Město 30 PKK Vaillant,29x 24,5 kW a 1x 45 kW, splňují 5.emisní tř. NOx Závazné stanovisko
15.3.2022 VPÚ DECO Praha a.s. Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, parc.č. 101, k.ú. Staré Město, Praha 1 Staré Město 1 PK do 24,6 kW,není specifikován, bude splňovat 5. emisní tř.NOx Závazné stanovisko
17.3.2022 Studio PHX s.r.o. St.úpr.bytů č. 2, 3, 5, 6 a 8 ve 2., 3., a 4. NP, Dlouhá 712/32 Staré Město 5 PKK Vaillant VUW 246/55 ecoTEC plus,o jmen.výk.24 kW, splňují 5.em.tř.NOx Závazné stanovisko
25.3.2022 KFJ s.r.o. Stavební úpravy bytové jednotky č. 6 ve 4. NP bytového domu, Opletalova 928/20 Nové Město 1 PKK do 19kW-není specifikován, bude splňovat 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
25.3.2022 KFJ s.r.o. Stavební úpravy bytové jednotky č. 7 ve 4. NP bytového domu, Opletalova 928/20 Nové Město 1 PKK do 19kW-není specifikován, bude splňovat 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
28.3.2022 KFJ s.r.o. Stavební úpravy bytové jednotky č. 4 ve 3. NP bytového domu, Opletalova 928/20 Nové Město 1 PKK do 19kW-není specifikován, bude splňovat 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
28.3.2022 Mgr. Jana Fábry Payne Stav.úpr.bytu č. 5 ve 3.NP, U Lužického semináře 114/46, parc.č. 709 Malá Strana Vaillant VU 15CS/1-5 ecoTEC plus ioniDecect o výkonu 15,3 kW,6.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
30.3.2022 Dipl.-Ing. Jaroslava Zajícová Rek.bytových jednotek č. 12 a 13 ve 3. NP, Haštalská 754/13 Staré Město 2xPKK Buderus Logamax Plus GB 172-24 K o jmen.výk.24 kW,splň. 5.em.tř.NOx Závazné stanovisko
11.5.2022 Archicraft s.r.o. Stavební úpravy bytu ve 3.NP, Platnéřská 9/88 Staré Město 1xPKK Buderus Logamax plus GB122i-24KH o výk. 24 kW,splňuje 5.emis. tř.NOx Závazné stanovisko
27.5.2022 Mepro s.r.o. archit. ateliér “U Glaubiců“, zm. užív. z kanceláří na byty a zm. počtu bytů, Malostranské náměstí č. 5,Tržiště č.p. 266/III Malá Strana 8 PKK-Buderus Logamax GB 192 35i,jmenovitý výk.35 kW-splňují 5.em.tř.NOx Závazné stanovisko
30.5.2022 Filip Mladenov, DiS. Interiérové úpravy butiku Lancome, Jungmannovo náměstí 759/20, parc.č. 651 Nové Město 1 PKK Buderus Logamax GB122i-24K o výkonu 24 kW, splňuje 5.emisní tř. NOx Závazné stanovisko
31.5.2022 Casua spol. s r.o. BD Černá, Černá 1505/10, parc.č. 780 Nové Město 2 PKK o výk.každého do 35 kW,nejsou specifik.,budou splňovat 5. emis. tř. NOx Závazné stanovisko
31.5.2022 Bianco architects s.r.o. Celková rekonstrukce, stavební a dispoziční úpravy bytu č. 923/9, Opletalova 923/10 Nové Město 1 PKK do 14 kW,není specif.,bude splňovat 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
7.6.2022 Zdeněk Christian Tesárek St. úpr. spojené se zm. užív. z OJ v 1.NP na pekárnu a cukrárnu Café Imperial Dolce,Zlatnická 1127/4 Nové Město 1 PKK Elco Thision S Plus 46, 46 kW, splňuje 5.emisní tř. NOx Závazné stanovisko
28.6.2022 KRR Architektura s.r.o. Proluka v ulici U Obecního dvora, pozemek parc. č. 919/4 Staré Město 2 PKK Buderus, typ GB 162-60 o jmen.výkonu 60 kW, splňují 5.emisní tř. NOx Závazné stanovisko
18.7.2022 Ing. Michal Žák Rek.bytového objektu s vestavbou podkroví a přístavbami výtahů, Václavské náměstí 1306/55 Nové Město 4 PK, každý do 49 kW,nejsou specifikovány,budou splňuvat 5.NOx tř. Závazné stanovisko
26.7.2022 Atelier P.H.A., spol. s r.o. Stavební úpravy domu U Červené lišky, Staroměstské náměstí 480/24 Staré Město 3 PKK Buderus Logamax Plus,typ GB 162-85, jm.výk. 80 kW, splňují 5.em.tř. NOx Závazné stanovisko
9.8.2022 Ing. Petr Pejsar Stavební úprava bytu č. 15, modernizace bytu ve 2.NP objektu bytového domu, Štěpánská 1677/20 Nové Město 1 PKK Buderus, výkon do 23 kW, splňuje 5.emisní tř. NOx Závazné stanovisko
24.8.2022 Ing. Lenka Procházková Nástavba bytového domu, Školská 1561/2, parc.č. 1953 Nové Město 2 PKK Geminox THRs 10-50c o jmen. výkonu 45,5 kW,splňují 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
13.9.2022 ATPS, s.r.o. Dům U Zelené mřížky, Anežská 802/2 a Haštalská 5 a Anežská 1043/4, pozemek parc.č. 871 Staré Město 2 PKK Buderus Logamax Plus GB 192-35i o jm.výk.35 kW, splň. 5.emisní tř. NOx Závazné stanovisko
21.9.2022 Ing. Zdislava Sedmíková Stav.úpr. a sloučení bytových jednotek 131/14 a 131/15 v bytovém domě Pařížská 131/28 Josefov 1 PKK Vaillant ecoTEC plus ioniDecect VU 15CS/1-5, jm.v. 15,3 kW, 6.em.tř.NOx Závazné stanovisko
12.10.2022 Ing. Jiří Hrouda Stavební úpravy a přístavba výtahu, Mostecká 280/9, parc.č. 226, 1035 Malá Strana 2 PKK Thision S Plus o jmenovitém výkonu 46 kW, splň. 5.emisní tř. NOx Závazné stanovisko
13.10.2022 Bc. Tomáš Kulta, SK Projekt Stavební úpravy bytu, byt č. 9, 4.NP, Štěpánská 1677/20 Nové Město 1 PKK Buderus Logamax plus GB172i-24T50, 24 kW,splň. 5.emisní tř. NOx Závazné stanovisko
19.10.2022 I.V.E. – projektový ateliér Stavební úpravy bytu č. 7 ve 3.NP domu č.p. 492, Železná 18 Staré Město 1 PKK Junkers Cerapur Smart ZSB 22-3 CE + WD 120 B – 21,8 kW, 5.emisní tř. NOx Závazné stanovisko
4.11.2022 JUDr. Evžen Šťastný Stavební úpravy bytu v 5.NP, Náprstkova 215/9 Nové Město 1 PKK Junkers GC2300iW 24 P, 25 kW, 6. emisní třída NOx Závazné stanovisko
22.11.2022 Tomáš Kult Stavební úpravy bytu, byt č. 10, 4.NP, Štěpánská 1677/20 Nové Město 1 PKK Buderus Logamax plus GB172i-24T50, 24 kW,splň. 5.emisní tř. NOx Závazné stanovisko
25.11.2022 Bianco architects s.r.o. Obnova nebytového prostoru č. 103 v 1.NP, Újezd 404/29 Malá Strana 1 PKK do 14 kW,není specifikován, bude splňovat 5. emisní tř.NOx Závazné stanovisko
5.12.2022 Ing. arch. Luboš Sejkora Nástavba a stavební úpravy v objektu, Zlatnická 1124/7, parc.č. 476 Nové Město 3 PKK Buderus Logamax plus GB162-85 o jm. výk. 84,5 kW,splňují 5.emis. tř.NOx Závazné stanovisko
Žádosti evidované v roce 2021
Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje Výsledný dokument
25.1.2021 Encorma s.r.o. Stavební úpravy bytu č. 5, Školská 28 Nové Město 1 PKK do 24 kW-není specifikován,bude splňovat 5. emisní tř.NOx Závazné stanovisko
5.2.2021 Archit. kanc. Dessier s. r.o. Modernizace objektu za účelem snížení energií, Goethe institut, Masarykovo nábřeží 224/32 Nové Město 3 PKK Volf CGB-2-75 o jmenov.výkonu 75 kW, splňují 5.emisní tř. NOx Závazné stanovisko
11.2.2021 Ing. arch. Richard Růžička Stavební úpravy 1.NP a 1.PP, Vodičkova 26,čp. 696 Nové Město 2 PKK VU 486/5-5 ecoTEC plus,jmenov.výkon 44,1 kW,splňují 5.emisní tř. NOx Závazné stanovisko
12.2.2021 Markéta Větrovská, DiS. Stavební úpravy části BD-Husův dům – Jungmannova 9/22 Nové Město 2 PKK Buderus Logamax GB192-50i o jmen.výk. 48,9 kW,splňují 5.emisní tř. NOx Závazné stanovisko
2.3.2021 Ing. arch. M. Kropáč MSAAD Ateliér Újezd 29, Újezd 404/29 Malá Strana 1 PKK o výkonu do 14 kW-není specifikován,bude splňovat 5. emisní tř.NOx Závazné stanovisko
10.3.2021 Jan Franta Rek.obj. Hybernská 1000/8, parc.č. 513 Nové Město CK-800 kW-vyj.zdr. a 1 PKK do 24 kW,není specifikov.,bude splňo. 5.em.tř.NOx Závazné stanovisko
18.3.2021 Prins spol. s r.o. St.úpravy bytového domu, Krakovská 1675/2 Nové Město 2 PKK Baxi Luna DUO-TEC MP+1.110 o jmen.výk.102 kW,splňují 5.emisní tř. NOx Závazné stanovisko
26.3.2021 Mgr. Renata Šabatová Výměna kotlů a sdružený komín v bytovém domě, Vojtěšská 212/8, parc.č. 997 Nové Město 5 PKK Bosch GC2300i W 22/25 C o výkonu každého 25 kW, splňují 6.em.tř.NOx Závazné stanovisko
12.4.2021 Ing. arch. Radko Květ Revitalizace Náprstkova muzea – Historické budovy (HB), Betlémské náměstí 1, č.p. 269 a 270 Staré Město 6 PKK BAXI Luna Duo-Tec Mpo výk.48,6 a 85 kW, splňují 6.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
28.4.2021 B&G Solutions s.r.o. Nástavba a stavební úpravy domu, Všehrdova 561/4, poz. parc.č. 797 Malá Strana 2 PKKGeminox THRs 50C,á-46 kW,3 PKV,á-6 kW, splňují 6. emisní tř. NOx Závazné stanovisko
29.4.2021 Ing. Jiří Hrouda Stavební úpravy bytové jednotky č. 102, Nerudova 33/240, parc.č. 459/1 Malá Strana 1 PKK Bosch Condens 2300 Iw 22/25 C o výkonu 23,2 kW, splňuje 5.emis. tř.NOx Závazné stanovisko
5.5.2021 Maura s.r.o. Rekonstrukce bytu č. 5 ve 2.NP, Navrátilova 1956/8, parc.č. 1991 Nové Město 1 PKK Baxi Luna Platinum 1.18 o výkonu 16,9 kW, splňuje 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
25.5.2021 Ing. et. Ing. arch. Dan Kolář Rek. bytu Maltézské náměstí 473/15, parc.č. 263 Malá Strana PKK Protherm Panther Condens 18/25 KKV-A, 25 kW, splňuje 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
20.7.2021 Ing. Jiří Hrouda Přístavba Haštal-garáží a bytové jednotky k objektu č.p. 785, Za Haštalem 3 Staré Město PKK.Immergas Victrix Zeus Superior 26 2 ErP o výk. 26 kW,splňuje 5.em.tř.NOx Závazné stanovisko
30.7.2021 Karla Polydorová zm. vnitřního řešení bytu C3 ve 3.NP historického obj. C, ulice U Milosrdných, U Obecního dvora č.p. 1017 Staré Město PKK Viessmann Vitodens 200-W, 30 kW, splňuje 5. emisní tř.NOx Závazné stanovisko
16.8.2021 Mgr. Zuzana Olmerová Apartmánový hotel Revoluční, Revoluční 1200/16 Nové Město 2 PKK Elco, typ Thision L EVO 120 o jmen.výk.111,9 kW, splňují 6. emisní tř. NOx Závazné stanovisko
17.8.2021 CEDE Studio, s.r.o. Přestavba objektu s částečnou změnou užívání, Krakovská 1338/10, parc.č. 2231, 2232 Nové Město 3 PKK Viessmann Vitodens 200-W-3×80 kW,splňují 5. emisní tř. NOx Závazné stanovisko
19.8.2021 ProProjekt s.r.o. Úpravy dispozic Park Lane, Úvoz 227/9 Malá Strana 2 PKK Viessmann Vitodens 200-W o jmen.výk. 60 kW, splňují 5. emisní tř. NOx Závazné stanovisko
31.8.2021 Ing. Jan Šefl Bytový dům Školská 4, nástavba a Nové Město 6 PKK -á-16 kW-nejsou specifikovány, budou splňovat 5.NOx tř. Závazné stanovisko
9.9.2021   Rekonstrukce bytu č. 13, Senovážné náměstí 1985/11 Nové Město 1 PKK Vaillant VU 206/5-5 ecoTEC plus o výkonu 24 kW, splňuje 5.tř.NOx Závazné stanovisko
9.9.2021 Ing. A. Kultová, SK Projekt Stavební úpravy bytu č. 17 v 5.NP, Králodvorská 1086/14 Staré Město 1PKK Bosch Condens GC2300iw 15P o výkonu 16 kW, splňuje 6.tř.NOx Závazné stanovisko
20.9.2021 Ing. Petr Pejsar Stavební úprava bytu č. 03, modernizace bytu ve 2.NP, U Obecního dvora 798/5 Staré Město PK do 24 kW,není specif.bude splňovat 5. emisní tř.NOx Závazné stanovisko
23.9.2021 Okulet, spol. s r.o. Rekonstrukce domu Josef, Malostranské náměstí 3/26, parc.č. 3 Malá Strana 2 PKK Vaillant VU 15CS,30CS/1-5 ecoTEC plus o výk. 17 kW,35 kW, spl.5.tř.NOx Závazné stanovisko
23.9.2021 Ing. Blanka Pospíšilová Rekonstrukce bytu č. 15 ve 3.NP, Navrátilova 13/1422, parc.č. 2016 Nové Město 1 PKK výkon do 24 kW, není specifikov.,bude splňovat 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
27.9.2021 Ing. Blanka Pospíšilová Rekonstrukce bytu č. 3 v 1.NP, Navrátilova 13/1422, parc.č. 2016 Nové Město 1 PKK výkon do 24 kW, není specifikov.,bude splňovat 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
27.9.2021 Ing. Blanka Pospíšilová Rekonstrukce bytu č. 18 ve 4.NP, Navrátilova 13/1422, parc.č. 2016 Nové Město 1 PKK výkon do 24 kW, není specifikov.,bude splňovat 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
27.9.2021 Ing. Blanka Pospíšilová Rekonstrukce bytu č. 4 v 1.NP, Navrátilova 13/1422, parc.č. 2016 Nové Město 1 PKK výkon do 24 kW, není specifikov.,bude splňovat 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
29.9.2021 Ing. Blanka Pospíšilová Rekonstrukce bytu č. 2 v 1.NP, Navrátilova 13/1422, parc.č. 2016 Nové Město 1 PKK výkon do 14 kW, není specifikov.,bude splňovat 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
29.9.2021 Ing. Blanka Pospíšilová Rekonstrukce bytu č. 20 v 4.NP, Navrátilova 13/1422, parc.č. 2016 Nové Město 1 PKK výkon do 14 kW, není specifikov.,bude splňovat 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
4.10.2021 Rogen spol. s r.o. Stavební úpravy objektu č.p. 933, Opletalova 13, Politických vězňů 17, parc.č. 74 Nové Město 2 PKK Buderus Logano plus KB372-150 o výk. každého 150 kW, splňuje 5.tř.NOx Závazné stanovisko
7.10.2021 JK Architekti s.r.o. Vestavba 1 bytu do podkroví domu, Nerudova 234/45, parc.č. 472 Malá Strana PK do 14 kW,není specif.bude splňovat 5.NOx tř.,pl.krb. vl. Hark I/229.0, 6 kW Závazné stanovisko
12.10.2021 Jan Petr Realizace plynového vytápění v nebytovém prostoru – klubovně skautů, Opletalova 923/10 Nové Město PK do 24 kW,není specif.bude splňovat 5.NOx tř. Závazné stanovisko
26.10.2021 Ing. Petr Pejsar Stavební úprava bytu č. 3, modernizace bytu ve 2.NP, Jindřišská 875/23 Nové Město 1 PK do 23 kW,není specif.bude splňovat 5.NOx tř. Závazné stanovisko
4.11.2021 A.I.P. Projekt.kancelář Zřízení půdní vestavby budovy č.p. 2088 a č.p.1984/10, Senovážné náměstí, parc.č. 166/1 a 166/2 Nové Město 3 PKK Geminox THRs 2-10 SET o jmenov.výkonu 10 kW,splňují 5.tř.NOx Závazné stanovisko
23.11.2021 Mgr. Jana Fábry Payne, M.i. Stavební úpravy bytu č. 114/4 ve 3.NP, U Lužického semináře 114/46, parc.č. 709 Malá Strana 1 PKK VU 15CS/1-5 ecoTEC plus ioniDecect o výkonu 25,3 kW, splňuje 6.tř.NOx Závazné stanovisko
9.12.2021 Casua spol. s r.o. Rezidence U svatého Michala Rekon. objektu a dostavba garáží, Pohořelec č.p. 112, parc. č. 322, 323/1 Hradčany 2 PKK -á-136 kW-nejsou specifikovány, budou splňovat 5.NOx tř. Závazné stanovisko
13.12.2021 Ing. Alena Kultová, SK Proj. Stavební úpravy bytu č. 5 ve 3.NP, Liliová 1069/16, parc.č. 127 Staré Město 1 PKK Buderus Logamax Plus GB172i-24T50 o výkonu 23,9 kW, splňuje 6.tř.NOx Závazné stanovisko
14.12.2021 Ing. arch. Aleš Holman Stavební úpravy bytu 417/10 ve 3.NP, Národní 417/35, parc.č. 343 Staré Město 1 PKK Vaillant VUW 26CS/1-5 ecoTEC Plus o výkonu 19,7 kW, splňuje 5.tř.NOx Závazné stanovisko
27.12.2021 Ing. Petr Pejsar St.a disp.úpr.bytu č. 11 ve 2. patře, Anenská 220/13 Staré Město 1 PK do 23 kW,není specif.bude splňovat 5.emisní tř.NOx Závazné stanovisko
27.12.2021 Ing. Alena Kultová, SK Proj. Stavební úpravy bytu č. 4 ve 2.NP, Všehrdova 435/21 Malá Strana 1 PKK Buderus Logamax Plus GB172i-24T50 o výkonu 23,9 kW, splňuje 5.tř.NOx Závazné stanovisko
Žádosti evidované v roce 2020
Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje Výsledný dokument
4.2.2020 Mgr. Karel Štochl Rekonstrukce a dostavba č.p. 150, V Jirchářích 8, parc.č. 860 Nové Město 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logano plus KB 372-150 o příkonu každého 142,9 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
25.2.2020 Ing. arch. Petr Večeřa Stavební úpravy a nástavba bytu (5.NP, 6.NP), Petrská 1168/29 Nové Město Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192-15i o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
4.3.2020 Karel Štochl Vestavba restaurace Masaryčka – Masarykovo nádraží – objekt D Nové Město 2x kondenzační plynový kotel Buderus Logamax Plus GB162-85 o jmenovitém tepelném příkonu 164 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.3.2020 Stafitech s.r.o. Změna zdroje vytápění objektu, Mlynářská 1361/4 Nové Město Kondenzační plynový kotel značky De Dietrich Evodens Pro AMC 90 o výkonu 89,5 kW. Kondenzační plynový kotel značky De Dietrich Evodens Pro AMC 115 o výkonu 109,7 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
2.4.2020 Voltcom, spol. s r.o. Obnova RS 5230, Voršilky, odstranění objektu RS, Ostrovní 11 Nové Město N Vyjádření
6.4.2020 Alena Píšová Rekonstrukce Růžového sadu – Petřín, pozemky parc.č. 274, 280, 281 Hradčany N Vyjádření
6.4.2020 Projekting s.r.o. Kozí, Bílkova, U Milosrdných-rozš.opt.sítě Dial Telecom Staré Město N Vyjádření
14.4.2020 ABCD Studio, s.r.o. Stavební úpravy bytů 2.NP a 3.NP, Thunovská 196/19 Malá Strana 2x plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VU 146/5-5 o výkonu každého 16,3 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
14.4.2020 ZLINPROJEKT a.s. Betlémské náměstí, Cesnet optický kabel-Přípojka sítě elektronických komunikací do délky 100 m Staré Město N Vyjádření
16.4.2020 ZLINPROJEKT a.s. Karoliny Sv. 23,čp.321 – Vybudování nového komunikačního vedení ke stáv. tel. vysílači Staré Město N Vyjádření
20.4.2020 Mgr. Karel Štochl Přístavba a stavební úpravy domu č.p. 185, Thunovská 22 Malá Strana 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192-50i o výkonu každého 47,8 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
22.4.2020 Sweco Hydroprojekt a.s. Rek. kanalizace ul. Škrétova, Praha 2(1) Nové Město N Vyjádření
22.4.2020 Studio Acht, spol. s r.o. Loretánské nám. 8,čp.102, p.parc.č. 184 – Statické zajištění obvodové zdi, p. parc.č. 742/9 Hradčany N Vyjádření
22.4.2020 Trade Centre Praha a.s. Rekonstrukce prostor III. schodiště objektu (Platýz), Národní 416/37 Staré Město stávající CK v objektu Vyjádření
23.4.2020 Povolstav Praha s.r.o. Bytový dům Spálená 90/17 – Bistro Nové Město N Vyjádření
28.4.2020 Chung Nguyen Thanh Zm.užívání – Prodejna balených potravin, Všehrdova 445/5 Malá Strana el.přímot. Vyjádření
28.4.2020 Sinpps, s.r.o. Chodník Dlouhá x Masná Staré Město N Vyjádření
28.4.2020 Ing. arch. Věra Gabrielová Rek.bytu p. Brkana, Břehová 40/1, 4. NP Josefov za plynový kotel elektrický Vyjádření
29.4.2020 B2K design s.r.o. Stavební úpravy bytového domu, Opatovická 1737/7 Nové Město 2x kondenzační plynový kotel o výkonu každého 100 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
29.4.2020 MUDr. Eliška Hromádková, doc. MUDr. Rastislav Hromádka PhD. Stavební úpravy bytové jednotky, Nový Svět 78/5 Hradčany Kondenzační plynový kotel značky Protherm Panther Condens 25 KKO o výkonu 26,7 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
30.4.2020 Lucida s.r.o. Stavební úpravy telekomunikační budovy, Politických vězňů 911/8 Nové Město stávající CK v objektu o celkovém výkonu 960 kW-vyjmenovaný zdroj Vyjádření
30.4.2020 Altron a.s. náhradní zdroj – motorgenerátoru 220 kVa, Karmelitská 528/1, budova B, pozemek p.č. 378 Malá Strana dieselagregát – tepelný příkon v palivu – 490 kW – MHMP, Jungmannova 35 Vyjádření
4.5.2020 Design partners, s.r.o. Stavební úpravy bytů ve 2.NP až 6.NP, v domě č.p. 852, U Milosrdných 12 Staré Město 5x plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC pro VUW 236/5-3 o výkonu každého 23 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
4.5.2020 Technico Opava s.r.o. Úpr.prostoru Staré klenotnice a Nové sakristie v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, PH Hradčany elektrické panely Vyjádření
5.5.2020 Ing. arch. Pavla Havlíková Změna užívání – Nestátní zdravotnické zařízení – Stomatologie, Senovážné náměstí 23/978 Nové Město stáv.CK Vyjádření
5.5.2020 Ing. Jiří Hrouda Staroměstské nám. 24,čp.480 – Rekonstrukce objektu, pozemky parc.č. 531, 1090, 1091 Staré Město stáv.CK-vyjmen.zdroj Vyjádření
12.5.2020 SUDOP a.s. Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží Nové Město N Vyjádření
14.5.2020 Atelier P.H.A., spol. s r.o. Stavební úpravy sociálních zařízení, Štěpánská 619/28 Nové Město N Vyjádření
14.5.2020 Archina Design s.r.o. Rekonstr. budovy na hotel, Jeruzalémská 8, U Půjčovny 10, čp. 955, pozemek parc.č. 109 Nové Město nelze se vyjádřit Sdělení
15.5.2020 ARPOS, spol. s r.o. Propojení jednotek 65/4 65/102, Široká 65/14, pozemek parc.č. 15/1 Josefov VZT, klimatizace Závazné stanovisko
18.5.2020 Sněhota C&C, s.r.o. Doplnění VO Michalská plyn“ v ulici Michalská, pozemek parc.č. 1122/1 Staré Město N Závazné stanovisko
18.5.2020 ÚMČP1,Vodičk. 18,OTMS /OSN Stav.úpr. NTL plynovodů Španělská,Mánesová a změna trasy páteřního STL plynovodu Nové Město Montážní jáma na pozemku parc.č. 2313/1, k. ú. Nové Město, Praha 1 Vyjádření
18.5.2020 Eva Moudrá, CETIN a.s. 0232/2019 P1RIJ 28. října 9 Praha 1_OK, pozemky parc. č. 472, 1125 Staré Město N Vyjádření
19.5.2020 Engineers CZ s.r.o. Zm.užív.části BD z bytů na apartm., Křížovnická 61/12, pozemek parc.č. 61 Staré Město stáv.pl.kotle v každé jednotce Závazné stanovisko
20.5.2020 Engineers CZ s.r.o. Zm.už. části objektu bytového domu, Charvátova 39/10/ oprava stanoviska Nové Město stáv.centrální pl.kotelna Vyjádření
20.5.2020 Ing. Vladimír Malý Nástavba obj. o 1 patro, Národní 138/10-Palác Dunaj Nové Město stáv.centrální pl.kotelna – vyjmenovaný zdroj Vyjádření
22.5.2020 B.B.D. s.r.o. Stavební úpravy – sloučení bytů, Kožná 474/4 Staré Město 2x kondenzačí plynové kotle značky Geminox THRs 1-10 C o výkonu každého 1-9 kW. Kotle splňují 6. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
25.5.2020 RNDr. Naděžda Kopecká Stav.úpr.administrativního objektu VN37, Václavské náměstí 2074/37 Nové Město   Vyjádření
26.5.2020 D plus projektová a inženýrs. a.s. Rekonstrukce zámeckých schodů Malá Strana-Hradčany N Vyjádření
27.5.2020 Kopeček Design, s.r.o. Přestavba bytu č. 14 v 5.NP, Myslíkova 209/5, pozemek parc.č. 994 Nové Město zůstává stávající plynový kotel, instalace split jednotky Vyjádření
27.5.2020 Filip Tóth Edukační centrum Čs. filharmonie – Rudolfinum – Rek. jižní části 1.NP, Alšovo nábř.12/79 Staré Město stávající CK Vyjádření
28.5.2020 Dott. arch. Roberta Colombelli Restaurace Vincanto – zm. užívání neb.pr. v 1.NP a 1.PP, Klimentská 1214/40 na ubytovnu Nové Město klimatizační systém – VRV jednotky Vyjádření
29.5.2020 Ing. Vlastimil Štěpán Zřízení chráněných únikových cest a přemístění recepce v bud. FD ČVUT, Konviktská 292/20 Staré Město N Vyjádření
29.5.2020 Projekting s.r.o. Na Peršt., Betlém.nám., Konvikts., K.Světlé, Betlémská, U Dobřenských, Liliová, Náprst. – OK Staré Město N Vyjádření
1.6.2020 Mgr. Karel Štochl Rekonstrukce objektu čp. 1081,náměstí Republiky 7 / Králodvorská 16 Staré Město 4xPKK-á-80 kW,8x TČ-každé o výkonu 67,6 kW-vyjmenovaný zdroj Vyjádření
2.6.2020 Svižn s.r.o. Výměna střešní krytiny na objektu Havlíčkova 15/1682 Nové Město NESOUHLASNÉ VYJÁDŘENÍ Vyjádření
4.6.2020 Klimaterm Praha, spol. s r.o. Vzduchotechnické zařízení pro Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 587/14 Staré Město N Vyjádření
8.6.2020 Ing. Miroslav Hájek Křížovnická 81/7-Změna stanoviska ÚMČP1/049262/20/OŽP/ŘÍ ze dne 10. 3. 2020 -ovzduší Staré Město 4xPKK-5.NOx 4 TČ-nevyjmenovaný zdroj Závazné stanovisko
8.6.2020 Ing. arch. Tomáš Šantavý Rekonstrukce domů Praha 1, „Dům U Zelené mříže“, Anežská 802/2 – Haštalská 5 a Anežská 1034/4 Staré Město 3x plynový kondenzační kotel Geminox o výkonu každého 18 kW. 1x plynový kondenzační kotel Geminox o výkonu 9 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
8.6.2020 Nad Kampou – bytové družstvo Stavební úpravy bytu 5.14, Malostranské nábřeží 563/3 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Protherm Panther Condens KKO 25 o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.6.2020 Agroprojekt Praha s.r.o. St.úpr. za účel. přestavby a rek. vymezené části gastroprovozu, obj. MZe ČR, Těšnov 65/17 Nové Město N Vyjádření
10.6.2020 ArchiCon plus Stavební úpravy v objektu MZe ČR Těšnov 65, pozemek parc.č. 262 Nové Město N Vyjádření
10.6.2020 Engineers CZ s.r.o. Instalace výtahu, Maiselova 58/7 Josefov N Vyjádření
12.6.2020 Cushman & Wakefield, s.r.o. Klientská změna Mitsui, objekt Praha City Center – 6. patro (7. NP), Klimentská 1216/46 Nové Město Stávající CK Vyjádření
15.6.2020 Zahradní a krajinář. tvorba s.r.o. Oprava a obnova trvalkové zahrady Květnice, pozemek parc.č. 274 Hradčany změna bude vydáno stanovisko ke sloučenému ÚŘ a SŘ Vyjádření
17.6.2020 Kubý s.r.o. vodovodního řadu ulice Hálkova – Praha 2, Žitná – Praha 1 Nové Město N Vyjádření
19.6.2020 Mazáček Group, s.r.o. St.úpr.1.PP a 1.NP v nebytových jednotkách č. 2071/1, 2 a 4 v objektu Štěpánská 37/2071 Nové Město stáv.CK Vyjádření
22.6.2020 Dussen, spol. s r.o. Re.bytové jednotky č. 116/3 ve 4.NP, Národní č.p.116 Nové Město stáv.CK Vyjádření
22.6.2020 Faber Project, s.r.o. Stavební úpravy půdních prostor na byt v 5.NP objektu č.p. 402, Újezd 33 Malá Strana Plynový kondenzační kotel – sestava VUI 306/5-5 ecoTEC plus s VIH CL 20S o výkonu 30 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
23.6.2020 Svižn s.r.o. Výměna střešní krytiny na objektu Havlíčkova 15/1682, pozemek parc.č. 494 Nové Město N Vyjádření
24.6.2020 Projekting s.r.o. Rozší sítě Internet Praha Josefov s.r.o. – Praha 1, Mikulandská, Ostrovní Krocínova, Národní Nové Město, Staré Město N Vyjádření
25.6.2020 ÚMČ P1, Vodičk. 18, OTMS /OSN PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0001,navýšení Q 2002 + 30 cm – navýšení stávající PPO Josefov, Staré Město N Vyjádření
2.7.2020 Alexander Verbeek Dušní wellness – Dušní 866/22 Staré Město Kondenzační plynový kotel BAXI LUNA DUO-TEC MP + 1.50 o výkonu 5,1 – 46,3 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
7.7.2020 Archina Design s.r.o. Hotel Prague- rekonstrukce, dostavba a změna užívání, Jeruzalémská 8, U Půjčovny 10 Nové Město kotelna a dieselagregát-vyjmenované zdroje  
8.7.2020 Stavaři s.r.o. Dům East Flow – Vest. kanceláří 7. NP a 8.NP, Václavské nám. 47, Opletalova 1 a 3 Nové Město cenrální zdroj TČ, beze změn Závazné stanovisko
9.7.2020 Dana Hanzíková Výměna technologií v objektu č.p. 765, ul. Revoluční 19 Staré Město 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal 200 CM2C o výkonu každého 115 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
10.7.2020 Kormak Praha a.s. Slovanský ostrov, Žofín, pozemek parc.č. 2407 – Dobíjecí stanice pro elektromobily Nové Město N Vyjádření
13.7.2020 Plán Plus s.r.o. Poliklinika Palackého – rekonstrukce výtahu B1, Palackého 720/5, pozemek parc.č. 641 Nové Město N Vyjádření
14.7.2020 TaK Management s.r.o. Palác, Na Kampě 515/8 Malá Strana 2x plynový kondenzační kotel o výkonu každého 72,5 kW. 13x plynový kondenzační kotel o výkonu každého od 19 kW do 32 kW. Podmínka: kotle budou splňovat 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
15.7.2020 Ing. Ondřej Palla, jednatel Kavárna – vinárna „STRADA DEL VINO“, Ostrovní 12/1708-dvor.zahrádku na poz.parc.č. 932 Nové Město N Vyjádření
16.7.2020 PSK TUZAR s.r.o. Výměna střešního pláště vč. zeleně nad pasáží budovy Burzovního Paláce, Rybná 682/14 Staré Město N Vyjádření
16.7.2020 Almapro s.r.o. Bezpečnostní a stavební úpravy v lokalitách Sněmovní / Lázeňská / Mostecká (8 lokalit) Malá Strana N Vyjádření
17.7.2020 Mgr. Karel Štochl SCOTT & WEBER – Klient. Vest. SCOTT & WEBER ve 4.NP-Nárožní d.,Václavské nám. 47,Opl. Nové Město VRV systém vytápění Vyjádření
20.7.2020 Cushman & Wakefield, s.r.o. Interiér-St. úpr. 42 Financial Services, obj. Praha City Center-6. patro,Klimentská 1216/46 Nové Město Stávající CK Vyjádření
22.7.2020 D plus projektová a inženýrs. a.s. Cyklo Klárov, podjezd Mánesova mostu Malá Strana N Vyjádření
22.7.2020 Sinpps, s.r.o. Závlaha Letenských sadů – nádrž, k.ú. Holešovice a Hradčany-d.poz.p.č. 774 a 775 Hradčany N Vyjádření
23.7.2020 SILVERSHOT s.r.o. NA RZ 3AU 4559-90 kW-reklamní spot Sazka,Dvořákově nábřeží dne 28.7.2020 od 6 do 22 h. Staré Město N Vyjádření
10.8.2020 Hoza Q s.r.o. St. úpr. objektu a zm. už. na potravinářskou prodejnu Karlova 164/28 Staré Město Stávající CK Vyjádření
10.8.2020 Atelier Twins s.r.o. Manikúra, pedikúra, kosmetika, masáže a kadeřnictví, Vodičkova 701 Nové Město Stávající CK Vyjádření
11.8.2020 Mgr. Veronika Petr Krejčová PedF Etapová rekonstrukce objektu, Magdalény Rettigové 4 (č.p. 47 a 48) Nové Město CK-vyjmenovaný zdroj Vyjádření
12.8.020 Archina Design s.r.o. Hotel Prague- rekonstrukce, dostavba a změna užívání, Jeruzalémská 8, U Půjčovny 10 Nové Město kotelna a dieselagregát-vyjmenované zdroje Vyjádření
13.8.2020 Mgr. Karel Štochl Stav.jáma pro záchranný archeologický průzkum, ulice Na Florenci, parc.č. 2536, 2537/100… Nové Město N Vyjádření
14.8.2020 Mgr. Karel Štochl Stavební úpravy, změna funkčního využití a přístavba objektu OD Máj, č.p. 63, Národní 26 Nové Město CK-vyjmenovaný zdroj-1400 kW Vyjádření
19.8.2020 Casa Vivente s.r.o. Změna dokončené stavby Soukenická 1665/36, parc.č. 407 Nové Město přímotopy, podlahové výtápění Vyjádření
20.8.2020 Archina Design s.r.o. Hotel Prague- rekon., dostav. a zm. užívání, Jeruzalémská 8, U Půjčovny 10 – ZMĚNA 01 Nové Město kotelna a dieselagregát-vyjmenované zdroje Vyjádření
21.8.2020 TAK Architects s.r.o. Dostavba areálu obchodního domu Bílá Labuť, Na Poříčí čp. 1068, Biskupská č.p. 1347 Nové Město 2 kotelny-2x plynový kondenzační kotel Hoval UltraGas 100 o výkonu každého 92 kW. 2x plynový kondenzační kotel Hoval UltraGas 125 o výkonu každého 114 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
24.8.2020 Archina Design s.r.o. Hotel Alcron – St. úpr. střechy, evakuační výtah, úpr. 1. PP, Štěpánská 623/40, parc.č. 2093 Nové Město N Vyjádření
24.8.2020 Atrea spol. s r. o. Vestavba výtahu ve středním traktu budovy DAMU, Karlova 223/26, parc.č. 124 Staré Město N Vyjádření
25.8.2020 Ing. Tomáš Krejčík Stavební úpravy pro změnu užívání – kancelář, jednotka 69 v 6. a 7. NP, Opletalova 39/1525 Nové Město N -vytápění novým radiátorem napojeným na stávající rozvody topení Vyjádření
25.8.2020 Fortel s.r.o. Rozšíření sítě Internet Praha Josefov s.r.o., v oblasti Staré Město a Nové Město – I. etapa Nové Město, Staré Město N Vyjádření
25.8.2020 Fortel s.r.o. Rozšíření sítě Internet Praha Josefov s.r.o., v oblasti Staré Město a Nové Město – III. etapa Staré Město, Josefov N Vyjádření
26.8.2020 Plán Plus s.r.o. Zříz.klimatizace v prostorách OS PČR, nábřeží Edv. Beneše 128/4, pozemek parc.č. 680/4 Malá Strana N/ stávající CK Vyjádření
28.8.2020 Mepro s.r.o. – architekt. ateliér Evang.teologická fakulta UK – Palác Marathon – Komplexní rehabilitace obj., Černá 646/9 Nové Město 3x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB162-100 o celkovém výkonu 285 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
31.8.2020 Ing. Jitka Lazarčíková Pivovar U Supa, Celetná 563/22 a 564/24 Staré Město Stávající CK Vyjádření
1.9.2020 OTMS /OSN,ÚMČ Vodičkova 18 Příst.a stav.úpr.domu č.p.185,Thunovská 22, parc.č. 554-Podzem. dočas. Kotvy,parc.č. 522/2 Malá Strana N Vyjádření
3.9.2020 Ing. Jaromír Stěnička Stavební úpravy 5.NP Betlémského paláce, Husova 240/5 Staré Město Stávající CK Vyjádření
7.9.2020 Engineers CZ s.r.o. Změna v účelu užívání části bytového domu, Thunovská 16/181-apartmány Malá Strana Stávající CK Vyjádření
8.9.2020 Voltcom, spol. s r.o. Obnova RS 5230, Voršilky, odstranění objektu Nové Město N Vyjádření
8.9.2020 Projekting s.r.o. 819676 – Praha 1, Truhlářská 1110/4 -do 100 m, parc. č. 2353 Nové Město N Vyjádření
8.9.2020 Casua spol. s r.o. Rudolfinum – Terasy, Alšovo nábřeží 12/79 Staré Město N Vyjádření
9.9.2020 Engineers CZ s.r.o. Stav.úpr. a změna v užívání části BD-apartmány 1.PP a 1.NP-Samcova 1183/5 Nové Město stávající kotelna Vyjádření
9.9.2020 OWO.CZ s.r.o. Stav. úpr. objektu Malého Buquoyského paláce, Velkopřevorské náměstí 484/3, parc.č. 261 Malá Strana stávající kotelna Vyjádření
14.9.2020 Mgr. Karel Štochl Revit. Masarykova nádr:A/Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1, B/ Rek. ulice Na Florenci Nové Město CK-vyjmenovaný zdroj-úprava stanoviska Vyjádření
16.9.2020 Prague Sounds s.r.o. 3x dieselagregát-koncert -Slovanský ostrov dne 19.9.2020 od 08,00 do 24, 00 hodin Nové Město N Vyjádření
17.9.2020 Ing. Václav Zeman Obnova interiéru kočárovny a navazujících prostor (zázemí), Velkopřevorské náměstí 485/4 Malá Strana Plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus 306/5-5 o výkonu 32 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
17.9.2020 Erekta Stavební úpravy bytu v bytovém domě, Široká 24/4 Josefov Plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VUW 246/5-5 o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
18.9.2020 Architekt.. kancelář Dessier s.r.o. Oprava freskových sálů, Vlašská 19, č.p. 347/III, parc.č. 954 Malá Strana stávající kotelna, nové napojení FCU VZT jednotky Vyjádření
21.9.2020 Ing. Jiří Macevič Stavební úpravy a přestavba bytu ve 3.NP, Školská 12/1736 Nové Město Plynový kondenzační kotel Geminox THRs SET 19 DUO o výkonu 18 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
22.9.2020 Karla Polydorová Obnovení veřejného prostranství před kostelem Panny Marie Vítězné, Karmelitská 385/9 Malá Strana N Vyjádření
23.9.2020 Cafioca DTD s.r.o. Změna užívání z funkce občerstvení na kavárnu v objektu Revoluční 1201/18 Nové Město otopný systém bude napojen na stávající kotelnu v objektu Vyjádření
23.9.2020 Ing. Alena Kultová Udržovací práce bytu č. 1 v 1.NP, Pařížská 17/98 Josefov Plynový kondenzační kotel Bosch Condens GC2300iw 15P o výkonu 16 kW. Kotel splňuje 6. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
24.9.2020 Společenství vlastníků Žitná 657 Výst. lanového výtahu v proskl. šachtě,Žitná 657/13 a zajištění požár odvětr.schodiště Nové Město N Vyjádření
24.9.2020 Radana Rulf Šafránková Obnova Boromejské zahrady, parc.č. 967, 968…… Malá Strana N Vyjádření
29.9.2020 Ing. Alena Kultová Udržovací práce bytu č. 1 v 1.NP, Pařížská 17/98-změna stanoviska Josefov 1 PKK Bosch Condens GC2300iw 15P o výkonu 16 kW, splňuje 6.emisní tř. NOx Závazné stanovisko
30.9.2020 Blackback s.r.o. Rekonstrukce bytu č. 6 ve 3. NP, BD Revoluční 28 Nové Město Plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Comfort ZWBR 30-3 E o výkonu 30,6 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
30.9.2020 Kormak Praha a.s. Slovanský ostrov, Žofín, pozemek parc.č. 2407 – Dobíjecí stanice pro elektromobily Nové Město vydané nesouhlasné stanovisko zůstává v platnosti beze změn Nesouhlasné stanovisko
5.10.2020 TaK Architects s.r.o. „Park Cihelná – SO.02a,b; SO.05, IO.01“, dotčené pozemky, parc. č. 710/1, 710/7, 710/8, 711 Malá Strana N Vyjádření
6.10.2020 ASLB spol. s.r.o. Rek.podkroví, Černá 170/16, parc.č. 783 Nové Město stáv.CK Vyjádření
7.10.2020 Woodvilla s.r.o. Stavební úpravy a změna užívání v levé části 1.NP a 1.PP BD na pivní lázně, Opletalova 35, čp.1336 Nové Město 2x plynový kondenzační kotel BAXI POVER HT+ 1.50 o výkonu každého 45 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
7.10.2020 Prins spol. s r.o. Stavební úpravy 1.NP – 6.NP, Kostečná 3/121 Staré Město 4x plynový kondenzační kotel o výkonu každého do 12 kW. Podmínka: kotle budou splňovat 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
8.10.2020 ENGIE Services, a.s. Králodvorská, Rybná a okolí v říjnu a listopadu 2020-užív. 2 kompresorů s dieselovým poh. Nové Město z důvodu výkopových prací pro pokládku kabelů kNN a kVN v ulici Rybná při Burzovním paláci Vyjádření
8.10.2020 Ocadia s.r.o. Výstavby výtahové šachty a výtahu, Ve Smečkách 13/603, parc. č. 2110 Nové Město N Vyjádření
9.10.2020 S Com UR připojení A1MEL, Melantrichova 10,dotčené pozemky 1079, 1086/2, 1085, 1088, 524 Staré Město N Vyjádření
12.10.2020 Pring Volf Nástavba dvorního (jižního) objektu hotelu Zlatá Váha, Senovážné náměstí 981/21 Nové Město Plynový kondenzační kotel o výkonu do 30 kW. Závazné stanovisko
12.10.2020 Cafioca DTD s.r.o. Změna užívání z funkce občerstvení na kavárnu v objektu Revoluční 1201/18 Nové Město z hlediska odpadového hospodářství – nesouhlas,nutno doplnit jak bude řešen tříděný odpad z provozu Vyjádření-nesouhlas
14.10.2020 Ing. arch. Tomáš Šantavý Změna užívání severní části 5. patra z jídelny na kancelářské prostory, Lazarská 1718/3 Nové Město stáv.CK Vyjádření
15.10.2020 Povolstav s.r.o. Drobné úpravy a změna užívání nebytové jednotky č. 15, Dlážděná 1586/4, parc.č. 168 Nové Město stáv.CK Vyjádření
16.10.2020 Architekton. atelier Arkáda s.r.o. Stavební úpravy podkroví bytového domu, Týnská 626/9, parc. č. 751 Staré Město nástěnné přímotopné elektrické konvektory Vyjádření
19.10.2020 GOIA town s.r.o. Prodejna pekárenských výrobků, Malostranské náměstí 5/28, parc.č. 6 Malá Strana stáv.CK Vyjádření
19.10.2020 Prins spol. s r.o. Stavební úpravy domu Břehová 3/43 Josefov 2x plynový kondenzační kotel BAXI Luna DUO-TEC MP+ 1.50 o výkonu každého 45 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
20.10.2020 Mgr. Denisa Černá Stavební úpravy a změna užívání objektu zastřešeného automobilového stání, Letenská 2/526 Malá Strana Plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-5 ecoTEC plus o výkonu 14 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
21.10.2020 Mgr. Karel Štochl Dopln. 3 transformátoru v obj. – Nár. d. Václ. n.47, Opletal. 1 a 3, parc.č. 27, 29/2, 59, 28/4 Nové Město N Vyjádření
21.10.2020 Ing. arch. Tomáš Šantavý Oprava vnějšího pláště, Lazarská 1718/3, parc.č. 767 Nové Město N Vyjádření
21.10.2020 Ing. arch. Tomáš Pavlas Expozice DĚTSKÉ MUZEUM – St. úpr. Nové b.Národního muzea, Vinohradská 52/1, p.č. 2243 Král. Vinohrady VZT Vyjádření
22.10.2020 Plán Plus s.r.o. Oprava střechy uličního křídla domu, Karmelitská 380/16, parc.č. 273 Malá Strana N Vyjádření
22.10.2020 HONNEM spol. s r.o. Stavební úpravy objektu, Pštrossova 202/15, parc.č. 1014 Nové Město stáv.CK Vyjádření
23.10.2020 Ing. arch. Radovan Janovský St.úpr.kancelářských prostor – Advokátní kancelář,2.NP, uliční objekt A, Krakovská 1327/13 Nové Město stáv.CK Vyjádření
26.10.2020 Ing. Alena Kultová Udržovací práce bytu č. 27 ve 3.NP, Růžová 947/10 Nové Město PKKdo 28 kW,není specifikován, bude použit PK, který bude splňovat 5.emisní tř. NOx Závazné stanovisko
26.10.2020 TRADE CENTRE PRAHA a.s. Rek.BJ č.5 1+1 ve 3.NP, Michalská 13/439, parc.č. 405 Staré Město elektrokotel do 9 kW Vyjádření
29.10.2020 APRIS 3MP s.r.o. Petrská 31 – Přestavba objektu, Petrská 31/1167, parc.č. 265 Nové Město stáv.CK Vyjádření
30.10.2020 Archum Architekti s.r.o. Real.klubovny v prostorách stáv. údržbářské dílny a oprava dvora BD, U Milosrdných 850/8 Staré Město elektr.přímot. Vyjádření
2.11.2020 Povolstav s.r.o. Stavební úpravy a změna užívání – Čínská restaurace, Jakubská 947/12, parc.č. 667 Staré Město dva stávající plynové kotle Vyjádření
3.11.2020 F – Elektro s.r.o. Zruš. VOTS 3737 Wilsonova kNN, Vrchlického sady, Bolzanova, U Bulhara, Washingtonova Nové Město nesouhlasné vyjádření z hlediska zeleně Vyjádření
4.11.2020 Mgr. Karel Štochl Stavební úpravy retailu v objektu F Masarykova nádraží, Havlíčkova 1014/2, parc.č. 2534/1 Nové Město stáv.CK v budově G Vyjádření
5.11.2020 Mgr. Karel Štochl Na Příkopě 33 – Office and retail building – Rekonstr. objektu Na Příkopě 969/33, Celetná 969/40 Staré Město vyjmenovaný zdroj,kotelna o výkonu 2x 480 kW Vyjádření
5.11.2020 Max engineering s.r.o. Rek.a nástavba půdních prostor budovy Lucerna, část Vodičkova, Vodičkova 36, čp. 704 Nové Město dočasný zdroj tepla pro vytápění bytů 2x elektrokotel Vyjádření
6.11.2020 Daniela Dvořáková Nový Svět, parc.č. 397 – připojení elektro (dále bude dotčena parc.č. 418, ul. U Brusnice) Hradčany N Vyjádření
9.11.2020 Ing. Jarmila Báčová Rekonstrukce budovy Na Příkopě 9 – 11 Staré Město vyjmenovaný zdroj,kotelna o výkonu 340 kW Vyjádření
10.11.2020 UNIT architekti, s.r.o. Rekonstrukce a dostavba domu „U Zlatého stromu“, Dlouhá 729/37 Staré Město 2x plynový kondenzační kotel o výkonu každého do 110 kW. Plynový kondenzační kotel o výkonu do 40 kW. Podmínka: kotle budou splňovat 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
11.11.2020 KRR Architektura s.r.o. Proluka v ulici U Obecního dvora, pozemek parc. č. 919/4 Staré Město 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 162-60 o výkonu každého 60 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
12.11.2020 Eltodo, a.s. Dopravně-bezpečnostní opatření na území MČ P1, část stavby Samcova,sloupky, kamera Nové Město N Vyjádření
13.11.2020 Atelier Twins s.r.o. Nehtové studio – provoz.manikúry, pedikúry, kosmetiky, masáže a kadeřnictví, Vodičkova č.p. 701 Nové Město Otopný systém řešených prostor je napojen na stávající centrální plynovou kotelnu. Vyjádření
19.11.2020 Design arcom s.r.o. ZŠ a SŠ Karla Herforta, P1 – Rekonstrukce učeben ve 2.NP, Josefská 641/4 Malá Strana Otopný systém řešených prostor bude napojen na stávající centrální plynovou kotelnu v suterénu objektu. Vyjádření
23.11.2020 Ing. Jiří Hrouda Stavební úpravy bytu č. 66/16 v 6. NP, čp. 66, Pařížská 13 Josefov Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 1-10 SET 161 o výkonu 9,3 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
24.11.2020 SURPMO, a.s. Stavební a dispoziční úpravy v budově Opletalova 1626/36 Nové Město 4x plynový kondenzační kotel BAXI Luna Duo tec MP+ 1.50 o výkonu každého 45 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
26.11.2020 TaK Architects s.r.o. Staroměstská brána-obn. fasádn. a střeš. plášťů obj. SO.01 – Hotel Fairmont, Pařížská 43/3 Staré Město N Vyjádření
27.11.2020 RAK CZ a.s. Zateplení a úprava podkrovního bytu č. 17 v 5.NP, Bílkova 132/4 Josefov Plynový kondenzační kotel Vaillant VU 206/5-5 o výkonu 20,6 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
30.11.2020 Mgr. Zuzana Olmerová Hotel King David, návrh výtahu do lobby baru, Hybernská 1674/42, parc.č. 190 Staré Město N Vyjádření
1.12.2020 Mgr. Zuzana Olmerová Hotel Kings Court, WOK – úprava, U Obecního domu 660/3, pozemek parc.č. 673 Staré Město N Vyjádření
2.12.2020 Svižn s.r.o. Výměna střešní krytiny na objektu Vězeňská 913/8, pozemek parc.č. 807/1 Staré Město NESOUHLAS Vyjádření
3.12.2020 ProtelPro, spol. s r.o. Opt.síť FTTH Praha 2(1), oblast Resslova FTTx0_a_PH_Resslova_PRRES SAP 11010-097619 Nové Město N Vyjádření
6.12.2020 Projekční studio Woodvilla s.r.o. Salon masáže Kleopatra – St.úpr. a zm.užív.NJ č. 1742/101, Řeznická 1742/23 Nové Město elektrokotel 18 kW Vyjádření
11.12.2020 Oldřich Dousek Stavební úpravy a opravy objektu, vestavba výtahu a dvou bytů v podkroví, Biskupský dvůr 1149/4 Nové Město 6x plynový kondenzační kotel Junkers CerapurSmart ZWB 28-3 C o výkonu každého 27,4 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
15.12.2020 SÚ ÚMČP1, K. Prášková Rekonstrukce 2. patra Pálffyovského paláce, Valdštejnská 158/14, 159/16, parc.č. 604/1 Malá Strana N Vyjádření
15.12.2020 Martin Kahoun Stav.úpr.bytu č. 13, Vojtěšská 240/11 Nové Město N Vyjádření
28.12.2020 Projekční studio Woodvilla s.r.o. Salon masáže Kleopatra – St.úpr. a zm.užív.NJ č. 1742/101, Řeznická 1742/23-oprava stanov. Nové Město elektrokotel 18 kW Vyjádření
28.12.2020 Krepidoma s.r.o. Opr. uliční fasády včetně obnovení bezpečnostních mříže na domě čp. 687, Benediktská 4 Staré Město N Vyjádření
28.12.2020 Svižn s.r.o. Výměna střešní krytiny na objektu Vězeňská 913/8, pozemek parc.č. 807/1 Staré Město N/souhlasné stanovisko-není azbest Vyjádření
Žádosti evidované v roce 2019
Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje Výsledný dokument
8.1.2019 Ateliér Kava spol.s r.o. Půdni vestavba v části podkroví bytového domu, Skořepova 423/9 Staré Město Kondenzační plynový kotel značky Buderus Logamax o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.1.2019 Ecoten, s.r.o. Stavební úpravy dvorního objektu a vestavba osobního výtahu, Křemencova 178/10 Nové Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotel bude splňovat 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
6.2.2019 Pivní lázně Praha, s.r.o. Staveb.úpravy se změnou užívání – Pivní lázně, Úvoz 26/159 Hradčany 2x kondenzační plynový kotel o výkonu každého 65 kW. Podmínka: Kotle budou splňovat 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
19.2.2019 Drobný Architects, s.r.o. Rekonstrukce letního domku, Loretánské náměstí 8 Hradčany Kondenzační plynový kotel Geminox o výkonu 14 kW. Kotel splňuje emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
26.2.2019 Inženýring stav. Adaptace bývalé jízdárny na sklářské studio, Velkopřerovské nám.4a/639 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Geminox o výkonu 50 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
1.3.2019 Faber Project, s.r.o. Stavební úpravy objektu, Petrská 5 Nové Město Kondenzační plynový kotel Gepard Condens o výkonu 27 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
18.3.2019 IVE – projektový ateliér Oprava bytu, Vodičkova 6 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
19.3.2019 Provincie kapucínů v ČR Stavební úpravy kláštera, Loretánské náměstí 6 Hradčany 3x kondenzační kotel Vitodens, 2x 120 kW, 1x 35 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
20.3.2019 IVE – projektový ateliér Etážové vytápění, Havlíčkova 4 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu 25 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
22.3.2019 VMS Projekt Stavební úpravy domu, Karlova 4 Staré Město Kondenzační plynový kotel do 50 kW. Podmínka: Kotel musí splňovat 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
5.4.2019 Ing. arch. Sylvie Unčovská Rekonstrukce bytu, Melantrichova 6 Staré Město Kondenzační plynový kotel do 24 kW. Podmínka: Kotel musí splňovat 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.4.2019 Arplan, s.r.o. Vybudování prostoru pro relaxační masáže, Revoluční 19 Staré Město 2x kondenzační plynový kotel, Vitocrossal 200 a Viessmann o výkonu každého 142 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
10.4.2019 Ing. Petr Vondráček Stavební úpravy bytu, U Milosrdných 16 Staré Město Kondenzační plynový kotel Viessmann o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
11.4.2019 Helena Šulcová Stavební úpravy bytu, Saská 3 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 16 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
7.5.2019 Ika Win 112 a.s. Nebytové prostory, Újezd 43 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Baxi o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.5.2019 Engineers CZ, s.r.o. Stavební úpravy, Vladislavova 16 Nové Město Kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens o výkonu 26 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
14.5.2019 Prins spol.s.r.o. Stavební úpravy domu, Na Perštýně 8 Staré Město 2x kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu každého 64 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
20.5.2019 Ing. Vladimír Macháček Stavební úpravy, Palackého 7 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu 22 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
27.5.2019 IVE – projektový ateliér Oprava bytu, Havlíčkova 4 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu 25 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
28.5.2019 Ing. arch. Jana Beránková Rekonstrukce bytu, Vítězná 4 Malá Strana Kondenzační plynový kotel o výkonu 24 kW. Podmínka:Kotel musí splňovat 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
29.5.2019 Max engineering, s.r.o. Modernizace plynové kotelny, Na Můstku 10 Staré Město 2x kondenzační plynový kotel Buderus Logamax o výkonu každého 95 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
24.6.2019 P6PA+ Arcitetects s.r.o. Rekonstrukce prostor, Hybernská 30 Nové Město Kondenzační plynový kotel Geminox o výkonu 49 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
15.7.2019 Faber Project, s.r.o. Novostavba BD, Jindřišská 28 Nové Město 2x kondenzační plynový kotel Geminox o výkonu každého 49 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
31.7.2019 ECI Budarin Rekonstrukce objektu, Pařížská 25 Josefov 2x kondenzační plynový kotel Vitocrossal o výkonu 134 kW a 33 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.8.2019 Ing. Hamza Abuzarad Stavební úpravy restaurace Kebeb Aspendos, Žitná 1561/19 Nové Město 2x plynový gril o výkonu 10,5 kW. Závazné stanovisko
14.8.2019 Ing. Daniela Dolenská Rekonstrukce objektu Hrzánksého paláce, Velkopřevorské náměstí 1/409 Malá Strana 2x kondenzační plynový kotel o výkonu každého do 48 kW. Podmínka: kotle musí splňovat 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
20.8.2019 Michal Horák Stavební úpravy bytu, Kozí 914/9 Staré Město Plynový kondenzační kotel Junkers ZWSB 22/28-3E Cerapur o výkonu 28 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
30.8.2019 Ing. Vladimír Eis Oprava bytu č. 9 ve 3.NP domu č.p. 674, Vodičkova 6 Nové Město Plynový kondenzační kotel Junkers ZVB 24-1 DE Cerapur Compact o výkonu 25,2 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
6.9.2019 P6PA + Architects, s.r.o. Stavební úpravy domu, přístavba pavilonu, Havelská 7 Staré Město 2x plynový kondenzační kotel Vaillant typ VU Ecotec VU 806/5-5 o výkonu každého 82,3 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.9.2019 Ing. arch. Šárka Sodomková Půdní vestavba a stavby výtahu činžovního domu, Žitná 35/1383 Nové Město 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 236/5-3 ecoTEC o výkonu každého 23 kW, 3x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 206/5-5, ecoTEC o výkonu každého 24 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
13.9.2019 Ing. arch. Tereza Nechvátalová Rekonstrukce bytové jednotky č. 163/10, Valdštejnské náměstí 163/2 Malá Strana Plynový kondenzační kotel VUW 246/5-5 o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
20.9.2019 Ing. Tomáš Butkai Stavební úpravy bytů ve 2.NP domu č.p. 852, U Milosrdných 12 Staré Město Plynový kondenzační kotel ecoTEC VU 246/5-3 o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
26.9.2019 WP 7, s.r.o. Vnitřní stavební úpravy, Valdštejnské nám. 522/7 Malá Strana 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200W B2HA o výkonu každého 99 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
7.10.2019 Ing. arch. Radim Hubička Stavební úpravy – renovace domu – U Sedláků – FADE, Provaznická 397/13 Staré Město 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 162-100 o výkonu každého 94,5 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.10.2019 Jan Meduna, inženýrská činnost Rekonstrukce a přístavba domu „U Sklepa sv. Jana“, Nerudova 223/40 Malá Strana Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 50 o výkonu 48,7 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
16.10.2019 Mgr. Jana Křížová Výměna kotle – za plynový, Vodičkova 730/9 Nové Město Plynový kondenzační kotel Immergas Victrix 28 o výkonu 28 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
29.10.2019 A3atelier s.r.o. Rekonstrukce bytového objektu s nástavbou, Růžová 950/15 Nové Město 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 162-70 a 85 o výkonu 62,6 kW a 80 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
8.11.2019 Martina Benová Rekonstrukce půdního prostoru fary U Sv. Jindřicha, Jindřišská 973/30 Nové Město Plynový kondenzační kotel do 24 kW. Podmínka: kotel musí splňovat 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
19.11.2019 Faber Project, s.r.o. Stavební úpravy bytové části objektu č.p. 242, Nerudova 29 Malá Strana 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 356/5-5 o výkonu každého 35 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
20.11.2019 Faber Project, s.r.o. Stavební úpravy nebytové části objektu v 1.PP a 1.NP, č.p. 242, Nerudova 29 Malá Strana 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 356/5-5 o výkonu každého 35 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
20.11.2019 Lehotsky Capital s.r.o. Stavební úpravy a půdní vestavba objektu, Opletalova 1566/30 Nové Město Plynový kondenzační kotel Baxi DUO-TEC MP 90 o výkonu 102 kW a plynový kondenzační kotel Baxi DUO-TEC MP 110 o výkonu 102 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
10.12.2019 Technoprojekt, a.s. Rekonstrukce a dostavba Palackého 717/11 Nové Město 3x plynový kondenzační kotel THRs o výkonu 2×18 kW a 1×9 kW. Kotle splňují 6. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
30.12.2019 Ing. arch. Jiří Straka Rekonstrukce bytu 2. patro objektu, Loretánská 13 Hradčany Plynový kondenzační kotel CerapurCompact ZSB 24-1 DE o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
Žádosti evidované v roce 2018
Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje Výsledný dokument
2018         Závazné stanovisko
2018         Závazné stanovisko
2018         Závazné stanovisko
2018         Závazné stanovisko
Žádosti evidované v roce 2017
Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje Výsledný dokument
3.1.2017 Sylva Pacáková Udržovací práce ve stávající bytové jednotce v ulici Újezd 434/32 Malá Strana Kondenzační plynový kotel o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
11.1.2017 Echorost Architekti, s.r.o. Nástavba a stavební úpravy domu v ulici Všehrdova 561/4 Malá Strana 2x kondenzační plynový kotel o výkonu do 30 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
12.1.2017 DomyJinak s.r.o. Rekonstrukce bytu v ulici Křížovnická 86/6 Staré Město Kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens o výkonu 19kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
12.1.2017 Eliška Harenczyková Stavební úpravy podkroví v ulici Ve Smečkách 1258/6 Nové Město 2x kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu každého 24 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
13.1.2017 Autoring, s.r.o. Stavební úpravy domu v ulici U Půjčovny 954/6 Nové Město 4x kondenzační plynový kotel Wolf ComfortLine o výkonu 2x 70 kW a 2x 41 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
17.1.2017 IRNA, s.r.o. Rekonstrukce objektu v ulici Kozí 915/7 Staré Město 3x kondenzační plynový kotel Buderus Logamax o výkonu každého 80 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
17.1.2017 Linbach, s.r.o. Stavební úpravy bytů a vestavba bytů v podkroví v ulici Haštalská 751/12 Staré Město 6x kondenzační plynový kotel Geminox ZEM o výkonu každého 17 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
18.1.2017 M.A. Václav Hofmeister Stavební úpravy restaurace a kavárny na Velkopřevorském náměstí 485/4 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Geminox o výkonu 49 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
2.2.2017 Hichem Boulaouad Stavební úpravy bytu v ulici Růžová 951/13 Nové Město 2x kondenzační plynový kotel o výkonu do 25 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx Závazné stanovisko
8.2.2017 Artiga Reim, s.r.o. Úprava bytu v ulici Široká 118/20 Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 18 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx Závazné stanovisko
9.2.2017 Ing. Eva Lakronová Stavební úpravy bytu v ulici U Milosrdných 16 Staré Město Kondenzační plynový kotel Geminox THRs o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
13.2.2017 Karel Slavík Stavební úpravy bytu ve 3.NP v ulici Karolíny Světlé 325/31 Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
27.2.2017 David Vančuřík Přestavba jednotky na Smetanově nábřeží 197/26 Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
28.2.2017 Atelier Pietra, s.r.o. Stavební úpravy a sloučení dvou bytů v ulici Pařížská 24 Josefov Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
6.3.2017 Znamení čtyř – architekti, s.r.o. Stavební úpravy bytové jednotky č. 10 v ulici Široká 6 Josefov Kondenzační plynový kotel Junkers Cerapur o výkonu 28 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
17.3.2017 Raketoplan, s.r.o. Strahovská kovárna, Strahovské nádvoří 126/8 Hradčany Kondenzační plynový kotel Geminox o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
20.3.2017 IVE – projektový ateliér Rozšíření a oprava bytu v ulici Vodičkova 6 Nové Město Kondenzační plynový kotel Buderus Logamax o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
20.3.2017 IVE – projektový ateliér Rozdělení bytu na dvě bytové jednotky v ulici Železná 18 Staré Město 2x kondenzační plynový kotel Buderus Logamax o výkonu každého 24 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
21.3.2017 Palladio Progetti, s.r.o. Stavební úpravy bytů Staré Město Kondenzační plynový kotel Wolf o výkonu 50 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
22.3.2017 Mgr. Karel Štochl Starbucks House – Staroměstské náměstí 21 Staré Město Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 38 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
24.3.2017 Mgr. Karel Štochl Novomlýnská – Polyfunkční objekt Revoluční Novomlýnská Nové Město 2x kondenzační plynový kotel o výkonu každého 45 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
28.3.2017 Adell Trading Stavební úpravy objektu, Washingtonova 23 Nové Město 2x kondenzační plynový kotel o výkonu každého 80 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
31.3.2017 Javos – Projekční služby Stavební úpravy 3.patra v ulici Štěpánská 24 Nové Město 4x kondenzační plynový kotel Baxi o výkonu každého 25 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
4.4.2017 Mgr. Karel Štochl Polyfunkční objekt v ulici Revoluční a Novomlýnská Nové Město 2x kondenzační plynový kotel o výkonu každého 45 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
5.4.2017 Faber Project, s.r.o. Stavební úpravy budovy v ulici Karolíny Světlé 6 a 8 Staré Město 2x kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens o výkonu každého 136 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
6.4.2017 Ing. arch. Jana Syrovátková Stavební úpravy bytu v ulici Pařížská 17 Josefov Kondenzační plynový kotel Buderus Logamax o výkonu 25 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
11.4.2017 Contractis, s.r.o. Rekonstrukce bytu v ulici Navrátilová 8 Nové Město Kondenzační plynový kotel Baxi typ Nuvola o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
12.4.2017 Ing. Jaroslava Háková Stavební úpravy v objektu Kaprova 10 Staré Město 2x kondenzační plynový kotel o výkonu každého 20 kW. Podmínka:Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
24.4.2017 Ivan Utěšil Rekonstrukce topení v bytě v ulici Žitná 29/606 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu 23 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
25.4.2017 Ing. arch. Barbora Svěráková Stavební úpravy bytového domu v ulici Betlémská 331/1 Staré Město 2x kondenzační plynový kotel Buderus o výkonu každého 70 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
26.4.2017 Arcibiskupství pražské Stavební úpravy bytu v ulici Keplerova 216/12 Hradčany Kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu 28 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
27.4.2017 Firma Růžička a partneři,s.r.o. Stavební úpravy objektu klubu GOGO v ulici Ve Smečkách 31 Nové Město 2x kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu každého 45 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
2.5.2017 Ing. Josef Cimburek Modernizace restaurace KFC v ulici Národní 961/25 Staré Město 2x kondenzační plynový kotel Buderus o výkonu každého 90 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
2.5.2017 Ing. Aida Padyšáková Rekonstrukce podkrovního bytu v ulici Krakovská 5 Nové Město Kondenzační plynový kotel Geminox o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.5.2017 Ing. Jiří Hrouda Stavební úpravy objektu v ulici Dlouhá 46 Staré Město 2x kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu každého 49 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
11.5.2017 Ing. arch. Šárka Sodomková Nástavba dvorního křídla činžovního domu v ulici Žitná 35 Nové Město 2x kondenzační plynový kotel o výkonu každého do 24 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
15.5.2017 FURE, s.r.o. Stavební úpravy bytu v 5.NP a 6.NP v ulici U Staré školy 113/6 Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
17.5.2017 Mgr. Karel Štochl Stavební úpravy zázemí prodejny na Masarykově nádraží Nové Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 45 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
18.5.2017 Ing. Jiří Hrouda Půdní vestavba a přístavba výtahu v ulici Pštrossova 23 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 27 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
22.5.2017 Ing. Pavel Posolda Novostavba bytového domu v ulici Soukenická 12 Nové Město 4x kondenzační plynový kotel Buderus Logamax o výkonu každého 80,5 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
25.5.2017 Ing. Lenka Hábová Rezidence Soukenická 16 a 18. Nové Město 2x kondenzační plynový kotel Geminox o výkonu každého 48,7 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
29.5.2017 MgA. Petr Kocourek Rekonstrukce bytové jednotky v ulici Smetanovo nábřeží 14 Staré Město Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 21,2 kW. Závazné stanovisko
2.6.2017 Ing. arch. Lukáš Přibyl Revitalizace kotelny Washingtonova 5 Nové Město 4x kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens o výkonu každého 49 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
7.6.2017 Ing. Jiří Šašek Půdní vestavba a stavební úpravy domu v ulici Maiselova 9 Josefov 2x kondenzační plynový kotel o výkonu každého do 100 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
12.6.2017 Faber Project, s.r.o. Stavební úpravy objektu Úvoz 1 Malá Strana 2x kondenzační plynový kotel Buderus Logano o výkonu každého do 50 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
12.7.2017 Atelier Kava spol.s.r.o. Oprava střechy v ulici Skořepka 9 Malá Strana 3x kondenzační plynový kotel Buderus Logamax o výkonu každého 84,5 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
18.7.2017 Martin Sádlo Stavební úpravy objektu, U Půjčovny 2 Nové Město 3x kondenzační plynový kotel Buderus Logamax o výkonu každého 80 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
18.7.2017 Ing. arch. Ester Miluničová Stavební úpravy bytu v ulici V Jirchářích 5 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers Cerapur o výkonu 27,7 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
7.8.2017 Ing. Jiří Hrouda Půdní vestavba objektu v ulici Pařížská 22 Josefov 2x kondenzační plynový kotel Condeensinox o výkonu každého 80 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.8.2017 Starý a partner, s.r.o. Přístavba gymnastické haly v areálu v ulici Diskařská 1 Hradčany 2x kondenzační plynový kotel Baxi o výkonu každého 20 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
18.8.2017 Ing. Jiří Hrouda Stavební úpravy objektu v ulici Dlážděná 4 Nové Město 3x kondenzační plynový kotel Viessmann. Celkový výkon kotelny je 273 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
26.8.2017 Faber Project, s.r.o. Stavební úpravy zub. ord. na bytovou jednotku v ulici Jindřišská 18 Nové Město Kondenzační plynový kotel Buderus Logamax o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
26.8.2017 Faber Project, s.r.o. Stavební úpravy a změna užívání kanceláře na byt v ulici Jindřišská 8 Nové Město Kondenzační plynový kotel Buderus Logamax o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
1.9.2017 Hans – Paul Architekti Dům U Zlatého koníka v ulici Úvoz 8 Hradčany Kondenzační plynový kotel Buderus o výkonu 49 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
11.9.2017 Jaroslav Doležal Oprava bytové jednotky v ulici Elišky Krásnohorské 12 Staré Město Kondenzační plynový kotel Geminox o výkonu 10 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
18.9.2017 Petr Juruš Stavební úpravy ke změně užívání části stavby v ulici Veleslavínova 10 Staré Město 2x kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 25 kW a o výkonu 35 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
3.10.2017 CEDE Studio, s.r.o. Rekonstrukce plynové kotelny v ulici Revoluční 2 Nové Město 2x kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens o výkonu každého 80 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
23.10.2017 Ing. Jan Hodan Dispoziční úpravy bytového domu v ulici U Svatého Ducha 3 Josefov 2x kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu každého 65 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
24.10.2017 Danyal Downer Stavební úpravy bytu v ulici Masarykovo nábřeží 20 Nové Město Kondenzační plynový kotel Viessmann o výkonu 26 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
24.10.2017 Ing. arch. Petr Tučný Přestavba a rozdělení bytu v ulici Králodvorská 20 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 20 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
26.10.2017 Ing. arch. Jana Kabrnová Sportovní zařízení v dvorním traktu objektu v ulici Palackého 11 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 48 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
27.10.2017 Archina Design, s.r.o. Rekonstrukce a sanace bytového domu v ulici V Kotcích 2 Staré Město 2x kondenzační plynový kotel Viessmann o výkonu každého 45 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
31.10.2017 Faber Project, s.r.o. Stavební úpravy objektu v ulici Petrská 5 Nové Město 2x kondenzační plynový kotel Geminox o výkonu každého 49 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
1.11.2017 Danyal Downer Stavební úpravy bytu v ulici Masarykovo nábřeží 20 Nové Město Kondenzační plynový kotel Viessmann o výkonu 26 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
6.11.2017 Ing. arch. Radan Hubička OFFICE Hybernská v ulici Hybernská 1 Nové Město 3x kondenzační plynový kotel o výkonu každého 70 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
9.11.2017 IVE – projektový ateliér Celková oprava bytu ve 3.NP domu na Staroměstském náměstí 20 Staré Město Kondenzační plynový kotel Buderus o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.11.2017 Engineers CZ, s.r.o. Stavební úpravy objektu v ulici Vladislavova 16 Nové Město 2x kondenzační plynový kotel Wolf o výkonu každého 50 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
13.11.2017 APS Projekt Praha, s.r.o. Rekonstrukce bytové jednotky v ulici Školská 30 Nové Město Kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens o výkonu 26 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
11.12.2017 Mgr. Jana Křížová Stavební úpravy nebytové jednotky Smetanovo nábřeží 197/26 Staré Město Kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu 28 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
18.12.2017 Ing. Alena Kultová Stavební úpravy bytu, Staré zámecké schody 4 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Thermona o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
Žádosti evidované v roce 2016
Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje Výsledný dokument
7.1.2016 Quadra project s.r.o. Stavební úpravy bytu v ulici Hradební 5 Staré Město Kondenzační plynový kotel Geminox ZEM o výkonu 18 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
14.1.2016 Ing. Eva Lakronová Stavební úpravy a rozdělení bytové jednotky v ulici Havelská 21 Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu 24 kW.Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
19.1.2016 Ing. arch. Hana Klapalová Rekonstrukce bytu v ulici Křížovnická 6 Staré Město Kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens o výkonu 19 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
25.1.2016 Pivní lázně Praha s.r.o. Zřízení provozu pivních lázní v ulici Rybná 3 Staré Město 2x kondenzační plynový kotel Vaillant VU 466/4 o výkonu každého 48 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
3.2.2016 Ing. František Vedral Stavební úpravy bytu v ulici Na Poříčí 22 Nové Město Kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens o výkonu 19 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
18.2.2016 Ing. arch. Martina Matiášková Rekonstrukce bytu v ulici Újezd 32 Malá Strana 2x kondenzační plynový kotel Buderus Logamax Plus o výkonu 24 kW a 14 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
19.2.2016 Archetyp – M s.r.o. Revitalizace kláštera sester Voršilek, Národní 139 Nové Město 3x kondenzační plynový kotel Vaillant EcoTec, výkon kotelny bude 280 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
24.2.2016 Ing. Jiří Hrouda Stavební úpravy kotelny v ulici Pařížská 23 Josefov 2x kondenzační plynový kotel Hoval UltraGas o výkonu každého 92 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.3.2016 Ing. arch. Hana Klapalová Rekonstrukce bytu na Václavském náměstí 10 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers Cerapur o výkonu 21 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
16.3.2016 Ing. Zdeněk Kouba Stavební úpravy bytu v ulici Vodičkova 15 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 23 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
17.3.2016 Elena Baranova Rekonstrukce vytápění v bytové jednotky v ulici Navrátilova 16 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers Cerapur o výkonu 22 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
18.3.2016 Architekt. kancelář Dessier s.r.o. Rekonstrukce bytu v ulici Havelská 25 Staré Město Kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu 18 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
21.3.2016 Ing. Jaroslav Havlík Stavební úpravy a sloučení bytu v ulici Náprstkova 9 Staré Město Kondenzační plynový kotel Baxi o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
23.3.2016 Vodopro s.r.o. Rekonstrukce bytu na Václavském náměstí 14 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant VUW o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
30.3.2016 Ing. Vlastimil Jílek Stavební úpravy objektu v ulici Jungmannova 25 Nové Město 3x kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens o výkonu každého 19 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
4.4.2016 Zuzana Musálková Stavební úpravy ateliéru v ulici Haštalská 4 Staré Město Kondenzační plynový kotel Vaillant ecoTEC plus o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
6.4.2016 Ing. Eva Dočekalová Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Na Kampě 8 Malá Strana 12x kondenzační plynový kotel o výkonech od 19 kW do 80 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
11.4.2016 Ing. Jaroslava Háková Stavební úpravy domu v ulici V Jirchářích 2 Nové Město 2x kondenzační plynový kotel Vaillant VU o výkonu každého 45 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
13.4.2016 Jana Csibová Změna užívání rychlého občerstvení na restauraci a rozšíření do suterénu v ulici Biskupská 5 Nové Město 2x kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens o celkovém výkonu 75 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
25.4.2016 Palladio Progetti s.r.o. Stavební úpravy bytů v ulici Vězeňská 4 Staré Město 14x kondenzační plynový kotel o výkonu každého do 25 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
25.4.2016 MUDr. Kristina Kozderková Stavební úpravy bytů Pohořelec  1 Hradčany 2x kondenzační plynový kotel Baxi o výkonu 20 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
27.4.2016 Ing. arch. Tomáš Šantavý Kompletní rekonstrukce domu v ulici Celetná 13 Staré Město 2x kondenzační plynový kotel Harmtworthy Yagnis o výkonu každého 117kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
28.4.2016 Eva Mašková Stavební úpravy bytu na Loretánském náměstí 8 Hradčany Kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu 28 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
29.4.2016 Atelier M Stavební úpravy bytové jednotky v ulici U Obecního dvora 2 Staré Město Kondenzační plynový kotel Baxi o výkonu 16 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
2.5.2016 Ing. Jiří Hrouda Stavební úpravy objektu v ulici Pštrossova 22 Nové Město 3x kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens o výkonu každého 91 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
5.5.2016 Plán Plus s.r.o. Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Masná Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
9.5.2016 Ing. Petr Jančík Rekonstrukce bytových jednotek v ulici Krakovská 1 Nové Město Kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens o výkonu do 13 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.5.2016 Anna Niedlová Rozdělení bytu v ulici Králodvorská 12 Staré Město Kondenzační plynový kotel Protherm o výkonu 13 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
10.5.2016 Jana Čadilová Stavební úpravy bytů v ulici Maiselova 19 Josefov 4x kondenzační plynový kotel o výkonu každého do 14 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
13.5.2016 Ing. arch. Bronislav Křen Obnovení původního vstupu a výkladců v ulici Konviktská 4 Staré Město Kondenzační plynový kotel Vitodens o výkonu 19 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
16.5.2016 Faber Project, s.r.o. Stavební úpravy bytové jednotky v ulici Vítězná 4 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Vitodens o výkonu 26 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
16.5.2016 Jana Stryková Oprava bytu ve 2.NP v ulici Bílkova 15 Staré Město Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
23.5.2016 ASLB spol.s.r.o. Rekonstrukce podkroví v ulici Elišky Krásnohorské 4 Josefov Kondenzační plynový kotel Geminox o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
31.5.2016 Ing. Pavel Špráchal – PARS Stavební úpravy Domova mládeže v ulici Husova 3 Staré Město Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 25 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
5.6.2016 Ing. arch. Jolana Fritschová Stavební úpravy bytu v ulici Hroznová 2 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Geminox o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
8.6.2016 Ing. Jiří Hrouda Rekonstrukce činžovního domu v ulici Dlážděná 4 Nové Město 3x kondenzační plynový kotel o celkovém výkonu 296 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
14.6.2016 Plán Plus, s.r.o. Sportovní areál Masná – oprava a doplnění hřiště a topného systému Staré Město Kondenzační plynový kotel Junkers Cerapur o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
21.6.2016 Ing. Jan Stiebitz Stavební úpravy bytové jednotky v ulici U Starého hřbitova 6 Josefov Kondenzační plynový kotel Buderus Logamax o výkonu 15 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
27.6.2016 Správa budov, Jungmannova, s.r.o. Stavební úpravy bytu v ulici Jungmannova 12 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 23 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
28.6.2016 Ing. Jiří Kolařík Výměna plynového kotle v bytě v ulici Karmelitská 15 Malá Strana Kondenzační plynový kotel o výkonu 24 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
28.7.2016 Ing. Jan Dostál Výměna topení v bytě č. 22 v 5.NP v ulici Navrátilova 11 Nové Město 2x kondenzační plynový kotel Ariston Clas Premium o výkonu každého 24kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
15.8.2016 Ing. Vojtěch Mrázek Výměna plynového kotle v bytě v ulici Divadelní 16 Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
23.8.2016 IVE – projektový ateliér Stavební úpravy bytu v ulici Karlova 17 Staré Město Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
26.8.2016 Ing. Jiří Hrouda Rekonstrukce činžovního domu v ulici Dlážděná 4 Nové Město 3x kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens o celkovém výkonu 256 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
2.9.2016 Atelier Kava spol. s.r.o. Rekonstrukce objektu v ulici Truhlářská 8 Nové Město 2x kondenzační plynový kotel o výkonu do 90 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
6.9.2016 Lukrat.CZ, s.r.o. Stavební úpravy bytové jednotky na Maltézském náměstí 15 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 20 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
6.9.2016 Victor Baranov Rekonstrukce bytové jednotky v ulici Krakovská 1 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers Cerapur Smart o výkonu do 22 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
7.9.2016 Ing. Pavel Soukup Stavební úpravy bytové jednotky v ulici Krakovská 1 Nové Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 25 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
8.9.2016 Arcibiskupství pražské Stavební úpravy bytové jednotky v ulici Keplerova 21 Hradčany Kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu do 28 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.9.2016 Správa budov Jungmannova Stavební úpravy bytu v ulici Vodičkova 15 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu do 23 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
14.9.2016 Hanan Hrušková Toumia Adaptace bytové jednotky v ulici Pštrossova 9 Nové Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
20.9.2016 Starý a partner s.r.o. Přístavba gymnastické haly v ulici Diskařská 1 Hradčany Kondenzační plynový kotel Baxi o výkonu do 45 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
22.9.2016 Znamení čtyř – architekti s.r.o. Stavební úpravy v objektu Jubilejní synagogy v ulici Jeruzalémská 7 Nové Město Kondenzační plynový kotel Buderus Logamax plus o výkonu 13 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
26.9.2016 Jan Vacík Stavební úpravy bytu v ulici Jungmannova 14 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 23 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
27.9.2016 Atelier Kava spol. s.r.o. Stavební úpravy hotelu na Senovážném náměstí 27 Nové Město 3x kondenzační plynový kotel o výkonu každého do 80 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
4.10.2016 Atelier Kava spol. s.r.o. Stavební úpravy bytové jednotky v ulici Betlémská 266/7 Staré Město Kondenzační plynový kotel Geminox THRs o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
6.10.2016 Ing. Zuzana Pudlačová Oprava ústředního vytápění domu v ulici Thunovská 18 Malá Strana 2x kondenzační plynový kotel Buderus Logamax Plus o výkonu každého 100 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
10.10.2016 Lukáš Beníšek Rekonstrukce bytu v ulici Všehrdova 23 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Panther Condens o výkonu 25 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
19.10.2016 Mgr. Karel Štochl Rekonstrukce objektu v ulici Křemencova 18 Nové Město 2x kondenzační plynový kotel Buderus o výkonu každého 160 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
24.10.2016 Jana Csibová Rekonstrukce bytu v ulici Široká 4 Josefov Kondenzační plynový kotel Geminox o výkonu 25 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
25.10.2016 IVE – projektový ateliér Celková oprava bytu v ulici Na Poříčí 6 Nové Město Kondenzační plynový kotel Buderus Logamax o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
27.10.2016 Vodopro, s.r.o. Rekonstrukce bytu, Václavské náměstí 821/39 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 18,5 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
27.10.2016 Vodopro, s.r.o. Rekonstrukce bytu v ulici Rámová 1071/3 Staré Město Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 18,5 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
3.11.2016 DOMYJINAK, s.r.o. Rekonstrukce nebytových prostor v Křižovnické ulici 86/6 Staré Město Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 18,5 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
10.11.2016 Ing. Lukáš Langenberger Stavební úpravy nebytových jednotek v ulici Kostečná 121/3 Staré Město Kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens o výkonu 19 kW. Kotel splňuje 5.emistní třídu NOx. Závazné stanovisko
16.11.2016 TaK Architects, s.r.o. Polyfunkční dům, Jungmannovo náměstí 761/1 Nové Město 3x kondenzační plynový kotel o výkonu každého 91 kW. Podmínka. Kotle 5. emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
21.11.2016 M – PROject CZ, s.r.o. Stavební úpravy bytové jednotky v ulici Spálená 86/9 Nové Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 25 kW. Podmínka: Kotel 5. emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
23.11.2016 Renata Šandová Stavební úpravy bytu včetně výměny plynového etážového vytápění na Staroměstském náměstí 8 Staré Město Kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu 21,8 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
30.11.2016 Petr Švejda Rozdělení dvou bytů na čtyři v ulici Maiselova 76/12 Josefov 3x kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens o výkonu každého 26 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
7.12.2016 Ing. Tamara Kopřivová Stavební úpravy bytových jednotek v ulici Vězeňská 116/5 Staré Město Kondenzační plynový kotel Geminox o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
8.12.2016 Max engineering, s.r.o. Multifunkční dům 48 v ulici Na Poříčí 48 Nové Město 3x kondenzační plynový kotel Buderus Logamax o výkonu každého 95 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.12.2016 Mgr. Michal Balcar Rekonstrukce přístavby bytového domu v ulici Říční 456/10 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Vaillant o výkonu 28 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
28.12.2016 Palladio Progetti, s.r.o. Centrum Českého umění v ulici Míšeňská 6/69 Malá Strana 4x kondenzační plynový kotel Remeha o výkonu 33 kW a 1x 28 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
Žádosti evidované v roce 2015
Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje Výsledný dokument
18.12.2015 Faber Project, s.r.o. Stavební úpravy objektu na Pohořelci Hradčany 2x kondenzační plynové kotle Wolf o výkonu každého 47 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
15.12.2015 Vodopro s.r.o. Rekonstrukce kadeřnictví v ulici Soukenická 22 Staré Město Kondenzační plynový kotel Vaillant VU 256/5-5 ecoTEC o výkonu 30 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
14.12.2015 Ing. arch. Pácha Stavební úpravy domu v ulici Nosticova 7 Malá Strana 7x kondenzační plynové kotle Junkers Cerapur Comfort o výkonu každého 16 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
11.12.2015 Ing. Josef Fencl Stavební úpravy bytového domu v ulici Na Poříčí 27 Nové Město Kondenzační plynový kotel Geminox THRs o výkonu 17 kW.Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
10.12.2015 Ing. Alena Ulrychová Rekonstrukce bytového domu v ulici Nekázanka 10 Nové Město 5x kondenzační plynové kotle Junkers o výkonu každého 16 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
8.12.2015 Jan Hájek Rekonstrukce bytové jednotky v ulici Vězeňská 7 Staré Město Kondenzační plynový kotel Geminox THRs o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
8.12.2015 Ing. Jiří Hrouda Stavební úpravy bytové jednotky v ulici Platnéřská 89 Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu 23 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
3.12.2015 Global agent Stavební úpravy bytu v ulici Újezd 36 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu 22 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
30.11.2015 Faber Project, s.r.o. Stavební úpravy objektu v ulici Karlova 21 Staré Město 2x kondenzační plynový kotel Baxi Luna Platinum o výkonu každého 64 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
26.11.2015 Tichý Kolářová, s.r.o. Změna užívání části objektu na ubytovací zařízení v ulici Karolíny Světlé 34 Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 35 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
25.11.2015 Ing. Luboš Horáček Stavební úpravy suterénu v ulici Ve Smečkách 6 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers Cerapur Comfort o výkonu 40 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
20.11.2015 Studio Atelier AS, s.r.o. Půdní vestavba v ulici U Svatého ducha 3 Josefov Kondenzační plynový kotel Junkers CerapurAcu o výkonu 22 kW. Kotel splňuje 5. emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
19.11.2015 Plancon Praha s.r.o. Rekonstrukce budovy v ulici Senovážná 2 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle o výkonu každého 80 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
13.11.2015 Ing. B. Pospíšilová Stavební úpravy bytové jednotky v ulici Široká 4 Josefov Kondenzační plynový kotel Geminox THRs o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
5.11.2015 Faber Project, s.r.o. Stavební úpravy bytového domu v ulici Všehrdova 13 Malá Strana 2x kondenzační plynové kotle Geminox THRs o výkonu každého 50 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
2.11.2015 Faber Project, s.r.o. Novostavba bytového domu v ulici Jindřišská 28 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle o výkonu každého 50 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
30.10.2015 Faber Project, s.r.o. Stavební úpravy bytových jednotek v ulici U Obecního dvora 7 Staré Město Kondenzační plynový kotel Vitodens 200-W o výkonu 26 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
29.10.2015 Ing. Eva Lakronová Stavební úpravy domu na Senovážném náměstí 10 Nové Město 6x kondenzační plynové kotle o výkonu každého do 18 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
27.10.2015 Masák Partner, s.r.o. Renovace bytového domu v ulici Gogolova 8 Hradčany 2x kondenzační plynové kotle Buderus Logamax Plus GB o výkonu každého 24 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
26.10.2015 Ing. Petr Vojkovský Stavební úpravy objektu v ulici Vojtěšská 7 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Buderus Logamax GB o výkonu každého 65 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
26.10.2015 Arcibiskupství pražské Stavební úpravy bytové jednotky v ulici Keplerova 12 Hradčany Kondenzační plynový kotel Junkers ZWB 28-3C o výkonu 22 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
23.10.2015 Ing. Iveta Růžičková Stavební úpravy a zřízení etážového topení v ulici Široká 4 Josefov Kondenzační plynový kotel Junkers ZWB 28-3C o výkonu 27 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
22.10.2015 Ing. Jiří Hrouda Stavební úpravy v ulici Pařížská 22 Josefov 2x kondenzační plynové kotle Buderus Logamax Plus o výkonu 14 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
21.10.2015 Break Point spol. s.r.o. Stavba bytů pro krátkodobé bydlení v ulici Truhlářská 4 Nové Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
14.10.2015 Ing. Jiří Hrouda Stavební úpravy objektu v ulici Pařížská 22 Josefov 5x kondenzačních plynových kotlů Buderus Logamax Plus o výkonu každého 14 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanoviska
13.10.2015 Jilská Property, s.r.o. Rekonstrukce bytového domu v ulici Jilská 2 Staré Město 2x kondenzační plynové kotle Viessmann Vitodens 200-W o výkonu každého 150 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
7.10.2015 Bc. Kristýna Majerová Baby sitting centrum My Nanny v ulici Opatovická 22 Nové Město Kondenzační plynový kotel Baxi DuoTec Compact HT o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
6.10.2015 Basepoint, s.r.o. Rekonstrukce bytu v ulici Pařížská 13 Josefov Kondenzační plynový kotel Buderus Logamax Plus o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
5.10.2015 ASGK Desing s.r.o. Stavební a interiérové úpravy Klenotnictví Dušák, v ulici Na Přkopě 17 Staré Město Instalace dvou tepelných čerpadel systém voda – vzduch Závazné stanovisko
29.9.2015 Quadra project, s.r.o. Rekonstrukce domu v ulici Žitná 35 Nové Město Kondenzační plynový kotel Geminox THRs 5-25SET-151 o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
24.9.2015 IVE – projektový ateliér Rekonstrukce domu v ulici Letenská 23 Malá Strana 3x kondenzační plynové kotle Vaillant o výkonu každého 34 kW. Kotle splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
23.9.2015 Quadra project s.r.o. Rekonstrukce objektu v ulici Vodičkova 32 Nové Město Kondenzační plynový kotel Geminox ZEM 2-17SET-151 o výkonu 18 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
21.9.2015 CC Plan, spol. s.r.o. Rekonstrukce kuchyně v restauraci v ulici Vodičkova 26 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vitodens 200-W o výkonu 45 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
18.9.2015 Ing. Petr Vojkovský Rekonstrukce bytového domu v ulici Soukenická 28 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Geminox THRs 10-50 C o výkonu každého 50 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
14.9.2015 Ing. Aleš Mužátko Stavební úpravy restaurace v ulici Na Perštýně 10 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Vaillant VU 306/5-5 ecoTEC plus o výkonu každého 32 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.9.2015 ICKH, a.s. Rekonstrukce historického nájemního domu v ulici Havelská 27 Staré Město 3x kondenzační plynové kotle Buderus Logamax GB 162-100 o výkonu každého 95 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
7.9.2015 Ing. Hynek Bouček Stavební úpravy objektu v ulici Vodičkova 32 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant 256/5-5 ecoTEC plus o výkonu 27 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
2.9.2015 Ing. arch. Silvie Unčovská Stavební úpravy bytu v ulici Pařížská 13 Josefov Kondenzační plynový kotel o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
1.9.2015 IVE – projektový ateliér Celková oprava bytu v ulici Havlíčkova 4 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant 246/5-5 ecoTEC plus o výkonu 25 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
27.8.2015 Ing. Pavel Melichar Stavební úpravy domu – vnitřní opatření, v ulici Strahovská 203 Hradčany Teplené čerpadlo, systém voda – vzduch Závazné stanovisko
12.8.2015 Atelier 3P Stavební úpravy bytu ve 3.NP v ulici Opletalova 10 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant typ VUW 246/5 o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
11.8.2015 Ing. Jiří Hrouda Stavební úpravy v 6. a 7. NP v objektu v ulici Pařížská 22 Josefov 2x kondenzační plynové kotle Buderus Logamax Plus GB o výkonu každého 14 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
6.8.2015 Hana Císařová Stavební úpravy bytu ve 3.NP v ulici Opletalova 10 Nové Město Kondenzační plynový kotel Geminox THRS o výkonu 35 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
29.7.2015 Quadra project, s.r.o. Stavební úpravy bytu ve 4.NP v ulici Na Poříčí 4 Nové Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 24kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
29.7.2015 Matouš Bělohlávek Stavební úpravy v bytě č. 4ve 2.NP, Pohořelec 25 Hradčany Kondenzační plynový kotel BAXI DuoTEC o výkonu 20 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
23.7.2015 Jaroslav Bolina Stavební úpravy objektu v ulici Kožná 4 Staré Město Kondenzační plynové kotle o výkonu každého do 24 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
23.7.2015 Atelier Kava spol., s.r.o. Rekonstrukce bytu v ulici Vodičkova 15 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers ZSB 23-3C o výkonu 22 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
22.7.2015 Mgr. Michal Balcar Rekonstrukce přístavby bytového domu v ulici Říční 10 Malá Strana 5x kondenzačních plynových kotlů o výkonu každého 18 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
17.7.2015 Ing. Petr Vojkovský Výměna kotle v objektu Karlova 10 Staré Město 2x kondenzační plynové kotle Baxi Luna Duo-TEC o výkonu každého 45 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
15.7.2015 Spolumajitelé domu Palác Metro Rozdělení bytové jednotky na dva byty a půdní vestavba, Národní třída 25 Staré Město 3x kondenzační plynové kotle o výkonu 15kW, 24 kW a 17 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
14.7.2015 Ing. Jiří Hrouda Půdní vestavba a přístavba výtahu v ulici Pštrossova 23 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant typu VU 256/5-5eco TEC plus o výkonu 26,5 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
13.7.2015 Betlémská, s.r.o. Stavební úpravy bytového domu v ulici Betlémská 1 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Baxi Luna Duo-Tec MP o výkonu 45 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
23.6.2015 Mgr. Marina Saprykina Rekonstrukce bytu včetně instalace etážového topení v ulici Mezibranská 21 Nové Město Kondenzační plynový kotel Buderus Logamax o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
17.6.2015 Nika-projektování staveb, s.r.o. Rozdělení bytové jednotky v ulici Štěpánské 26 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Vaillant ecoTEC plus o výkonu 24 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
17.6.2015 Ing. Daniel Průšek Stavební úpravy obchodu v ulici Martinská 2 Staré Město Kondenzační plynový kotel BAXI typ Nuvola Duo TEC o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
17.6.2015 Mgr. Martin Zwardoň Rekonstrukce bytu v ulici Vladislavova 10 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers typ CerapurSmart o výkonu 28 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
16.6.2015 Ing. arch. Magda Holá Stavební úpravy salónu v ulici Křemencova 5 Nové Město Elektrokotel Protherm RAY 6K o výkonu 6 kW. Závazné stanovisko
12.6.2015 Atelier Kava spol. s.r.o. Stavební úpravy bytu v ulici Rybná 17 Staré Město Kondenzační plynový kotel Geminox THRs 2-17B o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
10.6.2015 Petr Vlach Rekonstrukce vytápění v bytové jednotce v ulici Celetná 12 Staré Město 3x kondenzační plynové kotle Protherm Panther Condens o výkonu každého 24 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.6.2015 OWO CZ, s.r.o. Úprava nebytových prostor v objektu Haštalská 1 Staré Město 2x kondenzační plynové kotle o výkonu každého 45 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
8.6.2015 Jiří Hrouda Stavební úpravy objektu v ulici Za Haštalem 3 Staré Město 2x kondenzační plynové kotle o výkonu každého 35 kW. Podmínka. Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
8.6.2015 Ing. Eva Dočekalová Nástavba dvorního objektu hotelu Zlatá Váha na Senovážném náměstí Nové Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 30 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
4.6.2015 AED project, a.s. Bytový dům se službami v ulici Růžová Nové Město 3x kondenzační plynové kotle o výkonu každého 65 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
1.6.2015 Ing. Roman Nýč Stavební úpravy bytu včetně instalace etážového topení v ulici Žatecká 5 Josefov Kondenzační plynový kotel De Dietrich MCA25/28 BIC o výkonu 25,5 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
26.5.2015 Ing. arch. Alena Uhlířová Stavební úpravy objektu v ulici Elišky Krásnohorské 5 Josefov 2x kondenzační plynové kotle Buderus Logamax plus o výkonu každého 99,5 kW. Kotle splňují 5 emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
15.5.2015 Ing. Martin Čadek Stavební úpravy bytové jednotky v ulici Újezd 29 Malá Strana 2x kondenzační plynové kotle Geminox ZEM 2-17M-50H o výkonu každého 17 kW. Kotle splňují 5 emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
15.5.2015 Ing. arch. Pavel Geier Půdní vestavba a stavební úpravy v 1.NP v ulici Spálená 25 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Vaillant o výkonu každého 17 kW. Kotle splňují 5 emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
11.5.2015 Ing.arch.Jakub Acsay Adaptace nebytových prostor na pivní bar, Soukenická 34 Nové Město Elektrické přímotopy. Závazné stanovisko
6.5.2015 AED project, a.s. Bytový dům se službami v ulici Růžová Nové Město 3x kondenzační plynové kotle o výkonu každého 65 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
5.5.2015 Jiří Hrouda Stavební úpravy objektu v ulici Za Haštalem 3 Staré Město Kondenzační plynové kotle výkonu každého 35 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
29.4.2015 ICKH, a.s. Rekonstrukce a dostavba dvou bytových domů v ulici Kaprova 8 Staré Město Kondenzační plynové kotle o výkonu každého od 10 kW do 95 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
29.4.2015 DLStudio, s.r.o. Novopražský pivovar – rekonstrukce v ulici Dlouhá 26 Staré Město 2x kondenzační plynové kotle Condensis 100 o výkonu každého 97 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
28.4.2015 Ing.arch. Ivan Macúch Přemístění kotelny a rozšíření obchodního prostoru, Štěpánská 36 Nové Město 5x kondenzačních plynových kotlů Buderus GB 162/100 o výkonu každého 95 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
23.4.2015 Ivana Němcová Stavební úpravy se změnou dispozice bytové jednotky v ulici Hroznová 2 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Protherm Panther Condens 25 KKO o výkonu 25 kW. Kotel splňuje 5.emisní Závazné stanovisko
22.4.2015 Onegast, s.r.o. Stavební úpravy domu v ulici Thunovská 19 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Vaillant, typ VU 186/3-5 ecoTEC plus o výkonu 19 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
21.4.2015 Palladio Progetti, s.r.o. Stavební úpravy v ulici Národní 27 Staré Město Otopný systém bytů a ateliérů bude napojen na stávající centrální plynovou kotelnu. Závazné stanovisko
20.4.2015 Architektonický ateliér ULTRA Stavební úpravy v domě a vestavba výtahu v ulici Národní 25 Staré Město 5x kondenzační plynové kotle Vaillant VUW 246(206)/5-5 ecoTEC plus o výkonu 24 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
13.4.2015 Ing. Miroslav Poltier Etážové topení v bytové jednotce v ulici Školská 38 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers Cerapur Smart ZWB 28-3 o výkonu 27 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
13.4.2015 Ogiva eu, s.r.o. Stavební úpravy a vestavba výtahu, Jungmannovo nám.18 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant VU 306/5-5 ecoTEC plus o výkonu 30 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
2.4.2015 Zdeněk Christian Tesárek Úprava bytové jednotky v ulici U Obecního dvora 2 Staré Město Kondenzační plynový kotel Junkers CerapurSmart ZSB 14-3 o výkonu do 14 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
1.4.2015 Quadra project, s.r.o. Sanace a rekonstrukce veřejných záchodků, Uhelný trh Staré Město Kondenzační plynový kotel Geminox THRs 1-10SET-151 o výkonu 9,5 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
1.4.2015 Ing. Martin Prchal Stavební úpravy bytu v ulici Karmelitská 383/12 Malá Strana 2x kondenzační plynové kotle o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
31.3.2015 Hana Císařová Rozdělení bytu na 2 bytové jednotky ve 3.NP, v ulici Opletalova 923/10 Nové Město Kondenzační plynový kotel Geminox THRs 10-35 SET 300 o výkonu 35 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
27.3.2015 Ing. arch. Jaroslav Tomek Vestavba bistra v ulici Ostrovní 12/1708 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant VU 254/4-7 atmoTEC exclusiv o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
26.3.2015 Mgr. Karel Štochl Stavební úpravy objektu v ulici Palackého 3 Nové Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 35 kW. Podmínka. Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
25.3.2015 Markéta Hejlová Bytový dům Spálená 99 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Buderus Logamax GB 162-45 o výkonu každého 45 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
25.3.2015 Faber Project, s.r.o. Stavební úpravy v 1.NP a 1.PP v ulici Karlova 21 Staré Město Kondenzační plynový kotel Geminox THRs o výkonu 49 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
24.3.2015 Ing. Tomáš Butkai Udržovací práce v bytě ve 2.NP, U Milosrdných 12 Staré Město Kondenzační plynový kotel De Dietrich MCA 25/28BIC o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
23.3.2015 Ing. Otka Severová Rekonstrukce objektu a garáže, Pohořelec 112 Hradčany 2x kondenzační plynové kotle o výkonu každého 136 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
18.3.2015 Atelier Kava spol. s.r.o Půdní vestavba ateliéru, Šporkova 10 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Vaillant VUW 236/5-3 ecoTEC o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
18.3.2015 Ing. arch. Miroslav Bok Stavební úpravy se změnou užívání kanceláří na byt v 2.NP, Pařížská 28 Josefov Kondenzační plynový kotel Vaillant ecoTEC exklusive VU 276/4-7 o výkonu 25 kW. Kotel splňuje 5 emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
16.3.2015 Redapiú s.r.o. Rekonstrukce objektu, Žitná 45 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Viessmann-Vitodens 200 o výkonu každého 80 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
11.3.2015 OWO.CZ s.r.o Pánské holičství, U Obecního dvora 3 Staré Město Kondenzační plynový kotel Geminox THRs o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
5.3.2015 Ing. Tomáš Butkai Stavební úpravy bytů ve 4.NP, 5.NP a 6.NP, U Milosrdných 12 Staré Město 3x kondenzační plynové kotle De Dietrich MCA 25/28BIC každý o výkonu 28 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
2.3.2015 Ing. Blanka Vašutová Přístavba a nástavba obytného domu, Truhlářská 11 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Buderus Logamax plus o výkonu každého 60 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
26.2.2015 Studio ABS, s.r.o. Modernizace budovy-Divadelního ústavu Nekázanka, Nekázanka 16 a 18 Nové Město Kondenzační plynový kotel Geminox THRs 10-50C o výkonu 49 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
3.2.2015 Ing. Richard Vladyka Stavební úpravy bytu č.3 ve 2.NP, Malostranské nám.2 Malá Strana Kondenzační plynový kotel o výkonu do 14 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
4.2.2015 Renata Sandová Stavební úpravy bytu č. 8 a 9. Masná 189 Staré Město Kondenzační plynový kotel Junkers Cerapur Acu ZWSB 22/28-3A o výkonu 23 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
11.2.2015 Petr Vozka Půdní vestavba bytu, Spálená 21 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers Cerapur Smart ZWB 28-3, o výkonu 28 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
16.2.2015 Ing. arch. MgA Martin Poldauf Úpravy bytové jednotky, Dražického náměstí 10 Malá Strana Kondenzační plynový kotel o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
17.2.2015 Ing. Vladimír Eis Etážové vytápění a oprava bytu, Staroměstské náměstí 19 Staré Město Kondenzační plynový kotel Vaillant VUW 246/5-5 ecoTEC plus o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
20.2.2015 Ing. Richard Vladyka Stavební úpravy restaurace a baru, V Kolkovně 5 Staré Město 2x kondenzační plynové kotle, každý o výkonu 50 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
21.1.2015 Ing. arch. Tereza Daňhelová Stavební úpravy interiéru, Tržiště 21 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Buderus Logamax plus GB 162-35 o výkonu 35 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
20.1.2015 Palladio Progetti, s.r.o. Polyfunkční dům, Jungmannovo náměstí 1 Nové Město 3x kondenzační plynové kotle Buderus Logamax plus GB 162-80, každý o výkonu 80 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
20.1.2015 Ing. Jaromír Pažout Stavební úpravy pivních lázní v 1.PP a 1.NP, Týnská ulička 5 Staré Město Kondenzační plynový kotel Vaillant 282/3-5 turboTEC plus, o výkonu 28 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
19.1.2015 Jana Csibová Stavební úpravy domu, Pštrossova 7 Nové Město 3x kondenzační plynové kotle Vaillant VU 656/4-5 ecoTEC plus, každý o výkonu 64 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
14.1.2015 Ing. arch. Martin Pácha Novostavba bytového domu, U Milosrdných Staré Město 2x kondenzační plynové kotle Wessex každého o výkonu 240 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
14.1.2015 Ing. Eva Dočekalová Rekonstrukce a dostavba domu, Palackého 11 Nové Město Kondenzační plynové kotle Geminox THRs o výkonu 17 kW a 49 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
12.1.2015 Ing. arch. Daniela Šovarov Půdní vestavba a stavební úpravy domu, Šeříková 8 Malá Strana 13x kondenzačních plynových kotlů Geminox THRs, každý o 17 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.1.2015 Ing. Jiří Padevět Stavební úpravy bytu v 5.NP, Dušní 3 Staré Město Kondenzační plynový kotel Geminox THRs DC 1-10 o výkonu 10 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
8.1.2015 Ing. Lukáš Poledne Rekonstrukce rozvodů technických instalací domu, Valdštejnské nám. 6 Malá Strana 2x kondenzační plynové kotle Geminox THRs 10-35C o výkonu každého 35 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
6.1.2015 Ing. Pavel Pokorný Rozdělení prodejny knih v 1.NP a 2.NP, Jungmannova 14 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant, typ VU 146/5-3 ecoTEC o výkonu 14 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
5.1.2015 Ing. Richard Hlaváč Rekonstrukce bytového domu, V Kotcích 1, Havelská 2 Staré Město Kondenzační plynové kotle Geminox THRs – 35 kW a 25 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
5.1.2015 Ing.Radek Sottl Stavební úpravy domu v ulici Gogolova 6 Hradčany Kondenzační plynový kotel o výkonu do 30 kW. Podmínka: Kotel 5. emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
Žádosti evidované v roce 2014
Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje Výsledný dokument
10.1.2014 Ing. arch. Jan Žižka Rekonstrukce bytu v 5.NP, U Obecního dvora 2 Staré Město Kondenzační plynový kotel Geminox ZEM o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
13.1.2014 Ing. arch. Jan Žižka Rekonstrukce bytu v 4.NP, U Obecního dvora 2 Staré Město Kondenzační plynový kotel Geminox ZEM o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
13.1.2014 Ing. Hana Joklová Stavební úpravy bytové jednotky ve 4.NP,Široká 12. Josefov Kondenzační plynový kotel Geminox THRs o výkonu 17kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
13.1.2014 Ing. Hana Joklová Stavební úpravy bytové jednotky v 5.NP, Široká 12. Josefov Kondenzační plynový kotel Geminox THRs o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
17.1.2014 Ing. Eva Dočekalová Rekonstrukce objektu, Na Kampě 8 Malá Strana Kondenzační plynové kotle. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
3.2.2014 Ing. Martin Čadek Udržovací práce v části 2.NP, Vodičkova 9 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Geminox ZEM o výkonu 18 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
7.2.2014 Jaroslav Vošický Stavební úpravy bytového domu, Kaprova 10 Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu 12 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
10.2.2014 Hansa interier spol.s.r.o. Stavební úpravy bytu, Školská 34 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers ZWB o výkonu 28 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
10.2.2014 Ing. Petr Slavíček Stavební úpravy tří činžovních domů, Karlova 9, 11 a 13 Staré Město Kondenzační plynové kotle Viessmann Vitodens o výkonu každého 45 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
12.2.2014 Jan Hrouda Stavební úpravy bytového domu, Soukenická 4. Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Vaillant o výkonu každého 40 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
17.2.2014 Ing. arch. Virt Úprava nebytových prostor v 1.PP na wellness, Kozí 19 Staré Město Kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens o výkonu 26 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
24.2.2014 Ing. Martin Čadek Výměna rozvodů ZTI v bytovém domě, Na Poříčí 35. Nové Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
24.2.2014 Ing. Martin Čadek Výměna rozvodů ZTI v bytovém domě, Na Poříčí 37. Nové Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
25.2.2014 Ing. arch. Zdenka Jarchovská Úprava plynového topení v bytě, Pařížská 7. Staré Město Kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens o výkonu 26 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
27.2.2014 Ing. Petr Vondrášek Výstavba bytové jednotky, Krakovská 1 Nové Město Kondenzační plynový kotel o výkonu 18 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
5.3.2014 Ing. Václav Čákora Vytvoření nebytové jednotky v půdním prostoru, Pařížská 7 Josefov Kondenzační plynový kotel Vaillant VUI 246/5 o výkonu 22 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
12.3.2014 Ing. arch. Milan Šindler Modernizace objektu, Petrská 4 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Geminox THRi o výkonu každého 49 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
13.3.2014 Ing. Tomáš Klepek Dostavba a rekonstrukce objektu Harrachovský palác, Jindřišská 20 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle každého o výkonu 90 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
17.3.2014 Marie Popelková Plynové etážové vytápění v bytě, Jeruzalémská 13 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers ZW 24-2 o výkonu 24 kW. Kotel 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
24.3.2014 Ing. Hana Joklová Sloučení bytových jednotek, Bílkova 12 Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu 18 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
27.3.2014 Jan Tauš Plynové etážová vytápění v bytě, Karolíny Světlé 19 Staré Město Kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu 28 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
31.3.2014 Ing. Pavel Pokorný Stavební úpravy bytové jednotky, Jungmannova 14 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant VUW 236/3-5 o výkonu 19 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
31.3.2014 Mgr.Tomáš Radkovský Stavební úpravy rodinného domu, Strahovské nádvoří 5 Hradčany 2x kondenzační plynové kotle Geminox THRx o výkonu každého 17 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
1.4.2014 Ing. Petr Vojkovský Stavební úpravy objektu, Bolzanova 5 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Vaillant o výkonu každého 115 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
4.4.2014 Wadia Lannova, s.r.o. Stavební úpravy v 1.NP, Betlémská 1 Staré Město 4x kondenzační plynové kotle Baxi Luna Platinum. Kotle splňují 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
7.4.2014 Ing. arch. Tomáš Kocourek Muhldorfský dům – rozdělení bytu v 4.NP, Karlova 10 Staré Město 2x kondenzační plynové kotle o výkonu každého do 24 kW. Kotle splňují 5 emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
7.4.2014 MUDr. Martin Wald Rekonstrukce bytu v 1.patře, Nerudova 33 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu 14 kW. Podmína: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
9.4.2014 Ing.Otakar Hereš Stavební úpravy obchodních prostor, U Milosrdných 12 Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 35 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
14.4.2014 Atelier Machar Stavební úpravy objektu, Mostecká 21 Malá Strana 2x kondenzační plynové kotle Buderus Logamax Plus o výkonu 35 kW a 32 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
15.4.2014 Dana Hanzíková Stavební úpravy bytu, Na Baště sv. Tomáše 3 Hradčany Kondenzační plynový kotel Geminox THRs o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
16.4.2014 Petra Paterová Stavební úpravy, Navrátilova 13 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers ZSBR o výkonu 16 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
18.4.2014 Ing. Hynek Boček Stavební úpravy objektu, Vodičkova 32 Nové Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 11 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
22.4.2014 Ing. arch. D.Paterko Nosticova jízdárna – stavební úpravy, Nosticova 4 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Junkers Cerapur o výkonu 23 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
23.4.2014 Ing. Aleš Marek Stavební úpravy bytového domu, Všehrdova 3 Malá Strana 2x kondenzační plynové kotle o celkovém výkonu do 80 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
28.4.2014 Jaroslav Vošický Stavební úpravy objektu, Kaprova 10 Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 12 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
29.4.2014 JUDr. Josef Schwarz Nástavba bytového domu, U Dobřenských 3 Staré Město 6x kondenzační plynové kotel Vaillant VUW 246/5-5 o výkonu každého 24 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
30.4.2014 Ing. arch. Lumír Berčík Změna vytápění – hotel Vladislavova Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Vaillant VU 1206/5-5 o výkonu každého 124 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
2.5.2014 Ing. arch. Petr Babák Stavební úpravy nebytových prostor, Bílkova 16 Staré Město Kondenzační plynový kotel Geminox ZEM o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisná třídu NOx. Závazné stanovisko
19.5.2014 Ladislava Ťupová Stavební úpravy restaurace, U Milosrdných 12 Staré Město 2x kondenzační plynové kotle o výkonu každého do 35 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
20.5.2014 Ing. arch. Tamara Janoušková Rekonstrukce podkroví, Jungmannovo nám. 18 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Geminox ZEM o výkonu každého 17 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
26.5.2014 Ing. arch. Klára Veselá Rekonstrukce bytové jednotky ve 3.NP, Tomášská 24 a 25 Malá Strana Kondenzační plynový kotel o výkonu do 18 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
28.5.2014 Ing. František Mysliveček Rekonstrukce otopné soustavy bytu, Václavské náměstí 30 Nové Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
28.5.2014 Miloslav Lenoch Rekonstrukce a přestavba bytu, Pařížská 19 Josefov Kondenzační plynový kotel Baxi Nuvola o výkonu 22 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
28.5.2014 Palladio Progetti, s.r.o. Stavební úpravy bytu ve 4.NP, Dušní 6 Josefov Kondenzační plynový kotel o výkonu do 28 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
4.6.2014 Lan Bryan Architects Stavební úpravy objektu a půdní vestavba, Kozí 3 Staré Město 4x kondenzační plynový kotel Junkers CerapurAcu Smart o výkonu každého 30 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
5.6.2014 Ing. arch. Jan Cígler Rekonstrukce literární kavárny, Mezibranská 19 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant VU 356/5-5 o výkonu 37 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
16.6.2014 Quadra project,s.r.o. Stavební úpravy bytové jednotky, Anenská 13 Staré Město Kondenzační plynový kotel Geminox ZEM o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
30.6.2014 Ing. Pavel Jakubů Vytápění bytové jednotky, Havelská 5 Staré Město Kondenzační plynový kotel Vaillant VUW 236/3-5 o výkonu 23 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
30.6.2014 K.S.P. projekční kancelář, s.r.o. Provozovna thajských masáží v přízemí objektu, Na Poříčí 8 Nové Město Kondenzační plynový kotel Protherm Panther Condens o výkonu 25 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
14.7.2014 TOPO s.r.o. Vytápění bytové jednotky, Na Poříčí 16 Nové Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 20 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
16.7.2014 Hansa interier spol. s.r.o. Stavební úpravy bytu, Školská 34 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Junkers ZWB o výkonu každého 28 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
17.7.2014 ABM architekti, s.r.o. Rekonstrukce sklad. prostor na kosmetický salon, Krakovská 24 Staré Město Kondenzační plynový kotel Geminox THRs o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
21.7.2014 TOPO s.r.o. Nové vytápění pro nebytový prostor v suterénu, Skořepka 9 Staré Město 2x kondenzační plynový kotel Buderus Logamax o výkonu každého 35 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
23.7.2014 Cede Studio, s.r.o. Stavební úpravy domu Jánský Vršek 8 Malá Strana 2x kondenzační plynové kotle Vitodens 333-F o výkonu každého 12 kW a 17 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
24.7.2014 Ing. Petra Bínová Stavební úpravy restaurace Rámová, Dlouhá 25 Staré Město Kondenzační plynový kotel Buderus GB o výkonu 45 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
28.7.2014 Dana Hanzíková Stavební úpravy obytné vily, Na Baště sv. Tomáše 3 Hradčany Kondenzační plynový kotel Geminox THRs o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
28.7.2014 RH – Architekti, s.r.o. Rekonstrukce a půdní vestavba bytového domu, Na Poříčí 41 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant VU 356/5-5 o výkonu 35 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
29.7.2014 Ing. arch. Eva Willenbrinková Rekonstrukce bytu, Rybná 17 Staré Město Kondenzační plynový kotel Buderus o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
18.8.2014 IVE – projektový ateliér Etážové vytápění a celková oprava bytu, Železná 18 Staré Město Kondenzační plynový kotel Vaillant VUW 246/5-5 o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
19.8.2014 PM6 s.r.o. Žst. Masarykovo nádraží Praha – oprava Nové Město Kondenzační plynový kotel Thermona Therm o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
22.8.2014 Jana Havlíková Stavební úpravy kavárny, Sněmovní 7 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Wolf o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
25.8.2014 H.Susser – Bednářová Vytápění bytové jednotky, Řeznická 1 Nové Město Kondenzační plynový kotel Baxi o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
25.8.2014 Suncad, s.r.o. Vestavba půdního bytu, Samcova 1183 Nové Město Kondenzační plynový kotel Buderus Logamax o výkonu 14 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
25.8.2014 Atelier 3P Stavební úpravy bytu, Vodičkova 15 Nové Město Kondenzační plynový kotel Vaillant VU 206/4-7 o výkonu 23 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
26.8.2014 Michail Nalobin Stavební úpravy klubu „Samadhi“, Masarykovo nábřeží 20 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Junkers o výkonu každého 24 kW. Kotle splňují 5,.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
27.8.2014 Ing. Petr Vojkovský Stavební úpravy, Soukenická 28 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Condensinox 80 o výkonu každého 83 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
28.8.2014 Terra optimum, spol. s.r.o. Stavební úpravy a přístavba polyfunkčního domu, Jungmannova 30 Nové Město Kondenzační plynové kotle. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
2.9.2014 ABM Stavební úpravy bytu, Jungmannova 32 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle o výkonu každého 25 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
3.9.2014 Plán Plus, s.r.o. Rekonstrukce bytové jednotky, Kožná 16 Staré Město Kondenzační plynový kotel Junkers Cerapur o výkonu 28 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
3.9.2014 Ing. arch. Jan Šabart Dětské centrum Pštrossova 35 Nové Město 3x kondenzační plynové kotle, dva o výkonu 28 kW a jeden 14 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
5.9.2014 Kava spol. s.r.o. Stavební úpravy 6 bytových jednotek, Hybernská 28. Nové Město Kondenzační plynové kotle do 24 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
10.9.2014 Rogen spol.s.r.o. Stavební úpravy bytů, Malostranské náměstí Malá Strana 2x kondenzační plynové kotle každého do 24 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
23.9.2014 Mgr. Karel Štochl Stavební úpravy objektu v ulici Palackého 3 Nové Město Kondenzační plynový kotel do 35 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
25.9.2014 Pavel Hrouda Rekonstrukce zdroje tepla, Dlabačov 1 Hradčany 2x kondenzační plynové kotle Baxi Luna Duo o výkonu každého 102 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
29.9.2014 Ing. Roman Nýč Stavební úpravy bytů v ulici Široká 10 Josefov 2x kondenzační plynové kotle De Dietrich o výkonu každého 28 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
1.10.2014 Jana Prunerová Stavební úpravy bytu v ulici Kaprova 5 Josefov Kondenzační plynový kotel o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
15.10.2014 Projekt Kocourek Etážové vytápění bytu v ulici Vladislavova 14 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu 14 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
23.10.2014 Studio Atelier AS, s.r.o. Půdní vestavba, U Svatého ducha 9 Josefov 2x kondenzační plynové kotle. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
3.11.2014 Ing. Miroslav Poltier Rekonstrukce ústředního vytápění v bytech, Školská 38 Nové Město 2x kondenzační plynové kotle Junkers Cerapur o výkonu každého 27 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
20.11.2014 Marie Popelková Úprava etážového vytápění v bytu, Jeruzalémská 13 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu do 18 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
5.12.2014 Ladislava Ťupová Stavební úpravy domu, Michalská 16 Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 20 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
10.12.2014 Ing. arch. Petr Lick Stavební úpravy bytu, Elišky Krásnohorské 6 Josefov Kondenzační plynový kotel o výkonu do 18 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
Žádosti evidované v roce 2013
Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje Výsledný dokument (PDF formát)
3.10.2013 Ing. Tomáš Klepek Závazné stanovisko – Rekonstrukce objektu Harrachovský palác Nové Město Kondenzační plynové kotle o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
30.9.2013 Společnost Dvůr Josefov s.r.o. Závazné stanovisko – Rekonstrukce areálu Obecní dvůr Staré Město Kondenzační plynové kotle VIESSMANN Vitodens 300W o výkonu 23,7 kW a VIESSMANN Vitodens 333-F o výkonu 11,8 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
27.9.2013 Mgr. Luděk Horký Závazné stanovisko – Rekonstrukce bytu, Mikulášská 8 Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 25 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
24.9.2013 Justico + Whiles Závazné stanovisko – Rekonstrukce bytového domu, Jilská 2 Staré Město Dva kondenzační plynové kotle o celkovém výkonu 120 kW. Podmínka: Kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
20.9.2013 Šetelík Oliva s.r.o. Závazné stanovisko – Modernizace kotelny domu, Pohořelec 22 Hradčany Dva kondenzační plynové kotle LOGAMAX plus GB 162-62 o celkovém výkonu 125 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
19.9.2013 Ing. Roman Nýč Závazné stanovisko – Vytápění bytu, Železná 20 Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
18.9.2013 Ing. arch. Zbyněk Pšenička Závazné stanovisko – Stavební úpravy domu, Malostranské nám. 10 Malá Strana Kondenzační plynový kotel o výkonu do 24 kW. Podmínka: Kotel 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
13.9.2013 Ing. Roman Nýč Závazné stanovisko – Stavební úpravy bytu, Truhlářská 14 Nové Město Kondenzační plynový kotel VAILLANT VUW 236/3-5 ecoTEC plus o výkonu 23 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
9.9.2013 Ing. Petr Brádka Závazné stanovisko – Rekonstrukce bytu, Tržíště 11 Malá Strana Kondenzační plynový kotel JUNKERS CERAPURSMART ZWB 28-3 o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
3.9.2013 Ing. Eva Lakronová Závazné stanovisko – Revitalizace objektu nám. Franze Kafky 3 Staré Město Dvoumodulový plynový kotel WESSEX MODUMAX 200/400ci o výkonu 400 kW.Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
2.9.2013 Sisal s.r.o. Závazné stanovisko – Změna užívání z bytů na bar, Dlouhá 7 Staré Město Dva kondenzační plynové kotle o výkonu každého do 35 kW. Podmínka: kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
2.9.2013 Mgr. Karel Štochl Závazné stanovisko – Restaurace s prodejní plochou, Široká 4 Josefov Dva kondenzační plynové kotle GEMINOX THRs 10-35C o výkonu každého 33 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
29.8.2013 Ing. Michal Slanec Závazné stanovisko – Stavební úpravy restaurace Červená tabule, Lodecká 4 Nové Město Kondenzační plynový kotel VAILLANT VU 376/3-5 ecoTEC plus o výkonu 40 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
22.8.2013 Helena Šulcová Závazné stanovisko – Opravy a údržba domu, Saská 3 Malá Strana Kondenzační plynové kotle VAILLANT VUW 255/4-7 turboTec exclusiv o výkonu každého 24 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
21.8.2013 Tichý a Kolářová s.r.o. Závazné stanovisko – Stavevní úpravy objektu Werichova vila Malá Strana Kondenzační plynový kotel VAILLANT VU 466/4-5 o výkonu 47,7 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
20.8.2013 Ing. Martin Čadek Závazné stanovisko – Rekonstrukce bytu ve 3.NP, Náprstkova 5 Staré Město Kondenzační plynový kotel GEMINOX ZEM 2-17M-50V o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
19.8.2013 Ing. arch. Tomáš Kocourek Závazné stanovisko – Muhldorfský dům, Karlova 10 Staré Město Kondenzační plynové kotle o výkonu každého do 24 kW. Podmínka: kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
8.8.2013 Ing. arch. Richard Sidej Závazné stanovisko – Stavební úpravy parteru a suterénu bytového domu, Štěpánská 41 Nové Město Dva kondenzační plynové kotle WOLF CGB-50 o výkonu 48 kW a 33 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
7.8.2013 Ing. arch. Jan Šabart Závazné stanovisko – Půdní vestavba šesti bytů, Dlouhá 25 Staré Město Kondenzační plynové kotle o výkonu každého do 12 kW. Podmínka: kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
6.8.2013 Atelier Hestia s.r.o. Závazné stanovisko – Stavební úpravy bytového domu, Soukenická 1085 Nové Město Kondenzační plynové kotle o výkonu každého do 8 kW. Podmínka: kotle 5.emisní třídy NOx. Závazné stanovisko
6.8.2013 Palladio Progetti s.r.o. Závazné stanovisko – Úprava části přízemí a suterénu na kavárnu a cukrárnu, Žatecká 4 Staré Město Kondenzační plynový kotel BUDERUS LOGAMAX GB 172-24 o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
5.8.2013 Tomáš Vomela Závazné stanovisko – Rekonstrukce domu v ulici Liliová 8 a Řětězová 6 Staré Město Kondenzační plynový kotel VIESSMANN VITOGAS 200 – F o výkonu 48 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. V bytové jednotce bude umístěn plynový krb. Závazné stanovisko
25.7.2013 Palladio Progetti s.r.o. Závazné stanovisko – Rekonstrukce a dostavba hotelu, Vladislavova 26 Nové Město Dva kondenzační plynové kotle RENDAMAX R30/120 o výkonu každého 132 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
24.7.2013 Solid s.r.o. Závazné stanovisko – Výměna technologického vybavení plynové kotelny Opletalova 22 Nové Město Dva kondenzační plynové kotle BAXI LINA DUO-TEC MP 1.9 o výkonu každého 85 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
23.7.2013 RH – Architekti Závazné stanovicko – Rekonstrukce a půdni vestavba byt. domu Na Poříčí 41 Nové Město Kondenzační plynové kotle VAILLANT VUW 236/3-5 ecoTEC o výkonech 37 kW, 18 kW, 23 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
22.7.2013 Ing. Marie Mašková Závazné stanovisko – Stavevní úpravy bytu, Vodičkova 26 Nové Město Kondenzační plynový kotel VAILLANT VUW 236/3-5 ecoTEC o výkonu 24 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
16.7.2013 Hansa interier spol. s.r.o. Závazné stanovisko – Stavební úpravy v bytech, Školská 1384 Nové Město Kondenzační plynový kotel BUDERUS GB 172-24K o výkonu 23,6 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
24.6.2013 Ing. Roman Nýč Závazné stanovisko – Vytápění bytu ve 2.NP, Betlémská 7 Staré Město Kondenzační plynový kotel BUDERUS, typ GB 172-24 T50 o výkonu 23,8 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
18.6.2013 Ing. Martin Čadek Závazné stanovisko – Stavební úpravy bytu ve 3.NP, Truhlářská 14 Nové Město Kondenzační plynový kotel GEMINOX ZEM 2-17M-50V o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
13.6.2013 Sisal s.r.o. Závané stanovisko – Změna počtu bytů Dlouhá 7 Staré Město Plynové kotle IMMERGAS, typ Victrix o výkonu 26 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
12.6.2013 Rentcentrum, spol. s.r.o. Závazné stanovisko – Stavebmí úpravy bytu Navrátilova 13 Nové Město Kondenzační plynový kotel Junkers ZSBR 16-3A Cerapur Comfort o výkonu 16 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
6.6.2013 Ing. Roman Nýč Závazné stanovisko – Stavební úpravy bytové jednotky v 1.patře, Tomášská 10 Malá Strana Kondenzační plynový kotel Geminox THRi 2-17M-75V o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
5.6.2013 Ing. arch. Peter Jurášek Závazné stanovisko – Stavební úpravy bytu v 5.NP, Bílk Staré Město Kondenzační plynový kotel VAILLANT VUW 236/3-5 eco TEC plus o výkonu 23 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx. Závazné stanovisko
24.5.2013 Ladislava Ťupová Závazné stanovisko – Půdní vestavba bytu, Biskupská 14 Nové Město Kondenzační plynový kotel VIESSMANN Vitodens 111-W o výkonu 35 kW. Kotel splňuje 5.emisni tridu NOx. Závazné stanovisko
20.5.2013 Ing. arch. Martin Pácha Závazné stanovisko – Stavební úpravy domu, půdní vestavba a vestavba výtahu, Krocínova 1 Staré Město Dva kondenzační plynové kotle VAILLANT atmoCraft VK 654/9 o výkonu každého 65 kW. Kotle splnují 5.emisní třídu NOx Závazné stanovisko
16.5.2013 Ing. Tomáš Krejčík Závazné stanovisko – Stavební úpravy a změna užívání na bar, Spálená 17 Nové Město Kondenzační plynový kotel Logamax plus GB 162-35 o výkonu 35 kW. Kotel splnuje 5.emisní třídu NOx Závazné stanovisko
15.5.2013 Ing. Otakar Hereš Závazné stanovisko – Stavební úpravy stávajících obchodních prostor a bytu, U Milosrdných 12 Staré Město Kondenzační plynový kotel Geminox 10-50C o výkonu 49,5 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx Závazné stanovisko
14.5.2013 Bc. Lukáš Langenberger Závazné stanovisko – Stavební úpravz, Kostečná 3 Staré Město Kondenzační plynové kotle o výkonu každého 24 kW. Podmínka: kotle 5.emisní třídy NOx Závazné stanovisko
6.5.2013 Ing. Martin Čadek Závazné stanovisko – Rekonstrukce nebytových prostor Hybernská 28 Nové Město Dva kondenzační plynové kotle Buderus GB 162 o celkovém výkonu 193 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx Závazné stanovisko
6.5.2013 Ing. Martin Čadek Závazné stanovisko – Stavební úpravy bytové jednotky č. 11, Kozí 12 Staré  

 

 

 

Město

Kondenzační plynový kotel Geminox ZEM 2-17-50H o výkonu 17 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx Závazné stanovisko
2.5.2013 Jitka Kajzarová Závazné stanovisko – Změna užívání přízemní jednotky, Elišky Krásnohorské 14 Staré Město Kondenzační plynový kotel Geminox ZEM 2-17 SET-125 o výkonu 18 kW.Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx Závazné stanovisko
22.4.2013 Pavel Beneš Závazné stanovisko – Rekonstrukce a přestavba vstupního podlaží bytového domu na kavárnu, Úvoz 22 Hradčany Kondenzační plynový kotel Geminox THRi 5-25C o výkonu 25 kW. Kotel splňuje 5.emisní třídu NOx Závazné stanovisko
11.4.2013 RTCH s.r.o. Závazné stanovisko – Rekonstrukce ústředního vytápění ZUŠ, Biskupská 12 Nové Město Dva kondenzační plynové kotle typu VAILLANT VU 466/3-5 eco TEC plus o výkonu každého 45 kW. Kotle splňují 5.emisní třídu NOx Závazné stanovisko
8.4.2013 Petr Hornych Závazné stanovisko – Stavební úpravy bytu ve 2.patře, Havelská 11 Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu 18 kW.Podmínka: kotel 5.emisní třídy NOx Závazné stanovisko
25.3.2013 Cenaro s.r.o. Závazné stanovisko – Stavební úpravy části objektu , Na Příkopě 23 Staré Město Kondenzační plynový kotel Randamax R40/50 o výkonu 45,6 kW.Kotel splňuje podmínky 5.emisní třídy NOx Závazné stanovisko
28.2.2013 Interplan – CZ, s.r.o. Závazné stanovisko – Rekonstrukce a dostavba objektu, U Lužického semináře 116 Malá Strana Kondenzační plynové kotle o výkonu 2x 45kW a 1x 65kW. Typ není určen. Podmínka: kotel 5.emisní třídy NOx Závazné stanovisko
28.2.2013 Okulet s.r.o. Závazné stanovisko – Stavební úpravy části domu – Hrzánský palác, Celetná 12 Staré Město Kondenzační plynové kotle o výkonech každého do 24 kW. Typ není určen. Podmínka: kotel 5.emisní třídy NOx Závazné stanovisko
27.2.2013 Ing. Ondřej Mrvík Závazné stanovisko – Rekonstrukce podkrovního bytu, Revoluční 28 Nové Město Kondenzační plynový kotel typu VAILLANT VUW 236/3-5 ecoTEC plus o výkonu 23 kW Závazné stanovisko
27.2.2013 Irna s.r.o. Závazné stanovisko – Rekonstrukce bytu, Havelská 11 Staré Město Kondenzační plynový kotel Protherm Tiger Condens 25 KKZ42 o výkonu 25 kW Závazné stanovisko
26.2.2013 Jan Karásek Závazné stanovisko – Vestavba půdního bytu, V Kotcích 24 Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu 24 kW. Typ není určen. Podmínka: kotel 5.emisní třídy NOx Závazné stanovisko
25.2.2013 Ing. Vladimír Eis Závazné stanovisko – Oprava bytu, Dlouhá 2 Staré Město Kondenzační plynový kotel typu VAILLANT VUW 236/3-5 ecoTEC plus o výkonu 23 kW Závazné stanovisko
25.2.2013 Ing. Vladimír Eis Závazné stanovisko – Oprava nebytového prostoru, Dlouhá 2 Staré Město Kondenzační plynový kotel typu VAILLANT VUW 236/3-5 ecoTEC plus o výkonu 23 kW Závazné stanovisko
11.2.2013 Ing. arch. Pavel Prouza Závazné stanovisko-Stavební úpravy a rekonstrukce 4 nebyt.jednotek, Václavské nám. 23 Nové Město Kondenzační plynový kotel BAXI Luna 3 Comfort HT 240 o výkonu 24 kW a 2x konden.kotel BAXI Luna 3 Comfort HT 1.120 o výkonu 2×12 kW Závazné stanovisko
6.2.2013 Vilém Bečka Závazné stanovisko – Stavební úpravy a změnu užívání byt. jed. na prodejnu oděvů v ulici Dušní 2 Staré Město Kondenzační plynový kotel o výkonu 25 kW. Typ není určen. Podmínka – kotel 5.emisní třídy NOx Závazné stanovisko
30.1.2013 Ing. arch. František Müller Závazné stanovisko – stavba půdní vestavby a umístění kotle a krbového topidla Malá Strana Kondenzační plynový kotel WOLF CGS-24/200 o výkonu 23,8 – 28,5 kW Závazné stanovisko
28.1.2013 Palladio Progetti s.r.o. Závazné stanovisko- Stavební úpravy a změnu užívání kancelář. prostor na byty Národní 27/1022 Staré Město Dva kondenzační plynové kotle o výkonech 2×24 kW.Typ není určen. Podmínka – kotle 5.emisní třídy NOx Závazné stanovisko
24.1.2013 Ing. arch. Jiří Šesták Závazné stanovisko-Rekonstrukce bytu v ulici Biskupská 1753/5 Nové Město Kondenzační plynový kotel JUNKERS Cerapur Smart 28-3C o výkonu 24 kW Závazné stanovisko
23.1.2013 Ing. Tomáš Krejčík Závazné stanovisko-stavební úpravy a změnu užívání kancel.prostor na byty Nové Město Dva kondenzační plynové kotle BUDERUS Logamax plus GB 162-45 o výkonu každého 45kW. Závazné stanovisko
21.1.2013 Paní
Ing. arch. Lucie Baková
Stavební úpravy bytu č. 15, Národní 35 Staré Město Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 152T o výkonu 16 kW Závazné stanovisko
18.1.2013 Mgr. Karel Štochl Závazné stanovisko-Rekonstrukce a revitalizace objektu Liliová čp. 219 Staré Město Kondenzační plynové kotle typu Vitodens 200-W o výkonech 60 kW, 80 kW a 2×35 kW Závazné stanovisko
17.1.2013 Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s. r. o. Závazné stanovisko -Rekonstrukce domu U Zlatého klíče, Nerudova 243 Malá Strana Plynová kotelna od firmy Hamworthy typ Wessex ModuMax 100/200ci, celkový tepelný výkon kotelny 195 kW Závazné stanovisko
15.1.2013 Ing. Ctirad Krpeš, CSC Závazné stanovisko – zřízení etážového topení v bytě Staré Město Kondenzační plynový kotel CHAFFOTEAUX PIGMA 25 FF v provedení turbo o nastavitelném výkonu 5-25 kW Závazné stanovisko
14.1.2013 Ing. Vladimír Eis Závazné stanovisko – stavební úpravy bytu a zřízení etážového topení Nové Město Kondenzační kotel typu VAILLANT VUW 236/3-5 ecoTEC plus o výkonu 20 kW. Závazné stanovisko
9.1.2013 RAK CZ a.s. Závazné stanovisko -zřízení etážového topení v bytě č. 3, Bílkova čp. 132 Josefov Plynový kotel Vaillant VUI 236/3-5 ecoTEC o výkonu 21 kW Závazné stanovisko
9.1.2013 Ing. Monika Hrubá Závazné stanovisko – stavební úpravy bytu a osazení plynového kotle Malá Strana Plynový kotel typu JUNKERS CerapurAcu s vestavěným zásobníkem teplé vody o výkonu 8 – 28 kW. Závazné stanovisko
2.1.2013 Dvůr Josef s.r.o. Závazné stanovisko – rekonstrukce a dostavba areálu OBECNÍ DVŮR Staré Město Kondenzační plynové kotle o výkonech 35 a 45 kW. Typ není určen. Podmínka – kotle 5.emisní třídy NOx Závazné stanovisko
2.1.2013 Koklar Adam Závazné stanovisko-úprava stávajících nebytových prostor v bytovém domě Nové Město Kotel s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu typu VAILLANT VU 200 – 3-5 o výkonu 24 kW Závazné stanovisko