Veškeré informace, týkající se různých možností bydlení v Praze 1, naleznete nyní jednotně na této stránce

Pronájem bytu ze sociální rezervy – vyřizuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Byty ze sociální rezervy, tzv. „sociální byty“, jsou určeny pro sociálně slabší občany, kteří nemohou svoji bytovou situaci řešit jinak. Byty jsou malometrážní, smlouva je uzavírána na dobu určitou 1 nebo 5 let.

https://www.praha1.cz/potrebuji-si-vyridit/odbory/zadost-o-pronajem-bytu-ze-socialni-rezervy-tzv-socialni-byty/

Bytový dům Ve Smečkách – vyřizuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Cílem přidělování obytných místností v bytovém domě Ve Smečkách je zajištění nejzákladnějších bytových podmínek osobám, které jsou dlouhodobě v tíživé sociální situaci a svoji bytovou potřebu nemohou řešit jiným způsobem, zároveň jsou však schopny plnit povinnosti vyplývající jim z nájemního vztahu.

https://www.praha1.cz/potrebuji-si-vyridit/odbory/zadost-o-prideleni-obytne-mistnosti-v-bytovem-dome/

Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou – vyřizuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Na Praze 1 se nachází 6 pečovatelských domů (4 x DPS, 1 x BDPS a 1 x BD).

https://www.praha1.cz/potrebuji-si-vyridit/odbory/zadost-o-pronajem-bytu-v-dome-s-pecovatelskou-sluzbou-na-praze-1/

Volné byty na Praze 1 – vyřizuje Odbor technické a majetkové správy

Volné byty, které je možné pronajmout bez stavebních úprav, jsou nabízeny k pronájmu ve výběrovém řízení, jehož podmínky jsou schváleny Radou městské části Praha 1 č. UR21_0465 ze dne 27. 4. 2021. Zároveň městská část Praha 1 připravuje podmínky pro výběrové řízení na opravu a pronájem bytů, které vyžadují rekonstrukci.

http://reality.praha1.cz/