Každá žádost o spoluúčast MČ Praha 1 v oblasti sportu musí obsahovat následující dokumenty:

  1. Vyplněný formulář „Žádost o spoluúčast FO“ či „Žádost o spoluúčast PO“
  2. Rozvedení ke stručnému popisu akce (anotaci) a program akce
  3. Podrobný rozpočet akce, tj. položkový rozpis nákladů a příjmů
  4. Přínos akce pro občany Prahy 1, jaké konkrétní benefity budou pro různé generace občanů Prahy 1 připraveny, popis, jakým způsobem budou občané P1 informováni o konání akce
  5. Návrh prezentace MČ P1 – volný slovní popis nebo návrh letáku
  6. Doklad o právní subjektivitě pořadatele akce nesmí být starší 3 měsíců (tj. doklad je předkládán v jednom originále ne starším 3 měsíců, přičemž i internetový výpis je považován za originální doklad)
  7. Doklad o oprávnění osoby jednat za pořadatele akce
   Jedná-li za pořadatele akce jiná osoba než osoba k tomu oprávněná dle předloženého dokladu o právní subjektivitě (bod 7), musí předložit plnou moc ne starší 3 měsíců, udělenou příslušným oprávněným orgánem, resp. osobou, a to v originále nebo stejnopise s úředním ověřením jeho pravosti

Žádost se předkládá v tištěné podobě na adresu: Odbor kultury, sportu a zahraničních věcí, Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68  Praha 1, nebo datovou schránkou b4eb2my.

Před oficiálním podáním je možné nechat žádost po formální stránce zkontrolovat na Odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů – Mgr. Dorian Gaar, tel: 221 097 721, e-mail: dorian.gaar@praha1.cz

Žádost musí být podána nejpozději 60 kalendářních dnů před konáním akce.

Maximální možná požadovaná částka činí 50.000,- Kč.

Zásady pro spoluúčast při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2024
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR23_1172 ze dne 10. 10. 2023 – PDF
 • Zásady pro spoluúčast MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2024 – PDF
 • Žádost o spoluúčast Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Žádost o spoluúčast Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC
Zásady pro spoluúčast při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2023
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_1130 ze dne 20. 9. 2022 – PDF
 • Zásady pro spoluúčast MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2023 – DOC
 • Žádost o spoluúčast Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Žádost o spoluúčast Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC
Zásady pro spoluúčast při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2022
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR21_1455 ze dne 2. 11. 2021 – PDF
 • Zásady pro spoluúčast MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2022 – DOC
 • Žádost o spoluúčast Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Žádost o spoluúčast Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC
Archiv - Zásady pro spoluúčast při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2021
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_1455 ze dne 14. 12. 2020 – PDF
 • Zásady pro spoluúčast MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2021 – PDF
 • Žádost o spoluúčast Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Žádost o spoluúčast Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC
 • Vyhodnocení spoluúčasti Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Vyhodnocení spoluúčasti Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC
Archiv - Zásady pro spoluúčast při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2020
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_0721 ze dne 30. 6. 2020 – PDF
 • Zásady pro spoluúčast MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2020 – PDF
 • Žádost o spoluúčast Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Žádost o spoluúčast Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC
 • Vyhodnocení spoluúčasti Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Vyhodnocení spoluúčasti Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC
Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2020
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_0068 ze dne 28. 1. 2020 – PDF
 • Zásady pro spolupořadatelství MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2020 – PDF, DOC
 • Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – PDF, DOC
 • Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – PDF, DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – PDF, DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – PDF, DOC
Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2019
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_0005 ze dne 8. 1. 2019 – PDF
 • Zásady pro spolupořadatelství MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2019 – PDF, DOC
 • Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – PDF, DOC
 • Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – PDF, DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – PDF, DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – PDF, DOC
Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2018
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_0010 ze dne 9. 1. 2018 – PDF
 • Zásady pro spolupořadatelství MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2018 – PDF, DOC
 • Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – PDF, DOC
 • Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – PDF, DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – PDF, DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – PDF, DOC
Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2017
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR16_1405 ze dne 13. 12. 2016 – PDF
 • Zásady pro spolupořadatelství MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2017 – PDF
 • Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – PDF, DOC
 • Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – PDF, DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – PDF, DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – PDF, DOC
Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2016
 • Zásady pro spolupořadatelství MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2016 – PDF, DOC
 • Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC
 • Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) – PDF, DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – PDF, DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – PDF, DOC
Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2015
 • Zásady pro spolupořadatelství MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2015 – DOC
 • Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC
 • Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC
Archiv - Zásady pro spolupořadatelství při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2014
 • Zásady pro spolupořadatelství MČ P1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2014 – DOC
 • Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Žádost o spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC
 • Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – fyzická osoba – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství Městské části Praha 1 v oblasti sportu – právnická osoba – DOC