Vznik a právní postavení Městské části Praha 1
Kontaktní spojení
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Pohyb obyvatelstva v Praze 1 v 1. čtvrtletí 2018 a stav k 31.3.2018
Počet podpisů, potřebných pro projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti Radou nebo Zastupitelstvem městské části

Aktuálně

Archiv: Městská část