Každá žádost o spoluúčast musí obsahovat následující dokumenty (podrobnosti naleznete v dokumentu Zásady pro spoluúčast 2024):

 1. Vyplněný formulář „Žádost o spoluúčast PO/FO“
 2. Rozvedení ke stručnému popisu akce (anotaci) a program akce
 3. Přínos akce pro občany Prahy 1, jaké konkrétní benefity budou pro různé generace občanů Prahy 1 připraveny, popis, jakým způsobem budou občané P1 informováni o konání akce
 4. Podrobný rozpočet akce, tj. položkový rozpis nákladů a příjmů
 5. Doklad o právní subjektivitě pořadatele akce nesmí být starší 3 měsíců tj. doklad je předkládán v jednom originále ne starším 3 měsíců. Internetový výpis je možný.
 6. Doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele akce. Jedná-li za pořadatele akce jiná osoba než osoba k tomu oprávněná dle předloženého dokladu, musí předložit plnou moc ne starší 3 měsíců, udělenou příslušným oprávněným orgánem, resp. osobou, a to v originále nebo stejnopise s úředním ověřením jeho pravosti

Žádost (oficiální dopis, formulář, povinné přílohy) se předkládá:
v tištěné podobě nebo datovou schránkou – Bc. Linda Klečková, vedoucí Odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů, Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68, Praha 1

Před oficiálním podáním žádosti je možné žádost po formální stránce zkontrolovat, e-mail: linda.kleckova@praha1.cz

Žádost musí být podána v tištěné podobě či prostřednictvím datové schránky nejpozději 60 kalendářních dnů před konáním akce.

Maximální možná požadovaná částka činí 50.000,- Kč.

Důrazně upozorňujeme na body l) a m) odstavce I. „Obecná ustanovení“ platných Zásad o spoluúčasti, které se týkají povinnosti vést účetní závěrky ve Sbírce listin. S žadatelem o spoluúčast, který tuto zákonnou povinnost neplní, nemůže být být uzavřena smlouva o spoluúčasti.

Žádost, která nebude splňovat veškeré formální náležitosti, nebude projednávána.

Žádosti budou přijímány pouze k akcím, které jsou jednorázového charakteru. Pravidelně se opakující či tradiční akce je nutné zahrnout do dotačního řízení.

Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí o spoluúčast pro rok 2024

Zásady pro rok 2024 jsou platné od 1. 11. 2023.

 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_1169 ze dne 10. 10. 2023 – PDF
 • Zásady pro spoluúčast v oblasti kultury pro rok 2024 – PDF
 • Žádost o spoluúčast MČ P1 pro rok 2024 – FO – DOC
 • Žádost o spoluúčast MČ P1 pro rok 2024 – PO – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti MČ P1 pro rok 2024 – FO – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti MČ P1 pro rok 2024 – PO – DOC
Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí o spoluúčast pro rok 2023

Zásady pro rok 2023 jsou platné od 1. 11. 2022.

 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_1129 ze dne 20. 9. 2022 – PDF
 • Zásady pro spoluúčast v oblasti kultury pro rok 2023 – PDF
 • Žádost o spoluúčast MČ P1 pro rok 2023 – FO – DOC
 • Žádost o spoluúčast MČ P1 pro rok 2023 – PO – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti MČ P1 pro rok 2023 – FO – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti MČ P1 pro rok 2023 – PO – DOC
Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí o spoluúčast pro rok 2022
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR21_1292 ze dne 2. 11. 2021 – PDF
 • Zásady pro spoluúčast v oblasti kultury pro rok 2022 – PDF
 • Žádost o spoluúčast MČ P1 pro rok 2022 – FO – DOC
 • Žádost o spoluúčast MČ P1 pro rok 2022 – PO – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti MČ P1 pro rok 2022 – FO – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti MČ P1 pro rok 2022 – PO – DOC
Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí o spoluúčast pro rok 2021
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_1456 ze dne 14. 12. 2020 – PDF
 • Zásady pro spoluúčast 2021 – PDF
 • Žádost o spoluúčast MČ P1 pro rok 2021 – FO – DOC
 • Žádost o spoluúčast MČ P1 pro rok 2021 – PO – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti MČ P1 pro rok 2021 – FO – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti MČ P1 pro rok 2021 – PO – DOC
Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí o spoluúčast pro rok 2020
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_0692 ze dne 23. 6. 2020 – PDF
 • Zásady pro spoluúčast 2020 – PDF
 • Žádost o spoluúčast MČ P1 pro rok 2020 – FO – DOC
 • Žádost o spoluúčast MČ P1 pro rok 2020 – PO – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti MČ P1 pro rok 2020 – FO – DOC
 • Závěrečná zpráva o spoluúčasti MČ P1 pro rok 2020 – PO – DOC
Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2020
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_1147 ze dne 3. 12. 2019 – PDF
 • Zásady pro spolupořadatelství 2020 – PDF
 • Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2020 – FO – DOC
 • Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2020 – PO – DOC
 • Závěrečná zpráva spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2020 – FO – DOC
 • Závěrečná zpráva spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2020 – PO – DOC
Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2019
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_1375 ze dne 4. 12. 2018 – PDF
 • Zásady pro spolupořadatelství 2019 – PDF
 • Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – FO – DOC
 • Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – PO – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – FO – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2019 – PO – DOC
Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2018
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR17_1277 ze dne 28. 11. 2017 – PDF
 • Zásady pro spolupořadatelství 2018 – PDF
 • Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2018 – FO – DOC
 • Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2018 – PO – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2018 – FO – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2018 – PO – DOC
Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2017
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR16_1333 ze dne 29. 11. 2016 – PDF
 • Zásady pro spolupořadatelství 2017 – PDF
 • Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2017 – FO – DOC
 • Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2017 – PO – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2017 – FO – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2017 – PO – DOC
Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2016
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR15_1506 ze dne 1. 12. 2015 – PDF
 • Zásady pro spolupořadatelství 2016 – PDF
 • Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2016 – FO – DOC
 • Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2016 – PO – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2016 – FO – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2016 – PO – DOC
Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2015
 • Zásady pro spolupořadatelství 2015 – DOC
 • Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2015 – FO – DOC
 • Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2015 – PO – DOC
 • Čestná prohlášení k žádosti o spolupořadatelství – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2015 – FO – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2015 – PO – DOC
Archiv - Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2014
 • Zásady pro spolupořadatelství 2014 – DOC
 • Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2014 – FO – DOC
 • Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2014 – PO – DOC
 • Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu – de minimis – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2014 – FO – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2014 – PO – DOC