Bydlení, privatizace a nebytové prostory
Doprava a parkování, dopravně správní agendy
Osobní doklady
Sociální péče a zdravotnictví
Poplatky
Stavební činnost
Živnostníci, obchod, služby a podnikání
Čistota a životní prostředí