Bydlení, privatizace a nebytové prostory
Doprava a parkování, dopravně správní agendy

dopravně správní agendy – kromě agend týkájící se evidence vozidel, evidence řidičů a bodového systému

Osobní doklady
Poplatky
Stavební činnost
Živnostníci, obchod, služby a podnikání

Agenda volného pohybu služeb – zabezpečuje Jednotné kontaktní místo

Čistota a životní prostředí