Přehled životních situací členěných podle příslušnosti k odborům do více seznamů.

Odbor finanční
Odbor matrik
Odbor občansko správních agend
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor technické a majetkové správy
Odbor živnostenský
Odbor péče o veřejný prostor - oddělení dopravy
Odbor péče o veřejný prostor - oddělení životního prostředí
Odbor péče o veřejný prostor - oddělení kontroly
Odbor dopravně správních agend