Přehled životních situací členěných podle příslušnosti k odborům do více seznamů.

Odbor finanční
Odbor matrik
Odbor občansko správních agend
Odbor technické a majetkové správy
Odbor živnostenský

Agenda volného pohybu služeb – zabezpečuje Jednotné kontaktní místo:

Odbor dopravy - oddělení dopravně komunikační a oddělení komerčních záborů
Odbor životního prostředí a čistoty
Odbor dopravy - oddělení kontroly
Odbor dopravně správních agend