Přehled životních situací členěných podle příslušnosti k odborům do více seznamů.

Odbor finanční
Odbor matrik
Odbor dopravy
Odbor občansko správních agend
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor technické a majetkové správy
Odbor životního prostředí
Odbor živnostenský