Administrativní organizování spoluúčasti v oblasti sportu

 • zpracování podmínek pro poskytování spoluúčasti
 • zpracování nabídek
 • zpracování spoluúčastnických smluv
 • zpracování závěrečných zpráv spoluúčasti

Administrativní a organizační zabezpečení dotací a provozu

 • zpracování a kontrola faktur (externí dodavatelé, fotograf, další externí služby)
 • příprava rozpočtu za oblast sportu
 • kontrola čerpání rozpočtu (platby, akce a další sportovní aktivity)
 • zpracování materiálů do Rady Městské části Praha 1
 • tvorba koncepce sportovních akcí a aktivit, zajištění jejich realizace
 • zabezpečení sportovních akcí organizovaných MČ Praha 1
 • zajištění přípravy a organizace mezinárodních žákovských turnajů v malé kopané „O pohár starosty MČ Praha 1“
 • monitorování volnočasových aktivit, požadavků a návrhů všech věkových kategorií, na základě jejich analýzy zpracování nabídky využití volného času
 • spolupráce s příslušnými komisemi a institucemi v oblasti sportu
 • organizace a zpracování dotačního programu v oblasti sportu
 • tvorba a rozvoj partnerských vztahů MČ v Praze v oblasti sportu a sportovních aktivit