Pěší zóny na území Městské části Praha 1
PĚŠÍ ZÓNY MČ P1
Ulice Obslužnost Text na dopravní značce Poznámka
28. října 6-9; 20-22 DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 výsuvný sloupek
Alšovo nábř. pevné sloupky
Celetná 6-9; 20-22 DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 výsuvný sloupek
Havířská 6-9; 20-22 přes výsuvný sloupek Rytířská
Havelská 6-9; 20-22 DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1
Hradčanské nám. DO mimo DO s výjimkou taxi, objektů Pražského hradu, objektů Hradčanské nám. č. or. 1-3 a 9-16, mimo vozidel IZS a na povolení MČ Praha 1 režim v PZ dle DZ č. B1
Hradčanské nám. kolem sochy T.G.Masaryka
Hroznová DO DO kolo
Jalovcová 19-9 DO mimo taxi 19-9 kolo IZS vozidla se souhlasem MČ P1
Jilská 19-9 DO mimo taxi 19-9 kolo IZS vozidla se souhlasem MČ P1
Jindřišská MHD IZS kolo a vozidla se souhlasem MČ P1
Jungmannovo nám. 6-9; 20-22 DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1
Kamzíková 6-9; 20-22
Kanovnická DO kolo DO mimo BUS vozidla se souhlasem MČ P1
Karlova 19-9 DO mimo taxi 19-9 kolo IZS vozidla se souhlasem MČ P1 od Malého nám.
Karlova 19-9 DO mimo taxi 19-9 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 od Liliové
Karlův most
Ke Hradu MS
Loretánská DO Kolo DO mimo BUS vozidla se souhlasem MČ P1 MS
Malé nám. 19-9 DO mimo taxi 19-9 SVATBY kolo IZS vozidla se souhlasem MČ P1
Mariánské nám. Kolo, od Platnéřské + DO Klementina
Martinská Vozidla s platnou parkovací kartou Oblast 1
Melantrichova 6-9; 20-22 DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo IZS vozidla se souhlasem MČ P1 výsuvný sloupek
Michalská 6-9; 20-22 DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo IZS vozidla se souhlasem MČ P1 výsuvný sloupek
Mikulášská 6-9; 20-22 DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 přes Staroměstské nám.
Mostecká 19-9 DO mimo taxi 19-9 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 MS
Na Kampě DO DO kolo MS
Na můstku 6-9; 20-22 přes výsuvné sloupky i z podkovy VN
Na Opyši Zásobování Zásobování Vjezd pouze na zvláštní povolení KPR MS
Na poříčí 19-9 DO mimo taxi 19-9 cyklisté MHD IZS a vozidla se souhlasem MČ P1 ústí nám. Republiky
Na příkopě 6-9; 20-22 DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 výsuvný sloupek
nám. Franze Kafky Kolo
nám. Jana Palacha Kolo pevné sloupky
nám. Republiky 19-9 DO mimo taxi 19-9 cyklisté MHD IZS a vozidla se souhlasem MČ P1 do 3,5 t
Ovocný trh 6-9; 20-22 DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1
Provaznická 6-9; 20-22 přes výsuvný sloupek Rytířská
Rytířská 6-9; 20-22 DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 výsuvný sloupek
Staroměstské nám. 6-9; 20-22 DO mimo taxi 6-9 20-22 SVATBY kolo vozidla se souhlasem MČ P1
Štupartská nelze vjet – pevný sloupek
U kasáren DO MS z Kanovnické
Václavské nám. 6-9 DO mimo taxi 6-9 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 dolní část – podkova
Václavské nám. 5-10 Zásobování 5-10 kolo IZS TAXI vozidla se souhlasem MČ P1 úsek Jindřišská – podkova
Vodičkova MHD kolo vozidla IZS vozidla se souhlasem MČ P1
Železná 6-9; 20-22
Pozn. :

DO – dopravní obsluha;

kurzívou – Malá Strana, Hradčany

Zásobovací prostory na území Městské části Praha 1
stání zásobovacích vozidel max. 15 minut

Alšovo nábř. 12 Palackého 13
Betlémské nám. 3 Panská 4
Břetislavova 1 Pařížská 7
Dlážděná 3 – 5 Pařížská 30
Dlouhá 9 Perlová 1
Dvořákovo nábř. – Na Františku 2 (u Hotelu President) Pohořelec 6-7
Hellichova 3 – 5 Pohořelec 25
Haštalská 5 Pohořelec 26
Haštalská proti 2 Platnéřská 19
Haštalská 16 Příčná 1
Havlíčkova 1 Purkyňova 2
Havelská 21 Revoluční 2-4
Hradčanské nám. 3 Revoluční 7
Hybernská 13 Rybná 14
Jilská proti 8 Rytířská 10
Jindřišská 13 Senovážné nám. 1
Jindřišská 15 Senovážné nám. 31
Jindřišská 36 Senovážné nám. proti č.23
Jungmannova 18 Senovážná 4
Jungmannova 34 Spálená 57
Kaprova 9 Školská 9
Karmelitská 21 Skořepka 10
Keplerova 8-10 Štěpánská 32
Konviktská 6 Štěpánská 33
Krakovská 2 Štěpánská 61
Krakovská 26 Štupartská 12
Lazarská 1 Truhlářská 1
Lázeňská 17-19 Truhlářská 18
Lodecká 2 Tržiště 17
Loretánská 4 Tomášská 6
Malostranské nám. 3 Uhelný trh 4
Masarykovo nábř. 12 Újezd 37
Masarykovo nábř. 18 Újezd 38
Masarykovo nábř.-nízké nábřeží – náplavka u Mánesa U lužického semináře 10
Mezibranská 19 U půjčovny 1
Myslíkova 15 U radnice 4
Mostecká 11-13 Valentinská 10
Na Florenci 29 Václavské nám. 21 – 2x
Na poříčí 15 Václavské nám. 34
Na poříčí 40 Vodičkova 9
Na poříčí 46-48 Vodičkova 26
Národní 8 Vodičkova 28
Národní 12 Vodičkova 30
Národní 25 Vodičkova 34
Národní 41 – 43 Ve Smečkách 26
nám. Republiky č. 5 – 2x Ve Smečkách 34
Nám. Republiky u divadla – vnitřní blok budov z ul. V celnici V celnici u divadla Hybernia
Nebovidská 1 – 3 V celnici 6
Nekázanka 8 V cípu 3
Opletalova 11 V jirchářích 2
Nerudova 7 Zlatnická 2
Nerudova 15 Zlatnická 4
Nerudova 51 Žitná 45
Palackého 7 Žitná 53
Pozn.: zvýrazněné lokality – zřízeno MHMP
Přehled hromadné parkovací kapacity v objektech a na hlídaných parkovištích pro veřejnost v MČ Praha 1 (seznam dle budov/adres)

Seznam – hromadné parkovací kapacity v objektech a na hlídaných parkovištích pro veřejnost v MČ Praha 1

POVRCHOVÉ parkovací kapacity Adresa
Alšovo nábřeží Alšovo nábř.
Hradební Hradební (proti Revoluční 27)
Nábřeží Ludvíka Svobody Nábř. Ludvíka Svobody
Masarykovo nádraží Hybernská
Garážovací a parkovací komplex Wilsonova (GPKW) Wilsonova
Hlavní nádraží Wilsonova
Washingtonova Washingtonova
Slovanský ostrov Slovanský ostrov
Hotel InterContinental El. Krásnohorské
PODZEMNÍ garážové kapacity (zákaz pro LPG) Adresa
Palachovo náměstí – Rudolfinum nám. Jana Palacha
Hotel InterContinental Praha nám. Curieových 43/5
Obchodní dům KOTVA nám. Republiky 8/656
Hotel Renaissance Prague V Celnici 2079/7
B.H.Centrum a.s. – hotel Millennium Plaza V Celnici 1028/10
U Hájků Na Florenci 29/1412
Hotel Boscolo Carlo IV. Senovážné nám. 991/13
Garáže Opletalova Opletalova 917/9
Garáže Slovan (parkovací dům) U Divadla 372/6
Radisson SAS Alcron Hotel Štěpánská 624/40
Národní divadlo Ostrovní 1/225
Palladium – nákupní centrum nám. Republiky 1a/1079
Praha City Center Klimentská 46
Hotel Hoffmeister Pod Bruskou 7
Florentinum Na Florenci 17-19
Vyhrazená parkovací místa na SPZ/RZ pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou na území MČ P1
ULICE, č. p. ULICE, č. p. ULICE, č. p. ULICE, č. p.
PRAVOBŘEŽNÍ PRAVOBŘEŽNÍ
Benediktská 13 5A0 7266 V Jirchářích 5 2AU 3521
Biskupská 8 6AB 0737 Václavské nám. 36 4AI 1359
Štěpánská 27 8AO 6393 Zlatnická č. 4 AKK 7317
Jungmannova 5 7AN 2701 Zlatnická 12 4AF 6020
Klimentská 2 7A9 3520 Řeznická 13 6AF 3704
Kozí 12 8A9 5818 Břehová 2 KUSHN1RR
Masná 8 3AS 0675 Opatovická proti č. 26 7C5 0177
Maiselova 21 5AR 8519 Bílkova 5 6AP 4173
Truhlářská 35 7AL 3790 Pařížská 17 5SB 9271
Týnská 8 9AD 6186
Masná 8 5A9 7494
Petrská 21 AE0 6615
Klimentská 21 6AV 2464
Opletalova 11 6AF 0273 ULICE, č. p. ULICE, č. p.
Mikulandská 7 5AH 0114 LEVOBŘEŽNÍ
Karoliny Světlé 4 6AN 5139
Petrské nám. proti 6 4AD 4439 Hellichova proti č. 7 7AY 2422
Pštrossova 16 3A2 4808 Nerudova 17 2AK 9736
Růžová 6 2AR 3452 Šeříková 5 1AF 9171
Klimentská 36 5C6 3676 Šeříková 5 1AD 99-83
Rytířská 12 2SZ 4843 Tržiště 1 1AY 9870
Spálená 39-37 8A2 8787 Všehrdova 27 7AA 1260
Vojtěšská 20 4L5 5642 Hradčanské nám. 9 7AY 9870
Štupartská 9 7AC 6941 Prokopská 3 3AR 4497
U půjčovny 9 5AB 4499 U Lužického semináře 15 7AH 0122
Štěpánská 43 8AR 4444 Maltézské nám. 12 5AT 1438
U milosrdných 1 1AR 9321 Úvoz 14 6A1 4391
U půjčovny 9 6A9 5181 Hellichova 11 a 4AD 4891
Valentinská 11 4AB 5655 Dražického nám. 9 5AE 3576
Valentinská 14 2M4 3575 Úvoz 6 1AK 5478
Sdružená stání pro vozidla tělesně postižených osob - pravobřežní část Prahy 1
PRAVÝ BŘEH
Ulice Číslo Lokalita Počet stání
Anenské nám. 211/2 před č. 6 1
Benediktská 1060/3 mezi Rybná a Dlouhá 1
Benediktská 1100/13 mezi Benediktská / Dlouhá 1
Betlémská 286/5 roh Betlémská / Karoliny Světlé 1
Betlémské nám. 269/1 Betlémská / Náprstkova 2
Bílkova 6/8 Dušní / Elišky Krásnohorské 1
Bílkova 868/10 Dušní / Kozí 1
Biskupská 1752/7 mezi Biskupský dvůr a Na poříčí 1
Biskupská 1141/8 roh Biskupský dvůr a Na poříčí 1
Černá 2056/4 Myslíkova / Opatovická 2
Dlouhá 922/7 roh Dlouhá a V Kolkovně 1
Dlouhá 741/11 mezi Kozí a Rámová 2
Dlouhá 735/25 mezi Rámová a Rybná 1
Dlouhá 711/30 mezi Rámová a Rybná 2
Dlouhá 715/38 roh Dlouhá a Rybná 2
Dušní roh Dušní / Na Františku 2
Haštalská 749/4 mezi Kozí a Rámová 1
Haštalská 1077/16 mezi Rybná a Rámová 1
Haštalská 760/27 Haštalská / Řásnovka 1
Havelská 501/23 mezi Havelská / Havelská ulička 1
Hradební 727/1 mezi Dlouhá a K Haštalu 1
Hybernská 998/4 roh Hybernská / Senovážná 1
Hybernská 2086/15 Havlíčkova / Opletalova 2
Charvátova 41/6 před č. 6 2
Jilská 236/3 roh Jilská / Zlatá 1
Jindřišská 907/10 mezi Václavské nám. a Politických vězňů 1
Jungmannova 18/5 roh Jungmannova a Vodičkova 1
Jungmannova 19/7 mezi Vodičkova a Charvátova 2
Jungmannova 750/34 roh Jungmannovo nám. / Jungmannova 3
Kaprova 20/3 roh Kaprova a Valentinská 1
Klimentská 1237/7 roh Klimentská a Novomlýnská 1
Konviktská 952/8 roh Konviktská / Karoliny Světlé 1
Kozí 803/12 mezi U milosrdných a Bílkova 1
Krakovská 1675/2 roh Krakovská / Žitná 1
Krakovská 1256/24 v dolní části 2
Králodvorská 1081/16 roh Králodvorská / nám. Republiky 2
Křemencova 1647/2 roh Křemencova / Myslíkova 2
Lannova 1235/2 roh Lannova a U nemocenské pojišťovny 2
Lannova 2061/8 roh Lannova a Barvířská 1
Lodecká 1206/2 u Petrského nám. 1
Lodecká 1184/3 roh Lodecká / Barvířská 1
Maiselova 24/2 roh Maiselova / Kaprova 1
Mariánské nám. 159/4 Husova / Mariánské nám. 2
Mariánské nám. proti 98/1 roh Mariánské nám. / Platnéřská 1
Na Františku 1039/32 roh Na Františku a Hradební 2
Na poříčí 1048/30 mezi Biskupská a Zlatnická 1
Na příkopě 860/24 mezi Nekázanka a Senovážná 1
Na příkopě 969/33 roh Na příkopě a U Prašné brány 2
nám. Jana Palacha 79/1 roh nám. Jana Palacha / 17. listopadu 3
nám. Republiky 1090/5 U Obecního domu / U Prašné brány 3
Národní 984/15 mezi Na Perštýně a Karoliny Světlé 2
Národní 1987/22 mezi Spálená a Mikulandská 1
Národní 63/26 roh Národní a Spálená 2
Opletalova 1337/29 Růžová / Jeruzalémská 3
Opletalova 1567/32 roh Opletalova / Washingtonova 1
Opletalova 987/51 roh Opletalova / Senovážné nám. 2
Ostrovní 2063/7 Pštrossova / Divadelní 2
Panská 856/3 mezi V cípu a Na příkopě 2
Pařížská 1073/1 Jáchymova / Staroměstské nám. 1
Pařížská 934/2 Kostečná / Staroměstské nám. 1
Pařížská 68/9 Pařížská / Staroměstské nám. 1
Pařížská 1068/10 roh Kostečná 1
Pařížská 119/14 roh Široká 1
Pařížská 203/19 roh Břehová 1
Petrská 1132/4 mezi Petrské nám. a Samcova 1
Petrská 1178/9 Petrská / Samcova 2
Petrská 1166/33 Petrská / Půtova 1
Platnéřská proti 191/4 Křižovnická / Alšovo nábř. 1
Platnéřská 2/12 roh Platnéřská a Mariánské nám. 1
Příčná 668/1 mezi Žitná a Řeznická 1
Pštrossova 189/16 Myslíkova / Opatovická 1
Rybná 1065/13 mezi Jakubská a Benediktská 2
Rybná 22-24 mezi Masná a Dlouhá 3
Rytířská 401/20 mezi Železná a Havelská ulička 1
Řásnovka 770/10 mezi Haštalská a Klášterská 2
Řeznická 661/19 roh Školská a Řeznická 1
Salvátorská 925/2 roh Salvátorská / Kostečná 1
Senovážné nám. 994/2 roh Senovážné nám. / Senovážná 1
Skořepka 355/2 roh Skořepka a Na Perštýně 2
Staroměstské nám. 934/5 mezi Pařížská a Dlouhá 4
Široká 96/9 roh Široká / Maiselova 2
Štěpánská 653/17 roh Štěpánská a Žitná 1
Štěpánská 620/32 mezi Žitná a V jámě 2
Štěpánská 639/47 roh Žitná a V jámě 2
Štupartská 596/10 mezi Týnská ulička a Templová 2
V celnici 1028/10 nám. Republiky / V celnici 1
Václavské nám. 793/36 Vodičkova / Štěpánská 2
Václavské nám. 794/38 Štěpánská / Vodičkova 1
Václavské nám. 796/46 Štěpánská / Ve Smečkách 1
Václavské nám. 1601/47 roh Václavské n. / Opletalova 1
Václavské nám. 799/48 Štěpánská / Ve Smečkách 1
Václavské nám. 813/57 roh Václavské n. / Wilsonova 2
Valentinská 98/2 roh Valentinská / Platnéřská 1
Ve Smečkách 585/2 roh Ve Smečkách / Žitná 1
Ve Smečkách 1258/6 Žitná / Václavské nám. 1
Ve Smečkách 594/26 v dolní části 2
Ve Smečkách 802/34 roh Ve Smečkách / Václavské nám. 2
Vladislavova 1719/1 roh Vladislavova a Lazarská 2
Vladislavova 2053/22 roh Vladislavova a Purkyňova 1
Vodičkova 681/18 2
Vodičkova 699/28 Vodičkova / V jámě 1
Vojtěšská 214/10 roh Šítkova / Vojtěšská 2
Voršilská 142/6 roh Voršilská / Ostrovní 1
Washingtonova 1599/17 roh Washingtonova / Politických vězňů 2
Washingtonova 1568/23 Washingtonova / Opletalova 1
Wilsonova 101/4 roh Wilsonova / U divadla (MHMP) 2
Za Haštalem 754/2 mezi Haštalské nám. a Za Haštalem – slepá 2
Zlatnická 1072/2 roh Zlatnická a Na poříčí 1
Žatecká 25/9 roh Žatecká / Široká 2
Sdružená stání pro vozidla tělesně postižených osob - levobřežní část Prahy 1
LEVÝ BŘEH
ULICE ČÍSLO LOKALITA POČET STÁNÍ
Hradčanské nám. proti č. 58/14 proti č. 58/14 1
Josefská 43/4 proti č. 626/7 1
Karmelitská 387/6 u ul. Harantova (MHMP) 2
Kosárkovo nábř. u Mánesova mostu 2
Loretánská proti č. 175/5 proti č. 175/5 1
Malostranské nám. proti č. 265/6 u ul. Karmelitská (MHMP) 4
Malostranské nám. u kašny (MHMP) 3
Maltézské nám. 481/12 Maltézské nám. / Lázeňská 2
Mostecká 48/14 mezi Josefská a Lázeňská 2
Nerudova 226/46 u ul. Ke Hradu 2
Nosticova 468/4 mezi Pelclova a Hellichova 1
Pohořelec 154/1 Pohořelec / Úvoz 2
U lužického semináře proti č.104/28 U lužického sem. / Cihelná 3
U Sovových mlýnů 501/7 mezi Kampa a Na Kampě 2
Újezd 421/16 mezi Vítězná a Říční (MHMP) 2
Valdštejnská 150/4 od ul. Klárov (MHMP) 2
Všehrdova 430/27 roh Všehrdova a Újezd 1