Pěší zóny na území Městské části Praha 1
Zásobovací prostory na území Městské části Praha 1
Přehled hromadné parkovací kapacity v objektech a na hlídaných parkovištích pro veřejnost v MČ Praha 1 (seznam dle budov/adres)
Vyhrazená parkovací místa na SPZ/RZ pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou na území MČ P1
Sdružená stání pro vozidla tělesně postižených osob - pravobřežní část Prahy 1
Sdružená stání pro vozidla tělesně postižených osob - levobřežní část Prahy 1