V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Josef Ludvíček
Místopředseda
Vladimír Krištof
Tajemník Telefon E-mail
Michaela Kočí 221 097 666 michaela.koci@praha1.cz
Členové
Michal Vostřez
Michal Müller
Irena Kvasničková
Zdeněk Skála
Pavel Král
Beno Ge
Kateřina Klasnová

Harmonogram jednání:

1. jednání komise dne 01.06.2020 – Program – PDF