V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Josef Ludvíček josef@ludvicek.cz
Místopředseda
Vladimír Krištof
Tajemník Telefon E-mail
Markéta Prosová 221 097 189 marketa.prosova@praha1.cz
Členové
Michal Vostřez studiomustek@studiomustek.cz
Michal Müller muller@muller-skalicky.cz
Irena Kvasničková irena.kvasnickova@seznam.cz
Zdeněk Skála zdenek.skala@praha1.cz
Pavel Král
Kateřina Klasnová katerina.klasnova@gmail.com

Harmonogram jednání: od 16:00 hod. v zasedací místnosti 201

5.10. – jednání zrušeno

3. jednání komise dne 07.09.2020 – Program – PDF, Zápis – PDF

2. jednání komise dne 24.06.2020 – Program – PDF, Zápis – PDF

1. jednání komise dne 01.06.2020 – Program – PDF

6.4. a 4.5. – plánovaná jednání zrušena (nouzový stav)

Harmonogram jednání v 2. pololetí 2020:

2.11. a 7.12.

Statut Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Rada MČ Praha 1 vymezuje komisi tyto pravomoci:

 1. Projednává otázky bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku na území MČ Praha
 2. Projednává podněty a stížnosti k bezpečnostní situaci na území MC Praha 1.
 3. Připravuje stanoviska k bezpečnostní situaci pro Radu MČ Praha 1 a podává Radě MČ Praha 1 návrhy na zlepšení bezpečnostní situaci.
 4. Spolupracuje s Městskou policií Praha 1 a s Policií ČR Praha 1.
 5. Navrhuje způsoby naplnění a využití bezpečnostního fondu.
 6. Připravuje návrh rozpočtu bezpečnostního fondu a kontroluje jeho hospodaření.
 7. Připomínkuje návrh rozpočtu ORJ 0751 prevence kriminality.
 8. Projednává podmínky a témata grantů v oblasti prevence kriminality.
 9. Spolupracuje s jinými komisemi Rady MČ Praha 1.
 10. Doporučuje RMČ P1 konkrétní opatření a návrhy v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality
 11. Navrhuje koncepci bezpečnostního řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku na území Prahy 1