Základní školy zřizované MČ Praha 1

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky
Základní škola J. Gutha-Jarkovského
Malostranská základní škola
Základní škola nám. Curieových
Základní škola Vodičkova