Organizování dotačního řízení pro oblast kultury, spolkovou činnost, ochranu kulturního dědictví

 • Zpracování podmínek pro poskytování dotace
 • Zpracování žádostí
 • Zpracování dotačních smluv
 • Zpracování závěrečných zpráv dotací

Administrativní organizování spoluúčasti

 • Zpracování podmínek pro poskytování spoluúčast
 • Zpracování žádosti
 • Zpracování smluv o spoluúčasti
 • Zpracování závěrečných zpráv o spoluúčasti

Organizování jubilejních svateb

 • Dohodnutí termínu jubilejní svatby
 • Zajištění varhaníka, fotografa a kameramana pro akci a dárků pro oslavence
 • Realizace jubilejní svatby

Organizování vítání občánků

 • Zaslání blahopřání a dopisu s pozváním na vítání občánků
 • Zajištění varhaníka, fotografa, kameramana a pěveckého vystoupení

Organizování blahopřání jubilantům

 • Identifikace jubilantů
 • Zaslání blahopřání a dopisu s informací o možnosti vyzvednutí dárku
 • Předání dárku jubilantovi

Údržba památek svěřených od GHMP

 • Projednání a objednání oprav kašen, soch a pamětních desek osobností
 • Přijetí zprávy o provedených kontrolách kašen, soch a pamětních desek osobností
 • Provedení namátkové kontroly údržby pamětních desek padlých za II. světové války
 • Objednání údržby pamětních desek padlých za II. světové války

Administrativní zabezpečení

 • Zpracování a kontrola faktur (externí dodavatelé, tlumočníci, fotograf, další externí služby)
 • Příprava rozpočtu za oblast kultury
 • Kontrola čerpání rozpočtu (platby, akce, …)
 • Zajištění kulturního představení pro seniory
 • Účast v komisi kultury a sportu, zpracování materiálů do a z komise kultury a sportu