profile

Petr Hejma vstoupil do politiky prostřednictvím občanských iniciativ, a to jako už zajištěný podnikatel. K aktivitám občanské společnosti má sympatie i nadále a svůj volný čas rozděluje mezi aktivní členství ve významných neziskovkách a institucích působících nejen v centru Prahy. Třetí volební období působí jako předseda správní rady AMU, předseda správní rady nadačního fondu Curie v Praze 1 (ten při ZŠ Curie spoluzakládal), je členem správní rady nadačního fondu Lucie při Urologické klinice VFN, členem správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových a členem Veleobce Baráčníků. Vede spolek pro oživení Prahy 1 KampaNula.

Dosavadní zaměstnání: předseda představenstva investiční společnosti Multiprojekt Group, a.s. Zájmy: Má rád hudbu, operu nebo balet, sám hraje na housle, klavír nebo kytaru. Rovnováhu a klid nachází mezi památkami nejen v centru naší metropole, ale při lyžování na horách. Hovoří německy, anglicky a rusky. Kromě charitativní činnosti a podpory občanské společnosti, což chápe jako samozřejmost, usiluje po zkušenostech posledních let o změnu politické kultury. Za nejdůležitější považuje slušnost, odbornost, poctivost, schopnost řádné péče o svěřený majetek. A dále bránit rozkrádání veřejných prostředků a privatizaci politiky.

Starostou byl zvolen zastupitelstvem Prahy 1 dne 14. ledna 2020.

V radě městské části má na starosti: územní rozvoj, výstavbu, bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci kriminality, civilní obranu a ochranu obyvatelstva, protidrogovou problematiku, právní spory, legislativu, chod úřadu, PR a tisk, komunikaci s veřejností, investice, veřejné zakázky a Nemocnici na Františku.