profile

Vážení a milí,

snad každý, kdo bydlí v Praze 1, se mnou bude souhlasit, že žijeme na jednom z nejpůvabnějších míst světa. Totéž si právem myslí také mnoho návštěvníků naší městské části.

Moudrá kněžna Libuše, která podle pověstí Prahu založila, se již po řadu staletí dívá na naše pozemské pinožení odkudsi z obláčku a jistě tu s chmurou na čele, jindy naopak se spokojeným úsměvem pozoruje, jak rozvíjíme odkaz, který nám v podobě nádherného města zanechala.

Každé místo zde je prosyceno lidskými tužbami, prací, štěstím rodinného života a zkušenostmi předávanými z jednoho pokolení na druhé. Na tom by nebylo nic mimořádného. Prahou 1 však navíc rovněž doslova procházely evropské i světové dějiny. Díky tomu nás všudypřítomně obklopuje jedinečný genius loci.

Naštěstí žijeme v době, kdy Prahu 1 už neohrožují dobyvačné armády, morové rány a další neštěstí. Nejsme již ani v područí někoho, kdo by nám chtěl rádoby moudře říkat, jak máme žít a co si myslet. Prožíváme své osudy v demokracii, jejíž hlavní půvab spočívá v pestrosti názorů. Jako starosta si nicméně velmi přeji, abychom v naší městské části i nadále táhli za jeden provaz při naplňování vizí, jak Prahu 1 nejen udržovat, ale také úspěšně rozvíjet.

 

Váš

Oldřich Lomecký – starosta

Oblast působnosti:
sociální věci a protidrogová problematika, investice, opravy, nemovitého majetku, územní, rozvoj, výstavba, právní spory, chod úřadu, PR
telefon: 221 097 222, 602, 610
e-mail: oldrich.lomecky@praha1.cz

Životopis

Ing. Oldřich Lomecký (TOP 09) se narodil 9. ledna 1957 v Praze. Po absolvování Fakulty elektrotechniky ČVUT pracoval jako konstruktér elektronických měřících systémů televizních vysílačů, poté jako obchodní ředitel divize měřících přístrojů v Tesle se zaměřením na export. Na stáži na ekonomické fakultě v belgickém Lutychu se posléze věnoval mezinárodnímu obchodnímu právu, ekonomice a účetním standardům Evropské unie. Po návratu pracoval v pozici ředitele a obchodního ředitele v několika menších soukromých společnostech zabývajících se mezinárodním obchodem a turistickým ruchem.

Starostou MČ Praha 1 byl zvolen 30. listopadu 2010. Kromě toho je také 1. místostarostou České obce sokolské, kde dříve mnoho let manažersky působil. Mezi jeho hlavní koníčky patří tenis, šachy, historie, literatura faktu a sklenička dobrého vína.