profile

Foto: Salim Issa

Starosta

Sociální věci a zdravotnictví, chod úřadu, komunikace s veřejností, legislativa a právní záležitosti

221 097 610

221 097 222

email: pavel.cizinsky@praha1.cz