Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 4.června 1998 č.j.1297/PRED/1998 byl udělen, podle § 5 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v platném znění, Městské části Praha 1 znak a prapor.

Znak

V modrém štítě zlatá kvádrovaná zeď se stříbrným cimbuřím o čtyřech stínkách prolomená černou bránou s polospuštěnou zlatou mříží a dřevěnými křídly vrat přirozených barev, z nichž každé je opatřeno dvěma zlatými závěsy, z brány vyniká obrněná paže držící stříbrný meč se zlatým jílcem a záštitou. Zpoza zdi vynikají dvě zlaté kvádrované věže se stříbrným cimbuřím o čtyřech stínkách, valbovou střechou a dvěma makovicemi. Každá z věží je prolomena černým dvojdílným oknem. Mezi věžemi je červený štítek se stříbrným dvojocasým, zlatě korunovaným lvem se zlatou zbrojí.

Prapor

 

Čtvrcený list, horní žerďové a dolní vlající pole červené se žlutou královskou korunou, dolní žerďové a horní vlající pole modré s bílou královskou korunou. Šířka korun je rovna jedné šestině délky listu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Barvy

Žlutá, červená, bílá a modrá v uvedeném pořadí.

Logo

Symbol logotypu PRAHA 1 je postaven na jednoduchém základu, a to na „dvou zkřížených liniích“ umístěných ve čtverci. Pomyslný střed obou linií vytváří reminiscenci na architekturu a historické památky centra města. Svým zpodobněním lomeného oblouku a připomínkou křížové klenby nádherných pražských staveb zároveň symbolizuje prolínání staré i nové doby. Barevnost logotypu (z barvy modré a červené) vychází ze základních barev Prahy 1 převzatých z erbu a vlajky Městské části Praha 1.