Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

je organizací, která sdružuje města, nebo jejich části, na jejichž území se nacházejí významné kulturní památky – převážně jsou na těchto územích vyhlášeny městské památkové rezervace, nebo zóny (MPR, MPZ), případně vesnické památkové  rezervace a zóny (VPR,VPZ). Členy SHS ČMS jsou také odborné a profesní organizace a sdružení. SHS ČMS má celkem 201 členů.

SHS ČMS je nejen neúnavným propagátorem na poli kulturního dědictví, ale také organizátorem odborných konferencí a seminářů s tématikou rehabilitace památek a jejich využití. Od roku 1998 také gestorem akce „Dny evropského dědictví“ (European Heritage Days – EHD ) v ČR. Akce je slavnostně zahajována první zářijový víkend ve vybraném členském městě. Následně jsou veřejnosti otevřeny památky jindy nepřístupné, nebo za minimální vstupné.

Letošní Dny evropského dědictví se konají v terménu 7. a 8. září 2019.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2016
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2015
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014
Archiv textů k EHD
Videoarchiv EHD Praha 1