Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

je organizací, která sdružuje města, nebo jejich části, na jejichž území se nacházejí významné kulturní památky – převážně jsou na těchto územích vyhlášeny městské památkové rezervace, nebo zóny (MPR, MPZ), případně vesnické památkové  rezervace a zóny (VPR,VPZ). Členy SHS ČMS jsou také odborné a profesní organizace a sdružení. SHS ČMS má celkem 201 členů.

SHS ČMS je nejen neúnavným propagátorem na poli kulturního dědictví, ale také organizátorem odborných konferencí a seminářů s tématikou rehabilitace památek a jejich využití. Od roku 1998 také gestorem akce „Dny evropského dědictví“ (European Heritage Days – EHD ) v ČR. Akce je slavnostně zahajována první zářijový víkend ve vybraném členském městě. Následně jsou veřejnosti otevřeny památky jindy nepřístupné, nebo za minimální vstupné.

Letošní Dny evropského dědictví se konají v termínu 14. a 15. září 2024.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ OPĚT
ODEMKNOU BRÁNY PAMÁTEK

Již od roku 1997 Městská část Praha 1 jako člen Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska každoročně organizuje Dny evropského dědictví (European Heritage Days). I letos Vás srdečně zve na prohlídku památek na svém území.

20. ročník Dnů evropského dědictví tentokrát proběhne ve dnech 9. a 10. září, kdy se otevřou zajímavé soukromé i veřejné památky, včetně těch, které nebývají běžně přístupné nebo jsou otevřeny jen příležitostně. MČ Praha 1 garantuje v rámci akce zpřístupnění a prohlídku devíti historických míst.

Zdarma můžete navštívit interiér barokní kaple SV. P. MARIE NANEBEVZATÉ a SV. KARLA BOROMEJSKÉHO bývalého Vlašského špitálu, UTAJENOU VYHLÍDKU vzniklou z bývalé věže Hladové zdi, nově zrekonstruovaný interiér kaple SV. TEREZIE Z AVILY a SV. ELIÁŠE ve Vojanových sadech nebo shlédnout štukovou výzdobu stropu domu v REVOLUČNÍ a HAVELSKÉ ulici, za kterou si MČ Praha 1 odnesla vítězství v krajském kole soutěže o nejlepší realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón z roku 2016. Přidáváme i historický unikát v podobě zpřístupnění VALENTINSKÉ BRÁNY objevené ve sklepení domu Na Kocandě, návštěvu u PAMÁTNÉHO TISU v Rajském dvoře Františkánského kláštera a především komentované prohlídky nově zrekonstruovaného UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEEA V PRAZE. Z organizačních důvodů je nezbytné si včas prohlídku zarezervovat vyplněním formuláře zde na webových stránkách, který vám umožní vybrat si konkrétní dobu prohlídky – odkaz na rezervační systém najdete níže v části „Budova uměleckoprůmyslového musea v Praze“.

UPOZORŇUJEME, ŽE MOŽNOST REZERVOVAT SI PROHLÍDKU PŘEDEM KONČÍ V PÁTEK 8.9.2017 VE 12:00 HODIN!!!
Dny evropského dědictví slaví na území Prahy 1 dvacetiny a to stojí za trvalou upomínku. Pro věrné návštěvníky MČ Praha 1 vydává jubilejní známku, kterou získáte zdarma za návštěvu nejméně osmi zpřístupněných objektů. Zapojte se do sbírání razítek na hrací kartu a svůj suvenýr si vyzvedněte ve dnech konání akce od 10:00 do 18:00 hod na UTAJENÉ VYHLÍDCE, Strahovská 206 (na Petříně, za Štefánikovou hvězdárnou doleva z kopce).
Vaším průvodcem po objektech zpřístupněných MČ Praha 1 bude orientační mapa, která je ke stažení zde www.praha1.cz, nebo k vyzvednutí od 28. srpna v infocentru MČ Praha 1 – Vodičkova 18. Zároveň v každém objektu (otevřeném MČ Praha 1) bude pro návštěvníky připraven katalog s historií navštíveného místa.

Detailní informace o letošním ročníku Dnů evropského dědictví po celé ČR naleznete zde.

Městská část Praha 1 děkuje vlastníkům památkových objektů za jejich zpřístupnění
a spolupráci v rámci Dnů evropského dědictví!

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 9. – 10. 9. 2017
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

DOPROVODNÉ AKCE – Městská část Praha 1

JUBILEJNÍ ZNÁMKA

Milí návštěvníci, získejte hrací kartu a nasbírejte razítka z nejméně osmi zpřístupněných objektů MČ Praha 1. PROČ?? Obdržíte zdarma JUBILEJNÍ ZNÁMKU vydanou k dvacetinám Dnů evropského dědictví na území MČ Praha 1.

V OBJEKTECH MČ P1 9. a 10.9. 10.00 – 18.00 hod

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

MČ Praha 1 ve spolupráci s UMĚLOCKOPRŮMYSLOVÝM MUSEEM V PRAZE připravila pro návštěvníky komentované prohlídky nově zrekonstruované budovy muzea. Nutná je on-line rezervace – odkaz najdete níže v části Uměleckoprůmyslového musea.

UPM V PRAZE 9. a 10.9. 10.00 – 17.30 hod

BÝVALÁ KAPLE SV. P.MARIE A SV. KARLA BOROMEJSKÉHO – VLAŠSKÝ ŠPITÁL

Adresa:
Malá Strana, Vlašská / Šporkova

Návštěvníkům EHD bude zpřístupněn prostor barokní kaple a nádvoří areálu.

Kaple postavená v letech 1611-17 se řadí k pražským raně barokním stavbám. Kapli vysvětil pražský arcibiskup Jan III. Lohelius v červenci 1617, od jejího vysvěcení v letošním roce uplyne 400 let.

Otevřeno:
9.9.2017 10.00 – 18.00 hod.
10.9.2017 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

UTAJENÁ VYHLÍDKA

Adresa:
Hradčany, Strahovská 206 (na Petřín a za Štefánikovou hvězdárnou doleva z kopce)

V rámci EHD se návštěvníkům otevře vyhlídka v místě bývalé hradební věže.

Klasicistní strážní domek z let 1849-50 novodobě upravený na bydlení, vznikl stavebními úpravami gotické hradební věže Hladové zdi. V místě bývalé hradební věže byla vybudována vyhlídka.

Otevřeno:
9.9.2017 10.00 – 18.00 hod.
10.9.2017 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

KAPLE SV. TEREZIE Z AVILY

Adresa:
Hradčany, Strahovská 206 (na Petřín a za Štefánikovou hvězdárnou doleva z kopce)

V rámci EHD se návštěvníkům otevře vyhlídka v místě bývalé hradební věže.

Klasicistní strážní domek z let 1849-50 novodobě upravený na bydlení, vznikl stavebními úpravami gotické hradební věže Hladové zdi. V místě bývalé hradební věže byla vybudována vyhlídka.

Otevřeno:
9.9.2017 10.00 – 18.00 hod.
10.9.2017 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

KAPLE SV. ELIÁŠE

Adresa:
Malá Strana, Vojanovy sady

Návštěvníkům EHD se otevře interiér kaple.

Kaple z doby mezi lety 1660-70 je postavena jako typická zahradní kaple v podobě grotty. Kaple stojí na nepravidelném půdorysu, který se blíží tvaru latinského kříže. Fasáda je ozdobena napodobeninami krápníků, které mají budit dojem jeskyně (grotta).

Otevřeno:
9.9.2017 10.00 – 18.00 hod.
10.9.2017 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

VALENTINSKÁ BRÁNA – DŮM NA KOCANDĚ

Adresa:
Staré Město, Křížovnická 14

V rámci EHD se návštěvníkům zpřístupní unikátní archeologický nález – brána z pol. 13. stol.

Nájemní dům ve stylu manýristické novorenesance byl postaven v l. 1885-86 podle projektu stavitele a současně majitele domu V. Sigmunda za pomoci stav. F. Tichny. V průběhu současné rekonstrukce byl ve sklepení domu odkryt unikátní archeologický nález – brána z pol. 13. stol. vzácný pozůstatek staroměstského opevnění.

Otevřeno:
9.9.2017 10.00 – 18.00 hod.
10.9.2017 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma
Foto Petr Starec, Muzeum Prahy

BUDOVA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA V PRAZE

Adresa:
Josefov, 17. listopadu 2 (vchod přes zahradu ze Široké ulice!!)

Pro návštěvníky EHD jsou každých 15 minut připraveny komentované prohlídky muzeem.
Z organizačních důvodů je nezbytné si včas prohlídku zarezervovat vyplněním formuláře, který vám umožní vybrat si konkrétní dobu prohlídky – kliknutím >>>ZDE<<< otevřete odkaz na rezervační systém v novém okně. UPOZORŇUJEME, ŽE MOŽNOST REZERVOVAT SI PROHLÍDKU PŘEDEM KONČÍ V PÁTEK 8.9.2017 VE 12:00 HODIN!!!

Dvoupodlažní stavba ve stylu italské renesance z let 1897-99 navržená architektem J. Schulzem, s členitými střechami, průčelím a zdobenou fasádou – B. Schnirch a A. Popp. V letech 2014-16 budova muzea prošla zevrubnou rekonstrukcí a modernizací.

Otevřeno:
9.9.2017 10.00 – 17.30 hod.
10.9.2017 10.00 – 17.30 hod.

Vstupné: zdarma
Foto:Ondřej Kocourek, UPM

DŮM U KUTOVCŮ

Adresa:
Staré Město, Havelská 5

Návštěvníkům EHD se otevře interiér bytu s historicky cenným stropem.

Středověký, raně gotický objekt přestavovaný v renesanci a v baroku, klasicistně doplňovaný v r. 1804. V r. 2016 byl MČ Praha 1 restaurován raně barokní dřevěný trámový strop v bytě ve 3.NP uličního křídla domu. Jedná se o historicky cenný strop s malovanými profilovanými trámy. Za provedenou opravu si MČ Praha 1 odnesla vítězství v krajském kole soutěže o nejlepší realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón z roku 2016.

Otevřeno:
9.9.2017 10.00 – 18.00 hod.
10.9.2017 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

PAMÁTNÝ TIS V RAJSKÉM DVOŘE – FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER NA NOVÉM MĚSTĚ V PRAZE

Adresa:
Nové Město, Jungmannovo nám. (vchod přes dětské hřiště z Františkánské zahrady)

V rámci EHD se návštěvníkům otevře rajský dvůr s památným tisem.

Veřejnosti nepřístupný tis červený se ukrývá v rajském dvoře Františkánského kláštera. Tis, jehož stáří je odhadováno na 400 let, je tak nejstarším stromem centra města a jedním z nejstarších v celé Praze.

Otevřeno: POZOR ZMĚNA ČASU !!
9.9.2017 14.00 – 18.00 hod.
10.9.2017 14.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

REVOLUČNÍ 26

Adresa:
Nové Město, Revoluční 26

V rámci EHD se návštěvníkům otevře 1. patro se štukovou výzdobou stropu.

Neorenesanční dům byl postaven v l. 1875-76 podle plánů V. Kaury a A. Doubravy. V r. 2016 byla MČ Praha 1 realizována restaurátorská oprava a obnova maleb a štukové výzdoby stropu v 1. patře domu.

Otevřeno:
9.9.2017 10.00 – 18.00 hod.
10.9.2017 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

Mapka ke stažení v plném rozlišení:
ve formátu jpg (cca 1 MB) a ve formátu PDF (cca 3 MB)

EHD 2017 – seznam objektů zpřístupněných Městskou částí Praha 1 na území Prahy 1 – PDF
Rezervace prohlídky budovy UMĚLECKO PRŮMYSLOVÉHO MUSEA 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2016

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ OPĚT
ODEMKNOU BRÁNY PAMÁTEK

Městská část Praha 1 jako člen Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska od roku 1994 každoročně organizuje Dny evropského dědictví (European Heritage Days) a i letos Vás srdečně zve na prohlídku památek na svém území.

Již 19. ročník Dnů evropského dědictví na MČ Praha 1 tentokrát proběhne ve dnech 3. a 4. září, kdy se otevřou zajímavé soukromé i veřejné památky, včetně těch, které nebývají běžně přístupné nebo jsou otevřeny jen příležitostně. Městská část Praha 1 garantuje v rámci akce zpřístupnění a prohlídku šesti historických míst.

V Praze 1 můžete zdarma navštívit nově obnovený interiér kostela sv. Karla Boromejského, historické podzemí (lapidáriumBetlémské kaplekostel sv. Michala a bývalý hřbitov (zahrada)V Jirchářích, zahradu i koncertní sál Lichtenštejnského paláce a sklep s rytinou od Jana Slavíčka v ulici Úvoz. Rytina Jana Slavíčka bude exkluzivně otevřena k prohlídce poprvé od svého objevení.

Vaším průvodcem po objektech zpřístupněných MČ P1 bude orientační mapa, která je ke stažení na konci této stránky, nebo k vyzvednutí od 24. srpna v infocentru MČ Praha 1 – Vodičkova 18. Zároveň v každém objektu, otevřeném MČ P1, je pro návštěvníky připraven katalog s historií navštíveného místa.

Detailní informace o letošním ročníku Dnů evropského dědictví po celé ČR naleznete na: http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/

Městská část Praha 1 děkuje vlastníkům památkových objektů za jejich zpřístupnění
a spolupráci v rámci Dnů evropského dědictví!

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 3. – 4. 9. 2016

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

Adresa:
Hradčany, Úvoz 28

Návštěvníkům EHD bude sklep s rytinou Slavíčka exkluzivně otevřen poprvé od jejího objevení.

Raně barokní pětiposchoďový objekt při zadním křídle Hrzánského paláce pochází z doby po roce 1658 a v první polovině 19. století byl zvýšen o patro. Fasáda objektu je v 1.NP a na nárožích opatřena kvádrovou mělkou rustikou s plastickým štukovým povrchem.
V domě měl atelier umělec Jan Slavíček.

Otevřeno:
3.9.2016 10.00 – 18.00 hod.
4.9.2016 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

KOSTEL SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

Adresa:
Malá Strana, Vlašská 36

V rámci EHD se návštěvníkům otevře nově obnovený interiér kostela.

Kostel je prostá sálová stavba v pozdně empírovém slohu navržená stavitelem Adalbertem Guderou. Na průčelí kostela jsou v nikách umístěny sochy od Václava Levého. Dochovaná malba uvnitř kostela je od Viléma Kandlera. Kostel vysvěcený v roce 1854 je součástí areálu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Otevřeno:
3.9.2016 10.00 – 18.00 hod.
4.9.2016 12.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC

Adresa:
Malá Strana, Malostranské nám. 13

Návštěvníkům EHD se otevře prostor bývalých stájí a zahrada paláce.

Palác vznikl jako knížecí rezidence v první polovině 17. století spojením několika středověkých domů. V roce 1791 získal svou monumentální klasicistní podobu. Poslední rekonstrukcí palác prošel v letech 1990 – 1993. Nově obnovený suterénní prostor paláce je určen pro výstavy a koncerty. Zrekonstruovaná zahrada se proměnila v meditativní prostor.

Otevřeno:
3.9.2016 10.00 – 18.00 hod.
4.9.2016 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

BETLÉMSKÁ KAPLE
Adresa:
Staré Město, Betlémské nám.

Návštěvníkům EHD se otevře podzemí (Lapidárium) kaple.
Autentické zdi a základy ze 14. století, které pamatují mistra Jana Husa.

Původní kaple založená pražskými měšťany byla postavena v letech 1391 – 1394. Kázal zde mistr Jan Hus a další husitští kněží. Poté kaple vystřídala řadu jiných určení, zchátrala a roku 1786 byla zbořena. Znovu vybudována byla v 1. polovině 50. let 20. století jako památník husitského a českého reformního hnutí.

Otevřeno:
3.9.2016 10.00 – 18.00 hod.
4.9.2016 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

KOSTEL SV. MICHALA V JIRCHÁŘÍCH

Adresa:
Nové Město, V Jirchářích

V rámci EHD se návštěvníkům otevře interiér kostela.

Původně farní kostelík z počátku 12. století byl v roce 1348 přestavěn v raně gotickém slohu. V roce 1717 byla přistavěna věž a barokní kaple. Roku 1791 kostel zakoupili němečtí evangelíci augsburského vyznání a od roku 1945 až dodnes kostel složí Slovenskému evangelickému sboru augsburského vyznání v ČR.

Otevřeno:
3.9.2016 14.00 – 18.00hod.
4.9.2016 12.00 – 17.00hod.

Vstupné: zdarma

ZAHRADA V JIRCHÁŘÍCH

Adresa:
Nové Město, V Jirchářích

V rámci EHD se návštěvníkům otevře prostor zahrady.

Zahrada leží na místě původního hřbitova u kostela sv. Michala. Prostor zahrady má lichoběžníkový tvar, který kopíruje středověký půdorys dané zástavby. Zahrada je na severní straně ohraničena kostelem a na východě ohradní zdí směrem do Opatovické ulice. Uvedená zeď je jediným historicky dochovaným prvkem prostoru zahrady.

Otevřeno:
3.9.2015 10.00 – 12.00, 14.00 – 18.00hod.
4.9.2015 10.00 – 18.00hod.

Vstupné: zdarma

> > > Mapka ke stažení v plném rozlišení >> ZDE << ve formátu jpg (1,4 MB!!) a >> ZDE << ve formátu PDF (600 kB) < < <

EHD 2016 – seznam objektů zpřístupněných Městskou částí Praha 1 na území Prahy 1 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2015

Na území Městské části Praha 1 se uskuteční o víkendu 5. a 6. září již osmnáctý ročník akce.

MČ Praha 1 garantuje v rámci akce zpřístupnění sedmi objektů. Návštěvníci uvidí nově opravené gotické sklepy v Nerudově ulici, drobné sakrální stavby ve Vojanových sadech a rotundu sv. Václava v Profesním domě na Malostranském náměstí. Rotunda sv. Václava bude exkluzivně otevřena k nahlédnutí poprvé od svého znovuobjevení. Pro návštěvníky jsou také připraveny komentované prohlídky palácem Thurn-Taxisů na Malé Straně. Děkujeme všem zájemcům o účast na Dnech evropské kultury 2015 a rezervaci prohlídky Paláce Thurn – Taxisů, možnost online rezervace ale již skončila, jak bylo předem avizováno. O zbylých volných místech a časech prohlídky budou informace k dispozici na místě v Paláci Thurn – Taxisů u pořadatelů. Zároveň v každém objektu nebude chybět katalog s historií navštíveného místa.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále jen EHD) jsou událostí, která probíhá v celé Evropě pod záštitou Rady Evropy. EHD se pravidelně od roku 1991 konají druhý až třetí zářijový víkend a památky jindy nepřístupné jsou zpřístupňovány zdarma nebo jenom za minimální vstupné. Na území Městské části Praha 1 se EHD stalo již tradiční zářijovou akcí, která se těší velké oblibě i pozornosti veřejnosti. Uplynulého ročníku se zúčastnilo bezmála 13 000 návštěvníků.

Detailní informace o letošním ročníku Dnů evropského dědictví po celé ČR naleznete zde.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 5. – 6. 9. 2015
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

DŮM U BÍLÉHO ANDĚLA

Adresa:
Malá Strana, Nerudova 35

V rámci EHD se návštěvníkům otevřou zachovalé gotické sklepy.
Původně gotický dům prošel zásadní přestavbou v roce 1873 podle plánů W. Sigmunda. Název domu je odvozen od barokní sošky anděla držícího ratolest. V domě se zachovaly historicky výjimečné středověké sklepy se širokým gotickým portálem. Za svých universitních studií v letech 1866-1872 v domě bydlel cestovatel Dr. E. Holub.

Otevřeno:
5.9.2015 10.00 – 18.00 hod.
6.9.2015 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

FRAGMENTY ZMIZELÉ STRAHOVSKÉ BRÁNY

Adresa:
Malá Strana, Nerudova 19

V rámci EHD se návštěvníkům otevře suterén domu s dochovaným zdivem a klenbou někdejší Strahovské brány.
Renesanční obytný dům přestavěný v letech 1801-1812. Ve sklepech objektu jsou dochovány části obvodového zdiva i s klenbou někdejší Strahovské brány z původního přemyslovského opevnění Malé Strany, které bylo zbořené roku 1711. Parcela domu byla v době založení města patrně součástí nezastavěné příhradební uličky, navazující na bok Strahovské brány. V domě žil český scenárista, režisér a dokumentarista Vladimír Sís.

Otevřeno:
5.9.2015 10.00 – 18.00 hod.
6.9.2015 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

ROTUNDA SV. VÁCLAVA

Adresa:
Malá Strana, Malostranské nám. 25

Návštěvníkům EHD bude rotunda sv. Václava exkluzivně otevřena k nahlédnutí poprvé od svého objevení.
První zmínka o rotundě se objevuje již ve svatováclavské legendě „Oriente iam sole“ (Východ slunce) z poloviny 13. století. Románská rotunda, která byla 376 let považována za ztracenou, byla objevena před dvanácti lety při rekonstrukci budovy fakulty na Malostranském náměstí. Badatelé ji během staletí hledali několikrát, ale vždy nakonec konstatovali, že zanikla beze stopy při budování jezuitského profesního domu. Pod betonovou podlahou se dochoval mimořádně cenný fragment románské keramické dlažby z 11. toletí v původním uložení. Také další nález, kamenný kruh z 10. století, svědčí o jedinečném významu tohoto místa pro českou historii.

Otevřeno:
5.9.2015 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00, 16.00 – 18.00hod.
6.9.2015 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00, 16.00 – 18.00hod.

Vstupné: zdarma

PALÁC THURN-TAXISŮ

Adresa:
Malá Strana, Letenská 5

Pro návštěvníky EHD jsou každých 15 minut připraveny komentované prohlídky palácem.
Děkujeme všem zájemcům o účast na Dnech evropské kultury 2015 a rezervaci prohlídky Paláce Thurn – Taxisů, možnost online rezervace ale již skončila, jak bylo předem avizováno. O zbylých volných místech a časech prohlídky budou informace k dispozici na místě v Paláci Thurn – Taxisů u pořadatelů.
Rozlehlý palácový areál vznikl přestavbou dvou raně barokních domů po roce 1696. Palác byl kolem roku 1726 dostavěn a upraven do dnešní podoby. Na sochařské výzdobě exteriéru se podílel blíže neznámý sochař z okruhu M. B. Brauna. V patrech je vzhled místností výsledkem úprav J. Bělského v 19. století.

Otevřeno:
5.9.2015 10.00 – 18.00 hod. (poslední prohlídka 17.30)
6.9.2015 10.00 – 18.00 hod. (poslední prohlídka 17.30)

Vstupné: zdarma, prohlídka pouze s průvodcem,
doporučujeme rezervaci zde.

KAPLE SV. TEREZIE Z AVILY

Adresa:
Malá Strana, Vojanovy sady

V rámci EHD se návštěvníkům otevře interiér kaple.
Barokní kaple z 1. poloviny 18. století. Stavba se zachovala bez větších úprav ve své původní podobě. Autora projektu není možno přesně určit, na výstavbě kaple se mohl podílet jak B. Scotti, tak i F. M. Kaňka či F. I. Prée. Kaplička je zasvěcena zakladatelce řádu karmelitánek sv. Terezii z Avily, které je věnována i většina vnitřní výzdoby.

Otevřeno:
5.9.2015 10.00 – 18.00 hod.
6.9.2015 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

KAPLE SV. ELIÁŠE

Adresa:
Malá Strana, Vojanovy sady

V rámci EHD se návštěvníkům otevře interiér kaple.
Kaple z doby mezi lety 1660-1670 je postavena jako typická zahradní kaple v podobě grotty. Kaple stojí na nepravidelném půdorysu a fasáda je ozdobena napodobeninami krápníků. Roku 1663 bylo pod kapli umístěno tělo zakladatelky a první převorky pražského Karmelu Matky M. Elekty od Ježíše.

Otevřeno:
5.9.2015 10.00 – 18.00 hod.
6.9.2015 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

VÝKLENKOVÁ KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Adresa:
Malá Strana, Vojanovy sady

V rámci EHD se návštěvníkům otevře interiér kaple a terasa s výhledem na Malou Stranu.
Barokní výklenková kaple s vyhlídkovou terasou je součástí ohradní zdi dnešních Vojanových sadů. Kaple zřejmě vznikla přímo s výstavbou zdi ve druhé polovině 17. století. Uvnitř kaple byla dříve umístěna socha sv. Jana Nepomuckého stojící na rybě od Ignáce Fr. Platzera z roku 1749.

Otevřeno:
5.9.2015 10.00 – 18.00 hod.
6.9.2015 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

EHD 2015 – seznam objektů zpřístupněných Městskou částí Praha 1 na území Prahy 1  

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014

EHD na Praze 1

Téma 2014: „Návraty ke kořenům“

Městská část Praha 1 přivítá návštěvníky akce první zářijový víkend 6. a 7. září 2014. Letošní návštěva po zajímavých místech Prahy 1 je obohacena o předvedení technického vybavení Sboru dobrovolných hasičů Praha 1. Průvodcem po zpřístupněných objektech bude orientační mapa, která je součástí zářijového měsíčníku Prahy 1. Zároveň v každém objektu, otevřeném MČ P1, je pro návštěvníky připraven katalog s historií navštíveného místa.

Dny evropského dědictví jsou událostí, která probíhá v celé Evropě pod záštitou Rady Evropy. Na území ČR je garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Na území Prahy 1 přivítá EHD návštěvníky sedmnáctým ročníkem.

Detailní informace o letošním ročníku Dnů evropského dědictví naleznete zde.

DOPROVODNÉ AKCE Městské části Praha 1

ŠIKOVNÉ DĚTI

Pro dětské návštěvníky Městská část Praha 1 ve spolupráci s Komunitním centrem Kampa
připravila v zahradním domku výtvarnou dílnu.

PLYNÁRENSKÝ DOMEČEK 6. a 7.9. 10.00 – 18.00 hod.

NA SOUŠI I VE VODĚ S HASIČI V POHODĚ

Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 zve návštěvníky EHD k prohlídce zahrady v Loretánské ulici.
Zároveň předvede technické vybavení jednotky se záchranářským člunem.

KAPLE SV. BARBORY 6. a 7.9. 10.00 – 18.00 hod.

KAPLE SV. BARBORY

Adresa:
Hradčany, Loretánská ulice

Barokní stavba budovaná v letech 1725 – 1730 podle projektu F. M. Kaňky. Na původní malířské výzdobě se podílel V. V. Reiner. V roce 2014 Městská část Praha 1 dokončila celkovou rekonstrukci kaple.

Otevřeno:
6.-7.9. 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

KOSTEL SV. BENEDIKTA

Adresa:
Hradčany, Hradčanské nám. 3

Původně farní kostel Hradčan je jednolodní prostá stavba z doby kolem roku 1655. Do dnešní podoby byl kostel upraven v 17. a 18. století. V presbytáři kostela je uloženo neporušené tělo převorky a zakladatelky pražského Karmelu Matky Elekty. Kostel je v současnosti klášterním kostelem řádu bosých karmelitek, Karmelu sv. Josefa.

Otevřeno:
6.-7.9. 10.00 – 17.00 hod.

Vstupné: zdarma

ZAHRADA ŠTERNBERSKÝ PALÁC

Adresa:
Hradčany, Hradčanské nám. 15

Zahrada je zbudována při hraně Jeleního příkopu a navazuje na západní průčelí Šternberského paláce. Palác byl postaven v letech 1698 – 1708 pravděpodobně G. B. Alliprandim za přispění D. Martinelliho.

Otevřeno:
6.-7.9. 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: ZAHRADA otevřena zdarma, ostatní prostory NG za běžné vstupné

KAPLE SV. ELIÁŠE

Adresa:
Malá Strana, Vojanovy sady

Kaple z doby mezi lety 1660 – 1670 je postavena jako typická zahradní kaple v podobě grotty. Roku 1663 bylo pod kapli umístěno tělo první převorky a zakladatelky pražských karmelitek pražského Karmelu Matky Elekty. V roce 2013 Městská část Praha 1 dokončila celkovou rekonstrukci kaple.
otevřeno:

Otevřeno:
6.-7.9. 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

PLYNÁRENSKÝ DOMEČEK

Adresa:
Malá Strana, Kampa

Původně sala terrena z druhé poloviny 17. století, do dnešního stavu upravená v 19. století. Nákladem Městské části Praha 1 prošla stavba v letech 2011 – 2013 rekonstrukcí. Domek bude nově využit pro Komunitní centrum Kampa, které je organizátorem volnočasových aktivit pro děti i dospělé.

Otevřeno:
6.-7.9. 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

HRADEBNÍ VĚŽ

Adresa:
Staré Město, Bartolomějská 4

Zachovaná gotická, později upravená hranolová věž staroměstských hradeb ze 13. století. Věž s nízkou jehlancovitou střechou je 15 m vysoká a její nároží byla dodatečně zpevněna. V průběhu 18. století byla věž zvýšena o čtvrté patro a z vnější strany k ní bylo přistavěno okrouhlé schodiště.

Otevřeno:
6.-7.9. 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

DŮM U KUTOVCŮ

Adresa:
Staré Město, Havelská 5

Středověký, raně gotický objekt přestavovaný v renesanci a v baroku, klasicistně doplňovaný v roce 1803. Nákladem Městské části Praha 1 byla v roce 2013 dokončena restaurátorská oprava malířské výzdoby renesančního stropu v interiéru objektu.

Otevřeno:
6.-7.9. 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

PROTIATOMOVÝ KRYT V PODZEMÍ HOTELU JALTA

Adresa:
Nové Město, Václavské nám. 45

Třípatrový protiatomový kryt v podzemí hotelu Jalta byl určený pro krizový štáb Varšavské smlouvy. Se stavbou se začalo v roce 1954. První se postavil kryt a poté se začal stavět hotel. Ten dělníci dokončili o čtyři roky později.

Otevřeno:
6.-7.9. 10.00 – 18.00 hod.

Vstupné: otevřeno za zlevněné vstupné 40Kč dospělí, děti do 15let zdarma

Seznam objektů zpřístupněných Městskou částí Praha 1 na území Prahy 1 
Mapa objektů zpřístupněných Městskou částí Praha 1 na území Prahy 1 

Archiv textů k EHD

Rok 2018 – téma „Společné dědictví, společné hodnoty“

Rok 2017 – téma „Památky a příroda“

Rok 2016 – téma „Památky a komunity“ 
Rok 2015 – téma „Památky znovuzrozené“ 
Rok 2014 – téma „Návraty ke kořenům“ 
Rok 2013 – téma „Památky v novém světle“ 
Rok 2012 – téma „Mladí památkám – památkám mládí“ 
Rok 2011 – téma „Ve stínu panoramat“ 
Rok 2010 – téma „Zelený strachy – mrtvý smíchy“ 
Rok 2009 – téma „Vzhůru, dolů“ 
Rok 2008 – téma „Pražské zahrady, zahrádky a parky“ 
Starší ročníky 1998 – 2007  

Videoarchiv EHD Praha 1

Archiv pořadů TV Praha 1 najdete ZDE na serveru YouTube.