Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

je organizací, která sdružuje města, nebo jejich části, na jejichž území se nacházejí významné kulturní památky – převážně jsou na těchto územích vyhlášeny městské památkové rezervace, nebo zóny (MPR, MPZ), případně vesnické památkové  rezervace a zóny (VPR,VPZ). Členy SHS ČMS jsou také odborné a profesní organizace a sdružení. SHS ČMS má celkem 201 členů.

SHS ČMS je nejen neúnavným propagátorem na poli kulturního dědictví, ale také organizátorem odborných konferencí a seminářů s tématikou rehabilitace památek a jejich využití. Od roku 1998 také gestorem akce „Dny evropského dědictví“ (European Heritage Days – EHD ) v ČR. Akce je slavnostně zahajována první zářijový víkend ve vybraném členském městě. Následně jsou veřejnosti otevřeny památky jindy nepřístupné, nebo za minimální vstupné.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2016
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2015
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014
Archiv textů k EHD
Videoarchiv EHD Praha 1