DŮLEŽITÉ INFORMACE — STAV K 15. 2. 2021:

Dotační program spolky pro rok 2021 – ZMČ P1 dne 9. 2. 2021 schválilo přidělení finančních prostředků – na počátku března budou e-mailem odesílány výzvy k podpisu Smlouvy
Dotační program v oblasti kultury pro rok 2021 – probíhá hodnocení žádostí externími hodnotiteli – v březnu proběhne výběrová dotační komise – plánovaný termín schvalování žádostí v ZMČ P1 – 13. 4. 2021
Dotační program na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021 – probíhá administrativní zpracování žádostí – v březnu proběhne výběrová dotační komise – plánovaný termín schvalování žádostí v ZMČ P1 – 13. 4. 2021
Do doby jednání ZMČ P1 neposkytujeme žádné informace ohledně výsledků dotačního řízení.

 

Výsledky dotačních řízení pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021

Informace o grantových a dotačních řízeních v uplynulých letech naleznete v archivu.