DŮLEŽITÉ INFORMACE — STAV K 9. 11. 2020:
Dotační program v oblasti kultury z důvodu UV č. 199 ze dne 12. 3. 2020 a navazujících usnesení – právě probíhá podepisování smluv.
Dotační program v oblasti kultury a dotační program spolky pro rok 2021 – bližší info viz níže – !! Lhůta pro podání žádosti je od 16. do 30. listopadu 2020 23:59 hod pouze v on-line databázi GRANTYS !!
Dotační program na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021 – bližší info viz níže – !! Lhůta pro podání pouze písemné žádosti je od 16. listopadu 2020 do 13. ledna 2021 !!!

Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury z důvodu Usnesení vlády ČR č. 199 ze dne 12.03.2020 a navazujících usnesení

Informace o grantových a dotačních řízeních v uplynulých letech naleznete v archivu.