TERMÍNY PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
KULTURA: 8. 11. 2021 – 22. 11. 2021 – možné podat maximálně 2 žádosti
SPOLKY: 8. 11. 2021 – 29. 11. 2021 – možné podat maximálně 1 žádost

Žádosti se podávají výhradně prostřednictvím rozhraní GrantYS na adrese https://www.praha1.grantys.cz/

! SYSTÉM GRANTYS BUDE ZPŘÍSTUPNĚN OD 1. 11. 2021 !

Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2022
Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2022
Výsledky dotačních řízení pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021

Informace o grantových a dotačních řízeních v uplynulých letech naleznete v archivu.