Rada MČ Praha 1 dne 20. října 2023 vyhlásila dotační programy pro výše uvedené oblasti platné pro rok 2024.

V případě nejasností s dotacemi se prosím obracejte na vedoucí odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů paní Lindu Klečkovou — linda.kleckova@praha1.cz.

Důrazně upozorňujeme, že žádost, která nebude splňovat formální náležitosti dle platných Zásad dotačního programu, bude zamítnuta z formálních důvodů.

Před odesláním žádosti v on-line databázi GrantYs zkontrolujte, že jste nezapomněli vložit všechny povinné přílohy dle platných Zásad.

OBLASTTERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA ROK 2024MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ POŽADOVANÁ ČÁSTKA NA JEDNU ŽÁDOST
Kultura20. 11. 2023 – 8. 12. 2023100.000 Kč
Spolky a spolková činnost20. 11. 2023 – 8. 12. 202370.000 Kč
Ochrana kulturního dědictví20. 11. 2023 – 19. 1. 2024100.000 Kč
Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2024

Důrazně upozorňujeme na bod 21. odstavce IV. „Hlavní zásady udělení dotace“ platných Zásad dotačního programu, které se týkají povinnosti vést účetní závěrky ve Sbírce listin. Žadateli, který tuto zákonnou povinnost neplní, bude zamítnuta žádost o dotaci z formálních důvodů.

Jeden subjekt může podat maximálně tři žádosti o dotaci.

 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR23_1166 ze dne 10. 10. 2023 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2024 – PDF
 • Zásady dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2024 – PDF
 • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace v oblasti kultury MČ Praha 1 – DOC
Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2024

Důrazně upozorňujeme na bod 19. odstavce IV. „Hlavní zásady udělení dotace“ platných Zásad dotačního programu, které se týkají povinnosti vést účetní závěrky ve Sbírce listin. Žadateli, který tuto zákonnou povinnost neplní, bude zamítnuta žádost o dotaci z formálních důvodů.

Jeden subjekt může podat maximálně jednu žádost o dotaci.

 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR23_1167 ze dne 10. 10. 2023 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2024 – PDF
 • Zásady dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2024 – PDF
 • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace v oblasti kultury MČ Praha 1 – DOC
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2024

Důrazně upozorňujeme na bod 15. odstavce IV. „Hlavní zásady udělení dotace“ platných Zásad dotačního programu, které se týkají povinnosti vést účetní závěrky ve Sbírce listin. Žadateli, který tuto zákonnou povinnost neplní, bude zamítnuta žádost o dotaci z formálních důvodů.

Jeden subjekt může podat maximálně jednu žádost o dotaci.

 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_1168 ze dne 10. 10. 2023 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2024 – PDF
 • Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2024 – PDF
 • Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2024 – PDF
 • Závěrečná zpráva o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2024 – PDF
Výsledky dotačních řízení pro rok 2023
 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ23_0054 ze dne 18. 4. 2023 – PDF
 • Dotace v oblasti kultury pro rok 2023 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UR23_0055 ze dne 18. 4. 2023 – PDF
 • Dotace v oblasti spolkové činnosti pro rok 2023 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ23_0056 ze dne 18. 4. 2023 – PDF
 • Dotace v oblasti ochrany kulturního dědictví pro rok 2023 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2023

Důrazně upozorňujeme na bod 21. odstavce IV. „Hlavní zásady udělení dotace“ platných Zásad dotačního programu, které se týkají povinnosti vést účetní závěrky ve Sbírce listin. Žadateli, který tuto zákonnou povinnost neplní, bude zamítnuta žádost o dotaci z formálních důvodů.

Jeden subjekt může podat maximálně dvě žádosti o dotaci.

 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ23_0054 ze dne 18. 4. 2023 – PDF
 • Dotace v oblasti kultury pro rok 2023 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_1126 ze dne 20. 9. 2022 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2023 – PDF
 • Zásady dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2023 – PDF
 • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace v oblasti kultury MČ Praha 1 – DOC
Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2023

Důrazně upozorňujeme na bod 19. odstavce IV. „Hlavní zásady udělení dotace“ platných Zásad dotačního programu, které se týkají povinnosti vést účetní závěrky ve Sbírce listin. Žadateli, který tuto zákonnou povinnost neplní, bude zamítnuta žádost o dotaci z formálních důvodů.

Jeden subjekt může podat maximálně jednu žádost o dotaci.

 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UR23_0055 ze dne 18. 4. 2023 – PDF
 • Dotace v oblasti spolkové činnosti pro rok 2023 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_1125 ze dne 20. 9. 2022 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2023 – PDF
 • Zásady dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2023 – PDF
 • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace v oblasti kultury MČ Praha 1 – DOC
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2023
 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ23_0056 ze dne 18. 4. 2023 – PDF
 • Dotace v oblasti ochrany kulturního dědictví pro rok 2023 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_1127 ze dne 20. 9. 2022 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2023 – PDF
 • Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2023 – DOC
 • Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2023 – DOC
 • Závěrečná zpráva o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2023 – DOC

Informace o grantových a dotačních řízeních v uplynulých letech naleznete v archivu.