Příjem žádostí o dotace ve třech výše uvedených oblastech kultury byl uzavřen. Nyní probíhá administrativní zpracování a vyhodnocení žádostí. Po posouzení externími hodnotiteli, výběrovou dotační komisí a Radou MČ Praha 1 budou dotace schvalovány na dubnovém Zastupitelstvu MČ Praha 1. Do té doby nesdělujeme žádné informace ohledně výsledků dotačních řízení. Děkujeme za pochopení.

V případě nejasností s dotacemi se prosím obracejte na vedoucí odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů paní Lindu Klečkovou — linda.kleckova@praha1.cz.

OBLAST DOTACETERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTIMAXIMÁLNÍ MOŽNÁ POŽADOVANÁ ČÁSTKA
Kultura1. 11. 2022 – 25. 11. 2022100 000 Kč
Spolková činnost1. 11. 2022 – 25. 11. 202270 000 Kč
Ochrana kulturního dědictví1. 11. 2022 – 6. 1. 2023100 000 Kč
Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2023
Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2023
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2023
Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury II. kolo pro rok 2022
Výsledky dotačních řízení pro rok 2022
Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2022
Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2022
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2022

Informace o grantových a dotačních řízeních v uplynulých letech naleznete v archivu.