Hromadná konzultace k dotačnímu řízení v oblasti kultury pro rok 2019 se uskuteční ve čtvrtek 31. ledna 2019 od 10 do 12 hod v zasedací místnosti v pasáži ÚMČ P1, Vodičkova 18. Na tuto konzultaci se není nutné předem přihlásit, ale případné zájemce prosíme o dochvilnost.
Individuální konzultace budou poskytovány pouze pro podání žádosti o dotace na ochranu kulturního dědictví.

Termín vyhlášení: 7. prosince 2019 – více informací u jednotlivých typů dotací:

Název dotačního programu Termín předložení žádosti Max. požadovaná částka/projekt
Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019 7. 1. – 8. 2. 2019 50.000,- Kč
Dotační program v oblasti kultury pro rok 2019 7. 1. – 15. 2. 2019 100.000,- Kč
Dotační program na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019 7. 1. – 28. 2. 2019 100.000,- Kč

 

Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím bodům:

bedlivě čtěte podmínky vyhlášení dotačního programu a zásady u jednotlivých dotačních programů;
žádost lze podat pouze osobně v podatelně (nikoli poštou nebo prostřednictvím datové schránky);
zalepená obálka o rozměru A4 musí být výrazně označena dle podmínek vyhlášení dotačního programu;
jedna obálka = jedna žádost o dotaci;
podává se pouze 1 originál žádosti (žádná kopie);
každá žádost musí být včetně formuláře a všech povinných příloh kompletně sešita a všechny listy posloupně očíslovány;
nedoporučuje se: kroužková vazba, nepovinné přílohy.

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí jednotlivých typů dotačních programů do podatelny na adrese: Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68, Praha 1

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 nebo 
linda.kleckova@praha1.cz

Dotace v oblasti kultury pro rok 2019
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019
Archiv dotačních řízení