Výsledky dotačního řízení pro rok 2018
Dotace v oblasti kultury pro rok 2018
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018

Informace o grantových řízeních v uplynulých letech naleznete v archivu.