DŮLEŽITÉ INFORMACE — STAV K 19. 4. 2021:

Dotační program v oblasti kultury pro rok 2021 – úspěšní žadatelé budou do 30. 6. 2021 elektronicky obesláni s termínem podpisu smlouvy
Dotační program na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021 – úspěšní žadatelé budou do 31. 5. 2021 elektronicky obesláni s termínem podpisu smlouvy

Výsledky dotačních řízení pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021

Informace o grantových a dotačních řízeních v uplynulých letech naleznete v archivu.