Dotační program v oblasti kultury, občanské společnosti a spolkové činnosti a dále dotační program na ochranu kulturního dědictví na rok 2020 zatím nebyly vyhlášeny, neboť zásady těchto dotačních programů jsou v procesu schvalování. Žádosti v rámci dotačního programu v oblasti kultury budou nově podávány pomocí on-line databáze Grantys. Termín školení bude uveřejněn v brzké době.

V souladu s § 10a) odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., sdělujeme všem neúspěšným žadatelům o dotaci v rámci dotačního řízení MČ Praha 1 pro rok 2019 v oblasti kultury, na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti a na ochranu kulturního dědictví, že nebylo vyhověno jejich žádosti z důvodu nesplnění hlavních, případně doporučujících kritérií daných ve vyhlášení příslušného dotačního programu.

Výsledky dotačního řízení pro rok 2019
Dotace v oblasti kultury pro rok 2019
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019
Archiv dotačních řízení