Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2024
Dokumenty
 • Usnesení Rady MČ Praha 1­ UR23_1374 ze dne 28.11.2023 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu  – PDF
 • Zásady dotačního programu – PDF
 • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace – PDF
Nejčastější dotazy: 1) De minimis: ,,Před uzavřením smlouvy po schválení dotace ZMČ P1 zkontroluje znovu MČ P1 aktuální stav výše již poskytnuté podpory malého rozsahu (de minimis) nahlédnutím do centrálního registru podpor malého rozsah-u (de minimis). MČ P1 znovu posoudí, zda by poskytnutí dotace ze strany MČ P1 přesáhlo limit pro podporu malého rozsahu (de minimis).“ Žadatel tedy nemusí k žádosti nic přikládat. 2) Účetní závěrky: ,,V případě, že žadatel nesplní povinnosti vyplývající z ustanovení §66, písmene c) a dále §67 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů v souvislosti se zveřejňováním účetní uzávěrky ve sbírce listin veřejných rejstříků a dále povinnosti vyplývající z ustanovení §21, odstavce 1) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, bude žádost o dotaci zamítnuta.“ Žadatel tedy musí mít v pořádku zveřejněnou dokumentací stanovenou právními předpisy závěrky za předchozí účetní období, tj do konce roku následujícího roku. Např: u dotačního titulu vyhlášeného pro rok 2024 se bude kontrolovat uveřejnění dokumentace za uzavřené účetní období 2022. U dotačního titulu vyhlášeného pro rok 2025 se bude kontrolovat uveřejnění dokumentace za uzavřené účetní období 2023 atd.
Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2023
Výsledky dotačního řízení
 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ23_0058 ze dne 18. 4. 2023 – PDF
 • Dotace v oblasti „Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2023“ pro rok 2023 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Dotace v oblasti „Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2023“ pro rok 2023 neschválené ZMČ Praha 1 – PDF
Dokumenty
 • Usnesení Rady MČ Praha 1­ UR22_1365 ze dne 8.11.2022 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu  – PDF
 • Zásady dotačního programu – PDF
 • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace – PDF
Nejčastější dotazy: 1) De minimis: ,,Před uzavřením smlouvy po schválení dotace ZMČ P1 zkontroluje znovu MČ P1 aktuální stav výše již poskytnuté podpory malého rozsahu (de minimis) nahlédnutím do centrálního registru podpor malého rozsah-u (de minimis). MČ P1 znovu posoudí, zda by poskytnutí dotace ze strany MČ P1 přesáhlo limit pro podporu malého rozsahu (de minimis).“ Žadatel tedy nemusí k žádosti nic přikládat. 2) Účetní závěrky: ,,V případě, že žadatel nesplní povinnosti vyplývající z ustanovení §66, písmene c) a dále §67 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů v souvislosti se zveřejňováním účetní uzávěrky ve sbírce listin veřejných rejstříků a dále povinnosti vyplývající z ustanovení §21, odstavce 1) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, bude žádost o dotaci zamítnuta.“ Žadatel tedy musí mít v pořádku zveřejněnou dokumentací stanovenou právními předpisy závěrky za předchozí účetní období, tj do konce roku následujícího roku. Např: u dotačního titulu vyhlášeného pro rok 2023 se bude kontrolovat uveřejnění dokumentace za uzavřené účetní období 2021. U dotačního titulu vyhlášeného pro rok 2024 se bude kontrolovat uveřejnění dokumentace za uzavřené účetní období 2022 atd.
Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2022
Dokumenty:
 • Usnesení Rady MČ Praha 1­ UR21_1320 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu  – PDF
 • Zásady dotačního programu – PDF
 • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace – PDF
Výsledky dotačního programu ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2022″ 
Usnesení zastupitelstva MČ Praha 1­  – PDF
Dotace v oblasti školství ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2022″- podpořené projekty – PDF
Dotace v oblasti školství ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2022″- nepodpořené projekty – PDF
Nejčastější dotazy: 1) De minimis: ,,Před uzavřením smlouvy po schválení dotace ZMČ P1 zkontroluje znovu MČ P1 aktuální stav výše již poskytnuté podpory malého rozsahu (de minimis) nahlédnutím do centrálního registru podpor malého rozsah-u (de minimis). MČ P1 znovu posoudí, zda by poskytnutí dotace ze strany MČ P1 přesáhlo limit pro podporu malého rozsahu (de minimis).“ Žadatel tedy nemusí k žádosti nic přikládat. 2) Účetní závěrky: ,,V případě, že žadatel nesplní povinnosti vyplývající z ustanovení §66, písmene c) a dále §67 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů v souvislosti se zveřejňováním účetní uzávěrky ve sbírce listin veřejných rejstříků a dále povinnosti vyplývající z ustanovení §21, odstavce 1) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, bude žádost o dotaci zamítnuta.“ Žadatel tedy musí mít v pořádku zveřejněnou dokumentací stanovenou právními předpisy závěrky za předchozí účetní období, tj do konce roku následujícího roku. Např: u dotačního titulu vyhlášeného pro rok 2021 se bude kontrolovat uveřejnění dokumentace za uzavřené účetní období 2019. U dotačního titulu vyhlášeného pro rok 2022 se bude kontrolovat uveřejnění dokumentace za uzavřené účetní období 2020 atd.
Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2021
Výsledky dotačního programu ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2021″
 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1­ UZ21_0240 – PDF
 • Dotace v oblasti školství ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2021″- podpořené projekty – PDF
 • Dotace v oblasti školství ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2021″- nepodpořené projekty – PDF
Nejčastější chyby při podávání žádostí, které jsou zamítnuty.
 • Nejedná se o volnočasový projekt.
 • Aktivita se nezaměřuje na děti z MČ Praha 1.

Dokumenty:
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu  – PDF
 • Zásady dotačního programu – PDF
 • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace – PDF
a) Video manuál systému Grantys:
b) Nejčastější dotazy:  1) De minimis: ,,Před uzavřením smlouvy po schválení dotace ZMČ P1 zkontroluje znovu MČ P1 aktuální stav výše již poskytnuté podpory malého rozsahu (de minimis) nahlédnutím do centrálního registru podpor malého rozsah-u (de minimis). MČ P1 znovu posoudí, zda by poskytnutí dotace ze strany MČ P1 přesáhlo limit pro podporu malého rozsahu (de minimis).“ Žadatel tedy nemusí k žádosti nic přikládat. 2) Účetní závěrky: ,,V případě, že žadatel nesplní povinnosti vyplývající z ustanovení §66, písmene c) a dále §67 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů v souvislosti se zveřejňováním účetní uzávěrky ve sbírce listin veřejných rejstříků a dále povinnosti vyplývající z ustanovení §21, odstavce 1) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, bude žádost o dotaci zamítnuta.“ Žadatel tedy musí mít v pořádku zveřejněnou dokumentací stanovenou právními předpisy závěrky za předchozí účetní období, tj do konce roku následujícího roku. Např: u dotačního titulu vyhlášeného pro rok 2021 se bude kontrolovat uveřejnění dokumentace za uzavřené účetní období 2019. U dotačního titulu vyhlášeného pro rok 2022 se bude kontrolovat uveřejnění dokumentace za uzavřené účetní období 2020 atd.
Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2020

Informace k vyúčtování za rok 2020

Vzhledem k situaci která, nastala v souvislosti s nemocí Covid-19, vám přinášíme následujíící informace, jak postupovat, pokud jste obdrželi dotace, které nemáte možnost vyčerpat. Není problém, pokud se projekt bude konat v náhradním termínu v letošním roce i třeba v pozměněné podobě. Pokud se však uskuteční v roce 2021, je nutné finanční prostředky vrátit na číslo účtu: 2000727399/0800 a VS (číslo smlouvy) uvedené ve smlouvě do data uvedeného ve smlouvě (15. 12. 2020) . Pokud máte zároveň ve smlouvě uvedenou odměnu pro pracovníky (např. DPP)  a v letošním roce tyto osobní náklady zcela nevyčerpáte, je třeba zbytek dotace vrátit. Pokud Vám již vznikly uznatelné náklady (jejich výčet je uveden ve smlouvě) s projektem, avšak projekt v letošním roce neuskutečníte, je možné prokázat využití dotačních prostředků jako náklad letošního roku, avšak z dodaných dokladů (faktura, objednávka, smlouva atd. ) musí vyplývat, že se jedná o náklad z roku 2020 související s projektem, na který byla dotace udělena. Pokud máte ve smlouvě uvedený materiál vybavení nebo různé potřeby, můžete dotace vyčerpat na tyto věci, které budete potřebovat i příští rok. Prosíme o zpětnou vazbu v termínu do konce listopadu 30. 11. 2020, zda prostředky vyčerpáte zcela, nebo částečně.

Zásady a formuláře dotace volný čas 2020

Přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2020“
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_1181 ze dne 10.12.2019 – PDF
 • Zásady dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ P1 pro rok 2020 – DOC
 • Žádost o dotaci městské části Praha 1 – DOC
 • Vyhodnocení dotace – Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ P1 2020 – DOC

Výsledky dotačního programu ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2020″

 • Usnesení zastupitelstva MČ Praha 1 UZ20_0143 ze dne 19. 5. 2020 – PDF
 • Dotace v oblasti školství ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2020″- podpořené projektyPDF
 • Dotace v oblasti školství ,,Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2020″- nepodpořené projektyPDF
AKTUALIZACE: První vlna uchazečů byla vyzvána dne 2. 7. 2020 k podpisu smlouvy prostřednictvím e-mailu. Druhá vlna uchazečů byla vyzvána k podpisu dne 15. 7. 2020, též prostřednictvím e-mailu. Prosím dostavte se k podpisu smlouvy s razítkem na Odbor školství ( Vodičkova 9) v těchto termínech: Středa  15. 7.  2020        9:00 – 12: 00   –  13: 00 -17:00 Pondělí  20. 7. 2020        9:00 – 12: 00   –  13:00 – 17:00  Pondělí   20. 7. 2020          9:00 – 12: 00   –  13:00 – 17:00 Středa     22. 7. 2020          9:00 – 12: 00   –   13:00 -17:00 Pondělí    27. 7.  2020         9:00 – 12: 00   –  13: 00 -17:00 Středa    29. 7. 2020          9:00 – 12: 00   –  13:00 – 17:00
Archiv

Zásady a formuláře dotace volný čas 2019

 • Zásady dotačního programu – podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2019 – DOC
 • Formulář Žádost o dotaci volný čas 2019 – DOCX
 • Vyhodnocení dotace volný čas 2019 – DOCX
Podpořené projekty 2019 – PDF Podpořené projekty 2018 – PDF Nepodpořené projekty 2018 – PDF
Dotační program – podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2016 Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje dotační program Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2016. Termín pro podání žádostí je od 14. do 29. února 2016 do 12:00 hod. Grantový program – podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2015 Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2015. Termín uzávěrky je 20. února 2015 do 12:00 hod. Grantový program – podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2014 Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení pro poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2014. Termín uzávěrky je 5. února 2014 do 17:00 hod. Grantový program – podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2013 Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení pro poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2013. Termín uzávěrky je 22. února 2013 do 12:00 hod. Grantový program – podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2012. Termín uzávěrky je 16. února 2012 do 15:00 hod.