Informace o komunikaci prostřednictvím datových schránek a datové schránce Úřadu Městské části Praha 1

Pravidla pro přijetí elektronického podání

  1. E-mailová adresa Elektronické podatelny je: posta@praha1.cz.
  2. Elektronické podání na nosiči dat lze učinit v budově ÚMČ P1 na pracovišti EP.
  3. Přijatelné formáty dokumentů/příloh jsou následující: dokumenty MS OFFICE, dále rtf, pdf, jpg, jpeg, gif, html, htm, txt.
  4. Samospouštěcí e-mailové přílohy a soubory budou z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy nepřijaty a smazány (exe, bat, vbs, dll, com,….)
  5. Pokud má být součástí vyřízení el. podání i zaslání (odesílateli) orazítkovaných a podepsaných dokumentů, je třeba uvést zpětnou poštovní adresu.
  6. Na každé elektronické podání přes kvalifikovaný certifikát obdrží odesílatel elektronické potvrzení o přijetí/nepřijetí jeho podání.
  7. V případě, že elektronické podání učiněné přes kvalifikovaný certifikát nepřísluší ÚMČ P1 bude odesílatel vyrozuměn elektronicky, nebo bude podání postoupeno orgánu, kterému přísluší a odesílatel bude vyrozuměn o jeho postoupení.