Informace o komunikaci prostřednictvím datových schránek a datové schránce Úřadu Městské části Praha 1

Pravidla pro přijetí elektronického podání

  1. E-mailová adresa Elektronické podatelny je: posta@praha1.cz.
  2. Elektronické podání na nosiči dat lze učinit v budově ÚMČ P1 na pracovišti EP.
  3. Přijatelný nosič dat je buď disketa 3,5 HDD nebo CD.
  4. Přijatelné formáty dokumentů/příloh jsou následující: dokumenty MS OFFICE 2000 a nižší, dále rtf, pdf, jpg, jpeg, gif, html, htm, txt.
  5. Samospouštěcí e-mailové přílohy a soubory budou z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy nepřijaty a smazány (exe, bat, vbs, dll, com,….)
  6. Pokud má být součástí vyřízení el. podání i zaslání (odesílateli) orazítkovaných a podepsaných dokumentů, je třeba uvést zpětnou poštovní adresu.
  7. Na každé elektronické podání přes kvalifikovaný certifikát (dle zákona 227/2001 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění, a vládního nařízení 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon a. 227/2001 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění) obdrží odesílatel elektronické potvrzení o přijetí/nepřijetí jeho podání.
  8. V případě, že elektronické podání učiněné přes kvalifikovaný certifikát nepřísluší ÚMČ P1 bude odesílatel vyrozuměn elektronicky (viz. bod 7), nebo bude podání postoupeno orgánu, kterému přísluší a odesílatel bude vyrozuměn (viz. bod 7) o jeho postoupení.