Škola v přírodě Čestice

Zřizovatelem Školy v přírodě Čestice je Městská část Praha 1, Vodičkova 18. Škola je zřízena jako školské zařízení, jehož účelem je zmírňovat negativní účinky znečištěného životního prostředí na předškolní děti.

Škola je v provozu od roku 1988. Nachází se v Česticích v jižních Čechách v podhůří Šumavy, nedaleko Volyně a Strakonic na okraji menší vesnice. V okolí je zachovalé a čisté přírodní prostředí, hodně lesů a luk v pestrém kopcovitém terénu. Čestice jsou střediskovou obcí s vlastním životem, zatím bez většího turistického ruchu. Je zde Obecní úřad, lékař pro dospělé, pošta, obchod a místní základní a mateřská škola.

Děti zde mají jedinečnou možnost velkého vyžití při pobytech venku a možnost pozorování přírody a života na vesnici se vším, co k tomu patří. Během pobytu se pro ně organizují zajímavé činnosti ze všech oblastí výchovy. Je možné dohodnout různé exkurze se zaměřením na poznávání přírody a zvířat, půldenní nebo celodenní výlet do okolí. V náplni každého turnusu je i práce s přírodninami a jejich sběr pro další použití ve škole.

Turnusy jsou pro školy MČ Prahy 1 10 -14 denní, vzhledem k tomu, že se jedná o ozdravné pobyty dotované zřizovatelem. Školy MČ PH 1 se zařazují do turnusů přednostně. U ostatních škol se domlouvá délka turnusu a počet dětí (na místa nevyčerpaná dětmi z MČ PH1)  individuálně, minimálně od 7 pobytových dnů.

Škola v přírodě Janov nad Nisou

Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou je nově vzniklá organizace Prahy 1, která vznikla 1. 7. 2021 a v provozu je od 1. 9. 2021. Příspěvková organizace spravuje dvě budovy a jejich přilehlé pozemky s názvem Škola v přírodě a Vila Oáza.

  • Adresa Janov nad Nisou 464, 468 11
  • Ředitel Bc. Roman Mühl
  • Tel. 724 361 184
  • e-mail info@svp-janov.cz
  • webová stránka https://svp-janov.cz/