Veškeré informace o parkování na území Hlavního města Prahy naleznete na stránkách:

https://parking.praha.eu/cs/moznosti-parkovani-v-praze/

Ke stažení

Ceník zóny placeného stání (pro Městskou část Praha 1 platí příloha č. 1 – 1. cenové pásmo) –  PDF

Metodika výdeje parkovacích oprávnění do Zóny placeného stání – PDF

Potvrzení o přijmu ze závislé činnosti – PDF, DOC

Provoz registrace parkovacích oprávnění do ZPS

Provoz registrace parkovacích oprávnění do ZPS a pokladen v novém!

Provozní hodiny registrace parkovacích oprávnění do Zóny placeného stání a pokladen –
Vodičkova 18, Praha 1, pasáž úřadu v přízemí, místnost č. 022:
  DEN OD DO
  Pondělí 8:00 18:00
  Úterý 8:00 15:30
  Středa 8:00 18:00
  Čtvrtek 8:00 15:30
  Pátek 8:00 13:00

Upozornění: Z provozních a technických důvodů bude poslední klient přijat k vyřízení 15 minut před koncem provozních hodin.

Mapa Zóny placeného stání na území Městské části Praha 1 od 1.10.2017

>>Mapa Zóny placeného stání na území Městské části Praha 1 od 1. 10. 2017<<

MODRÁ ZÓNA
modrá zóna je určena pro dlouhodobé stání obyvatel s místem trvalého pobytu v Praze1 (rezidenti), vlastníků nemovitostí a podnikatelských subjektů se sídlem nebo provozovnou v Praze 1 (abonenti). Ostatní motoristé mohou na modré zóně parkovat maximálně 1 hodinu denně, a to jen po platbě přes virtuální parkovací hodiny (webová aplikace). Cena činí 80,–Kč/1 hod.
Placené stání v modré zóně je v provozu denně (pondělí – neděle) od 8:00 do 6:00 hod., v době od 6:00 do 8:00 hod. a během dne po dobu max. 3 min. může být modrá zóna využívána vozidly bez parkovacího oprávnění pro parkování vozidel.

FIALOVÁ ZÓNA
fialová zóna je určena pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení zde mohou parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním (rezidenti a abonenti) pro Prahu 1. Ostatní motoristé (návštěvníci) mohou ve fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes virtuální parkovací hodiny (webová aplikace). Cena činí 40,–Kč/1 hod.
Placený parkovací režim zde bude od pondělí do neděle v čase 8:00 –24:00 hod.

Průnikové zóny (oblast 1+2) od 1.10.2017

>>Průnikové zóny (oblast 1+2) od 1. 10. 2017<<

MODRÁ ZÓNA
modrá zóna je určena pro dlouhodobé stání obyvatel s místem trvalého pobytu v Praze1 (rezidenti), vlastníků nemovitostí a podnikatelských subjektů se sídlem nebo provozovnou v Praze 1 (abonenti). Ostatní motoristé mohou na modré zóně parkovat maximálně 1 hodinu denně, a to jen po platbě přes virtuální parkovací hodiny (webová aplikace). Cena činí 80,–Kč/1 hod.
Placené stání v modré zóně je v provozu denně (pondělí – neděle) od 8:00 do 6:00 hod., v době od 6:00 do 8:00 hod. a během dne po dobu max. 3 min. může být modrá zóna využívána vozidly bez parkovacího oprávnění pro parkování vozidel.

FIALOVÁ ZÓNA
fialová zóna je určena pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení zde mohou parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním (rezidenti a abonenti) pro Prahu 1. Ostatní motoristé (návštěvníci) mohou ve fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes virtuální parkovací hodiny (webová aplikace). Cena činí 40,–Kč/1 hod.
Placený parkovací režim zde bude od pondělí do neděle v čase 8:00 –24:00 hod.

Seznam parkovacích automatů od 1. 10. 2017

Seznam parkovacích automatů placený režim Po-Ne 8-24 hod., 40,–Kč/1 hod.  

Ulice umístění Č. popisné PA číslo
Pravobřežní část    
Vinohradská 52/1   stavba 1
Washingtonova 1622/9 2
Václavské nám. 1306/55 3
Václavské nám. 793/36 4
Václavské nám. 799/48 5
Jindřišská 900/7 6
Jindřišská 939/20 7
Panská 1308/9 8
Politických vězňů 909/4 9
Politických vězňů 916/16 10
Opletalova u parku přes ul. 1417/25 11
Opletalova u parku přes ul. 1336/35 12
Opletalova u parku přes ul. 1608/43 13
Opletalova  1683/41 14
Opletalova 986/49 15
Opletalova 1663/38 16
Opletalova 1603/57 17
Senovážné nám. 993/3 18
Senovážné nám. 871/26 19
Senovážná proti 1394/8 20
Na Příkopě 859/22 21
Na Příkopě 969/33 22
Hybernská 998/4 23
Hybernská 1036/3 24
Hybernská 1002/12 25
Hybernská 1014/13 26
Hybernská přes ul. 1011/28 27
Nám. Republiky 1090/5 28
U Obecního domu 1080/1 29
Nám. Republiky přes ul. 2090/3a 30
V Celnici ostrůvek proti 2079/7 31
Na Florenci ostrůvek proti 1025/1 32
Na Florenci 1413/33 33
Havlíčkova 1043/11 34
Havlíčkova 1026/6 35
Na Poříčí 1046/24 36
Na Poříčí 1066/27 37
Petrské nám. ostrůvek proti 1664/5 38
Těšnov 1162/9 39
Těšnov ostrůvek proti 1162/9 40
Stárkova 65/6 41
Klimentská 1222/27a 42
Lannova 1235/2 43
Lannova Novomlýnská 1373/5 44
Revoluční 1006/5 45
Dlouhá 717/40 46
Řásnovka 770/10 47
Dušní za Hotelem President 100/1 48
Pařížská 204/21 49
Pařížská přes ul. 204/21 50
Dvořákovo nábř. 901/6 51
Břehová 901/10 52
Dvořákovo nábř. 78/4 53
Na Rejdišti 77/1 54
17. listopadu 79/1 55
17. listopadu 79/1 56
17. listopadu 2/2 57
Platnéřská 111/19 58
Mariánské nám. ( před knihovnou) ostrůvek proti 98/1 59
Mariánské nám. 158/3 60
Smetanovo nábř. 325/12 61
Smetanovo nábř. u Parku Národního probuzení 62
Divadelní 223/1 63
Divadelní 223/1 64
Myslíkova 1922/9 65
Myslíkova 1960/17 66
Lazarská 15/7 67
Vodičkova 681/18 68
Palackého 718/9 69
Jungmannova 15/1 70
Jungmannova 35/29 71
Purkyňova 52/6 72
Spálená 96/27 73
Spálená 90/19 74
Perlova 120/8 75
Na Perštýně 347/11 76
Národní přes ul. 981/17 77
Národní 949/19, 981/17 78
Národní 117/18 79
Národní 63/26 80
Národní 38/36 81
Levobřežní část 
Vítězná ostrůvek před 560/6 82
Kosárkovo nábř. přes ul. 127/1 83
Valdštejnská u plotu za 152/6 84
Malostranské nám. 258/13 85
Malostranské nám. přes ul. 263/8 86
Pohořelec ostrůvek proti 151/4 87
Pohořelec ostrůvek proti 143/12 88
Diskařská 294/1 89
Konec platnosti parkovacích karet

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, vzhledem k četným dotazům k platnosti parkovacích karet v souvislosti se změnami ZPS v MČ P1 od 1.10.2017 dovolte, abychom Vás upozornili na následující skutečnosti:

 • všechny vydané parkovací karty mají platnost do 30.9.2017, zbytek zaplaceného období je od 1.10.2017 veden v podobě parkovacího oprávnění. Parkovací karty po platnosti z čelního skla vozidla odstraňte
 • doporučujeme zavést osobní stránky uživatele. Návod, další informace a technické rady naleznete v aplikaci https://parking.praha.eu/cs/moznosti-parkovani-v-praze/ nebo Vám osobní stránky uživatele pomohou při návštěvě výdejny zřídit zaměstnanci Zóny placeného stání v úřadě. K registraci potřebujete mít pouze e-mailovou adresu a platné parkovací oprávnění
 • POZOR – pro držitele přenosných parkovacích karet/parkovacích oprávnění je zřízení osobních stránek uživatele bezpodmínečně nutné, neboť umožní operativně zadávat aktuální SPZ/RZ vozidel, která mají oprávnění parkovat. Bez této registrace není od 1.10.2017 možné užívat a obsluhovat přenosná parkovací oprávnění.

Zpracoval : Zuzana Málková
ved. ODK ODOP
Dne : 7.9.2017

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru
Dne : 7.9.2017

Výdej parkovacích oprávnění pro ELEKTRICKÁ VOZIDLA a HYBRIDY od 1.5.2019

Metodický pokyn pro výdej parkovacích oprávnění do zón placeného stání na území hl. m. Prahy pro elektrická vozidla a vozidla s hybridním pohonem po 1. 5. 2019

 

 1. Vozidla s registrační značkou elektrického vozidla (příloha č. 1) mohou v zónách placeného stání parkovat za podmínek stanovených platným ceníkem bez další registrace na výdejně.
 2. Majitelé a provozovatelé vozidel splňujících podmínky pro vydání registrační značky elektrického vozidla (příloha č. 1) se mohou registrovat na výdejně Magistrátu hl. m. Prahy. Registrace probíhá v kategorii elektromobil – rezident, elektromobil – abonent nebo elektromobil – ostatní.
 3. Stávající registrovaná vozidla s hybridním pohonem, která nesplňují podmínky uvedené v bodech 1. a 2., jsou rozdělena do kategorií hybrid – rezident, hybrid – abonent a hybrid – ostatní.
  1. Držitel parkovacího oprávnění v kategorii hybrid – rezident má nárok stávající parkovací oprávnění ke konci jeho platnosti celkem 3x prodloužit (o jeden rok). Platnost tohoto oprávnění bude omezena na příslušnou oblast (celou MČ) podle místa trvalého pobytu.
  2. Držitel parkovacího oprávnění v kategorii hybrid – abonent má nárok stávající parkovací oprávnění ke konci jeho platnosti celkem 3x prodloužit (o rok). Platnost tohoto oprávnění bude omezena na příslušnou oblast (celou MČ) podle sídla, místa provozovny, nebo vlastněné nemovitosti.
  3. Držitel parkovacího oprávnění v kategorii hybrid – ostatní má nárok stávající parkovací oprávnění ke konci jeho platnosti 1x prodloužit (o rok). Pro platnost parkovacího oprávnění si může libovolně zvolit pouze jednu oblast (MČ), kterou nelze v průběhu platnosti měnit.
 4. Nová registrace hybridního vozidla podle původních podmínek není možná. Nové parkovací oprávnění lze vydat pouze stávajícímu držiteli na vozidlo zaregistrované výdejnou MHMP podle podmínek platných do 30. 4. 2019 (např. v případě změny adresy nebo jména).
 5. Prodlužování registrací zajišťují pouze výdejny Úřadů městských částí příslušné k oblasti, pro kterou bude parkovací oprávnění vydáváno. Prodloužení parkovacího oprávnění je zpoplatněno manipulačním poplatkem.


Příloha č. 1 k metodickému pokynu pro výdej parkovacích oprávnění do zón placeného stání na území hl. m. Prahy pro elektrická vozidla a vozidla s hybridním pohonem po 1. 5. 2019

56/2001 Sb.

 Zákon

 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

§ 7b

Registrační značka na přání a registrační značka elektrického vozidla

 (6) Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou velkými písmeny „EL“ následovanými kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic (dále jen „registrační značka elektrického vozidla“), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík

 1. výlučně, nebo
 2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.


72/2019 Sb.

VYHLÁŠKA

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

 § 25a

Forma, provedení a obsah registrační značky elektrického vozidla a její tabulky

 (K § 7b odst. 8 zákona)

             (1) Registrační značka elektrického vozidla je složena z velkých písmen „EL“ a z dalších arabských číslic nebo velkých písmen latinské abecedy, kterých je u automobilů 5, u motocyklů 4, vyjma rozměru tabulky 520 x 110 mm, kde jich je 5, a u mopedů se šlapadly, kde jsou 3.

             (2) Tabulky s registrační značkou elektrického vozidla svými rozměry, geometrickým uspořádáním číslic a písmen a barevným provedením odpovídají tabulkám se standardní registrační značkou pro silniční motorová vozidla a přípojná vozidla.“.

Informace pro subjekty osobních údajů

INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
o zpracování osobních údajů podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Hlavní město Praha

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je provozování zón placeného stání v hlavním městě Praze vymezených nařízením obce podle § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Účelem zpracování je tak organizování dopravy na území obce.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a příjmení; datum narození; adresa místa trvalého pobytu; adresa sídla nebo provozovny; adresa nemovitosti, která je ve vlastnictví subjektu údajů; údaje o důvodu užívání vozidla (vlastnictví vozidla, identifikační údaje o vlastníkovi vozidla – jméno, příjmení, název, identifikační číslo, vztah k vlastníkovi vozidla); doručovací adresa; telefonní číslo; adresa elektronického kontaktu.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti parkovacího oprávnění.

OSOBY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje bude zpracovávat správce a zpracovatel, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha, IČ 63834197, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jiných osob, se kterými správce či zpracovatel uzavřel Smlouvu, jejímž předmětem je zpracování osobních údajů pro správce či Zpracovatele.

ZPŮSOBZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a automaticky zaměstnanci správce či zpracovatele nebo jinými osobami na základě smluvního vztahu se správcem či zpracovatelem.

SUBJEKTY, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY

Městská policie hlavního města Prahy.

POUČENÍ
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí osobních údajů je překážkou pro vydání parkovacího oprávnění.

Subjekt osobních údajů má právo požádat o informace o zpracování svých osobních údajů.

Správce či zpracovatel předá bez zbytečného odkladu Subjektu údajů informace o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, případně o kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Subjektu údajů, a o příjemci osobních údajů, případně kategoriích příjemců.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nákladů nezbytných na poskytnutí informace.

Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.