Za úklid, údržbu a schůdnost komunikací zodpovídá Magistrát hlavního města Prahy a jím zřízená organizace Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK). Pro Prahu 1 – Oblast Centrum Štěpánská 1, Praha 2, email: Pavel.Czech@tsk-praha.cz 

Údržbu a úklid parků, zahrad a ploch veřejné zeleně zajišťuje prostřednictvím odborných firem Městská část Praha 1, správu provádí odbor životního prostředí a čistoty ÚMČ Praha 1.

Stížnosti na čistotu komunikací, závady ve schůdnosti chodníků a úklid psích exkrementů na komunikacích vyřizuje odbor dopravy Ing. Jiří Sellner (tel. 221 097 325, email:  jiri.sellner@praha1.cz).

Na území Prahy 1 se o úklid veřejných prostranství starají:

 • Pražské služby, a.s. (veřejná prostranství – ulice, náměstí, …)
 • Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s. (speciální úklid pěších komunikací; úklid pěších komunikací v rámci blokového čištění; letní a zimní údržba na území Malá strana)
 • CDV služby s.r.o. (veřejná zeleň – parky, rabátka stromů v uličních stromořadí a chodníky před objekty v majetku MČ Praha 1)

Pražské služby, a.s

tel. č. 284 091 888 (call centrum)                                                                                              
na uvedeném tel. čísle vyřídíte :

 • dotazy a podněty na svoz odpadu
 • jak si zajistit svoz odpadu
 • oznámení ztráty popelnice
 • vadné a znečištěné nádoby na odpad
 • jak třídit odpad
 • objednávky velkoobjemových kontejnerů
 • otázky kolem dopravního značení
 • odevzdání odpadů do sběrných dvorů
 • čištění a údržba komunikací
 • vysypávání košů na odpadky
 • stížnosti

Pohotovostní úklid

tel. 601 101 001