Velkoobjemové kontejnery (VOK)

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin (14:00 – 18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl. m. Praha dle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, která rozhodla také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

Co lze odložit do VOK

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co nelze odložit do VOK

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy.

>> Podrobný seznam sběrných dvorů

Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1 v prvním pololetí roku 2023
Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1 ve druhém pololetí roku 2022
Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1 v prvním pololetí roku 2022
Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1 ve druhém pololetí roku 2021
Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1 v prvním pololetí roku 2021
Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1 v druhém pololetí roku 2020
Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1 v prvním pololetí roku 2020
Co lze a nelze odložit do VOK
Ohlašování v roce 2017