Společenské středisko VIA je Městskou částí Praha 1 poskytováno ke krátkodobému užívání a slouží ke schůzím, spolkovým setkáváním, nikoliv k provozování komerční činnosti, placeným kurzům apod.

Je určeno převážně pro konání schůzí, spolkových setkání, odborných přednášek, seminářů a výstav následujících subjektů, a to bezplatně pro:

 • zaměstnanců Městské části Praha 1 či dalších osob určených Radou městské části Praha 1
 • občanů Prahy 1
 • spolků se sídlem v Praze 1
 • společenství vlastníků jednotek či bytových družstev se sídlem v Praze 1

za úhradu:

 • ostatním zájemcům – paušál ve výši 500 Kč/každá započatá hodina – viz usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR24_0087 ze dne 29.1. 2024.

Od všech zájemců bude požadována vratná kauce ve výši Kč 1.000,–/akce.

Kapacita prostoru je 150 osob.

Vstup do společenského střediska VIA není bezbariérový.

Rezervace akce

 • Otevřete si harmonogram, který obsahuje přehled volných termínů.
 • Vyplňte žádost: DOC či PDF, která obsahuje základní identifikační údaje o zájemci, stručný popis akce, včetně uvedení vámi vybraného termínu. Žádost musí obsahovat správné a pravdivé údaje a musí být doručena jedním z následujících způsobů.
 • Žádost vytiskněte, podepište, naskenujte a soubor přejmenujte a nazvěte takto: název žádajícího subjektu a odešlete na email: jitka.rottova@praha1.cz
 • V předmětu e-mailu uveďte: „Žádost o krátkodobé využití společenského střediska VIA – název žádajícího subjektu“ nebo odešlete poštou na adresu Městská část Praha 1, OKSZV, Jitka Rottová, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1.
 • Odeslání žádosti zájemce o krátkodobé využití společenského střediska nezakládá právo na jeho využití.
 • O schválení žádosti vždy rozhoduje pověřená osoba za Městskou část Praha 1 při zvážení harmonogramu volných termínů, v posloupnosti došlých žádostí a na základě posouzení žádosti.
 • Žadatel bude vyrozuměn o schválení žádosti či jejímu nevyhovění.

Provozní řád krátkodobého užívání předmětu výpůjčky schválený k 15. 4. 2024 ke stažení ZDE

Adresa střediska:
Společenské středisko VIA
Újezd 426/26
118 00  Praha 1 – Malá Strana 

Poskytovatel:
Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18
115 68  Praha 1 – Nové Město

Pověřená osoba:
– administrativní zpracování:
Jitka Rottová
telefon: +420 221 097 343
e-mail: jitka.rottova@praha1.cz
– technické záležitosti:
Ing. Petr Pecka
telefon: +420 221 097 536
mobilní telefon: +420 602 205 347
e-mail: petr.pecka@praha1.cz