Jak založit spolek? Přehledný návod naleznete ZDE.

Přehledné shrnutí zákonných povinností souvisejících s činností spolků naleznete ZDE.

Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2024

Důrazně upozorňujeme na bod 19. odstavce IV. „Hlavní zásady udělení dotace“ platných Zásad dotačního programu, které se týkají povinnosti vést účetní závěrky ve Sbírce listin. Žadateli, který tuto zákonnou povinnost neplní, bude zamítnuta žádost o dotaci z formálních důvodů.

Jeden subjekt může podat maximálně jednu žádost o dotaci.

  • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR23_1167 ze dne 10. 10. 2023 – PDF
  • Vyhlášení dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2024 – PDF
  • Zásady dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2024 – PDF
  • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace v oblasti kultury MČ Praha 1 – DOC
Výzva spolkům z Prahy 1

Vážení a milí občané Prahy 1,

Městská část Praha 1 dlouhodobě podporuje klubovou, spolkovou a jinou zájmovou činnost a pomáhá spoluorganizovat společné aktivity zaměřené vůči veřejnosti. Přestože sdružování občanů probíhá na dobrovolné bázi, vedení radnice by rádo motivovalo spoluobčany, kteří se starají o spolkovou činnost, aby se zapojovali do dalšího rozvoje a prohloubila se vzájemná aktivní spolupráce mezi jednotlivými spolky a radnicí MČ Praha 1.

Za podmínek vyhlášeného dotačního řízení mohou spolky žádat o finanční podporu v rámci dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkového činnosti a dotačního programu v oblasti sportu. V průběhu celého roku pak mohou spolky, tedy i ty sportovní, žádat formou spoluúčasti o podporu na jednotlivé akce, které spolek pořádá anebo využít přímého spolufinancování spolkové akce ze strany MČ Praha 1 v rámci akcí „Poznej svého souseda“, které jsou určeny na podporu drobných lokálních akcí pořádaných jednotlivými spolky Prahy 1. Některé spolky těchto možností využívaly i v minulých letech.

Jsou však i spolky, a to i sportovní, které existují, pracují, avšak my o jejich činnosti nevíme.

Rádi bychom vám proto nabídli prostor k větší spolupráci, propagaci a zviditelnění činnosti vašeho spolku. V případě vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na adrese:  david.bodecek@praha1.cz  – 1. místostarosta pro kulturu, spolky, sport, školství a vnitřní chod úřadu, a zároveň na adrese: linda.kleckova@praha1.cz – ved. odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů, abychom zaplnili prázdná místa a získali přehled o tom, čím vším občané Prahy 1 žijí, co je zajímá a baví. Ve vašem e-mailu prosím uveďte název, sídlo a charakter činnosti spolku, kontaktní osobu a její telefonní číslo a dále e-mailovou adresu spolku.

Spolková činnost a občanská společnost na území Prahy 1 – PŘEHLED ORGANIZACÍ

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Žitná 608/27 www.amo.cz
Asociace pro volný čas, sport a kulturu Těšnov 1163/5 www.avcsk.cz
Autoklub České republiky Opletalova 1337/29 www.autoklub.cz
B’nai B’rith Renaissance Praha Maiselova 250/18 web spolku na www.kehilaprag.cz
Bruncvík Topasová 680/54 www.bruncvik.eu
Business & Professional Women CR z.s. Václavské náměstí 802/56 www.bpwcr.cz
Česká obec sokolská Újezd 450/40 www.sokol.eu
Českomoravská unie neslyšících Dlouhá 729/37 www.cun.cz
Čtrnáctka – Kondor Novomlýnská 1238/3 www.ctrnactka.cz
Dismas Navrátilova 1956/8 www.dismas.cz
Dobrá rodina Klimentská 1246/1 www.dobrarodina.cz
Dokumenty, mládež a společnost Havelská 511/3 www.dmska.cz
Gemini Kosárkovo nábřeží 554/2 www.gemini-praha.cz
HaF Ostrovní 146/16 www.hafstudio.cz
Hospodářská komora Praha 1 U staré školy 113/6 www.hkpraha1.cz
Hornický spolek Praha Novotného lávka 200/5 www.hornickyspolekpraha.cz
Hradčanské včely Nový svět 191/6 www.hradcanskevcely.cz
Chrámový sbor sv. Ducha Haštalské náměstí 788/3 www.a.nite.seznam.cz
Junár, svaz skautů a skautek 4. přístav Jana Nerudy, P3 https://4pvs.nipax.cz/kontakt
Kamparta Říční 456/10 www.facebook.com/Kamparta-100899575418278/
Klub za starou Prahu Mostecká 56/1 www.zastarouprahu.cz
Komunitní centrum Kampa Hroznová 493/5 www.kckampa.eu
Kozí spolek Masná 697/9 www.kozispolek.cz
Křesťanské terapeutické centrum Soukenická 1193/15 www.ktcentrum.cz
Litografie v Říční Říční 532/11 www.litoricni.cz
Malostranská beseda Malostranské náměstí 35/21 www.malostranska.beseda.cz
Malostranské noviny Sarajevská 68/16 www.malostranskenoviny.eu
Modré nebe – Ciel bleu Elišky Krásnohorské 123/6 www.modrenebe.cz
Nadace Artevide Karmelitská 373/25 www.artevide.cz
Nadace FORUM2000 Hrad www.forum2000.cz
Nadace Srdce sportu Opletalova 1608/43 www.srdcesportu.cz
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Vlašská 336/36 www.nmskb.cz
Oáza Říční 440/6 www.studio.oaza.org
Občané Prahy 1 Vojtěšská 211/6 www.obcaneprahy1.cz
Oblastní spolek ČČK Praha 1 Hellichova 632/11b http://www.cckpraha1.cz
OB Praha I. – V. Karoliny Světlé 286/16 www.veleobec.cz
OB Hradčany – Veleobec sdružených obcí Baráčníků Tržiště 555/23 www.veleobec.cz
Pěvecké sdružení pražských učitelek Nad Šárkou 606/1 www.pspu.cz
Praha hravě   www.prahahrave.cz
Prevence dětem U Milosrdných 804/14 www.prevencedetem.cz
Publicum Commodum Týn 640/2 www.publicumcommodum.cz
Rolnička Praha Senovážné náměstí 978/23 rolnicka-praha.cz/
Sananim Ovčí hájek 2549/64a www.sananim.cz
Senovážné žije Senovážné náměstí 978/23 www.senovaznezije.cz
Sbor Církve bratrské v Praze 1 Soukenická 1193/15 http://cb.cz/praha1/portal/
Sbor dobrovolných hasičů P1 U Milosrdných 804/14 www.hasicipraha1.cz
Sdružení českých umělců grafiků Hollar Smetanovo nábřeží 995/6 www.hollar.cz
Sdružení Nového Města pražského Václavské náměstí 819/43 www.centrumprahy.cz
Sdružení přátel Václavského náměstí Štěpánská 704/61  
Sdružení rodičů při ZŠ Praha l, Josefská 7 Josefská 626/7 stránky na webu ZŠ
Sdružení taoistického tai chi v ČR Haštalská 790/11 www.taoist.cz
Sdružení výtvarníků Karlova mostu Vlašská 591/13 www.karluvmost.cz
Slovensko-český klub Anastázova 15/6 www.czsk.net
Společnost generála Dr. M. R. Štefánika Soukenická 1199/3 http://mrstefanik.cz
Společnost přátel Kamila Lhotáka Václavské náměstí 831/21  
Spolek Kampanula Karmelitská 373/25 https://www.facebook.com/kampanula/
Spolek Neruda Nerudova 237/39 https://www.spolekneruda.cz
Spolek občanů a přátel čtvrti Na Františku Anežská 808/2 www.spoleknafrantisku.cz
Spolek přátel Malé Strany a Hradčan Malostranské náměstí 4/27 https://sopmsh.estranky.cz
Spolek přátel Petrské čtvrti Biskupský dvůr 1154/1 www.petrskactvrt.cz
Spolek výtvarných umělců Mánes Spálená 82/4 www.svumanes.cz
Stolpersteine CZ Maiselova 250/18 https://stolpersteinecz.cz/
Studio Citadela Klimentská 1210/16 www.studiocitadela.cz
Šatlava klub (KPGM, Kocour sobě, Zlatá Praha)   https://www.facebook.com/satlava.praha1/
Školička sv. Michala V jirchářích 152/14 www.kurzyuzuzy.cz
TEREZA, vzdělávací centrum Haštalská 756/17 http://terezanet.cz/cz
Tour de Petrská Zlatnická 1130/12 www.tourdepetrska.com
YMCA Praha Na poříčí 1041/12 www.ymca.cz
Zpěvácký spolek Hlahol v Praze Masarykovo nábřeží 248/16 www.hlahol.cz
Židovská obec Praha Maiselova 250/18 www.kehilaprag.cz
Žijeme v centru V kolkovně 920/5 https://www.facebook.com/%C5%BDijeme-V-Centru-1407794952793976/
Život 90 Karoliny Světlé 286/16 www.zivot90.cz