Pro ředitele/ředitelky škol a školských zařízení

Výzvy

Výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II

Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka na 22 MČ Prahy


Dotace a granty

Informace o aktuálních dotacích a grantech v části Oblast školství.

Byty – ke stažení

zadost_o_najem_bytu_1

2021_Souhlas_GDPR_byty-školství