Pro ředitele/ředitelky škol a školských zařízení

Výzvy

Výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14:00. Více informací se dozvíte zde na webu msmt.cz

Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka na 22 MČ Prahy


Dotace a granty

Informace o aktuálních dotacích a grantech v části Oblast školství.

Byty – ke stažení

zadost_o_najem_bytu_1

2021_Souhlas_GDPR_byty-školství