Bazény

Tyršův dům
Plavecký bazén je spravovaný Českou obcí sokolskou a je nejstarším bazénem v Praze. Bazén je 25 m dlouhý a má 5 plaveckých drah. Hloubka je 1,5 – 2,8 m a teplota vody je 26°C. Kromě bazénu nabízí mnohostranné sportovní vyžití.

Adresa: Újezd 450, Praha 1 – Malá Strana

Kontakt: 257 007 111,  257 007 399

https://www.sokol.eu/bazen

Lázně AXA (hotel AXA)
Bazén AXA je umístěný v suterénu hotelu AXA.  Má rozměry 25×12 metrů se šesti plaveckými dráhami a hloubkou 90 – 160 cm. Je vhodný i pro kondiční plavání. Kromě bazénu nabízí saunu, masáže solárium i občerstvení. Kromě bazénu nabízí saunu, masáže solárium a občerstvení.

Adresa:  Na Poříčí 1051/40, Praha 1 (cca 400 m od stanice metra Florenc nebo Náměstí Republiky)

Kontakt: 222 323 967

www.bazenaxa.cz

Sportcentrum YMCA

Bazén YMCA je 25 metrů dlouhý, má 3 plavecké dráhy, teplota vody 25 – 26°C. Dále nabízí aerobic, masáže, posilovnu, aqua aerobic, saunu, masáže, posilovnu a spinning

Adresa: Palác YMCA – Na Poříčí 1041/12, Praha 1 (cca 200 m od stanice metra Náměstí Republiky)

Telefon: 224 875 811

www.scymca.cz

Sport klub U DIVADLA
Atypický bazén má rozměry 9 x 5 metrů, hloubku 1,35 a teplotu 28°C. Bazén je vybaven podvodním osvětlením a podvodní hudbou. Dále je k dispozici vířivka, masáže, sauna, fitness a solárium.

Adresa: Rytířská 400/22, Praha 1 (cca 200 m od stanice metra Můstek)

Telefon: 221 094 331

 www.sportklubudivadla.cz

Multifunkční hřiště

Víceúčelové hřiště Na Františku, Praha 1

Areál se nachází vedle Nemocnice Na Františku v Kozí ulici na Praze 1

Nabízená sportoviště

 • umělá ledová plocha o rozměrech 40 x 20m (v létě víceúčelové hřiště s povrchem BERGO – možnost využití hřiště na: házenou, nohejbal, fotbal, tenis, aerobic, gymnastiku, futsal, florbal, hokejbal, softbal, streetbal, netbal, funbal aj.),
 • víceúčelové hřiště (tenis, volejbal, basketbal, nohejbal), atletická rovinka, stolní tenis, minigolf, houpačky, prolézačky, lanová pyramida, horolezecká stěna.

Vybavení areálu

 • komfortní šatny se sprchami a WC, samostatný objekt šaten pro kolektivní sporty

Kontakt na správce sportoviště Na Františku:
+420 604 711 058

Rezervace sportoviště Na Františku:
+420 774 499 773
info@sportnafrantisku.cz

Internetové stránky s aktualizovanými údaji a rezervačním systémem najdete na:
https://www.sportnafrantisku.cz

Sportovní areál Masná

Areál se nachází na rohu ulice Masná a Malá Štupartská, Praha 1, Staré Město

Nabízená sportoviště:

 • velké víceúčelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením (fotbal, tenis, házená, odbíjená, florbal …)
 • v zimním období (listopad – březen) instalována nafukovací hala
 • malé víceúčelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením (nohejbal, volejbal, tenis pro děti …)
 • malé hřiště s umělým povrchem a osvětlením (streetball, basketball …)
 • dětské hřiště s herními prvky

Vybavení areálu

 • prostorné komfortní šatny se sprchami a WC
 • venkovní terasa s výhledem na jednotlivá sportoviště areálu
 • možnost vypůjčení sportovního vybavení pro všechny nabízené druhy sportu

Kontakt na správce sportoviště Masná:
Libor Merenda
+420 775 885 519

Rezervace sportoviště Masná:
info@hristemasna.cz

Internetové stránky s aktualizovanými údaji a rezervačním systémem najdete na:
http://www.hristemasna.cz

Provozní řád sportovišť Na Františku a Masná
 1. Mimo stanovenou provozní dobu jsou areály uzavřeny a přístup do celého sportovního areálu je nepovolaným osobám zakázán.
 2. Hlavní vstup pro návštěvníky sportovního areálu je celoročně umožněn vchodem z ulice Kozí v případě hřiště Na Františku a z ulice Malá Štupartská v případě hřiště Masná. Mimo provozní hodiny jsou areály uzamčeny. Vstup do areálů denně otevírá a zavírá správce.
 3. Žáci školy užívající sportoviště v rámci hodin tělesné výchovy a družiny (od 8:00 do 15:00) jsou povinni řídit se všemi níže uvedenými pravidly. Odpovědnost za sportující žáky přebírá jejich vyučující, případně trenér.
 4. Veřejnost se řídí pokyny správce areálu, všichni jsou povinni zachovávat čistotu a pořádek.
 5. Vstup na jednotlivá sportoviště je povolen pouze ve sportovní obuvi s rovnou podrážkou, řádně očištěnou. Platí přísný zákaz vstupu v kopačkách jakéhokoli typu.
 6. V prostorách areálu platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.
 7. Z hygienických důvodů je přísně zakázáno vodění psů a jiných zvířat do prostoru sportovního areálu.
 8. Je přísně zakázáno mechanické poškozování povrchu jednotlivých sportovišť, oplocení, vybavení a zařízení sportovišť a jednotlivých sociálních zázemí atd.
 9. Je zakázáno lézt na areálové oplocení, na konstrukce a oplocení, nacházející se na hřišti a manipulovat s nimi. Výjimku tvoří horolezecké stěny, houpačky a prolézačky, atd.
 10. V celém areálu je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají ve vymezeném prostoru ve vstupu do areálu, provozovatel za odložená kola neručí.
 11. V celém areálu je zakázána jízda na in-linech bruslích.
 12. Sportující návštěvníci mají možnost převlečení v prostoru sociálního zařízení, kde jsou šatny pro muže a ženy včetně WC a sprch. Použití WC a sprch v šatnách je pouze pro sportující.
 13. Lékarnička je pro případ drobného zranění sportujících k dispozici u správce areálu v prostoru recepce.
 14. Úklid a údržbu sportovišť provádějí zaměstnanci správce hřiště. Úklid sportovišť a sociálního zázemí je prováděn denně. Údržba a opravy v areálu jsou prováděny dle potřeby provozovatelem nebo odbornou firmou.
 15. Úpravy prostor hřiště a nasvícení hrací plochy ve večerních hodinách jsou plně v kompetenci správce areálu.
 16. Písek v dětském pískovišti, které je umístěno v zadní části areálu, je vyměňován provozovatelem areálu jedenkrát ročně (platí pouze na sportovišti Masná).
 17. Údržba zelených ploch, sadových úprav a areálových komunikací (kropení) se provádí pravidelně v rámci údržby areálu.
 18. Kontrola vybavení a zařízení sportovišť a herních prvků na DH Masná se provádí denně.
 19. Stav umělých povrchů na jednotlivých sportovištích je kontrolován v rámci pravidelné údržby správcem nebo odbornou firmou. Při opravách je dbáno pokynů výrobců jednotlivých povrchů a zařízení.
 20. Možnost zapůjčení sportovního náčiní je u správce areálu, dle jeho pokynů. Po uplynutí doby pro zapůjčení, se náčiní vrací správci v nepoškozeném stavu.
Veřejné hřiště v ulici Lannova
Komplex hřiště a parku v oploceném areálu, který je rozdělen na čtyři části. Na prvním jsou herní prvky určené dětem od dvou do šesti let. Vybavené je nerezovou skluzavkou, šplhací stěnou, pískovišti, jsou tam pružinové kolíbky a závěsné houpačky. Na  druhém  hřišti  jsou herní prvky určené pro děti od 6 do 12 let. Je  vybavené  lanovou  pyramidou  a  multifunkční sestavou.  Třetí  hřiště je určené pro míčového s možností zapůjčení sportovních potřeb. Všechna hřiště mají umělý povrch a jejich využití je zcela zdarma. Ve čtvrté části se nachází poměrně rozsáhlá parková ploch, která je ideálním místem pro odpočinek a relaxaci. Parková plocha je občas využívána pro kulturní (koncerty) a sportovní akce, které jsou rovněž bezplatné.

Otvírací doba:  1.6. – 31.8. od  9:00 do 21:00 hod.

1.9. –  31. 10. a  1.4. – 31.5. od 9:00 do 20:00 hod.

1.11. – 31.3. od 10:00 do 18:00 hod.

Zimní kluziště v Praze 1

Kluziště na Ovocném trhu

Provozovatel: MGA GREIF s.r.o.
http://mgagreif.cz/kluziste-mobilni-ledova-plocha-g3/

Otevřeno denně od 10:00 do 21:00 hodin

V provozu od ? do ?

Vstupné – dospělí 100,- Kč, děti do 6 let 50,- Kč, pro občany Prahy 1 a školy MČ Praha 1 vstup zdarma. Nájem bruslí v půjčovně za poplatek 100,-Kč dospělí, děti do 6 let 50,- Kč.

Každou sobotu a neděli od 15:00 hodin diskotéky na ledě – uvádí Martin Hrdinka

Kluziště Na Františku

http://www.hristenafrantisku.cz/brusleni.php

V provozu od 22.11.2022

Otevřeno denně, přesná otevírací doba každého dne na odkazu ZDE

Vstupné – dospělí 70,- Kč, děti do 14 let 40,- Kč, možnost zapůjčení bruslí za 50,- Kč (+ vratná záloha 500,- Kč), zvýhodněné vstupné pro občany MČ Praha 1 – dospělí 50,- Kč, děti do 14 let 30,- Kč

Aktivity jiných provozovatelů

Trampolíny Praha
Skákání, stejně jako chůze, je jednou z přirozených lidských vlastností. U nás můžete vyzkoušet trénink s instruktorem na objednávku pro skupinu 1-10 lidí nebo kurzy skoků na trampolíně pro děti i dospělé. Nabízíme i exhibiční vystoupení a zábavná čísla.

Vedle přípravy dětí a závodníků má náš oddíl jako jediný v Praze otevřené kurzy také pro dospělé zájemce. Nejsou důležité ambice k soutěžení s druhými, důležité jsou ambice osobní, naučit se ovládat své tělo ve vzduchu a posunout tak své hranice v něčem novém. Přihlásit se může i ten, kdo na trampolíně nikdy nestál a myslí si, že by to nezvládl. Při tréninku se ke každému přistupuje individuálně. Trampolína je vhodná také jako průprava pro freestylová sportovní odvětví, kde je orientace těla v prostoru nezbytná. Skákáním na trampolíně komplexně zpevňujete svalstvo, trénujete drobná motorická vlákna, učíte se nové věci a vyplavují se vám endorfíny.

Oddíl skoků na trampolíně nabízí:
1.        kurzy skoků na trampolíně pro děti i dospělé
2.        Hodiny pro občasné zájemce
3.        Základní vybavení pro zájemce freestyle
4.        dárkové poukazy pro kamarády
5.        trénink s instruktorem na objednávku pro skupinu 1-10 lidí
6.        členství ve sportovním oddíle, který vychovává reprezentanty této Olympijské disciplíny.

Kontaktní osoba: Petr Dufek – tel.: +420 775 919 406
Kontaktní email:
provoz@trampolinypraha.cz
Více na
www.trampolinypraha.cz