Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 byl založen dne 25.3.2010 jako občanské sdružení, jehož předchůdcem byl Spolek pro založení Sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1,o.s.. Naším cílem bylo již od počátku vybudování silné komunity občanů Prahy 1 a těch, kteří jsou s Prahou 1 spjati svou činností, kteří budou schopni a ochotni nasadit své síly k řešení tak závažných situací, jako byla například povodeň v roce 2002. Tehdy si profesionální záchranáři i občané často sáhli až na dno svých sil.

Protože mnozí z nás jsou bývalí profesionální hasiči či záchranáři, jsme přesvědčeni o nutnosti pomáhat nejen v takovýchto výjimečných situacích lidem, se kterými bydlíme v Praze 1. Ač se může existence dobrovolných hasičů zdát smysluplnou jen na venkově, kde tyto sbory plní kromě neocenitelné záchranné funkce i tu společensko-komunitní, jsme naprosto přesvědčeni o tom, že Sbor dobrovolných hasičů je velmi potřebný i v naší městské části. Dokážeme totiž poskytnout pomoc i tehdy, kdy ve výjimečných situacích profesionální hasičské sbory nemohou z čistě kapacitních důvodů plnit svou funkci, nebo tam, kde můžeme těmto sborům nápomoci znalostí místního prostředí, nasazením kvalifikované síly nebo technických prostředků.

>> WWW stránky Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 <<