Sociální poradenství

V případě nejasností se obraťte na Oddělení sociální pomoci.

Toto oddělení se zabývá:

  • agenda bytů ze sociální rezervy a provoz bytového domu,
  • řešení problematiky bydlení,
  • řešení problémů občanů spojených s nezaměstnaností, zadlužením,
  • problematika domácího násilí,
  • poskytování sociálně právního poradenství,
  • vydávání rozhodnutí o určení zvláštního příjemce důchodu.

Kontakt: 

Bc. Barbora Hrychová, DiS.  (číslo dveří 303)
Vedoucí odd. sociální pomoci
Tel.: 221 097 404
barbora.hrychova@praha1.cz

Bc. Karolína Miškarová, DiS. (číslo dveří 303)
Referentka odd. sociální pomoci
Tel.: 221 097 276
karolina.miskarova@praha1.cz

Mgr. Šárka Kubínová (číslo dveří 300)
Referentka odd. sociální pomoci
Tel.: 221 097 465
sarka.kubinova@praha1.cz

Sociálně-právní poradna

Bezplatná právní poradna pro občany Prahy 1 je v provozu každé pondělí od 15:00 hod. do 18:00 hod. na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 3. patro, kancelář č. 313.