Oblast školství

Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2018
Archiv 2012 - 2016

Oblast kultury

Výsledky dotačního řízení pro rok 2018
Dotace v oblasti kultury pro rok 2018
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018
Archiv dotačních řízení

Oblast sportu

Výsledky - Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018
Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018
Archiv 2013 - 2017

Oblast životního prostředí

Dotační program pro rok 2018
Archiv 2008 - 2017

Oblast sociální péče a zdravotnictví

Oblast sociálních věcí, zdravotnictví a protidrogové problematiky - 2018
Archiv 2008 - 2017

Opravy domovního fondu na území Prahy 1

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2018
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2017
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2016
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2015
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2014
Opravy domovního fondu 2008 - 2010