Oblast školství

Provozujete volnočasové aktivity pro děti a mládež na Praze 1? Provozujete klub, pořádáte akce, podporujete pravidelnou činnost? Získejte až 50 000 pro váš projekt. Přihlašujte se osobně na úřad MČ Praha 1 do 11.2.2019, 18:00!

Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2019
Archiv

Oblast kultury

Hromadná konzultace k dotačnímu řízení v oblasti kultury pro rok 2019 se uskuteční ve čtvrtek 31. ledna 2019 od 10 do 12 hod v zasedací místnosti v pasáži ÚMČ P1, Vodičkova 18. Na tuto konzultaci se není nutné předem přihlásit, ale případné zájemce prosíme o dochvilnost.
Individuální konzultace budou poskytovány pouze pro podání žádosti o dotace na ochranu kulturního dědictví.

Termín vyhlášení: 7. prosince 2019 – více informací u jednotlivých typů dotací:

Název dotačního programu Termín předložení žádosti Max. požadovaná částka/projekt
Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019 7. 1. – 8. 2. 2019 50.000,- Kč
Dotační program v oblasti kultury pro rok 2019 7. 1. – 15. 2. 2019 100.000,- Kč
Dotační program na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019 7. 1. – 28. 2. 2019 100.000,- Kč

 

Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím bodům:

bedlivě čtěte podmínky vyhlášení dotačního programu a zásady u jednotlivých dotačních programů;
žádost lze podat pouze osobně v podatelně (nikoli poštou nebo prostřednictvím datové schránky);
zalepená obálka o rozměru A4 musí být výrazně označena dle podmínek vyhlášení dotačního programu;
jedna obálka = jedna žádost o dotaci;
podává se pouze 1 originál žádosti (žádná kopie);
každá žádost musí být včetně formuláře a všech povinných příloh kompletně sešita a všechny listy posloupně očíslovány;
nedoporučuje se: kroužková vazba, nepovinné přílohy.

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí jednotlivých typů dotačních programů do podatelny na adrese: Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68, Praha 1

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 nebo 
linda.kleckova@praha1.cz

Dotace v oblasti kultury pro rok 2019
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019
Archiv dotačních řízení

Oblast sportu

Od 15. 2. 2019 od 08:00 do 15. 3. 2019 do 14:00 si osobně na úřadě Prahy 1 můžete zažádat o podporu dlouhodobé sportoví činnosti s mládeží – ať už s mládeží z Prahy 1 nebo na území Prahy 1, nebo o opravu a vybavení sportovišť.

V případě činnosti můžete získat až 500 000 Kč, v případě sportovišť 200 000 Kč.

Pokud máte o dotaci zájem, důkladně nastudujte pravidla poskytnutí dotace, kde naleznete podrobnější informace.

 

Usnesení Rady MČ 1 Praha 1 č. UR19_0006 ze dne 8. 1. 2019 – PDF

Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2019 – PDF, DOC

Pravidla pro poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2019 – PDF, DOC

Žádost o poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2019 – PDF, DOC

Vyúčtování finančních prostředků přidělených v rámci dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2019 – PDF

Výsledky - Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018
Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018
Archiv 2013 - 2017

Oblast životního prostředí

Dotační program pro rok 2018
Archiv 2008 - 2017

Oblast sociální péče a zdravotnictví

Oblast sociálních věcí, zdravotnictví a protidrogové problematiky - 2019
Archiv 2008 - 2018

Opravy domovního fondu na území Prahy 1

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2019
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2018
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2017
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2016
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2015
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2014
Opravy domovního fondu 2008 - 2010