1. školství
  2. kultura
  3. sport
  4. životní prostředí 
  5. sociální péče a zdravotnictví
  6. opravy domovního fondu

Oblast školství

Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2020
Archiv

Oblast kultury

DŮLEŽITÉ INFORMACE — STAV K 24. 7. 2020

NOVINKA: Dotační program v oblasti kultury z důvodu UV č. 199/2020 ze dne 12.3. 2020 (a navazujících usnesení) – bližší info viz níže – žadatel musí mít sídlo či trvalé bydliště na území MČ Praha 1. !! Lhůta pro podání žádosti je až od 24. srpna do 11. září 2020 !!

Dotace kultura: úspěšní žadatelé o dotaci v oblasti kultury byli dne 10.7. 2020 vyzváni e-mailem k podpisu smlouvy (viz UZ20_0142 ze dne 19.5. 2020). Smlouvu je možné přijít podepsat v prázdninovém provozu po a st 9-12 a 13-16 hod.

Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury z důvodu Usnesení vlády ČR č. 199 ze dne 12.03.2020 a navazujících usnesení
Výsledky dotačního řízení pro rok 2020
Dotační program v oblasti kultury pro rok 2020
Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2020
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2020
Výsledky dotačního řízení pro rok 2019
Dotace v oblasti kultury pro rok 2019
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019
Archiv dotačních řízení

Oblast sportu

Výsledky - Dotační program v oblasti sportu pro rok 2020
Dotační program v oblasti sportu pro rok 2020

 

Výsledky - Dotační program v oblasti sportu pro rok 2019
Dotační program v oblasti sportu pro rok 2019
Výsledky - Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018
Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018
Archiv 2013 - 2017

Oblast životního prostředí

Dotační program pro rok 2020
Dotační program pro rok 2019
Archiv 2008 - 2018

Oblast sociální péče a zdravotnictví

Oblast sociálních věcí, zdravotnictví a protidrogové problematiky - 2020
Archiv 2008 - 2019

Opravy domovního fondu na území Prahy 1

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2020
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2019
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2018
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2017
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2016
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2015
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2014
Opravy domovního fondu 2008 - 2010