1. školství
  2. kultura
  3. sport
  4. životní prostředí 
  5. sociální péče a zdravotnictví
  6. opravy domovního fondu

Oblast školství

Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2020
Archiv

Oblast kultury

POZOR: žádosti je možné podat pouze v termínu vyhlášení !!! Jinak bude žádost zamítnuta z formálních důvodů.
Dotace kultura: 20. 1. – 31. 1. 2020 do 23:59 hod
Dotace spolky: 6. 1. – 24. 1. 2020
Dotace OKD: 6. 1. – 28. 2. 2020

Těší nás velký zájem, který jste projevili o školení on-line databáze GRANTYS ve dnech 14.1. a 15.1. a děkujeme za Vaši účast. Prosím nezapomeňte ve všech dotačních programech důsledně prostudovat Zásady příslušného dotačního programu a přiložit či nahrát v on-line databázi GRANTYS všechny povinné přílohy ve složce SOUBORY projektu! Přílohy subjektu nejsou povinné přílohy projektu.

UPOZORNĚNÍ: jakmile bude žádost o dotaci v oblasti kultury odeslána v on-line databázi GRANTYS, žádost se automaticky odešle též na posta@praha1.cz V žádném případě tedy neposílejte žádost ještě e-mailem!

Dotační program v oblasti kultury pro rok 2020
Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2020
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2020
Výsledky dotačního řízení pro rok 2019
Dotace v oblasti kultury pro rok 2019
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019
Archiv dotačních řízení

Oblast sportu

Dotační program v oblasti sportu pro rok 2020

 

Výsledky - Dotační program v oblasti sportu pro rok 2019
Dotační program v oblasti sportu pro rok 2019
Výsledky - Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018
Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018
Archiv 2013 - 2017

Oblast životního prostředí

Dotační program pro rok 2019
Archiv 2008 - 2018

Oblast sociální péče a zdravotnictví

Oblast sociálních věcí, zdravotnictví a protidrogové problematiky - 2019
Výsledky dotačního řízení pro rok 2019
Pokyny k vyúčtování dotací 2019
Archiv 2008 - 2018

Opravy domovního fondu na území Prahy 1

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2020
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2019
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2018
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2017
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2016
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2015
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2014
Opravy domovního fondu 2008 - 2010