1. školství
  2. kultura
  3. sport
  4. životní prostředí 
  5. sociální péče a zdravotnictví
  6. opravy domovního fondu

Oblast školství

Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2021
Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2020
Archiv

Oblast kultury

DŮLEŽITÉ INFORMACE — STAV K 19. 1. 2021:

Dotační program spolky pro rok 2021 – probíhá vyhodnocení žádostí – plánovaný termín schvalování žádostí v ZMČ P1 – 9. 2. 2021 (do té doby nezveřejňujeme žádné informace)
Dotační program v oblasti kultury pro rok 2021 – probíhá hodnocení došlých žádostí – plánovaný termín schvalování žádostí v ZMČ P1 – duben 2021
Dotační program na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021 – probíhá administrativní zpracování žádostí – plánovaný termín schvalování žádostí v ZMČ P1 – duben 2021

Dotační program v oblasti kultury pro rok 2020 (VYHODNOCENÍ) – závěrečná zpráva se všemi doklady se nahrává POUZE V on-line databázi GRANTYS !!! do 31. 1. 2021
Dotační program spolky pro rok 2020 (VYHODNOCENÍ) – závěrečná zpráva se všemi doklady se odevzdává v papírové verzi do podatelny nejpozději do 31. 1. 2021
Dotační program v oblasti kultury z důvodu existence UV č. 199/2020 ze dne 12. 3. 2020 (VYHODNOCENÍ) – závěrečná zpráva se všemi doklady se odevzdává v papírové verzi do podatelny nejpozději do 31. 1. 2021
Dotační program na ochranu kulturního dědictví 2020 (VYHODNOCENÍ) – závěrečná zpráva se všemi doklady se odevzdává v papírové verzi do podatelny nejpozději do 28. 2. 2021

Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury z důvodu Usnesení vlády ČR č. 199 ze dne 12.03.2020 a navazujících usnesení

Informace o grantových a dotačních řízeních v uplynulých letech naleznete v archivu.

Oblast sportu

Dotační program v oblasti sportu pro rok 2021

 

Výsledky - Dotační program v oblasti sportu pro rok 2020
Dotační program v oblasti sportu pro rok 2020
Výsledky - Dotační program v oblasti sportu pro rok 2019
Dotační program v oblasti sportu pro rok 2019
Výsledky - Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018
Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018
Archiv 2013 - 2017

Oblast životního prostředí

Dotační program pro rok 2020
Dotační program pro rok 2019
Archiv 2008 - 2018

Oblast sociální péče a zdravotnictví

Oblast sociálních věcí, zdravotnictví a protidrogové problematiky - 2020
Archiv 2008 - 2019

Opravy domovního fondu na území Prahy 1

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2021
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2020
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2019
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2018
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2017
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2016
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2015
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2014
Opravy domovního fondu 2008 - 2010