Oblast školství

Výsledky dotačního řízení pro rok 2019
Podpora využití volného času dětí a mládeže pro rok 2019
Archiv

Oblast kultury

Dotační program v oblasti kultury pro rok 2020 zatím nebyl vyhlášen, neboť právě probíhá proces jeho schvalování. Žádosti v rámci dotačního programu v oblasti kultury budou nově podávány pomocí on-line databáze Grantys. Termín školení bude uveřejněn v brzké době.

Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2020
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2020
Výsledky dotačního řízení pro rok 2019
Dotace v oblasti kultury pro rok 2019
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019
Archiv dotačních řízení

Oblast sportu

Výsledky - Dotační program v oblasti sportu pro rok 2019

 

Dotační program v oblasti sportu pro rok 2019
Výsledky - Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018
Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018
Archiv 2013 - 2017

Oblast životního prostředí

Dotační program pro rok 2019
Archiv 2008 - 2018

Oblast sociální péče a zdravotnictví

Oblast sociálních věcí, zdravotnictví a protidrogové problematiky - 2019
Výsledky dotačního řízení pro rok 2019
Pokyny k vyúčtování dotací 2019
Archiv 2008 - 2018

Opravy domovního fondu na území Prahy 1

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2019
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2018
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2017
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2016
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2015
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2014
Opravy domovního fondu 2008 - 2010