Přihlášky se podávají:

 • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18
 • poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, útvar tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
 • elektronicky do datové schránky b4eb2my

Bližší informace k výběrovým řízením na emailu milada.balkova@praha1.cz.

Konkrétní náležitosti ke každé pozici naleznete v PDF příloze.

Aktuální nabídka:


Vedoucí oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí

Nejdůležitější požadavky: vysokoškolské vzdělání v oborech dle zákona o sociálních službách;
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 26.000,- až 37.000,-; osobní ohodnocení; zvláštní příplatek, příplatek za vedení;
Popis práce: vedení a koordinace oddělení včetně výkonu sociální práce; doba určitá – zástup za MD resp. RD;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 8.12.2023

Vedoucí odboru technicko-investičního

Nejdůležitější požadavky: vysokoškolské vzdělání; praxe v přípravě, realizaci, předáním a užíváním stavby (veřejné zakázky, projektová příprava, inženýrská činnost, TDI, BOZPP atd.);
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 25.300,- až 37.200,-; osobní ohodnocení; příplatek za vedení;
Popis práce: koordinace všech činností technicko-investičního odboru;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 15.1.2024

Sociální pracovník/ce OPD odboru sociálních věcí

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání v oborech dle zákona o sociálních službách;
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 26.000,- až 37.000,-; osobní ohodnocení; zvláštní příplatek;
Popis práce: zajišťování a poskytování sociálně právní ochrany dětí a provádění sociální práce; možnost přidělení služebního bytu;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 24.11.2023

Účetní odboru finančního

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání nejlépe ekonomického směru; zkušenosti s ESW GINIS vítány;
Platové zařazení: 9. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 21.700,- až 31.800,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: kontrola náležitostí daňových dokladů, zadávání dodavatelů, dodavatelských faktur do ekonomického systému, evidence a platby faktur, komunikace s dodavateli, provádění účtování bank a pokladen, stálých záloh a záloh na drobná vydání, příprava podkladů k Pomocnému a analytickému přehledu apod.;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 30.11.2023


Co nabízíme?

 • stabilní zázemí významného společensky odpovědného zaměstnavatele územní samosprávy
 • pružnou pracovní dobu
 • odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (základní plat je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 1 nařízení vlády)
 • osobní ohodnocení na základě dosažených pracovních výsledků
 • 5 týdnů dovolené
 • 7 dnů zdravotního volna (sick days) s náhradou platu
 • propracovaný systém dalšího vzdělávání pro podporu profesního rozvoje
 • příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 130,- Kč