Přihlášky se podávají:

 • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18
 • poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, útvar tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
 • elektronicky do datové schránky b4eb2my

Bližší informace k výběrovým řízením na milada.balkova@praha1.cz.

Konkrétní náležitosti ke každé pozici najdete v PDF příloze.

Aktuální nabídka:

Referent/ka oddělení životního prostředí Odboru péče o veřejný prostor – doba určitá

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 21.260,- až 31.240,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování odborných agend na úseku odpadů a ochrany ovzduší;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do 27. 11. 2020

Referent/ka oddělení sekretariátu stavebního úřadu

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání (stavební zaměření vítáno);
Platové zařazení: 9. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 20.000,- až 29.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování agend sekretariátu Stavebního úřadu; spisová služba (E-spis, VITA);
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do 27. 11. 2020

Referent/ka – technik/technička – doba určitá

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání – stavební směr vítán;
Platové zařazení: 9. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 20.000,- až 29.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: komplexní agenda zajišťování oprav a údržby nemovitostí svěřených MČ Praha 1 v rámci VHČ; kontrola technického stavu nemovitostí; příprava podkladů (dokumentaci) pro výběrová řízení o veřejných zakázkách; přebírání a předávání bytů a nebytových prostor apod.; pozice v technicko provozním oddělení Odboru technické a majetkové správy;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do 27. 11. 2020

Co nabízíme?

 • stabilní zázemí významného společensky odpovědného zaměstnavatele územní samosprávy
 • pružnou pracovní dobu
 • odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (základní plat je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády)
 • osobní ohodnocení na základě dosažených pracovních výsledků
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů zdravotního volna (sick days) s náhradou platu
 • propracovaný systém dalšího vzdělávání pro podporu profesního rozvoje
 • příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 90 Kč