Přihlášky se podávají:

  • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, ul. Vodičkova 18
  • poštou na adresu: Městská část, Praha 1, Úřad městské části Praha 1, Útvar tajemníka, oddělení personální Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Přihlášky lze zasílat elektronicky, jen pokud je to u pozice výslovně uvedeno!

Konkrétní náležitosti ke každém pozici najdete v PDF příloze.

Aktuální nabídka:

Vedoucí oddělení dopravy v odboru péče o veřejný prostor

Nejdůležitější požadavky: Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském stupni, praxe ve vedoucí pozici
Platové zařazení: 11. platová třída
Popis práce: Z odboru dopravy a odboru pro životní prostředí vzniká od září odbor péče o veřejný prostor. Krom dopravního oddělení bude jeho součástí i oddělení životního prostředí a oddělení kontroly (současné oddělení správních deliktů pod odborem dopravy).

Další požadavky a náležitosti přihlášek najdete v – PDF

Podávejte do 7. 8. 2019!

Referent/ka oddělení spisové služby

Nejdůležitější požadavky: Úplné střední vzdělání, přesnost, spolehlivost
Platové zařazení: 8. platová třída
Náplň práce: Zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty; zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád); provádění dílčích specializovaných archivních pořádacích a zpřístupňovacích prací podle stanovené moetodiky; provádění dohledu nad spisovou službou, nad vyřažováním dokumentů (skartační řízení) apod;

Další požadavky a náležitosti přihlášek najdete v – PDF

Podávejte do 24. 7. 2019!