Přihlášky se podávají:

 • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18
 • poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, útvar tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
 • elektronicky do datové schránky b4eb2my

Bližší informace k výběrovým řízením na milada.balkova@praha1.cz.

Konkrétní náležitosti ke každé pozici najdete v PDF příloze.

Aktuální nabídka:

Referent/ka oddělení správy nemovitostí – doba určitá

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné střední vzdělání;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-;  osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování odborných agend na úseku správy nemovitostí, majetkových práv a jiných majetkových hodnot;
Další požadavky a náležitosti:  PDF 

Podávejte do: 2.10.2020

Referent/ka oddělení dopravy Odboru péče o veřejný prostor – doba určitá

Nejdůležitější požadavky: min. úplné  střední vzdělání;
Platové zařazení: 9. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 20.000,- až 29.000,-;  osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování odborných agend na úseku dopravního hospodářství; zkušenosti a orientace v projektové dokumentaci výhodou;
Další požadavky a náležitosti:  PDF 

Podávejte do: 2.10.2020

Referent/ka oddělení správy nemovitostí

Nejdůležitější požadavky: min. úplné  střední vzdělání;
Platové zařazení: 9. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 20.000,- až 29.000,-;  osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování administrativních agend na úseku správy nemovitostí;  administrativní servis pro oddělení; katastr nemovitostí; spolupráce při koordinaci právního zastoupení MČ apod.;
Další požadavky a náležitosti:  PDF 

Podávejte do: 2.10.2020

Co nabízíme?

 • stabilní zázemí významného společensky odpovědného zaměstnavatele územní samosprávy
 • pružnou pracovní dobu
 • odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (základní plat je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády)
 • osobní ohodnocení na základě dosažených pracovních výsledků
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dny zdravotního volna (sick days) s náhradou platu
 • propracovaný systém dalšího vzdělávání pro podporu profesního rozvoje
 • příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 90 Kč