Přihlášky se podávají:

 • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18
 • poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, útvar tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
 • elektronicky do datové schránky b4eb2my

Bližší informace k výběrovým řízením na emailu milada.balkova@praha1.cz.

Konkrétní náležitosti ke každé pozici naleznete v PDF příloze.

Aktuální nabídka:


Vedoucí odboru kancelář starosty

Nejdůležitější požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu veřejná správa nebo právo; min. 5 let praxe v orgánu územního samosprávného celku;
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 25.300,- až 37.200,-; osobní ohodnocení; příplatek za vedení;
Popis práce: koordinace všech činností jednotlivých oddělení odboru a samosprávných agend (participace, územní rozvoj, vnější vztahy apod.);
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 17.05.2024 do 12:00 hodin

Referent/ka – kontrolor/ka Živnostenského odboru

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 23.390,- až 34.370,-; osobní ohodnocení; zvláštní příplatek;
Popis práce: zajišťování kontrolní činnosti podnikatelských subjektů na území Prahy 1; zpracování podkladů pro správní řízení; práce převážně v terénu;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 7.5.2024

Referent/ka oddělení obchodu a služeb

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 9. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 21.710,- až 31.8200,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: agend monitorování stavu vybraných obchodů a služeb na území Prahy 1; pasportizace; dodržování tržního řádu; práce převážně v terénu;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 7.5.2024

Referent/ka – zpracovatel/ka přestupků odboru dopravně správních agend

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení; zvláštní příplatek;
Popis práce: komplexní přestupkové řízení – přestupky v zóně placeného stání a od 1.7.2024 další dopravní přestupky;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 22.5.2024

Referent/ka odboru dopravy

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 9. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: agenda povolování zvláštního užívání pozemních komunikací ve správních řízení;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 22.5.2024

Referent/ka oddělení správy nemovitostí odboru technické a majetkové správy

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zpracování agendy správy různorodých majetkových souborů; agenda právně a věcně složitých forem nabývání, pronájmu, zastavováním prodeje a jiných způsobů disponování s nemovitým majetkem;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 22.5.2024

Referent/ka oddělení místních příjmů odboru finančního

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 9. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: agenda daní, poplatků a místních příjmů;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 22.5.2024

Kontrolor/ka veřejnosprávní kontroly, oddělení interního auditu

Nejdůležitější požadavky: VŠ vzdělání – ekonomické zaměření výhodou;
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 25.000,- až 37.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování veřejnosprávní kontrolní činnosti dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, u příspěvkových organizací, zřízených MČ P1 (školy, mateřské školy, školní jídelny a další), kontrola jejich hospodaření s majetkem a finančními prostředky, dále kontrola příjemců veřejné finanční podpory z prostředků MČ P1 a zpracování příslušné dokumentace.
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 30.5.2024


Co nabízíme?

 • stabilní zázemí významného společensky odpovědného zaměstnavatele územní samosprávy
 • pružnou pracovní dobu
 • odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (základní plat je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 1 nařízení vlády)
 • osobní ohodnocení na základě dosažených pracovních výsledků
 • 5 týdnů dovolené
 • 7 dnů zdravotního volna (sick days) s náhradou platu
 • propracovaný systém dalšího vzdělávání pro podporu profesního rozvoje
 • příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 130,- Kč