Přihlášky se podávají:

 • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18
 • poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, útvar tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
 • elektronicky do datové schránky b4eb2my

Bližší informace k výběrovým řízením na milada.balkova@praha1.cz.

Konkrétní náležitosti ke každé pozici najdete v PDF příloze.

Aktuální nabídka:

Referent/ka oddělení životního prostředí odboru péče o veřejný prostor

Nejdůležitější požadavky: vysokoškolské vzdělání;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 20.000,- až 30.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: výkon státní správy a samosprávy na úseku ochrany životního prostředí – zejména na úseku ochrany ovzduší;
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do: 29. 11. 2019

Referent/ka oddělení životního prostředí odboru péče o veřejný prostor

Nejdůležitější požadavky: vysokoškolské vzdělání;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 20.000,- až 30.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadů, kontrola dodržování povinností a ukládání nápravných opatření (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech);
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do: 29. 11. 2019

Referent/ka – kontrolor/ka kontrolního oddělení odboru péče o veřejný prostor

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 9. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 18.200,- až 27.500,-; osobní ohodnocení; zvláštní příplatek;
Popis práce: práce převážně v terénu; zajišťování kontrolní činnosti na úseku zvláštního užívání veřejného prostoru (zábory, čistota, chodníky, zeleň apod.);
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do: 29. 11. 2019

Právník

Nejdůležitější požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru právo a právní věda;
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 21.500,- až 32.300,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: odborné činnosti v oblasti majetkové, majetkoprávní (občanské a správní právo; zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze); poskytování informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb.;
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do: 16. 11. 2019

Vedoucí oddělení sociální pomoci

Nejdůležitější požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu v oborech dle zákona o sociálních službách;
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 21.500,- až 32.300,-; osobní ohodnocení; příplatek zavedení; zvláštní příplatek;
Popis práce: koordinace oddělení s agendami: řešení problémů občanů spojených s nezaměstnaností, zadlužením, agenda přijímání žádostí o byty ze sociální rezervy a žádostí o ubytovnu MČ Praha 1; problematika obětí domácího násilí, poskytování sociálně právního poradenství, poradenská činnost  a poskytování informací, vydávání parkovacích průkazů označujících vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, agenda dopadů výše nájemného, zprostředkování a zajištění sociálních pohřbů;
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do: 25. 11. 2019

Úředník – úřednice stavebního úřadu

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání stavebního směru;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 20.000,- až 30.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování odborných agend na úseku územního a stavebního řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a souvisejícími právními předpisy;
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do: 25. 11. 2019

Referent – referentka spisové služby

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;;
Platové zařazení: 8. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 17.000,- až 25.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty; zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád); provádění dílčích specializovaných archivních pořádacích a zpřístupňovacích prací podle stanovené metodiky; provádění dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním dokumentů (skartační řízení) apod.;
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do: 25. 11. 2019

Co dále nabízíme?

 • stabilní zázemí významného společensky odpovědného zaměstnavatele územní samosprávy
 • pružnou pracovní dobu
 • odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (základní plat je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády)
 • osobní ohodnocení na základě dosažených pracovních výsledků
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dny zdravotního volna (sick days) s náhradou platu
 • propracovaný systém dalšího vzdělávání pro podporu profesního rozvoje
 • příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 90 Kč