Přihlášky se podávají:

 • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18
 • poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, útvar tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
 • elektronicky do datové schránky b4eb2my

Bližší informace k výběrovým řízením na emailu milada.balkova@praha1.cz.

Konkrétní náležitosti ke každé pozici naleznete v PDF příloze.

Aktuální nabídka:

Vedoucí odboru Stavební úřad

Nejdůležitější požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu v oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru; praxe min. 5 let;
Platové zařazení: 12. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 30.000,- až 41.000,-; osobní ohodnocení; příplatek za vedení;
Popis práce: vedení a koordinace stavebního úřadu MČ Praha 1;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 8.2.2023


Vedoucí oddělení služeb a informací odboru občansko správních agend

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání.;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 23.000,- až 34.000,-; osobní ohodnocení; příplatek za vedení;
Popis práce: vedení a koordinace informační kanceláře s agendami vidimace, legalizace, Czech POINT, informačního servisu apod.;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 3.2.2023


Referent/ka oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor – doba určitá

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 9. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelní praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování agendy zvláštního užívání pozemních komunikací;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 27.1.2023


Referent/ka – sociální pracovník/ce odd. sociální pomoci odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání v oborech dle zákona o sociálních službách; doba určitá – zástup za MD cca do 3/2024;
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 26.000,- až 37.000,-; osobní ohodnocení; zvláštní příplatek;
Popis práce: zajišťování a poskytování sociální práce dle zákona č. 108/2006 Sb.; zajišťování agendy a provozu bytového domu a řešení problematiky jeho uživatelů apod.
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 30.1.2023


Kurátor/ka pro děti a mládež odd. péče o rodinu a děti odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání v oborech dle zákona o sociálních službách; doba určitá – zástup za MD cca do 8/2024;
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 26.000,- až 37.000,-; osobní ohodnocení; zvláštní příplatek;
Popis práce: zajišťování sociálně-právní ochrany dětí; zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami v krizových situacích apod.
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 30.1.2023


Referent/ka oddělení služeb a informací odboru občansko správních agend

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 8. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelní praxe 20.130,- až 29.520,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování agendy vidimace a legalizace, vydávání výpisů Czech POINT, informační servis; přepážkové pracoviště;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 15.2.2023


Referent/ka – právník oddělení správy nemovitostí odboru technické a majetkové správy

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání, nejlépe dosažené v oborech veřejná správa, právo apod.;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování odborných agend na úseku nakládání s nemovitostmi,nájmy; prodeje; směny nemovitostí; apod.;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 15.2.2023


Referent/ka – zpracovatel/ka přestupků oddělení dopravních přestupků odboru dopravně správních agend

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání, nejlépe dosažené v oborech veřejná správa, právo apod.;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování odborných agend na úseku přestupků v zóně placeného stání;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 15.2.2023


Referent/ka – kontrolor/ka živnostenského odboru

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení; zvláštní příplatek;
Popis práce: zajišťování odborných agend na úseku kontrolní činnosti vůči podnikajícím subjektům; práce převážně v terénu;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 15.2.2023


Co nabízíme?

 • stabilní zázemí významného společensky odpovědného zaměstnavatele územní samosprávy
 • pružnou pracovní dobu
 • odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (základní plat je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 1 nařízení vlády)
 • osobní ohodnocení na základě dosažených pracovních výsledků
 • 5 týdnů dovolené
 • 7 dnů zdravotního volna (sick days) s náhradou platu
 • propracovaný systém dalšího vzdělávání pro podporu profesního rozvoje
 • příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 110,- Kč