Přihlášky se podávají:

 • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18
 • poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, útvar tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
 • elektronicky do datové schránky b4eb2my

Bližší informace k výběrovým řízením na milada.balkova@praha1.cz.

Konkrétní náležitosti ke každé pozici najdete v PDF příloze.

Aktuální nabídka:

Referent/ka Stavebního úřadu

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání ve stavebním architektonickém nebo právnickém studijním oboru;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování odborných agend na úseku územního a stavebního řízení;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 19.3.2021

Referent/ka – sociální pracovník/ce

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání; pracovní poměr na dobu určitou;
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 23.000,- až 34.000,-; osobní ohodnocení; zvláštní příplatek;
Popis práce: zajišťování a poskytování sociální práce dle zákona č. 108/2006 Sb. Zajišťování agendy a provozu bytového domu a řešení problematiky jeho uživatelů apod.
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 5.3.2021

Co nabízíme?

 • stabilní zázemí významného společensky odpovědného zaměstnavatele územní samosprávy
 • pružnou pracovní dobu
 • odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (základní plat je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády)
 • osobní ohodnocení na základě dosažených pracovních výsledků
 • 5 týdnů dovolené
 • 7 dnů zdravotního volna (sick days) s náhradou platu
 • propracovaný systém dalšího vzdělávání pro podporu profesního rozvoje
 • příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 110,- Kč