Přihlášky se podávají:

 • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18
 • poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, útvar tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
 • elektronicky do datové schránky b4eb2my

Bližší informace k výběrovým řízením na milada.balkova@praha1.cz.

Konkrétní náležitosti ke každé pozici najdete v PDF příloze.

Aktuální nabídka:

Vedoucí odboru péče o veřejný prostor

Nejdůležitější požadavky: vysokoškolské vzdělání (Bc., Ing., Mgr.);
Platové zařazení: 12. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 24.000,- až 34.000,-; osobní ohodnocení; příplatek za vedení;
Popis práce: koordinace a vedení odboru se správními činnostmi  v agendách životního prostředí, dopravy a kontroly; odbor je příslušným silničním správním úřadem podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a příslušným silničním správním úřadem podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; dále zajišťuje výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání, vydává lovecké lístky a vede evidenci zemědělských podnikatelů;  v samosprávné působnosti zajišťuje údržbu veřejné zeleně, správu dětských hřišť v plochách městské zeleně, odstraňování černých skládek, svoz objemného odpadu od obyvatel, koordinaci nakládání s komunálním odpadem na území městské části;
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do 10. 2. 2020

Vedoucí oddělení dopravy (odbor péče o veřejný prostor)

Nejdůležitější požadavky: vysokoškolské vzdělání (Bc., Ing., Mgr.);
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení; příplatek za vedení;
Popis práce: koordinace a vedení oddělení s agendami správních činností:  povolování zvláštního užívání pozemních komunikací; zábory; rozhodnutí k provádění stavebních prací na pozemních komunikacích a umístění stavebních záborů, k připojení objektu k místní komunikaci a pro audiovizuální tvorbu, stanovuje místní a přechodnou úpravu silničního provozu (dopravní značení, dopravní zařízení), vyjádření k projektovým dokumentacím z hlediska dopravy;
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do 10. 2. 2020

Referent/ka – oddělení školství odboru Kancelář starosty

Nejdůležitější požadavky: vysokoškolské vzdělání (Bc., Ing., Mgr.);
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 21.000,- až 31.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: agendy zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím; činnosti státní správy a samosprávy ve vztahu ke školským zařízením;
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do 27. 1. 2020

Co dále nabízíme?

 • stabilní zázemí významného společensky odpovědného zaměstnavatele územní samosprávy
 • pružnou pracovní dobu
 • odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (základní plat je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády)
 • osobní ohodnocení na základě dosažených pracovních výsledků
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dny zdravotního volna (sick days) s náhradou platu
 • propracovaný systém dalšího vzdělávání pro podporu profesního rozvoje
 • příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 90 Kč