VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2022

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 1 a do Zastupitelstva hlavního města Prahy se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 81/2022 – PDF

VOLIČSKÉ PRŮKAZY – při volbách do zastupitelstev obcí není možné hlasovat nikde jinde, než v místě trvalého pobytu, proto se voličské průkazy pro tyto volby nevydávají.

PRÁCE VE VOLEBNÍ KOMISI – v případě zájmu o výkon člena okrskové volební komise se můžete hlásit na e-mail: petra.sodomkova@praha1.cz s uvedením těchto informací: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu, telefon, email. V případě, že budete zařazeni do komise, budete o této skutečnosti informováni zasláním pozvánky na první zasedání okrskových volebních komisí (na přelomu měsíců srpen/září 2022).

Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro Volby do zastupitelstev obcí 2022 v MČ Praha 1 – PDF

Rozhodnutí o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí – PDF

1. zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční dne 31. srpna 2022 od 15.00 hod. ve velkém zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2. Členové, kteří budou delegovaní politickou stranou nebo následně dojmenovaní starostou MČ Praha 1 obdrží pozvánku, ve které bude uvedeno číslo okrskové volební komise, do které byl člen zařazen.

Usnesení Zastupitelstva MČ P1 o stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026PDF

Zápis o losování pořadí na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 1PDF

Registračním úřadem pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 1 je Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 32, 2. patro, Praha 1. Bc. Pavel Ručka, tel.: 221 097 190, Ing. Petra Sodomková, tel.: 221 097 397


VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 2023

Prezidentská volba se uskuteční 13. a 14. ledna 2023. Pokud žádný kandidát nezíská více než 50 procent odevzdaných hlasů, druhé kolo se pak uskuteční 27. a 28. ledna 2023.

PDF – Žádost o vydání voličského průkazu