První zasedání okrskových volebních komisí v Městské části Praha 1

INFORMACE K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Prezident České republiky vyhlásil dne 08.01.2019 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.9/2019 Sb., částka 4, volby do Evropského parlamentu na dny pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019.

Volby do Evropského parlamentu v Městské části Praha 1 zajišťuje Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení, Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, Bc. Pavel Ručka, vedoucí odboru, tel: 221 097 190, pavel.rucka@praha1.cz

Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb – PDF

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí – PDF

Jmenování zapisovatelů – PDF

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v MČ Praha 1 – PDF

Zápis občana jiného členského státu EU do seznamu voličů MČ Praha 1

Občan jiného členského státu Evropské unie, který má zájem hlasovat na území České republiky, může ve lhůtě do 14. 4. 2019 do 16:00 hodin u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu, podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, pokud je na území ČR nejméně od 10. 4. 2019 přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu. Tuto žádost lze podat u Úřadu městské části Praha 1, Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení, detašované pracoviště Vodičkova 32, Praha 1 (2. patro). Tel.: 221 097 397. Bližší informace pod „Občan jiného členského státu“ nebo na webových stránkách MV ČR (www.mvcr.cz)

Ve dnech 13.4.2019 (sobota) a 14.4.2019 (neděle) od 08.00 hod. do 16.00 hod. bude pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu fungovat služba, a to na detašovaném pracovišti Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 32, Praha 1 (2. patro), tel.: 221 097 397.

VYHLEDÁVÁNÍ VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ:

Vyhledávač – navigace voličů do volebních místností

Ověření zápisu v seznamu voličů
Voličské průkazy
Právo volit
Zájemci o členství v okrskové volební komisi
Občan jiného členského státu EU
Kontakty