INFORMACE K VOLBÁM DO SENÁTU

První kolo voleb proběhne v pátek 2. a v sobotu 3. října 2020.

Aplikace k navigaci do volebních místnosti – odkaz.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v Městské části Praha 1 zajišťuje Odbor občansko správních agend (oddělení správního řízení, Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, vedoucí odboru Bc. Pavel Ručka, tel: 221 097 190, pavel.rucka@praha1.cz).

Seznam kandidátů (v závorce navrhující strana/y):

  1. Robert VEVERKA • (Česká pirátská strana)
  2. Ivo BUDIL • (TRIKOLÓRA hnutí občanů)
  3. Václav FISCHER • (NEZÁVISLÁ INICIATIVA (NEI))
  4. Václav HAMPL • (PRAHA SOBĚ, KDU-ČSL, ZELENÍ, SENÁTOR 21)
  5. Petr FEJK • (INICIATIVA OBČANŮ)
  6. Milan URBAN • (Svoboda a přímá demokracie (SPD))
  7. Jakub ŠTĚDROŇ • (Česká strana sociálně demokratická)
  8. Miroslava NĚMCOVÁ • (Koalice ODS, TOP09 a STAN s podporou LES)

Opatření spojená s Covid-19 

Před vstupem do každé volební místnosti bude volič požádán, aby si dezinfikoval ruce. Vstup do volební místnosti je povolen pouze s ochranou dýchacích cest (to vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví).

Postup, jakým způsobem bude zjišťovaná totožnost voliče při povinnosti mít zakrýtá ústa, naleznete v přiloženém dokumentu:

Prokazování totožnosti voliče ve volební místnosti s ohledem na hygienická a protiepidemická opatření spojené s Covid-19 – DOC

Další dokumenty

Oznámení o veřejném losování čísel kandidátů – DOC

Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb – PDF

Rozhodnutí starosty o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí – PDF

Informace pro kandidáty do Senátu Parlamentu ČR – DOCX

Všeobecné informace k volbám – DOC

Informace o počtu a číslech volebních okrsků – PDF

Možnost hlasovat na voličský průkaz – DOC

Žádost o vydání voličského průkazu – DOC

Zájemci o členství v komisi – DOC

Oznámení o svolání prvního zasedání – PDF