Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2018

Prezident České republiky vyhlásil dne 23. května 2018 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech na dny pátek 5. října 2018 a sobotu 6. října 2018.

Volby do zastupitelstev obcí 2018 v Městské části Praha 1 zajišťuje Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení, Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, Bc. Pavel Ručka, vedoucí odboru, tel: 221 097 190, pavel.rucka@praha1.cz

  • Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb – PDF
  • Oznámení o počtech podpisů na peticích – PDF
  • Rozhodnutí starosty o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí – PDF

 

VYHLEDÁVÁNÍ VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ:

Vyhledávání volební místnosti: ZDE

Mapa volebních okrsků: ZDE

Ověření zápisu v seznamu voličů
Voličské průkazy
Právo volit
Přijímání kandidátních listin
Zájemci o členství v okrskové volební komisi
Kontakty

Orientační mapa, seznam volebních okrsků a volebních místností

Orientační mapa volebních okrsků Městské části Praha 1
Seznam volebních okrsků a volebních místností