INFORMACE K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

 

Prezident České republiky vyhlásil dne 08.01.2019 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.9/2019 Sb., částka 4, volby do Evropského parlamentu na dny pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019.

Volby do Evropského parlamentu v Městské části Praha 1 zajišťuje Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení, Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, Bc. Pavel Ručka, vedoucí odboru, tel: 221 097 190, pavel.rucka@praha1.cz

 

Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb – PDF

 

VYHLEDÁVÁNÍ VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ:

Vyhledávač bude funkční nejdříve týden před volbami!

Ověření zápisu v seznamu voličů
Voličské průkazy
Právo volit

 

Zájemci o členství v okrskové volební komisi
Občan jiného členského státu EU
Kontakty