Volby na území MČ Praha 1

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech:

    pátek   8. října 2021 od 14.00 hod. do 22.00 hod.

a v sobotu 9. října 2021 od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Více informací, včetně dalších termínů a lhůt, naleznete na odkaze:

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz. Na voličský průkaz lze volit v jakémkoliv volebním okrsku na celém území České republiky nebo na zastupitelském úřadě v zahraničí.

Postup kdy a jak si o voličský průkaz zažádat, naleznete v následujícím dokumentu:

Informace – voličský průkaz.doc

Formulář naleznete v následujícím dokumentu:

Žádost_o_voličský_průkaz.doc