INFORMACE K VOLBÁM DO SENÁTU

Prezident České republiky vyhlásil dne 15. dubna 2020 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb., částka 61, volby do Senátu Parlamentu České republiky na 2. a 3. října 2020.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v Městské části Praha 1 zajišťuje Odbor občansko správních agend (oddělení správního řízení, Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, vedoucí odboru Bc. Pavel Ručka, tel: 221 097 190, pavel.rucka@praha1.cz).

Dne 18.6.2020 byl aktivován zvláštní účet ČNB pro složení kauce. Číslo účtu: 96014-17828031/0710

Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb – PDF

Informace pro kandidáty do Senátu Parlamentu ČR – DOCX

Všeobecné informace k volbám- DOC

Možnost hlasovat na voličský průkaz – DOC

Žádost o vydání voličského průkazu – DOC

Zájemci o členství v komisi – DOC