Přehled interpelací - 21. zasedání dne 15.12.2020
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
21. zasedání ZMČ      
0199.pdf 15.12.2020 Bezohledné přehlížení následků provozu NDC střediska Naděje v centru Prahy Ing. Monika Martínková, občanka Prahy 5 (vlastnice nemovitosti na Praze 1) Petr Burgr,

1. místostarosta MČ Praha 1

01991.pdf   ODPOVĚĎ   Petr Burgr,

1. místostarosta MČ Praha 1

0200.pdf 15.12.2020 Žádost o informaci, proč a na základě jakých souhlasů či rozhodnutí jsou povolovány zábory exotických služeb, které nijak nesouvisí s jakoukoli pražskou tradicí

Související fotografie:
Celetná 1 Celetná 2
Karlova 1 Karlova 2
Staroměstské náměstí 1 Staroměstské náměstí 2
Václavské náměstí 1 Václavské náměstí 2

Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
02001.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0201.pdf 15.12.2020 Žádost o informaci o rozhodnutí Rady MČ Praha 1 ve věci umístění sídla zapsaného spolku Eurosolar na adrese xxxxxxxx, Praha 1 Milan Smrž, občan Prahy 1 MUDr. Jan Votoček,  člen RMČ Praha 1
02011A.pdf   ODPOVĚĎ A   MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
02011B.pdf   ODPOVĚĎ B   MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0202.pdf 15.12.2020 Vyjádření proti zástavbě na náměstí Miloše Formana a informace o podepsané petici proti výstavbě další kancelářské a obchodní budovy Tomáš Bajusz, občan Prahy 1 a předseda spolku Občané Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02021.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0203.pdf 15.12.2020 Zveřejňování Programů schůzí Rady MČ Praha 1 na webových stránkách MČ Praha 1, změny Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 a návrh na setkávání zástupce vedení radnice s předsedy všech zastupitelských klubů před každým zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02031.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0204.pdf 15.12.2020 Počet nakažených zaměstnanců COVID 19 na Úřadu MČ Praha 1 Ing. arch. Tomáš Vích, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1
02041.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1
0205.pdf 15.12.2020 Rekonstrukce historického domu Truhlářská 8 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02051.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0206.pdf 15.12.2020 Zákaz organizovaného výdeje stravy ve Vrchlického sadech Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Petr Burgr,

1. místostarosta MČ Praha 1

02061.pdf   ODPOVĚĎ   Petr Burgr,

1. místostarosta MČ Praha 1

0207.pdf 15.12.2020 Náklady na grant na opravu domovního fondu David Skála, člen ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
02071.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0208.pdf 15.12.2020 Počet plánovaných termínů zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 v roce 2021 a čas zahájení Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02081.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0209.pdf 15.12.2020 Zajištění dohledu nad parky a dětskými hřišti Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
02091.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0210.pdf 15.12.2020 Dopis a nedodaná odpověď od radní hl. m. Prahy Mileny Johnové, týkající se zřízení výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy v Nemocnici Na Františku Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02101.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0211.pdf 15.12.2020 Kontroverzní projekt tzv. Maršmeloun Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1 
02111.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0212.pdf 15.12.2020 Výstavba a provozování solné jeskyně v budově MŠ Řásnovka Mgr. Pavel Nazarský člen ZMČ Praha 1 Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
02121.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
0213.pdf 15.12.2020 Nemožnost účastnit se jednání Komise pro dopravu dne 03.12.2020 distančně Martin Kotas, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
02131.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0214.pdf 15.12.2020 Zrušený projekt „Zvýšení kvality koordinace sociální práce a sociálních služeb a zlepšení přístupu k sociálním službám na území MČ Praha 1“ Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Petr Burgr,

1. místostarosta MČ Praha 1

02141.pdf   ODPOVĚĎ   Petr Burgr,

1. místostarosta MČ Praha 1

Přehled interpelací - 20. zasedání dne 10.11.2020
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
20. zasedání ZMČ      
0188.pdf 10.11.2020 Výstavba na piazzetě u hotelu Intercontinental, na náměstí Miloše Formana Ing. Tomáš Bürgermeister,
občan Prahy 1
Mgr. Karel Ulm, člen ZMČ Praha 1
01881.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Karel Ulm, člen ZMČ Praha 1
0189.pdf 10.11.2020 Žádost o prověření výpovědi 13 nájemních smluv maloformátové nízkorozpočtové reklamy v Pražské památkové rezervaci, kterou tato společnost dlouhá léta zajišťovala Mgr. Boris Monoszon, jednatel společnosti

MF Reklama

MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
01891.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0190.pdf 10.11.2020 Dotazy k budově na parcele č. 60 v Křižovnické ulici 14 (Quentin Prague hotel) Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01901.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0191.pdf 10.11.2020 Nekompetentnost členky Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01911.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0192.pdf 10.11.2020 Upozornění na velmi časté nedodržování termínů při odevzdávání odpovědí na interpelace ze ZMČ P1 a návrh na okamžitou ústní odpověď interpelovaného, po přednesení interpelace přímo na zastupitelstvu. Dotaz, kdy budou zveřejňovány Návrhy Programů jednotlivých schůzí Rady MČ Praha 1. Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01921.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0193.pdf 10.11.2020 Finanční škody, které vznikly MČ Praha 1 provedením a následným odstraněním černé stavby na pozemku MČ Revoluční – parkovací státní pro hasičské auto Mgr. Pavel Nazarský, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
01931.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
0194.pdf 10.11.2020 Počet nakažených zaměstnanců COVID 19 na Úřadu MČ Praha 1 a proč nefunguje home office pro většinu zaměstnanců ÚMČ P1, jak doporučuje Ministerstvo zdravotnictví ČR Ing. arch. Tomáš Vích, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01941.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0195.pdf 10.11.2020 Žádost o sdělení, kolik smluv bylo předčasně vypovězeno v nebytových prostorech v období od 01.04.2020 k 30.11.2020 a dotaz, kolik bylo ve skutečnosti celkem nakažených COVID 19 zaměstnanců Úřadu MČ Praha 1/uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 1 k 10.11.2020 Mgr. Amálie Počarovská, členka ZMČ Praha 1 Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1

 

Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1

01951.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1
01952.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1
0196.pdf 10.11.2020 Dotazy ve věci pokračování projektu zaměstnávání lidí bez domova Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1
01961.pdf   ODPOVĚĎ   Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1
0197.pdf 10.11.2020 Dotaz, proč je, téměř po roce působení nové RMČ P1, složení této rady sedmičlenné, přestože byla Zastupitelstvem MČ P1 stanovena osmičlenná rada. Dále apel na Radu MČ Praha 1, aby zhodnotila práci svých poradních orgánů, účast jednotlivých členů a zejména na personální doplnění některých, kteří v tuto chvíli stále nemají plné obsazení Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01971.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0198.pdf 10.11.2020 Objekt Kamzíkova 3/Železná 5 a tzv. Rybářský domeček Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1 
01981.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 19. zasedání dne 16.09.2020
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
19. zasedání ZMČ      
0168.pdf 16.09.2020 Urgence odpovědi na její interpelaci z minulého zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 k přeměně užívání stavby bývalé Středočeské polikliniky na hotel v ulici Lannova (Vital centrum) RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01681.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0169.pdf 16.09.2020 Nevyjádření se MČ Praha 1 k podnětu na změnu územního plánu Ing. arch. Anna Vinklárková, občanka Prahy 1 a  členka Klubu Za starou Prahu Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01691.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0170.pdf 16.09.2020 Žádost o vyjasnění vztahu mezi MČ Praha 1 a nebytovým prostorem na adrese V Kolkovně 910/8, Praha 1 Jiří Hyvnar, občan Prahy 5 a jednatel společnosti Gastro Staré Město, s.r.o MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
01701.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0171.pdf 16.09.2020 Zhoršující se dopravní obslužnost, parkování a výjezdu z ulice Ostrovní a žádost o řešení navržených podnětů (průjezd Národní třídou na Masarykovo nábřeží, umístění zrcadla do ulice Divadelní v křižovatce s ulicí Konviktská, zobousměrnění úseku ulice Pštrossova mezi ulicemi Ostrovní a V Jirchářích, lepší koordinace stavební činnosti v okolí a obnovení průjezdu vnitřní stranou Smetanova nábřeží v okolí kavárny Slávia) Pavel Farkač, občan Prahy 1 Richard Bureš, člen RMČ P1
01711.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, člen RMČ P1
0172.pdf 16.09.2020 Stavební řízení – obnovení dvou vnitřních otvorů pro vstup na pozemek parc. č. 184 v objektu č. p. 102, Loretánské náměstí, k. ú. Hradčany z roku 2018 a dále žádost o sdělení, kde se nachází MČ Praha 1 zakoupený generátor 33kW za účelem napájení čerpadel systému protipovodňové ochrany Žofína, který byl umístěn na terase v prvním patře Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a místostarosta Sboru dobrovolných hasičů
Prahy 1
Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01721.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0173.pdf 16.09.2020 Současné dění na Havelském tržišti, které by mělo vést 19.09.2020 k jeho likvidaci a  žádost o jednání k možnosti zachování tohoto tržiště tak, aby živnostníci prodávající na tomto tržišti nepřišli o práci František Soukup, občan Prahy 5 a provozovatel Havelského tržiště na Praze 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1 (ve spolupráci s Ing. Karlem Grabeinem Procházkou, členem RMČ P1)
01731.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1 (ve spolupráci s Ing. Karlem Grabeinem Procházkou, členem RMČ P1)
0174.pdf 16.09.2020 Poděkování za akce, které MČ Praha 1 pořádá nejen pro seniory, ale také za další konané vzpomínkové akce na Kampě či v paláci Žofín Petr Burda, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01741.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0175.pdf 16.09.2020 Dotazy na nově založený spolek Centrum žije! – spolek pro restart Prahy, který má pomáhat s řešením problémů podnikatelů, a který měla spoluzaložit MČ Praha 1, a opakovaná nabídka spolupráce MČ Praha 1 při sestavování programů pomoci podnikatelům z koronavirové krize Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a místopředseda Hospodářské komory Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01751.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0176.pdf 16.09.2020 Žádost o zpřístupnění výsledku šetření z roku 2018 k užívání bytu paní xxxxx na adrese Pařížská 28 Bc. Michal Valenta, občan Prahy 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
01761.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0177.pdf 16.09.2020 Žádost o řešení a pomoc rodině xxxxxxx přidělením obecního bytu v MČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1 (ve spolupráci s MUDr. Janem Votočkem, členem RMČ P1)
01771.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1 (ve spolupráci s MUDr. Janem Votočkem, členem RMČ P1)
0178.pdf 16.09.2020 Opakované upozornění na problém s nepovoleným záborem pro stavbu vyhlídkového okna společnosti Penta do výkopu stavby Masaryk Centre Ing. arch. Tomáš Vích, člen ZMČ Praha Richard Bureš, člen RMČ P1
01781.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, člen RMČ P1
0179.pdf 16.09.2020 Odvolání pana Beno Ge, zástupce Prahy Sobě, z funkce člena Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady MČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01791.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0180.pdf 16.09.2020 Změny územního plánu (podněty 299/2019 a 261/2019 – severovýchodní části Masarykova nádraží a nádraží Florenc) Valerie Clare Talacková, MA, členka ZMČ Praha Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01801.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0181.pdf 16.09.2020 Agenda veřejných zakázek Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1
01811.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1
0182.pdf 16.09.2020 Dotazy, proč není zařazován bod „Dotazy a interpelace veřejnosti“ na svolávaná mimořádná zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 a proč nejsou tato mimořádná zasedání svolávána na 16:00 hod. Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01821.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0183.pdf 16.09.2020 Problematika bezdomovectví v okolí U Bulhara David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Petr Burgr, 1. místostarosta MČ P1
01831.pdf   ODPOVĚĎ   Petr Burgr, 1. místostarosta MČ P1
0184.pdf 16.09.2020 Opakovaný dotaz, jak bude řešena škoda, která vznikla MČ Praha 1 v souvislosti s černou stavbou, kterou bylo parkovací stání pro hasičské auto na pozemku MŠ Revoluční Mgr. Pavel Nazarský, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ P1
01841.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ P1
0185.pdf 16.09.2020 Rozhodování, která vlajka bude vyvěšena na budově Úřadu MČ Praha 1 a dotaz, zda existují pravidla či stanovené podmínky, na základě kterých jsou vlajky vyvěšovány David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01851.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0186.pdf 16.09.2020 Zajištění pokračování projektu zaměstnávání lidí bez domova Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1 (ve spolupráci s Petrem Burgrem, 1. místostarostou)
01861.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1 (ve spolupráci s Petrem Burgrem, 1. místostarostou)
0187.pdf 16.09.2020 Hotel InterContinental, resp. zastavění části Náměstí Miloše Formana vedle Pařížské ulice Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1 (ve spolupráci s MUDr. Janem Votočkem, členem RMČ P1)
01871.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01871.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
Přehled interpelací - 16. zasedání dne 16.06.2020
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
16. zasedání ZMČ      
0151.pdf 16.06.2020 Žádost o řešení její situace Božena Harmáčková, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01511.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0152.pdf 16.06.2020 Žádost o odmítnutí stěhování TSK
z Řásnovky do OC Stromovka na jaře roku 2021
Vojtěch Ryvola, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01521.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0153.pdf 16.06.2020 Žádost o odpovědi na otázky týkající se chystaných opatření, která zmírní dopady po dobu výstavby Masaryk Centre 1 na život občanů žijících v okolní lokalitě RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01531.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0154.pdf 16.06.2020 Provozní úspory za spotřebu energií v objektech ve správě MČ Praha 1 Vít Masare, občan Prahy 1 MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1
01541.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1
0155.pdf 16.06.2020 Rekonstrukce budovy č. p. 1235, k. ú. Nové Město, Lannova 2 (U nemocenské pojišťovny 1 a 3 a Klimentská 11 a 13) RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01551.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0156.pdf 16.06.2020 Nájemce Jazz clubu Reduta Vít Masare, občan Prahy 1 Petr Burgr, 1. místostarosta
MČ Praha 1
01561.pdf   ODPOVĚĎ   Petr Burgr, 1. místostarosta
MČ Praha 1
0157.pdf 16.06.2020 Odpovědi na její interpelaci ze dne 19.05.2020 ohledně postupu MČ Praha 1 v územním řízení, na Masaryk Centre 1 Ing. arch. Anna Vinklárková, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01571.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0158.pdf 16.06.2020 Časopis MČ Praha 1 s názvem „Jedna“ Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01581.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0159.pdf 16.06.2020 Zábor info stánku „Vyhlídky“ u Masarykova nádraží (Masaryk Centre 1) Ing. arch. Tomáš Vích, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01591.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0160.pdf 16.06.2020 Každoroční motorkářská akce „Night ride 2020“ dne 11.07.2020 Ing. arch. Tomáš Vích, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01601.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0161.pdf 16.06.2020 Dotaz, zda nový vedoucí oddělení vnějších vztahů, po nástupu nové koalice, pracoval v tutéž dobu pro Prahu 1 i pro Prahu 4 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01611.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0162.pdf 16.06.2020 Dotaz, zda byl udělen souhlas investorovi Vlinvest (projekt Maršmeloun – Rezidence U Milosrdných) s umístěním části inženýrských sítí tohoto projektu na pozemcích MČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01621.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0163.pdf 16.06.2020 Umístění stánku s prodejem trdelníku na rohu ulic Havelská a Melantrichova, provozování trhů na Náměstí Republiky a využití nebytového prostoru v domě U Lužického semináře 42 Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Karel Grabein Procházka, člen Rady MČ Praha 1
01631.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Karel Grabein Procházka, člen Rady MČ Praha 1
0164.pdf 16.06.2020 Dotaz, proč nejezdí páternoster v budově Úřadu MČ Praha 1 Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01641.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0165.pdf 16.06.2020 Dotazem k výpůjčce Loretánské zahrady Spolku hasičů Prahy 1 Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01651.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0166.pdf 16.06.2020 Žádost o prověření záboru stánku
u Karlových lázní
David Skála, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ P1
01661.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, člen RMČ P1
0167.pdf 16.06.2020 Společné jednání komisí KÚR a KODOP ve věci omezování tranzitu centrem města David Skála, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ P1
01671.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, člen RMČ P1
Přehled interpelací - 15. zasedání dne 19.05.2020
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
15. zasedání ZMČ      
0134.pdf 19.05.2020 Reakce na odpověď místostarostky Mgr. Špačkové na jeho interpelaci z březnového zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 1 a žádost o zodpovězení dotazů ve věci využití pozemku parc. č. 326/2, k. ú. Nové Město a poskytnutí kopie rozhodnutí Odboru majetku MHMP a odboru památkové péče (OPP MHMP) o změně výměry pozemku nemovité kulturní památky na seznamu UNESCO (nádvoří Novomlýnské vodárenské věže)
Tomáš Mandous,
občan Prahy 1
Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ P1
01341.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ P1
0135.pdf 19.05.2020 Zrušení hasičské stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Prahy 1 na adrese Revoluční 28

 

Tomáš Mandous,
občan Prahy 1
Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01351.pdf   ODPOVĚĎ

 

  Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0136.pdf 19.05.2020 Urgence odpovědí od pana starosty na její dvě interpelace z březnového zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1, na které dosud neobdržela (ve věci Penty a dostavby Masarykova nádraží a Nemocnice Na Františku – umístěná cedule Metropolitní nemocnice)

 

RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01361.pdf   ODPOVĚĎ

 

  Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0137.pdf 19.05.2020 Postup MČ Praha 1 v územním řízení na Masaryk Centre 1

 

Ing. arch. Anna Vinklárková, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01371.pdf   ODPOVĚĎ

 

  Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0138.pdf 19.05.2020 Projekt Masaryk Centre 1 Ing. Martin Kadrman, občan Prahy 1, na základě plné moci interpelaci přednesl
Ing. Vít Janoušek, občan Prahy 4
Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01381.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0139.pdf 19.05.2020 Shrnutí jím podaných interpelací z lednového a březnového Zastupitelstva MČ Praha 1

 

Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01391.pdf   ODPOVĚĎ

 

  Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0140.pdf 19.05.2020 Dotazy ohledně sociální péče vůči bezdomovectví (nejen během nouzového stavu a pandemie) a strategie eliminace negativních jevů s ním souvisejících

 

Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Petr Burgr, 1. místostarosta
MČ Praha 1
01401.pdf   ODPOVĚĎ   Petr Burgr, 1. místostarosta
MČ Praha 1
0141.pdf 19.05.2020 Žádost o informaci o konkrétních krocích, které MČ Praha 1 podniká v rámci omezení tranzitní dopravy skrz centrum města

 

David Skála, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ P1
01411.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, člen RMČ P1
0142.pdf 19.05.2020 Stanovisko MČ Praha 1 k záměru na rozšíření letiště Václava Havla David Skála, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01421.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0143.pdf 19.05.2020 Žádost o zodpovězení dotazů týkající se zrušené žádosti o grant z fondů Evropské unie na zlepšení poskytovaných sociálních služeb pro občany MČ Praha 1

 

Mgr. Martin Špaček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Petr Burgr, 1. místostarosta
MČ Praha 1
01431.pdf   ODPOVĚĎ   Petr Burgr, 1. místostarosta
MČ Praha 1
0144.pdf 19.05.2020 Zbudování a následné odstranění černé stavby – odstranění a posunutí zdi mezi pozemkem, který je využíván Hasiči Praha 1 a pozemkem zahrady MŠ Revoluční pro potřeby parkování hasičského vozu

 

Mgr. Pavel Nazarský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ P1
01441.pdf   ODPOVĚĎ

 

  Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ P1
0145.pdf 19.05.2020 Poplatky na úhradu zvýšených provozních nákladů spojených s uskutečňováním svateb mimo obvyklý čas nebo obvyklé místo

 

Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01451.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0146.pdf 19.05.2020 Interpelace na Mgr. Špačka, člena Zastupitelstva MČ Praha 1, jako bývalého předsedy Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku, ve věci jím rozeslaných dotazníků organizacím – poskytovatelům sociálních služeb, které dlouhodobě s Prahou 1 spoluprací a žádají o sociální granty Mgr. Karel Ulm, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01461.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0147.pdf 19.05.2020 Fotografické práce fakturovaných MČ Praha 1

 

Mgr. Amália Počarovská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01471.pdf   ODPOVĚĎ

 

  Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0148.pdf 19.05.2020 Opatření proti pandemii COVID-19 v poliklinice Palackého

 

Mgr. Amália Počarovská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Petr Burgr, 1. místostarosta
MČ Praha 1
01481.pdf   ODPOVĚĎ   Petr Burgr, 1. místostarosta
MČ Praha 1
0149.pdf 19.05.2020 Žádost o vyčíslení nákladů spojených s opatřeními proti pandemii COVID-19 Mgr. Amália Počarovská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1
01491.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1
0150.pdf 19.05.2020 Finanční plnění ze strany Ing. Petra Hejmy vůči občanskému sdružení Malostranské noviny či přímo vůči Ing. Ondřejovi Höppnerovi za posledních 5 let

 

Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01501.pdf   ODPOVĚĎ

 

  Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 14. zasedání dne 10.03.2020
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
14. zasedání ZMČ      
0110.pdf 10.03.2020 Dotaz, proč je na budově Nemocnice Na Františku umístěna cedule Metropolitní nemocnice a kdy bude tato cedule odstraněna RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01101.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0111.pdf 10.03.2020 Zveřejněný záměr pod poř. č. 35/10/2019/Z na pronájem nebytové jednotky č. 146/101 v domě č. p. 146 k. ú. Staré Město, Karlova 23 Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1, místopředseda Hospodářské komory Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
01111.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
0112.pdf 10.03.2020 Dotazy ohledně nemovité kulturní památky Novomlýnské vodárenské věže Tomáš Mandous,
občan Prahy 1
Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ P1 ve spolupráci Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01121.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ P1 ve spolupráci Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0113.pdf 10.03.2020 Dotaz na Mgr. Evu Špačkovou, členku RMČ P1, ve věci jejího vystoupení v červnu 2018 na setkání s rodiči dětí navštěvujících MŠ Revoluční, týkající se plánovaných demoličních prací a odnětí části zahrady MŠ Tomáš Mandous,
občan Prahy 1
Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ P1
01131.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ P1
0114.pdf 10.03.2020 Stanovisko Zelených Praha 1 k právnímu rámci pro regulaci poskytování krátkodobých ubytovacích služeb, z důvodu potřebnosti regulace těchto služeb v bytech Mgr. Petr Szczepanik, Ph. D., občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01141.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0115.pdf 10.03.2020 Dotazy ve věci využívání strojů Green Machines 414, které byly v minulosti zakoupeny MČ Praha 1 na úklid komunikací Ing. Karel Krajský, občan Prahy 1 Richard Bureš, člen RMČ P1
01151.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, člen RMČ P1
0116.pdf 10.03.2020 Žádost o zvážení vydání plošného opatření zákazu provozování krátkodobého ubytování v bytových domech, z důvodu obav občanů ze šíření nákazy koronavirem Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01161.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0117.pdf 10.03.2020 Zrušení výběrového řízení na pronájem Rybářského domečku na Kampě Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
01171.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
0118.pdf 10.03.2020 Dotaz, jakou roli ve splnění cílů v boji proti krátkodobému ubytování hrají MČ Praha 1 vyhlášené dotace na instalaci biometrických vstupních systémů pro rok 2020 a instalaci rádio vodoměrů pro SVJ na Praze 1 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně VPVC ZMČ P1
01181.pdf   ODPOVĚĎ   Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně VPVC ZMČ P1
0119.pdf 10.03.2020 Dopravní změny v rámci systému parkování a žádost o oficiální stanovisko MČ Praha 1 k uzavírkám obou nábřeží s možným průjezdem pro rezidenty David Skála, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ P1
01191.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, člen RMČ P1
0120.pdf 10.03.2020 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu – odstranění havarijního stavu kluziště ve sportovním areálu Na Františku Mgr. Pavel Nazarský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01201.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0121.pdf 10.03.2020 Žádost o zveřejňování programů a následně i zápisů ze schůzí Rady MČ Praha 1 v anonymizované podobě Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01211.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0122.pdf 10.03.2020 Nevýhodná správa nemovitostí MČ Praha 1 určených k rekreaci v Janově nad Nisou Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
01221.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
0123.pdf 10.03.2020 Dotaz, proč nebylo zakoupeno 16 kusů polomasek Nanologix Respira compact pro strážníky Městské policie Mgr. Pavel Čižinský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01231.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0124.pdf 10.03.2020 Dotaz, proč byl zrušen záměr soutěže o volné termíny, které má MČ Praha 1 k dispozici v Paláci Žofín David Skála, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Petr Burgr, 1. místostarosta
MČ Praha 1
01241.pdf   ODPOVĚĎ   Petr Burgr, 1. místostarosta
MČ Praha 1
0125.pdf 10.03.2020 Tranzitní automobilová doprava v centru a zákaz elektrokol na pěších zónách Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ P1
01251.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, člen RMČ P1
0126.pdf 10.03.2020 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 1 za 2. pololetí 2019 v gesci Ing. Petra Hejmy,
1. místostarosty
Mgr. Pavel Nazarský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01261.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0127.pdf 10.03.2020 Regulace (zákaz) hazardních heren na Praze 1 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01271.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0128.pdf 10.03.2020 Dotaz na MUDr. Jana Votočka, kdy a od koho se dozvěděl, že dne 14.01.2020 hodlá (jako bývalý starosta MČ Praha1) na Zastupitelstvu MČ Praha 1 předat panu tajemníkovi Úřadu MČ P1 odvolání z funkce Mgr. Pavel Čižinský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
01281.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
0129.pdf 10.03.2020 Dotaz na koncepce veřejných prostranství, když Rada MČ Praha 1 zrušila Pravidla pro schvalování žádostí pro účely záborů veřejných prostranství pro rok 2020 David Skála, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
01291.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
0130.pdf 10.03.2020 Dotaz na postoj Rady MČ P1 k omezení tranzitní dopravy na obou nábřežích Prahy 1 Martin Kotas, člen Zastupitelstva MČ Praha 1

 

Richard Bureš, člen RMČ P1
01301.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, člen RMČ P1
0131.pdf 10.03.2020 Dotazy týkají se předzahrádek a novely tržního řádu a dotaz, proč Rada MČ Praha 1 podala žádost o odložení účinnosti navržených změn tržního řádu do 31.12.2020 Mgr. Amália Počarovská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1

 

Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ P1

 

01311.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ P1
0132.pdf 10.03.2020 Dotaz na počet setkání a jednání Ing. Petra Hejmy se zástupci Penty ohledně Masarykova nádraží od listopadu 2018 a žádost o výsledky těchto jednání Mgr. Pavel Čižinský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01321.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0133.pdf 10.03.2020 Žádost o sdělení dalšího postupu ve věci omezování předzahrádek na Královské cestě Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01331.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1

Přehled interpelací - 13. zasedání dne 21.01.2020
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
13. zasedání ZMČ      
0090.pdf 21.01.2020 Parkování vozidel na pozemku hřiště Mateřské školy Revoluční 26 Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 Mgr. Pavel Nazarský, člen ZMČ P1
00901.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Pavel Nazarský, člen ZMČ P1
0091.pdf 21.01.2020 Pronájmy bytů a nebytových prostor za posledních 5 let Václav Röschl, Dr.h.c., občan Prahy 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
00911.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
0092.pdf 21.01.2020 Podnětu na snížení nájemného u bytů osobám starším 65 let Václav Röschl, Dr.h.c., občan Prahy 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
00921.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
0093.pdf 21.01.2020 Restaurace na Staroměstském náměstí (neustálé rušení nočního klidu) a žádost o vypracování koncepce, jak bude MČ Praha 1 nakládat s problémem pohostinství na území MČ Praha 1 Barbora Holubová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
00931.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0094.pdf 21.01.2020 Dotazem, jak bude do budoucna zajištěno, že výběr zaměstnanců, vedoucích oddělení, vedoucích odborů Úřadu MČ Praha 1 bude apolitický, budou přijímáni odborníci a také budou podle výsledků jejich práce odměňováni JUDr. Eva Holá, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
00941.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0095.pdf 21.01.2020 Vystěhovávání nájemníků, kteří bydlí v bytech mnohdy celý život, vlastníky nemovitostí bez náhrady jiného bytu Bohuslav Hofman, občan Prahy 1 Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1
00951.pdf   ODPOVĚĎ   Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1
0096.pdf 21.01.2020 Žádostí o poskytování materiálů pro schůzi Rady MČ Praha 1 opozičním členům Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
00961.pdf   ODPOVĚD   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0097.pdf 21.01.2020 Pronájem osvětlených reklamních panelů pro společnost JCDecaux (soudní jednání u Obvodního soudu pro Prahu 1) Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
00971.pdf   ODPOVĚD   MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
0098.pdf 21.01.2020 Žádost o výstupy a zápisy z průběžných jednání s Odborovou organizací u Úřadu MČ Praha 1, týkající se dopadu navyšování mzdových prostředků a Zaměstnaneckého fondu, a jakou formou budou rozdělovány Mgr. Amálie Počarovská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
00981.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
0099.pdf 21.01.2020 Nulová tolerance vůči výherním hracím automatům na území MČ Praha 1 a dále dotaz na stanovisko nové koalice k tramvajové trati v horní části Václavského náměstí Mgr. Pavel Čižinský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
00991.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0100.pdf 21.01.2020 Provedený audit procesů na Úřadu MČ Praha 1 v průběhu roku 2019 a dotaz, zda budou učiněny kroky, které byly v auditu doporučovány s cílem zlepšit fungování Úřadu MČ Praha 1 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01001.pdf   ODPOVĚD   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0101.pdf 21.01.2020 Svobodné prezentace na facebookových stránkách MČ Praha 1 a zrušení přístupu k e-mailové adrese bývalým členům Rady MČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01011.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0102.pdf 21.01.2020 Směna, pronájem či výpůjčka pozemků parc. č. 2318/2 a parc. č. 2318/3, k. ú. Nové Město, Vrchlického sady, ve vlastnictví státu Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ P1
01021.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ P1
0103.pdf 21.01.2020 Personální změny na Úřadu MČ Praha 1 David Skála, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01031.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0104.pdf 21.01.2020 Dotaz, jak bude pokračovat participace na jednání o úpravách okolí hotelu Intercontinental Mgr. Pavel Nazarský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01041.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0105.pdf 21.01.2020 Umístění dopravní značky, která by zakazovala vjezd elektrokoloběžkám a jiných zařízení do pěších zón David Skála, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ P1
01051.pdf   ODPOVĚD   Richard Bureš, člen RMČ P1
0106.pdf 21.01.2020 Žádost o vysvětlení rozdělení gesce „sociální oblast a zdravotnictví“ a „protidrogová problematika“ Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1 ve spolupráci s Petrem Burgrem, 1. místostarostou MČ Praha 1
01061.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1 ve spolupráci s Petrem Burgrem, 1. místostarostou MČ Praha 1
0107.pdf 21.01.2020 Žádost o vyvěšení černého praporu na budovu Úřadu MČ Praha 1 vzhledem k úmrtí předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery Martin Kotas, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01071.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0108.pdf 21.01.2020 Odvolání tajemníka Úřadu MČ Praha 1 Mgr. Ing. Františka Dvořáka Mgr. Pavel Čižinský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01081.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0109.pdf 21.01.2020 Dotaz zda zůstanou jednání komisí Rady MČ Praha 1 zpravidla veřejná Valerie Clare Talacková, MA, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
01091.pdf   ODPOVĚD   Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 11. zasedání dne 17.12.2019
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
11. zasedání ZMČ
0087.pdf 17.12.2019 Dotazy na Mgr. Pavla Čižinského, z jakého důvodu nenechal prošetřit tajemníkem Úřadu městské části Praha 1 obscénního gesta, které učinil na jeho osobu pracovník Stavebního úřadu Prahy 1 Ing. Lubomír Šebesta při místním šetření dne 06.09.2018. Dále dotaz, zda vydal jako přímý nadřízený tajemníkovi MČ Praha 1 Mgr. Ing. Františku Dvořákovi příkaz, aby začal řešit jím podané stížnosti JUDr. Lubomír Lippert, občan města Příbram, vlastník nemovitosti na Praze 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
NEZODPOVĚZENO   Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0088.pdf 17.12.2019 Žádost o vysvětlení rozdílu mezi přijatým usnesením Rady MČ Praha 1 číslo UR19_0753 ze dne 06.08.2019, kterým byl schválen záměr rámcové smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 185/1, 185/2 a 185/3 k.ú. Hradčany, Praha 1, pro Sbor dobrovolných hasičů Praha 1, z.s. IČ: 22875409, Nové mlýny 3a, 110 00 Praha 1, dle které budou předmětné pozemky využívány ve stanovené dny za účelem každoročního pořádání dětského příměstského tábora mladých hasičů, za účelem pořádání výcvikových akcí hasičů a za účelem pořádání dalších obdobných akcí, počínaje dnem 1.1.2020 na dobu neurčitou  a zveřejněným záměrem dne 25.11.2019 na Loretánskou zahradu, jenž byl na pronájem (nikoliv výpůjčku), neadresný, ve výčtu pozemků chybí parc. č. 185/3 a je limitován maximální délkou pronájmu 30 dní Ing. Vladimír Krištof, občan Prahy 1 a starosta SDH Praha 1, z.s. Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
0089.pdf 17.12.2019 Žádost o řešení tíživé bytové situace a žádost o zakomponování určité výjimky pro občany trvale (např. více jak 10 let) žijící na Praze 1 do nové bytové koncepce Irena Kratochvílová, občanka Prahy 1 Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1
00891.pdf ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1
Přehled interpelací - 10. mimořádné zasedání dne 28.11.2019
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
10. mimořádné zasedání ZMČ
0082.pdf 28.11.2019 Výběrového řízení na tzv. Rybářský domeček na Kampě Lenka Hegerová, občanka Prahy 1 Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1
00821.pdf ODPOVĚĎ Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1
0083.pdf 28.11.2019 Změny ve složení komisí Rady MČ Praha 1 Mgr. Petr Scholz, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
NEZODPOVĚZENO   Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0084.pdf 28.11.2019 Uzavírání komunikací, resp. vydání dopravního opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích, spočívajících v zákazu vjezdu určeného druhu vozidel – jízdních kol, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez s hodnotou 1,2 metrů – rozhodnutí o dočasném zákazu vjezdu pivních kol v části Starého Města, konkrétně ohraničenou křižovatkami Pařížská/Široká – Široká/Dušní – Kaprova/Maiselova – Dlouhá/Hradební – Králodvorská/Rybná Richard Bureš, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
NEZODPOVĚZENO   Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0085.pdf 28.11.2019 Žádost o vysvětlení, proč nebyla dosud jmenována náhradnice za rezignující Irenu Kvasničkovou (TOP09 – rezignační dopis byl zaslán začátkem října 2019) Mgr. Karel Ulm, MPA, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
NEZODPOVĚZENO   Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0086.pdf 28.11.2019 Lavičky a reklamní plochy na chodnících Vladimír Mařík, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ P1
00861.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ P1
Přehled interpelací - 9. zasedání dne 22.10.2019
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
9. zasedání ZMČ
0061.pdf 22.10.2019 Problémy s nedostatečným řízením a hlavně s nekomplexním pojetím přípravy Prahy na ochranu před povodní Zdeněk Čihák, občan Prahy 1 a velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
00611.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0062.pdf 22.10.2019 Zákaz používání, provozování a parkování elektrokoloběžek na území MČ Praha 1 Mgr. Zdenka Kulišová, občanka Prahy 1 David Skála, člen RMČ P1
00621.pdf ODPOVĚD David Skála, člen RMČ P1
0063.pdf 22.10.2019 Nesouhlas, aby společnost WSF Delta s. r. o., vlastník nemovitosti, přeměnila objekt v ulici Lannova 2 (bývalá poliklinika Klimentská) na hotel a žádost o zodpovězení, jaká konkrétní opatření přijala MČ Praha 1 proti této výstavbě hotelu Martina Mamula, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
00631.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
0064.pdf 22.10.2019 Objasnění používání vozu Panda, který je užíván jednotkou SDH Praha 1 Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a zástupce velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Mgr. Pavel Nazarský, místostarosta MČ Praha 1
00641.pdf ODPOVĚD Mgr. Pavel Nazarský, místostarosta MČ Praha 1
0065.pdf 22.10.2019 Žádost o podání podnětu členy Zastupitelstva MČ Praha 1 na přezkoumání povolení kácení stromů a keřových porostů na Petříně.  Petra Pětioká, občanka Prahy 1 Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
00651.pdf ODPOVĚD Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
0066.pdf 22.10.2019 Otázky k projektu tramvajové trasy – Právnická fakulta – Staroměstské nám. – Dlouhá – Revoluční, dále k dohodě se společností Lime – elektrokoloběžky, dotaz na mapu obytných zón a ulic na Praze 1 a žádost o informace ke spolupráci Prahy 1 s Hygienickou stanicí Prahy 1 Štěpán Kuchta, občan Prahy 1 David Skála, člen RMČ P1
00661.pdf ODPOVĚD David Skála, člen RMČ P1
0067.pdf 22.10.2019 Opětovná žádost o zaslání vložených finančních prostředků do příspěvkové organizace NNF RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
00671.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0068.pdf 22.10.2019 Poděkování paláci Žofín za organizaci rozloučení s Karlem Gottem a podnět na vytvoření a vydání mapy Prahy 1 s vyznačením všech budov, které Karel Gott pravidelně navštěvoval nebo v nich působil Mgr. Petr Burda, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
00681.pdf ODPOVĚD Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
0069.pdf 22.10.2019 Zastavení a zrušení stavby či přemístění stavby (zázemí zahradní údržby s garážemi a veřejnými WC) z Velké strahovské zahrady Mgr. akad. mal. Lucie Jiříčková Crocro, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
00691.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
0070.pdf 22.10.2019 Reakcí na krátký článek v úvodní rubrice měsíčníku JEDNA z měsíce října ohledně brzké výpovědi z nájmu některým obchodům se suvenýry (převážně atrapy ruských matrjošek) s dotazem, zda se vypovězení nájmů týká i obchodů prodávající nebo propagují falešné výrobky s marihuanou či lihoviny a tabák Jakub Konáš, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
00701.pdf ODPOVĚD Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
0071.pdf 22.10.2019 Stažení námitky MČ Praha 1 proti hluku a zastínění dvora na stavbu FFÚK a slibovaná privatizace bytů v domě xxxxx Nikola Cloud, občanka Prahy 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
NEZODPOVĚZENO   Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0072.pdf 22.10.2019 Privatizace domu xxxxx Markéta Kohoutová, občanka Prahy 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
NEZODPOVĚZENO   Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0073.pdf 22.10.2019 Výstavba objektu FFÚK, Opletalova 47, 49 a slíbená privatizace domu xxxxx Ing. arch. Jiří Kučera, občan Prahy 1 a zástupce spolku xxxxxxx Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1, ve spolupráci s

Mgr. Pavlem Čižinským, starostou MČ Praha 1 a Ing. Petrem Hejmou, 1. místostarostou MČ Praha 1

00731.pdf ODPOVĚD Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1, ve spolupráci s

Mgr. Pavlem Čižinským, starostou MČ Praha 1 a Ing. Petrem Hejmou, 1. místostarostou MČ Praha 1

0074.pdf 22.10.2019 Netransparentní jednání předsedy Komise obecního majetku MČ Praha 1 Ing. Tomáš Heres, člen ZMČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1
00741.pdf ODPOVĚD Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1
0075.pdf 22.10.2019 Odstranění vzrostlého stromu na ostrůvku kruhového objezdu mezi ulicemi Dušní a V Kolkovně a dotaz, jaký byl důvod jeho odstranění a kdy bude strom nahrazen Mgr. Karel Ulm, MPA, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
00751.pdf ODPOVĚD Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
0076.pdf 22.10.2019 Dokument „Pravidla užívání veřejných prostranství na r. 2020“ Mgr. Karel Ulm, MPA, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1, ve spolupráci s Davidem Skálou, členem RMČ P1
00761.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1, ve spolupráci s Davidem Skálou, členem RMČ P1
0077.pdf 22.10.2019 Žádost o lepší spolupráci koaličních členů s opozičními a s výzvou k naplňování slibovaného programu a avizovaných změn na ustavujícím zasedání Zastupitelstvu MČ Praha 1 z úst pana starosty Richard Bureš, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
00771.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0078.pdf 22.10.2019 Sdělení informací k nebytovému prostoru v  Dušní 1 (bývalé zámečnictví), zejména, kdy bude opět v tomto prostoru otevřeno žádané zámečnictví Vladimír Mařík, člen ZMČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1
00781.pdf ODPOVĚD Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1
0079.pdf 22.10.2019 Opětovná žádost o přehled veškeré reklamy na území MČ Praha 1, zejména o přehled smluv, jenž umožňují umístění reklamy na území Praha Vladimír Mařík, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
00791.pdf ODPOVĚD Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
0080.pdf 22.10.2019 Žádost o sdělení hlasování jednotlivých členů Rady MČ Praha 1 ve věci pronájmu bytu v Pařížské ulici paní xxxx Vladimír Mařík, člen ZMČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1
00801.pdf ODPOVĚD Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1
0081.pdf 22.10.2019 Dopravní situace řady ulic u Mariánského náměstí a garáže na rohu Mariánského náměstí a Husovy ulice

 

Mgr. Petr Scholz, člen ZMČ Praha 1 David Skála, člen RMČ P1
00811.pdf ODPOVĚD David Skála, člen RMČ P1
Přehled interpelací - 8. zasedání dne 17.09.2019
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
8. zasedání ZMČ
0049.pdf 17.09.2019 Negativní dopady krátkodobého ubytování v domě xxxx Milena Šťastná, občanka Prahy 1 Mgr. Pavel Nazarský, místostarosta MČ Praha 1
00491.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Pavel Nazarský, místostarosta MČ Praha 1
0050.pdf 17.09.2019 Neuspokojivý stav na Hlavním nádraží Antonín Berdych, občan Prahy 1 Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
00501.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
0051.pdf 17.09.2019 Přednášky, besedy a diskuse na téma pohoda bydlení, zdravé a důstojné bydlení na Praze 1 (protihluková opatření v bytech, pivní vozítka a noční klid v centru) Štěpán Kuchta, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
00511.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
0052.pdf 17.09.2019 Žádost o zodpovězení dotazů k příspěvkové organizaci Nemocnice Na Františku RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
00521.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0053.pdf 17.09.2019 Žádost o důrazné zamítnutí využívání prostor před MŠ Letenská a její zahrady pro účely pořádání adventních trhů, a to nejen letos od 29.11. do 1.12.2019, ale i do budoucna Mgr. Eva Špačková, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1
00531.pdf ODPOVĚĎ Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1
0054.pdf 17.09.2019 Aktuální změny v dopravním režimu jednotlivých ulic MČ Praha 1 Richard Bureš, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 David Skála, člen RMČ P1
00541.pdf ODPOVĚĎ David Skála, člen RMČ P1
0055.pdf 17.09.2019 Žádost o apel na MHMP k odstranění graffiti na Mánesově a Čechově mostě Mgr. Karel Ulm, MPA, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
00551.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
0056.pdf 17.09.2019 Dotaz na pana starostu Mgr. Pavla Čižinského, kdy budou z jeho strany ověřeny a podepsány zápisy ze schůzí Rady MČ Praha 1 č. 18 – 20, 23, 28 – 31 MUDr. Jan Votoček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
00561.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0057.pdf 17.09.2019 Žádost o přehled veškeré reklamy na území Prahy 1 a apel na snížení reklamního smogu na Praze 1 Vladimír Mařík, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
00571.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
0058.pdf 17.09.2019 Žádost o předložení samostatného bodu na Program říjnového zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 ve věci řešení problematiky AirBnB MUDr. Jan Votoček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Pavel Nazarský, místostarosta MČ Praha 1
00581.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Pavel Nazarský, místostarosta MČ Praha 1
0059.pdf 17.09.2019 Oznámení o zahájení územního řízení na parcele č. 934/4 o změně způsobu využití ze společného dvora na zeleň Mgr. Karel Ulm, MPA, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
00591.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0060.pdf 17.09.2019 Žádost o představení na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 nového vedoucího Odboru výstavby MUDr. Jan Votoček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Ing. František Dvořák, Tajemník ÚMČ P1
00601.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Ing. František Dvořák, Tajemník ÚMČ P1
Přehled interpelací - 7. zasedání dne 18.06.2019
Soubor ke stažení Datum Předmět dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
7. zasedání ZMČ
0027.pdf 18.06.2019 Přestavba budovy Karolíny Světlé 301/8 na hotel MUDr. Martin Stránský, občan Prahy 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
00271.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0028.pdf 18.06.2019 Úbytek parkovacích míst v modré zóně, tranzitu přes Malou Stranu a neúnosná situace kolem pronájmu kol a koloběžek Ing. Mgr. Lenka Pavlíková, občanka Prahy 1 David Skála, člen RMČ P1
00281.pdf ODPOVĚĎ David Skála, člen RMČ P1
0029.pdf 18.06.2019 Architektonické změny Petřína Ing. Mgr. Lenka Pavlíková, občanka Prahy 1 Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
00291.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
0030.pdf 18.06.2019 Kontejnery na odpad a výsuvné parkovací sloupky Štěpán Kuchta, občan Prahy 1 David Skála, člen RMČ P1 ve spolupráci s Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
00301.pdf ODPOVĚĎ David Skála, člen RMČ P1 ve spolupráci s Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
0031.pdf 18.06.2019 Realizace Mariánského sloupu na Staroměstském nám. Štěpán Kuchta, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
00311.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
0032.pdf 18.06.2019 Kácení stromů a stavby na Petříně Erica Bordiera, občana Prahy 5 Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
00321.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
0033.pdf 18.06.2019 Žádost o zastavení stavebního řízení nové budovy pro parkování zahradní techniky a nové toalety na Petříně Romana Ertlová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
00331.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
0034.pdf 18.06.2019 Ocenění akcí pro seniory, zklidnění ulic v okolí Klimentské a ohňostrojů na Vltavě Mgr. Petr Burda, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
00341.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
0035.pdf 18.06.2019 Nemocnice Na Františku RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
00351.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0036.pdf 18.06.2019 Dostavba Masarykova nádraží RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
00361.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
0037.pdf 18.06.2019 Žádost o vysvětlení – pronájem skladu o velikosti 12,6 m2 v Pařížské 28 Bc. Michal Valenta, občan Prahy 1 Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1
00371.pdf ODPOVĚĎ Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1
0038.pdf 18.06.2019 Mariánský sloup na Staroměstském náměstí Eugen Kukla, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
00381.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
0039.pdf 18.06.2019 Mariánský sloup na Staroměstském náměstí David Černý, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
00391.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
0040.pdf 18.06.2019 Zásadní nesouhlas s výstavbou zázemí pro zahradníky a WC ve Velké strahovské zahradě na Petříně Jessika Hoffmeisterová, občanka Prahy 1, zastupující spolek Petřínská iniciativa Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
00401.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
0041.pdf 18.06.2019 Uzavření dopravy pod Prašnou bránou Mgr. Filip Kračman, člen ZMČP1 David Skála, člen RMČ P1
00411.pdf ODPOVĚĎ David Skála, člen RMČ P1
0042.pdf 18.06.2019 Obnova Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí Ing. arch. Tomáš Vích, člen ZMČ P1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
00421.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
0043.pdf 18.06.2019 Dotaz, zda lze v současné době považovat stavbu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí za zahájenou Ing. arch. Tomáš Vích, člen ZMČ P1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
00431.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
0044.pdf 18.06.2019 Omezení vjezdu autobusů do historického centra Mgr. Karel Ulm, MPA, člen ZMČ P1 David Skála, člen RMČ P1
00441.pdf ODPOVĚĎ David Skála, člen RMČ P1
0045.pdf 18.06.2019 Zvyšování nájmů v obecních bytech v období 2018 – 2022 Mgr. Karel Ulm, MPA, člen ZMČ P1 Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1
00451.pdf ODPOVĚĎ Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1
0046.pdf 18.06.2019 Úprava doby parkování vyhrazené pro Úřad MČ Praha 1 v lokalitě Vodičkova, Navrátilova a Příčná Vladimír Mařík, člen ZMČ P1 David Skála, člen RMČ P1
00461.pdf ODPOVĚĎ David Skála, člen RMČ P1
0047.pdf 18.06.2019 Pronájem nebytových prostor v domě Pařížská 119/14 Richard Bureš, člen ZMČ P1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
00471.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0048.pdf 18.06.2019 Dotaz, zda má Městská policie vyhrazený zábor pro parkování své dodávky na místě plánované výstavby Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí MUDr. Jan Votoček, člen ZMČ P1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
00481.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 6. zasedání dne 22.05.2019
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
6. zasedání ZMČ      
0024.pdf 22.05.2019 Zeď Johna Lennona a její vliv na Velkopřevorské náměstí a jeho okolí, dále žádost o pomoc MČ Praha 1 a spolupráci při komunikaci s Policií ČR a žádost na Odbor životního prostředí ÚMČ P1 o čištění stromů na Velkopřevorském náměstí od barev Mgr. Karolína Peake a Jakub Kvaček, občané Prahy 1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarostou MČ Praha 1
00241.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, 1. místostarostou MČ Praha 1
0025.pdf 22.05.2019 Žádost o zodpovězení 9 dotazů týkajících se nesnesitelného hluku, mapy rezidentních ulic, pivních vozítek, Hygienické stanice hl. m. Prahy, projektu vysouvacích sloupků, realizace ostrůvku s lavičkami na křížení ulic Dlouhá, Dušní a Týnské uličky a dále týkající se vnější kontroly činnosti Městské policie Štěpán Kuchta, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
00251.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, 1. místostarostou MČ Praha 1
0026.pdf 22.05.2019 Inzeráty ve věci pronájmů některých nebytových prostor, svěřených do správy MČ Praha 1, které se objevují na realitních serverech bez řádné soutěže Vladimír Mařík, člen ZMČ P1 Mgr. David Bodeček, člen RMČ Praha 1
00261.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, člen RMČ Praha 1
Přehled interpelací - 5. zasedání dne 16.04.2019
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
5. zasedání ZMČ      
0013.pdf 16.04.2019 Pochybení při správě svěřeného majetku – stavba přiléhající k Novomlýnské vodárenské věži ze západní stavby, kterou užívá od roku 2011 Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 Ing. Vladimír Krištof, občan Prahy 1 a starosta Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1 ve spolupráci s Ing. Petrem Hejmou, 1. místostarostou
00131.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1 ve spolupráci s Ing. Petrem Hejmou, 1. místostarostou
0014.pdf 16.04.2019 Omezení využívání rezidentských parkovacích míst bez náhrady Ing. arch. David Damaška, PhD., občan Prahy 1 David Skála, člen RMČ Praha 1
00141.pdf   ODPOVĚĎ   David Skála, člen RMČ Praha 1
0015.pdf 16.04.2019 Žádost o podporu seniorských výletů, pokračování přidělování grantů na opravu domovního fondu, dále návrh na změnu kvóra pro hlasování ve stanovách SVJ a prosba o řešení krátkodobého ubytování Milena Šťastná, občanka Prahy 1 Petr Burgr, člen RMČ Praha 1
00151.pdf   ODPOVĚĎ   Petr Burgr, člen RMČ Praha 1
0016.pdf 16.04.2019 Navrácení tramvajové dopravy na Václavské náměstí, resp. propojení Vinohrad s Václavským náměstím Mgr. Jitka Hauptvogelová, občanka Prahy 1 David Skála, člen RMČ Praha 1
00161.pdf   ODPOVĚĎ   David Skála, člen RMČ Praha 1
0017.pdf 16.04.2019 Prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě č. p. 961, k. ú. Nové Město, xxxxxxxx, Praha 1 Olga Kodajová, občanka Prahy 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
00171.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0018.pdf 16.04.2019 Vyjádření k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_1386 ve věci souhlasu se zavedením tramvajové trati v horní části Václavského náměstí Ing. Lukáš Tvrdík, občan Prahy 1 David Skála, člen RMČ Praha 1
00181.pdf   ODPOVĚĎ   David Skála, člen RMČ Praha 1
0019.pdf 16.04.2019 Veřejná zakázka malého rozsahu „Rámcová smlouva na služby soudních znalců související s nakládáním s nemovitým majetkem v podmínkách MČ Praha 1“ Mgr. Petr Scholz, člen ZMČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, člen RMČ Praha 1
00191.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, člen RMČ Praha 1
0020.pdf 16.04.2019 Prodej bytové jednotky č. 961/4 v domě č. p. 961, k. ú. Nové Město, Jeruzalémská 5, Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
00201.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0021.pdf 16.04.2019 Žádost o vyjádření, kolik nových zaměstnanců bylo přijato na Úřad MČ Praha 1 od nástupu nové koalice (od 19.11.2018) Mgr. Karel Ulm, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
00211.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0022.pdf 16.04.2019 Změna podmínek pro vydávání parkovacích oprávnění hybridním vozům Mgr. Petr Scholz, člen ZMČ Praha 1 David Skála, člen RMČ Praha 1
00221.pdf   ODPOVĚĎ   David Skála, člen RMČ Praha 1
0023.pdf 16.04.2019 Úprava opatření omezení provozu automobilové dopravy v Dlouhé ulici po víkendy 19. – 20.04.2019 a 26. – 27.04.2019 Mgr. Filip Kračman, člen ZMČ Praha 1 David Skála, člen RMČ Praha 1
00231.pdf   ODPOVĚĎ   David Skála, člen RMČ Praha 1
Přehled interpelací - 4. zasedání dne 06.03.2019
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
4. zasedání ZMČ      
0010.pdf 06.03.2019 Dům xxxxxxxxxx a dotazy na zásady a postupy při prosazování politiky a rozhodování o majetku v SVJ ze strany MČ Praha 1 Ilja Holub, občan Prahy 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
00101.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0011.pdf 06.03.2019 Výběrové řízení na vedoucí/ho Odboru technické a majetkové správy Úřadu MČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ P1
00111.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ P1
0012.pdf 06.03.2019 Účel Komise kultury Rady MČ Praha 1 a proč již nejsou této komisi předkládány žádosti o spolupořadatelství k projednání a vyjádření stanoviska MUDr. Jan Votoček, člen ZMČ Praha 1 Petr Burgr, člen RMČ Praha 1
00112.pdf   ODPOVĚĎ   Petr Burgr, člen RMČ Praha 1
Přehled interpelací - 3. zasedání dne 29.01.2019
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
3. zasedání ZMČ      
0006.pdf 29.01.2019 Politika a zájmy MČ Praha 1 při jednáních SVJ xxxxxxx Jiří Holub, občan Prahy 1 Mgr. David Bodeček, člen RMČ Praha 1
00061.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, člen RMČ Praha 1
0007.pdf 29.01.2019 Rekonstrukce Malostranského náměstí Ing. Tomáš Oliva, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
00071.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1
0008.pdf 29.01.2019 Užívání zasedací (společenské) místnosti VIA v suterénu domu Újezd 26 Jana Titlbachová, občanka Prahy 1 Mgr. Pavel Nazarský, místostarosta MČ Praha 1
00081.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Pavel Nazarský, místostarosta MČ Praha 1
0009.pdf 29.01.2019 Pohledávky, zasílání vyúčtování nájemného v domě Václavské náměstí 39 a správa tohoto domu MUDr. Jan Votoček, člen ZMČ Praha 1 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen RMČ Praha 1
00091.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen RMČ Praha 1
Přehled interpelací - 2. zasedání dne 10.12.2018
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
2. zasedání ZMČ      
0001.pdf 10.12.2018 Opětovné zprovoznění nebytového prostoru v domě xxxxx firmou Blue Fjord, a to i přes stížnosti SVJ na průběh rekonstrukce směřované na Odbor technické a majetkové správy a Odbor výstavby Ing. Pavel Mánek, občan Prahy 1 a předseda výboru SVJ Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
00011.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0002.pdf 10.12.2018 Údajný přestupek a odvolání proti rozhodnutí MP HMP ze dne 17.11.2018 a návrh na prodloužení termínu osazení dopravní značky „Zákaz zastavení“ ze 7 na min. 16 dnů před počátkem záboru veřejného prostranství (např. pro filmování) Václav Röschl, Dr.h.c., občan Prahy 1 David Skála, člen RMČ P1
00021.pdf   ODPOVĚĎ   David Skála, člen RMČ P1
0003.pdf 10.12.2018 Svoz velkoobjemového odpadu MUDr. Jan Votoček, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
00031.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
0004.pdf 10.12.2018 Žádost o vysvětlení neuposlechnutí výzvy ředitelky MHMP bývalým starostou MČ Praha 1 k odložení veškerých právních jednání, aby nedošlo ke zmaření účelu dozoru a případně se předešlo vzniku škody, a dále žádost o vysvětlení, jak byly zohledněny výdaje MČ Praha 1 na rekonstrukci nebytových prostor o rozloze 186 m2 v domě Vodičkova 32 při uzavírání dodatku k nájemní smlouvě se stávajícím nájemcem Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
00041.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1
0005.pdf 10.12.2018 Dotazem na zjednodušení administrativy a postupu při platbě za parkovací povolení občany (např. elektronickou formou) MUDr. Jan Votoček, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
00051.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Petr Kučera, člen RMČ P1
Přehled interpelací - 31. zasedání dne 11.09.2018
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný/Odpovídá
31. zasedání ZMČ      
0240.pdf 11.09.2018

Vedoucí Odboru technické a majetkové správy Ing. Tomíčková, prodeje bytů v minulosti a vypracované znalecké posudky

Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02401.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0241.pdf 11.09.2018 Činnost a jednání vedoucí Odboru technické a majetkové správy Ing. Tomíčkové Milan Zinek, občan Prahy 1 JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
02411.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen RMČ P1
0242.pdf 11.09.2018 Přisloučení sousední bytové jednotky k bytu pana xxxx a paní xxxxx v domě Dlouhá xx a xx Jitka Nazarská, občanka Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02421.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0243.pdf 11.09.2018 Činnost a jednání vedoucí Odboru technické a majetkové správy Ing. Tomíčkové Bc. Jana Sobotková, občanka Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02431.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0244.pdf 11.09.2018 Činnost a jednání vedoucí Odboru technické a majetkové správy Ing. Tomíčkové Čestmír Hrbáček, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02441.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0245.pdf 11.09.2018 Činnost a jednání vedoucí Odboru technické a majetkové správy Ing. Tomíčkové JUDr. Michaela Šubrtová, občanka Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02451.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0246.pdf 11.09.2018 Opakovaná výzva k údržbě domu Bolzanova xxx a práce Ing. Tomíčkové, vedoucí Odboru technické a majetkové správy Ing. Radek Martínek, občan Prahy 1 Tomáš Macháček, člen RMČ P1
0247.pdf 11.09.2018 Činnost a jednání vedoucí Odboru technické a majetkové správy Ing. Tomíčkové akad. arch. Mag. Alexander Mandić, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02471.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0248.pdf 11.09.2018 Stížnost na chování a jednání vedoucí Odboru technické a majetkové správy Ing. Tomíčkové Marie Koblihová, občanka Prahy 1 Tomáš Macháček, člen RMČ P1
0249.pdf 11.09.2018 Vrácení částek odměn za právní služby spojené s přípravou koncesní dokumentace ohledně Nemocnice Na Františku Mgr. Pavel Čižinský, občan Prahy 1 JUDr. Ivan Solil, člen RMČ P1
02491.pdf       JUDr. Ivan Solil, člen RMČ P1
0250.pdf 11.09.2018 Rozdělení parcely 326 na dvoře mateřské školky v Revoluční Pavel Nazarský, občan Prahy 1 Tomáš Macháček, člen RMČ P1
0251.pdf 11.09.2018 Řešení situace s hlukem v oblasti ulic Králodvorská – U Prašné brány Alena Šípková, občanka Prahy 1 JUDr. Ivan Solil, člen RMČ P1
02511.pdf       JUDr. Ivan Solil, člen RMČ P1
0252.pdf 11.09.2018 Dům Bolzanova xxx Ing. František Malík, občan Prahy 1 Tomáš Macháček, člen RMČ P1
0253.pdf 11.09.2018 Změna využití domu xxxxx a vystěhovávání nájemníků z domu do náhradních bytů Radovan Síbrt, občan Prahy 1 Tomáš Macháček, člen RMČ P1
0254.pdf 11.09.2018 Poděkování za omezení vjezdu velkých zájezdových autobusů do Štěpánské ulice a za zachování většiny parkovacích míst v modré zóně v této ulici Vladimír Mařík, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02541.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0255.pdf 11.09.2018 Alkoholové průvody ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02551.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0256.pdf 11.09.2018 Rekonstrukce domu Skořepka 9 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Tomáš Macháček, člen RMČ P1
0257.pdf 11.09.2018 Poskytnutí studie, případně souvisejících posudků, týkající se rekonstrukce Juditiny věže Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02571.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0258.pdf 11.09.2018 Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem paláce Žofín společnosti Agentura NKL s.r.o. ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02581.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0259.pdf 11.09.2018 Zrušení opatření obecné povahy k zákazu průjezdu cyklistů pěšími zónami, resp. žádost o sdělení, jak dopadlo šetření odpovědnosti za rozhodnutí soudu Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1
02591.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1
Přehled interpelací - 30. zasedání dne 12.06.2018
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný/Odpovídá
30. zasedání ZMČ
0233.pdf 12.06.2018

Interpelace týkající se Komise investiční a veřejných zakázek malého rozsahu  

Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02331.pdf ODPOVĚĎ Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0234.pdf 12.06.2018 Nesnesitelný hluk na rohu Staroměstského náměstí a Dlouhé ulice Ing. Ilja Holub, Ph.D., občan Prahy 1 JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
02341.pdf ODPOVĚĎ JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
0235.pdf 12.06.2018 Dotazy týkající se kamer Městské policie, předzahrádek, antiparkovacích sloupků, výjimek z nočního klidu pro restaurační, zábavní a podobné provozovny, vyhrazená parkovací místa pro zastupitelské úřady na území Prahy 1 a výjimek ze zákazu vjezdu Ing. Karel Kovařík, občan Prahy 1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0236.pdf 12.06.2018 Interpelace týkající se Ing. Tomíčkové, vedoucí OTMS Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1
02361.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1
0237.pdf 12.06.2018 Žádost o řešení situace v domě Václavské nám. 39 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
02371.pdf ODPOVĚĎ Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
0238.pdf 12.06.2018 Park na Klárově – ve věci jeho častějšího využívání k pořádání veřejných akcí a hudebních produkcí ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02381.pdf ODPOVĚĎ Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0239.pdf 12.06.2018 Dotaz ve věci nového druhu podnikání v oblasti alkoholových průvodů v centru Prahy a dotazy na opatření proti narušování veřejného pořádku a nočního klidu ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
12391.pdf ODPOVĚĎ Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 29. zasedání dne 10.04.2018
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný/Odpovídá
29. zasedání ZMČ      
0222.pdf 10.04.2018

Narušování nočního klidu od turistů ubytovaných prostřednictvím Airbnb v objektu Vojtěšská ulice 7 a v domech v okolí

Ing. Karel Krajský, občan Prahy 1 JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
02221.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
0223.pdf 10.04.2018

Trestní oznámení v souvislosti s vyhodnocením 5. výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů a trestní oznámení pana starosty na vydírání a zločinné spolčení jeho osoby a vyšetřovatele OŘ Policie Praha 1 por. R.P.

Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02231.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0224.pdf 10.04.2018 Upozornění na neúnosnou situaci v Nosticově zahradě a v přilehlé Kampě, kde je velký nárůst bezdomovců

Božena Mlíková, občanka Prahy 1, za sousedy a přátele Starého Města a Josefova (Spolek Staroměstská lípa) a občany Malé Strany

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02241.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0225.pdf 10.04.2018

Neúnosné bydlení kvůli sdílenému ubytování (Airbnb) a hluku v okolí Petrského náměstí

Jana Hehl, občana Prahy 1

JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
02251.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
0226.pdf 10.04.2018 Krátkodobé pronájmy cizincům formou Airbnb v obecních bytech v objektu Václavské nám. 39 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
02261.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
0227.pdf 10.04.2018

Pronájem nebytových prostor v ulici Havlíčkova 6 společnosti Sinet Praha, s.r.o.

ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
02271.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
0228.pdf 10.04.2018

Rekonstrukce bytového domu Senovážné náměstí 17 a plánovaná nástavba na domě Opletalova 47

ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02281.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0229.pdf 10.04.2018 Turistické autobusy v Loretánské ulici a žádost o nápravu stavu, tzn. ochránit obyvatele Loretánské a přilehlých ulic od nebezpečných a nelegálních praktik provozovatelů autobusů Jan Čep, člen ZMČ P1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
02291.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0230.pdf 10.04.2018

Finální návrh Metropolitního plánu Prahy a žádost o jeho společné připomínkování, ideálně se zapojením veřejnosti

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02301.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0231.pdf 10.04.2018

Dopis spolku Oživení, který obdrželi všichni členové ZMČ P1, ohledně smlouvy MČ P1 se společností Praha TV o výrobě pořadů. Žádost o seznam reportáží (od začátku roku 2017 do současnosti) a uvedení u každé položky, jaký politik v reportáži vystupuje. Dále žádost o sdělení kontrolních mechanismů k plnění smlouvy.

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02311.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0232.pdf 10.04.2018 Restaurace Red Pif v Betlémské ulici č. 9 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02321.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 28. zasedání dne 31.01.2018
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný/Odpovídá
28. zasedání ZMČ      
0211.pdf 31.01.2018

Nesouhlasné vyjádření k odpovědi pana starosty Ing. Oldřicha Lomeckého na položené dotazy v interpelaci z prosincového zasedání, týkající se V. výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů a dále II. výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek

Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02111.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0212.pdf 31.01.2018

V. výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů, tisková mluvčí MgA. Veronika Blažková, MBA, mediální politika úřadu – magazín PRAHA 1 a vánoční večírek v Hlávkově Dvoře dne 14.12.2017)

Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1 Mgr. Ing. František Dvořák tajemník ÚMČ Praha 1
02121.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák tajemník ÚMČ Praha 1
0213.pdf 31.01.2018 Revitalizace spodní části Václavského náměstí

Ing. Karel Doubek, občan Prahy 6, ředitel společnosti Adria-Neptun, spol. s r.o. a spoluvlastník pozemku parc. č. 624/1, k. ú. Nové Město

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02131.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0214.pdf 31.01.2018

Tzv. „naháněči“ do nevěstinců, zejména v ulici Ve Smečkách, kteří obtěžují občany Prahy 1, návštěvníky divadel (zejména Činoherního klubu), zaměstnance firem, hotelové hosty a ostatní občany procházející Václavským náměstím a ulicí Ve Smečkách

Jan Adámek, občan Prahy 3 a ředitel spolku Sdružení Nového Města Pražského

JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
02141.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
0215.pdf 31.01.2018 Pěší zóna Dana Absolonová, občanka Prahy 1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
02151.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0216.pdf 31.01.2018

Vyrovnání se společností Louis Vuitton Česká, s.r.o., která v minulosti užívala nebytové

prostory v domě Pařížská 13
ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02161.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0217.pdf 31.01.2018

Žádost o položkové vyčíslení nákladů, které byly nebo mají být v budoucnu uhrazené MČ Praha 1 v souvislosti s výběrovým řízením na koncesní řízení provozu NNF

Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ P1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
02171.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
0218.pdf 31.01.2018 Plánovaná rekonstrukce Juditiny věže ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02181.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0219.pdf 31.01.2018

Plánované opravy Juditiny věže a se žádost o předložení posudků a dokumentů, které

ukazují, že stav budovy Juditiny věže je havarijní a že je nutno přistoupit k nezbytně nutným

opravám
Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02191.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0220.pdf 31.01.2018

Nesouhlasné vyjádření k odpovědi pana Richarda Bureše, zástupce starosty, na  položené dotazy na prosincovém zasedání týkající se problémů s parkováním turistických autobusů či minibusů, které blokují dopravu tím, že parkují v parkovacích zónách a na pěší zóně, a vjíždí do zákazu vjezdu – např. na Pohořelci na příjezdové trase k Pražskému hradu

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
02201.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0221.pdf 31.01.2018 Problematické SVJ Kozí 9 a role MČ Praha 1 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02211.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 27. zasedání dne 12.12.2017
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný/Odpovídá
27. zasedání ZMČ      
0196.pdf 12.12.2017 Žádost o vysvětlení od  Ing. Tomíčkové, proč předložila členům  ZMČ P1 nepřesné a neúplné údaje, proč nebyly vypracovány znalecké posudky pro paralelně probíhající II. výběrové řízení na rozestavěné bytové jednotky, a proč je u V. výběrového řízení na převod vlastnictví bytových jednotek v domě Tomášská mezi odstoupivšími evidován pan xxxxx Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
01961.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
0197.pdf 12.12.2017 Opakovaný dotaz k předložení důvodů, proč bylo zrušeno V. výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01971.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0198.pdf 12.12.2017 Žádost o neprodlené a bezodkladné zrušení probíhajícího výběrového řízení na vyhlášenou koncesi na provozování Nemocnice Na Františku Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1, zplnomocněn   Kristýnou Kohoutovou, Jakubem Fišerem a Olgou Sklenářovou, občany Prahy 1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
01981.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
0199.pdf 12.12.2017 Žádost o sdělení, kdo a proč pověřil pana Petra Vaňka zpracováním stanoviska k bodu V. výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů, konaného na ZMČ Praha 1 dne 31.10.2017 Michaela Šubrtová, občanka Prahy 1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
01991.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
0200.pdf 12.12.2017 Nemocnice Na Františku – porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, konkrétně § 179, kde se mluví o době trvání koncese Ing. Karel Kovářík, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02001.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0201.pdf 12.12.2017 Žádost o posunutí doby pro interpelace občanů na odpolední hodiny Mgr. Pavel Nazarský, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02011.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0202.pdf 12.12.2017 Omezení jízdy cyklistů v pěších zónách Ing. Vratislav Filler, Ph.D., občan Prahy 4 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
02021.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0203.pdf 12.12.2017 Objízdné cyklotrasy v centru Prahy 1 Ondřej Hána, občan Prahy 1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
02031.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0204.pdf 12.12.2017 Koncesní řízení Nemocnice Na Františku Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ P1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
02041.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
0205.pdf 12.12.2017 Žádost o řešení problému s parkováním turistických autobusů Na Pohořelci, které se díky tomu stalo neoficiálním parkovištěm autobusů Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
02051.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0206.pdf 12.12.2017 Dům na adrese Václavské náměstí 39, kde je MČ P1 7/8 vlastníkem, problematika pronájmu bytů v tomto domě systémem Airbnb menšinovým spoluvlastníkem ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02061.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0207.pdf 12.12.2017 Žádost o informace ke komplexu hotelu U Sixtů (mezi ulicemi Celetná, Železná a Kamzíkova) Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
02071.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
0208.pdf 12.12.2017 Žádost občanů z občanského spolku Senovážné 17 – stav rekonstrukce a průběh privatizace bytových jednotek v domě Senovážné nám. 17 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
02081.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0209.pdf 12.12.2017 Dotazy na hluk z diskoték, a barů v ulicích Dlouhá, V Kolkovně a okolí Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
02091.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
0210.pdf 12.12.2017 Opakovaná interpelace ve věci pronájmu nebytového prostoru na adrese Havlíčkova 1026/6, a žádost o informace o společnosti Sinet Praha s.r.o. ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
02101.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
Přehled interpelací - 26. zasedání dne 31.10.2017
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný/Odpovídá
26. zasedání ZMČ      
0183.pdf 31.10.2017 Žádost o sdělení důvodů, proč  MUDr. Jan Votoček podal trestní oznámení na průběh vyhodnocení V. výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1 MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1
01831.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1
0184.pdf 31.10.2017 Žádost o sdělení, zda V. výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů bylo ovlivněno, mimo jiné, zájmem neprodávat bytovou jednotku Tomášská, a to s ohledem na účastnici tohoto výběrového řízení, která podala až třetí nejvyšší nabídku Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
01841.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
0185.pdf 31.10.2017 Privatizace bytů v domě xxxxx oprávněnými nájemníky Mgr. Svatava Jiroušková, občanka Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01851.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0186.pdf 31.10.2017 Žádost o sdělení, jakým způsobem byla ze strany MČ Praha 1 zajišťována cena obvyklá při III. a IV. výběrovém řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů a jakým způsobem je ze strany MČ Praha 1 zajišťováno splnění jedné z podmínek VŘ, a to konkrétně podmínky uvedené v části B odst. 2 písm. e) Michaela Šubrtová, občanka Prahy 1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
01861.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
0187.pdf 31.10.2017 Provoz stánků – Farmářského tržiště za obchodním domem Kotva, které je spojeno se zvýšenou hlukovou zátěží a dále žádost o pomoc při řešení neúnosné situace, kdy bar v domě Králodvorská 11 nerespektuje provozní dobu a noční klid Markéta Poláková, občanka Prahy 1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1   ve spolupráci s JUDr. Ivanem Solilem, člen Rady MČ Praha 1
01871.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1   ve spolupráci s JUDr. Ivanem Solilem, člen Rady MČ Praha 1
0188.pdf 31.10.2017 Dotaz, kolik provedli příslušní pracovníci Úřadu MČ Praha 1 kontrol dodržování rozsahu a trvání povolených záborů za období od 01.04. do 31.10.2017 a jaká byla výše event. udělených pokut Petr Burgr,  člen ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01881.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0189.pdf 31.10.2017 Dotaz, v jakém režimu se vyjadřuje MČ Praha 1 k povolování akcí na dolní části Malostranského náměstí Petr Burgr,  člen ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01891.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0190.pdf 31.10.2017 Záležitost SVJ Kozí 9 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01901.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0191.pdf 31.10.2017 Privatizace bytů v domě Bolzanova 7 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01911,pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0192.pdf 31.10.2017 Dotaz, jak bude zajištěna ochrana rezidentského parkování pro občany Praha 1 Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ P1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0193.pdf 31.10.2017 Pekařství na adrese Pštrossova 1508 (roh ulice Pštrossovy a Ostrovní) Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ P1 ve spolupráci s   Danielem Hodkem zástupcem starosty MČ Praha 1
01931.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ P1 ve spolupráci s   Danielem Hodkem zástupcem starosty MČ Praha 1
0194.pdf 31.10.2017 Skončení knihkupectví Fišer v Kaprově ulici ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01941.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0195.pdf 31.10.2017 Vyjádření a dotazy k článku v Magazínu MČ  Praha 1 Podzim 2017, strana 32 a 33, s názvem „Nemocnice Na Františku zůstane v majetku MČ Praha 1“ Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ P1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
01951.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
Přehled interpelací - 25. zasedání dne 12.09.2017
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný/Odpovídá
25. zasedání ZMČ      
0170.pdf 12.09.2017 Narušování nočního klidu a pořádku ze strany zahraničních návštěvníků, ubytovaných v centru Prahy formou tzv. sdíleného bydlení Ing. Karel Krajský, občan Prahy 1 JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
01701.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
0171.pdf 12.09.2017 Žádost o konkrétní odpovědi na dotazy k III., IV. a V. výběrovému řízení na převod vlastnictví bytových jednotek Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1 JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
01711.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
0172.pdf 12.09.2017 Privatizace bytů v domě xxxxxxx Mgr. Svatava Jiroušková, občanka Prahy 1 MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1
01721.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1
0173.pdf 12.09.2017 V. výběrové řízení na převod vlastnictví bytových jednotek Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01731.pdf  

ODPOVĚĎ

  Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0174.pdf 12.09.2017 Podpora iniciativy spolku Auto*Mat a dalších cyklistů proti omezování jízdy na kole přes centrum Prahy a žádost o zřízení přechodu pro chodce před Karlovým mostem ve směru od Národní třídy (u východu z Anenské ulice přes Smetanovo nábřeží směrem k Vltavě) Marek Čaněk, občan Prahy 9 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
01741.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0175.pdf 12.09.2017 Omezení jízdy na kolech na pěších zónách Prahy 1 Vratislav Filler, občan Prahy 4 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
01751.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0176.pdf 12.09.2017 Žádost o sdělení, jakým způsobem bude možné zachovat bezpečný a rychlý průjezd na kole centrem Prahy a apel, aby problém elektrokol a koloběžek byl řešen odděleně od problematiky regulace cyklistiky v centru města Lucie Trlifajová, občanka Prahy 3 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
01761.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0177.pdf 12.09.2017 Žádost o spolupráci MČ Praha 1 při záchraně ateliéru sochařky Hany Wichterlové (Újezd 29, k. ú. Malá Strana, Praha 1) Ing. arch. Petr Burian, architekt, občan Prahy 5 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01771.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0178.pdf 12.09.2017 Pronájem nebytových prostor v domě Národní 20 a Národní 22 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
01781.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
0179.pdf 12.09.2017 Omezení průjezdu cyklistů centrem Prahy Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
01791.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0180.pdf 12.09.2017 Pronájem nebytových prostor v domě Havlíčkova 6 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ P1
01801.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
0181.pdf 12.09.2017 Hospodaření SVJ Kozí 9 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Ing. Zdeňka Tomíčková, vedoucí Odboru technické a majetkové správy
01811.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Zdeňka Tomíčková, vedoucí Odboru technické a majetkové správy
0182.pdf 12.09.2017 Krátkodobé pronájmy bytů formou AirBnb a následné rušení nočního klidu, a žádost o zřízení akční pracovní skupiny (složené napříč politickým spektrem) k této problematice Jan Čep, člen ZMČ P1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1   a JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
01821.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1   a JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
Přehled interpelací - 24. zasedání dne 20.06.2017
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný/Odpovídá
24. zasedání ZMČ      
0154.pdf 20.06.2017 Podkladů na Koncesní řízení „Provozování Nemocnice Na Františku“ Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ P1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
01541.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
0155.pdf 20.06.2017 Situace v hospodaření SVJ Kozí 9 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Ing. Zdeňka Tomíčková, vedoucí OTMS Úřadu MČ Praha 1
01551.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Zdeňka Tomíčková, vedoucí OTMS Úřadu MČ Praha 1
0156.pdf 20.06.2017 Situace na Klárově – hluk ze vzrůstající lodní dopravy, rušení nočního klidu z restaurace Občanská plovárna a také vzrůstající počet akcí s reprodukovanou hudbou v parku na Klárově ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
01561.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
0157.pdf 20.06.2017 Ohrožení rezidentského parkování v Praze 1 Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ P1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
01571.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0158.pdf 20.06.2017 Záměr na pronájem nebytového prostoru č. 267/101 v domě Betlémská 9 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ P1
01581.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ P1
0159.pdf 20.06.2017 Nebytové prostory a přilehlý pozemek v zeleni U Lužického semináře 42 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ P1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ P1
01591.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ P1
0160.pdf 20.06.2017 Žádost o vyjádření, jakým způsobem bude MČ Praha 1 naplňovat Nařízení, kterým se zvyšují mzdy pracovníků v sociálních službách o 23% k 1. červenci 2017 Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01601.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0161.pdf 20.06.2017 Situace v xxxxxx  a předsedy zastupitelského klubu Praha 1 rodina Ing. Olga Svojáková, občanka Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01611.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0162.pdf 20.06.2017 Připravované omezení jízdy cyklistů v centru Prahy Ondřej Hána, občan Prahy 1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
01621.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0163.pdf 20.06.2017 Cyklistická doprava v centru Prahy a žádost o zachování legálního průjezdu na kole pěšími zónami v takovém rozsahu, aby nebyla poškozena cyklistická doprava v celopražském ani místním měřítku Marek Bělor, občan Prahy 1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
01631.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0164.pdf 20.06.2017 V. výběrové řízení na převod bytových jednotek Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01641.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0165.pdf 20.06.2017 Výběrové řízení na převod bytové jednotky v domě xxxx a  dotaz, jak bude postupováno proti třem vítězům ze IV. výběrového řízení na převod vlastnictví bytových jednotek, kteří porušili kupní smlouvu tím, že do stanoveného termínu nepřehlásili svůj trvalý pobyt, což bylo jednou z podmínek výběrového řízení Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ P1
01651.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ P1
0166.pdf 20.06.2017 Vyjádření JUDr. Solila na Zastupitelstvu MČ Praha 1 dne 23.05.2017 k ceně obvyklé při znaleckém posudku, dále žádost o vyjádření se k výsledkům IV. výběrového řízení na převod bytových jednotek a žádostí o vyjádření k ceně obvyklé a ceně tržní Ing. Milan Zinek, občan Prahy 1 JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
01661.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
0167.pdf 20.06.2017 Nesouhlasná reakce na odpověď pana Jana Čepa, člena Zastupitelstva MČ Praha 1, na její interpelaci přednesenou na Zastupitelstvu MČ Praha 1 dne 04.04.2017 ve věci nezákonného užívání nezkolaudovaných prostor bývalého kina v domě xxxxx Eva Voříšková, občanka Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01671.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0168.pdf 20.06.2017 Připravované omezení cyklistiky v centru Prahy Lucie Trlifajová, občanka Prahy 3 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
01681.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0169.pdf 20.06.2017 Žádost o sdělení, jak bude moci provozovat svoji práci, kterou je rozvoj jídla na kole po centru Prahy, když bude omezena jízda na kole v centru Prahy Vladimír Galas, občan Prahy 3 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
01691.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
Přehled interpelací - 23. zasedání dne 23.05.2017
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný/Odpovídá
23. zasedání ZMČ      
0154.pdf 23.05.2017 Příprava koncesního řízení na provoz Nemocnice Na Františku Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
01541.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
0155.pdf 23.05.2017 Vybudování podzemních konstrukcí vjezdových a výjezdových ramp v dolní části Václavského nám. Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01551.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0156.pdf 23.05.2017 Dotaz se žádostí o vysvětlení financování jednotlivých SVJ v souvislosti se žádostí o souhlas s úvěrem pro tato SVJ a přidělením grantů na opravu domovního fondu Petr Burgr, člen ZMČ P1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
01561.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
0157.pdf 23.05.2017 Absence cyklistických tras v centru Prahy a vytvoření souvislé bezpečné cyklotrasy v souvislosti s přijatým usnesením Rady MČ Praha 1 k zajištění bezpečného pohybu chodců na vymezených místech Městské části Praha 1 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ P1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
01571.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
Přehled interpelací - 22. zasedání dne 04.04.2017
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný/Odpovídá
22. zasedání ZMČ      
0147.pdf 04.04.2017 Nezákonné užívání nezkolaudovaných prostor bývalého kina v domě xxxxxxx Eva Voříšková, občanka Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1   Jan Čep, člen ZMČ Praha 1
01471.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
014711.pdf   ODPOVĚĎ   Jan Čep, člen ZMČ Praha 1
0148.pdf 04.04.2017 Dotazy na Mgr. Kučeru a ThDr. Kateřinu Klasnovou, členy Zastupitelstva MČ Praha 1, kteří se vyjadřovali na jeho osobu ve čtvrtletníku PRAHA 1 Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1 a   Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1
01481.pdf   ODPOVĚĎ   ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1 a   Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1
0149.pdf 04.04.2017 Vyjádření  na průběh V. výběrového řízení na převod vlastnictví bytů Ing. Milan Zinek, občan Prahy 1 Tomáš Macháček, člen RMČ P1
01491.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen RMČ P1
0150.pdf 04.04.2017 V. výběrového řízení na převod vlastnictví bytů, konkrétně bytové jednotky na adrese xxxxxx Mgr. David Bodeček, občan Prahy 1 Tomáš Macháček, člen RMČ P1
01501.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen RMČ P1
0151.pdf 04.04.2017 Noční život (hluk) v centru Prahy a s tím spojené vylidňování občanů Prahy PhDr. Janka Šiňanská, občanka Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01511.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0152.pdf 04.04.2017 Neúnosná situace v Michalské ulici ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
01251.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0153.pdf 04.04.2017 Upozornění na opětovný večerní a noční hluk, shromažďování osob, kteří popíjí alkohol, jezdí na skateboardech a rozbíjejí mobiliář na náměstí Václava Havla (piazzeta u Národního divadla) Mgr. Miroslava Vlašánková, členka ZMČ Praha 1 JUDr. Ivan Solil, člen RMČ  P1
01531.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen RMČ  P1
Přehled interpelací - 21. zasedání dne 01.03.2017
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný/Odpovídá
21. zasedání ZMČ      
0140.pdf 01.03.2017 Žádost o zapsání její osoby do nájemní smlouvy bytu v domě xxxxxx, která byla Radou MČ Praha 1 zamítnuta Nikola Cloud, občanka Prahy 4 Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
01401.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
0141.pdf 01.03.2017 Skončení nájmu (výpovědi) nebytového prostoru v domě č. p. 532, k. ú. Malá Strana, Říční 11 Ing. Petr Hejma, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01411.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0142.pdf 01.03.2017 Neutěšené parkování osobních aut na chodnících Prahy 1 Petr Burgr, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1 ve spolupráci s JUDr. Solilem,, členem Rady MČ Praha 1
01421.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0143.pdf 01.03.2017 Komplexní koncepce bytové politiky MČ Praha 1 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01431.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0144.pdf 01.03.2017 Opakovaná interpelace týkající se nebytového prostoru v domě Betlémská 9 (restaurace Red Pif) Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01441.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0145.pdf 01.03.2017 Využívání bytů ke krátkodobým pronájmům např. prostřednictvím  airbnb, včetně návrhu řešení Jan Čep, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01451.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0146.pdf 01.03.2017 Opakovaná interpelace ve věci problémového hospodaření SVJ Kozí 9 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01461.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 20. zasedání dne 17.01.2017
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
20. zasedání ZMČ      
0137.pdf 17.01.2017 Navazující interpelace k problematice SVJ Kozí 9 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01371.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0138.pdf 17.01.2017 Žádost o prošetření oprávněnosti stížnosti občana Prahy 1, který opakovaně upozorňuje na protiprávní jednání zástupců MČ P1 v rámci SVJ domu U Lužického semináře 111/42 Mgr. Miroslava Vlašánková, členka ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01381.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0139.pdf 17.01.2017 Problematika výstavby podzemních garáží ve Štěpánské ulici, na Senovážném  nám.. a Dvořákově nábřeží Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
01391.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
Přehled interpelací - 19. zasedání dne 22.11.2016
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
19. zasedání ZMČ      
0132.pdf 22.11.2016 Žádost o posunutí termínu uzavření dvora Štěpánská 630 na dobu po dokončení rekonstrukce ulice Štěpánská, tj. na začátek ledna 2017 Ing. Michal Caban, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01321.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0133.pdf 22.11.2016 Fungování Stavebního úřadu Prahy 1 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1 ve spolupráci s Mgr. Ing. Františkem Dvořákem, tajemníkem Úřadu MČ Praha 1
01331.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0134.pdf 22.11.2016 Zákaz provozu vozítek segway v centru Prahy 1 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
01341.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0135.pdf 22.11.2016 Kontrola plnění grantů na opravu domovního fondu pro rok 2016 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1
01351.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1
0136.pdf 22.11.2016 Neetické chování směnárny na Staroměstském náměstí (a dalších směnáren) a apele na nalezení řešení Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01361.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 18. zasedání dne 11.10.2016
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
18. zasedání ZMČ      
0126.pdf 11.10.2016 Řešení problematiky tzv. „pub crawl“ v Praze 1 v souvislosti s novelou zákona o přestupcích ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1 JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
01261.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
0127.pdf 11.10.2016 Stížnost na Stavební úřad Prahy 1 s apelem  na vyvození u osob zodpovědných za pochybení osobní zodpovědnost (Soukenická 12, Betlémská 9 a Úvoz 18) Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1 a Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1
01271.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
012711.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1
0128.pdf 11.10.2016 Dotazy na novou „atrakci“ vozítko – šlapadlo, které se pohybuje v ulicích centru Prahy 1, a na kterém se skupinově konzumuje alkohol a pouští hlasitá reprodukovaná hudba ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01281.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0129.pdf 11.10.2016 Dlouhodobě trvající kauza restaurace Red Pif v Betlémské 9 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01291.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0130.pdf 11.10.2016 Upozornění na neetický případ směnárny na Staroměstském náměstí, která směňuje Euro za 15 Kč Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01301.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0131.pdf 11.10.2016 Rušení nočního klidu v ulici Na Můstku (před nonstop prodejnou kebabů na rohu ulice) ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01311.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 17. zasedání dne 06.09.2016
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
17. zasedání ZMČ      
0121.pdf 06.09.2016 Restaurace Red Pif v domě Betlémská 9 – otevírací doba a nájemní smlouva ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01211.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0122.pdf 06.09.2016 Vývoj vymístění tranzitu z Malé Strany a Starého Města, a to v návaznosti na přijaté usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Richard  Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
01221.pdf   ODPOVĚĎ   Richard  Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0123.pdf 06.09.2016 Reakce na odpověď starosty na interpelaci Mgr. Janouška z 21.6.2016 a dotaz na ohleduplnost starosty vůči sobě a tvrdost vůči ostatním Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01231.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0124.pdf 06.09.2016 Žádost o zaslání kopie posudku hlukové propustnosti v restauraci Red Pif v domě Betlémská 9 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01241.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0125.pdf 06.09.2016 Žádost o sdělení dalšího postupu a plánů s provozem farmářských trhů na náměstí Republiky Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
01251.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
Přehled interpelací - 16. zasedání dne 21.06.2016
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
16. zasedání ZMČ      
0117.pdf 21.06.2016 Dům U Tří Andělů, Úvoz 18 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01771.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0118.pdf 21.06.2016 Přidělení bytu v domě Žatecká 5 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01181.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0119.pdf 21.06.2016 Interpelace týkající se příspěvku v Magazínu MČ Praha 1 – Jaro 2016 Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01191.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0120.pdf 21.06.2016 Restaurace Red Pif v domě Belémská 9 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01201.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 15. zasedání dne 17.05.2016
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
15. zasedání ZMČ      
0113.pdf 17.05.2016 Možnost nabízení nebytových prostor přes realitní kanceláře Bc. Michal Valenta,   občan Prahy 1 Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1
0114.pdf 17.05.2016 Dlouhodobá kauza restaurace Red Pif Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ  Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01141.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0115.pdf 17.05.2016 Dotaz, proč byt v domě Žatecké 5 nebyl uveden v seznamu volných bytů MČ Praha 1, který byl zveřejněn k 15.06.2015, ačkoliv byl volný již v listopadu 2014 a přidělen až 7.7.2015 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ  Praha 1 Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1
01151.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1
0116.pdf 17.05.2016 Dotaz na pronájmy bytů dlouhodobým obyvatelům Prahy 1, konkrétně ohledně bytu v domě Úvoz 24 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ  Praha 1 Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1
Přehled interpelací - 14. zasedání dne 12.04.2016
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
14. zasedání ZMČ      
0104.pdf 12.04.2016 Vydání „Seznamu bytů, které byly vydány jako náhrada za uvolněnou část ARB“ a „Seznam ubytů, ze kterých KOMA vybrala náhradní byt za uvolněnou část ARB“, dále vyřízení stížnosti na nevhodné chování Ing. Tomíčkové a přidělení bytu člence Zastupitelstva MČ Praha 1 (předsedkyni VSBBP a předsedkyni KOMA) Čestmír Hrbáček,   občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01041.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0105.pdf 12.04.2016 Dlouholetý soudní spor s MČ Praha 1 Božena Harmáčková, občanka Prahy 1 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1
01051.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1
0106.pdf 12.04.2016 Řešení bezpečnostní situace a zajištění bezpečnosti občanům Prahy 1 v okolí Non-stop baru FANO v Haštalské ulici Pavel Vandas, občan Prahy 1 JUDr. Ivan Solil, člen RMČ Praha 1
01061.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen RMČ Praha 1
0107.pdf 12.04.2016 Výběrové řízení „Pronájem bytu – občan Prahy 1“ a  žádost o sdělení, proč Rada MČ Praha 1 rozhodla nevybrat žádné uchazeče na některé byty (usnesení č. UR16_0369 ze dne 05.04.2016 ) Jaroslava Nárožná, občanka Prahy 1 Tomáš Macháček, člen RMČ  Praha 1
01071.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen RMČ  Praha 1
0108.pdf 12.04.2016 Dotazy na asistenta Daniela Hodka na Magistrátu hlavního města Prahy Pavel Vandas, občan Prahy 1 Daniel Hodek, zástupce  starosty MČ Praha 1
01081.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce  starosty MČ Praha 1
0109.pdf 12.04.2016 Rekonstrukce domu v Jungmannově ulici 30/21 a její hlasování, coby v minulosti členky Komise územního rozvoje PhDr. Janka Šiňanská, občanka Prahy1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01091.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0110.pdf 12.04.2016 Magazín PRAHA 1 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01101.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0111.pdf 12.04.2016 Porušování Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha ze strany předsedy klubu ČSSD a ANO Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ Praha 1 JUDr. Ivan Solil, člen RMČ Praha 1
01111.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen RMČ Praha 1
0112.pdf 12.04.2016 Žádost o sdělení postupu MČ Praha 1 ve věci prodeje pozemku parc. č. 484/1 v k. ú. Nové Město, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Tomáš Macháček, člen RMČ  Praha 1
01121.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen RMČ  Praha 1
Přehled interpelací - 13. zasedání dne 15.03.2016
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
13. zasedání ZMČ      
0093.pdf 15.03.2016

Přidělení bytu a reakce na předchozí odpověď na jeho interpelaci ze dne 27.01.2016

Čestmír Hrbáček, občan Prahy 1 Mgr. Táborská, členka ZMČ Praha 1 a předsedkyně VSBBP
00931.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Táborská, členka ZMČ Praha 1 a předsedkyně VSBBP
0094.pdf 15.03.2016 Žádost o zveřejnění důvodu žádosti o přidělení bytu Jitka Kostlánová, občanka Prahy 1 Mgr. Táborská, členka ZMČ Praha 1 a předsedkyně VSBBP
00941.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Táborská, členka ZMČ Praha 1 a předsedkyně VSBBP
0095.pdf 15.03.2016 Problematika parkovací kapacity formou veřejných hromadných garáží Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a místopředseda HK Praha 1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
00951.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0096.pdf 15.03.2016 Strategie investičního rozvoje Nemocnice Na Františku s ohledem na dopravní projekty podzemních garáží Vít Masare, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00961.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0097.pdf 15.03.2016 Dohoda o partnerství s Pekingem, které uzavřelo hl. m. Praha Vít Masare, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00971.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0098.pdf 15.03.2016 Významná památka – přestavba Urbánkova domu, Jungmannova 748/30 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00981.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0099.pdf 15.03.2016 Nové casino v prostorách fit klubu Worldclass na adrese V celnici 10 Bc. Michal Valenta, občan Prahy 1 Jan Krejčí, MBA, člen RMČ Praha 1
00991.pdf   ODPOVĚĎ   Jan Krejčí, MBA, člen RMČ Praha 1
0100.pdf 15.03.2016 Zveřejněný anonymní komentář k příspěvku tří nezávislých členů Zastupitelstva MČ Praha 1 v Magazínu MČ Praha 1 – Jaro 2016 Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01001.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0101.pdf 15.03.2016 Podkladové materiály ze schůzí Rady MČ Praha 1 pro opoziční členy zastupitelstva Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01011.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0102.pdf 15.03.2016 Zbourání barkoně-klasicistního domu Soukenická 12 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01021.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0103.pdf 15.03.2016 SVJ Kozí 9 (opakovaná interpelace ze dvou zasedání ZMČ Praha 1 v prosinci a lednu) Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
01031.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 12. zasedání dne 27.01.2016
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
12. zasedání ZMČ      
0082.pdf 27.01.2016 Dotazy ohledně přiděleného bytu Čestmír Hrbáček, občan Prahy 1 IMgr. Táborská, členka ZMČ Praha 1 a předsedkyně VSBBP
00821.pdf   ODPOVĚĎ   IMgr. Táborská, členka ZMČ Praha 1 a předsedkyně VSBBP
0083.pdf 27.01.2016 Žádost o regulaci reprodukované hudby – hluku z provozoven George and Dragon a Bed and Lounge Štěpán Kuchta, občan Prahy 1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
00831.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
0084.pdf 27.01.2016 Aktuální situace buskingu na Praze 1 PhDr. Janka Šiiňanská, občanka Prahy 1 JUDr. Ivan Solil, člen RMČ Praha 1
00841.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen RMČ Praha 1
0085.pdf 27.01.2016 Situace v oblasti Můstek – Dlouhá  v nočních hodinách Štěpán Kuchta, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00851.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0086.pdf 27.01.2016 Dlouhodobě chátrající dům na adrese Bartolomějská 13 Vít Masare, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00861.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0087.pdf 27.01.2016 Interpelace týkající se tří lukrativních nebytových prostor na adrese U Lužického semináře 42, Národní 22 a Pařížská 13 ve správě MČ  P1 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
00871.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
0088.pdf 27.01.2016 Zhoršující se žebrota a její jevy v centru Prahy PhDr. Janka Šiiňanská, občanka Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00881.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0089.pdf 27.01.2016 Dotaz v souvislosti s obsazením  komisí RMČ P1 Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00891.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0090.pdf 27.01.2016 Přístup  členů ZMČ P1  k celým ateriálům  z RMČ P1  v elektronické podobě Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ  Praha 1
00901.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ  Praha 1
0091.pdf 27.01.2016 Investice na zadání studie na rekonstrukci domu Truhlářská 8 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00911.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0092.pdf 27.01.2016 Opakovaná interpelace v záležitosti SVJ Kozí 9 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00921.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 11. zasedání dne 15.12.2015
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
11. zasedání ZMČ      
0074.pdf 15.12.2015 Prezentace a poděkování MČ P1 za spolupráci a podporu při realizaci běžecké ligy RunCzech Bc. Tomáš Mirovský, občan Prahy 10, za RunCzech Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00741.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0075.pdf 15.12.2015 Stavební záměry na severovýchodním konci Revoluční ulice Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a místopředseda HK Jan Čep. člen ZMČ Praha 1
00751.pdf   ODPOVĚĎ   Jan Čep. člen ZMČ Praha 1
0076.pdf 15.12.2015 Závažné pochybnosti o hospodaření Výboru SVJ v domě Kozí 9 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00761.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0077.pdf 15.12.2015 Změny užívání a prodloužení provozní doby v provozovně na adrese Vězeňská 9 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00771.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0078.pdf 15.12.2015 Pronájmy bytů občanům Prahy 1, schválené usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR15_1474 dne 24.11.2015 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00781.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0079.pdf 15.12.2015 Interpelace týkající se tří lukrativních nebytových prostor na adrese U Lužického semináře 42, Národní 22 a Pařížská 13 ve správě MČ P1 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
00791.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
0080.pdf 15.12.2015 „Setkání s občany Starého Města“, které proběhlo 25.11.2015 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
00801.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
0081.pdf 15.12.2015 Žádost o vysvětlení pojmu „administrativně rozdělený byt“ ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
00811.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
Přehled interpelací - 10. zasedání dne 10.11.2015
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
10. zasedání ZMČ      
0065.pdf 10.11.2015 Budoucnost dopravní obsluhy Myslíkovy ulice a jejího okolí tramvají č. 14 Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a místopředseda HK Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
00651.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0066.pdf 10.11.2015 Žádost o okamžité zastavení dalších přestaveb nebytového prostoru v domě Dlouhá 14 Ing. Pavel Mánek, občan Prahy 1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
00661.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
0067.pdf 10.11.2015

Žádost o prostudování a vyjádření se k textu obsahující „Žádost úřadům o komplexní změnu přístupu“

Štěpán Kuchta, občan Prahy 1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
00671.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
0068.pdf 10.11.2015 Výpověď z nájmu nebytového prostoru v domě Betlémská 9 nájemci – restaurace Red Pif ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00681.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0069.pdf 10.11.2015 Plán restrukturalizace Nemocnice Na Františku Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
00691.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
0070.pdf 10.11.2015 Rušení nočního klidu tzv. „pub crowlem“ v ulici Valentinská, z podnětu občanů Ing. Petr Hejma, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00701.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0071.pdf 10.11.2015 Projekt výstavby podzemních garáží ve dvoře domu Štěpánská 55 ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00711.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0072.pdf 10.11.2015 Umístění „chytrých“ odpadkových košů Bigbelly do některých ulic MČ Praha 1 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
00721.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0073.pdf 10.11.2015 Zda je možné měřit pokrok a výsledky snižování tzv. pub crowlu a rovněž frekvenci porušování např. nočního klidu ze strany provozoven, které pub crowl umožňují Jan Čep, člen ZMČ Praha 1 JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
00731.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
Přehled interpelací - 9. zasedání dne 13.10.2015
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
9. zasedání ZMČ      
0052.pdf 13.10.2015 Dotaz ve věci otištěného vyjádření a názoru za klub „Praha 1 rodina“ k záměru tvz. hotelu U Sixtů v posledním čísle Magazínu PRAHA 1 a žádost o omluvu a uvedení věci na pravou míru Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 Mgr. Svatopluk Karásek, člen ZMČ P1
00521.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Svatopluk Karásek, člen ZMČ P1
0053.pdf 13.10.2015 Interpelace s nesouhlasným vyjádřením k odpovědi pana starosty Ing. Oldřicha Lomeckého na jeho interpelaci ze dne 23.6.2015, dále informace dalším vývoji situace ohledně Tržnice Dlouhá 14 a žádost o radu, na koho se v této věci obrátit Ing. Pavel Mánek, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00531.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0054.pdf 13.10.2015 Apel na záchranu chátrající Wimmerovy kašny na Uhelném trhu Jolana Švábová, občanka Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00541.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0055.pdf 13.10.2015 Žádost o vyjádření k záměru vztyčení rakouské sochy maršála Radeckého na Malostranském náměstí Mgr. Zdenek Zacpal, občan Prahy 10 (společnost Veritas) MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1
00551.pdf   ODPOVĚĎ   MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1
0056.pdf 13.10.2015 Dotaz týkající se omezení a provozu vozítek Segway na chodnících v centru Prahy Ilona Kleníková, občanka Prahy 1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
00561.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0057.pdf 13.10.2015 Oznámení, popisující situaci zastavení a po 12 dnech zprovoznění výtahu v domě xxxx JUDr. Jan Urban a PhDr. Marie Urbanová, občané Prahy 1 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ P1
00571.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ P1
0058.pdf 13.10.2015 Návrh na vyřešení kauzy Na Poříčí 36 a 38 Pavel Vandas, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00581.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0059.pdf 13.10.2015

Žádost o odpovědi na otázky týkající se změn plateb od správce EP-SC, s.r.o. dle Smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí z roku 1996 v letech 2008 a 2009, tedy v době, kdy byl Ing. Petra Hejma, starostou MČ Praha 1

Pavel Vandas, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, člen ZMČ P1
00591.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, člen ZMČ P1
0060.pdf 13.10.2015 Řešení dlouhodobě neúnosného hluku z problémových barů a restaurací v Michalské ulici ThDr. Kateřina Klasnová, členka ZMČ Praha 1 JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
00601.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
0061.pdf 13.10.2015 Vyjádření Ing. Švihlíka, pověřeného Arcibiskupstvím pražským, řešením stavby v Soukenické 10 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00611.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0062.pdf 13.10.2015 Zveřejňování interpelací a odpovědí na ně na webových stránkách MČ Praha 1 a opětovná žádost o odpovědi na otázky, týkající se nominací do komisí Rady MČ Praha 1 Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00621.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0063.pdf 13.10.2015 Pracovní cesta do Soulu, kterou svým usnesením č. UR15_1239 schválila Rada MČ Praha 1 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00631.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0064.pdf 13.10.2015 Nespokojená reakce na odpověď pana Tomáše Macháčka, člena Rady MČ Praha 1, na jeho interpelaci ze dne 22.04.2015, ve věci vyčíslení nákladů na rekonstrukci prostor v domě č. p. 1933 a 1934, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ Praha 1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
00641.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
Přehled interpelací - 8. zasedání dne 08.09.2015
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
8. zasedání ZMČ      
0040.pdf 08.09.2015 Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. xx/xx v domě xxxxx, k. ú. Josefov, Praha 1 Pavel Vandas, občan Prahy 1 Mgr. Šárka Chládková Táborská a JUDr. Ivan Solil, členové ZMČ P1
00401.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Šárka Chládková, Táborská, členka ZMČ P1
0041.pdf 08.09.2015 Stavební záměr – úprava stávajícího průjezdu do dvora domu xxxxxxx Gordana Rušnov Zafranovič, občanka Prahy 1 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ P1
00411.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ P1
0042.pdf 08.09.2015 Záměr pachtu pro EP-SC a záchrany dvorku v domě Na Poříčí 38 PhDr. Pavla Jonssonová, Ph. D., občanka Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00421.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0043.pdf 08.09.2015 Správa domů Na Poříčí 36 a 38 MUDr. Antonín Pařízek, CSc., občan Prahy 1 JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
00431.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
0044.pdf 08.09.2015 Kritika ve věci špatného nakládání s obecním majetkem, dotazy na fungování a kontrolu práce Úřadu MČ Praha 1 ve věci správy domů Na Poříčí 36 a 38 MUDr. Antonín Pařízek, CSc., občan Prahy 1 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ P1
00441.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ P1
0045.pdf 08.09.2015

Nedostatečná informovanost voličů od opozičních klubů ZMČ P1 o jejich činnosti prostřednictvím webových stránek

Štěpán Kuchta, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00451.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0046.pdf 08.09.2015

Žádost o informace nebytových prostor a hluku v domě xxxxxx a žádost o omluvu starosty MČ Praha 1

Radka Anna Mandarano, občanka Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00461.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0047.pdf 08.09.2015 Veřejné zakázky „Realizace přechodu z ES SAP na GINIS Enterprise“ Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
00471.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0048.pdf 08.09.2015 Podnět k zajištění bezpečnosti a pořádku v prostoru piazzety Národního divadla Mgr. Miroslava Vlašánková, členka ZMČ Praha 1 JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
00481.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen Rady MČ Praha 1
0049.pdf 08.09.2015 Plánované změny v oblasti dopravy na území MČ Praha 1 v souvislosti s otevřením tunelu Blanka Ing. Petr Hejma, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
00491.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0050.pdf 08.09.2015 Správa domů Na Poříčí 36 a 38 Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00501.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0051.pdf 08.09.2015 Zpráva o činnosti VSBBP za 2. čtvrtletí 2015 – otázka bezdomovectví Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1tak Mgr. Šárka Chládková Táborská, členka ZMČ P1 a předsedkyně VSBBP
00511.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Šárka Chládková Táborská, předsedkyně VSBBP
Přehled interpelací - 7. zasedání dne 24.06.2015
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
7. zasedání ZMČ      
0036.pdf 24.06.2015

Objasňující důvody ukončení nájmu a žádost o uznání a vyplacení nákladů vynaložených na zhodnocení nebytových prostorů v domě č. p. 947, k. ú. Nové Město, Růžová 8, 10

Pavel Křivánek, občan Prahy 4. nájemce NP v Praze 1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
00361.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
0037.pdf 24.06.2015 Restaurace v Rybné 1065/13, Praha 1, granty na opravu domovního fondu a občanské záležitosti (vítání občánků a životních jubileí seniorů) Ing. Marta Pakostová, občanka Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00371.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0038.pdf 24.06.2015 Stížnost na nájemníka nebytových prostor „Tržnice“ na adrese Dlouhá 14 a  stížnost na nečinnost kompetentních úředníků Úřadu MČ Praha 1 a Odboru výstavby Ing. Pavel Mánek, občan Prahy 1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
00381.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
0039.pdf 24.06.2015

Revitalizace parku Kampa a rekonstrukce Werichovy vily společností BAU plus, a.s.

Petr Hejma, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00391.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 6. zasedání dne 26.05.2015
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
6. zasedání ZMČ      
0032.pdf 26.05.2015

Informace o dalším vývoji situace ohledně nebytového prostoru Tržnice Dlouhá 14

Ing. Pavel Mánek, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00321.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0033.pdf 26.05.2015 Žádost o omluvu za nepravdivá tvrzení uvedená na 5. zasedání Zastupitelstva dne 22.04.2015 ohledně jejich bytu a dlouholetého problému v domě Radka Anna Mandarano, občanka Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00331.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0034.pdf 26.05.2015 Interpelace vyjadřující nesouhlas s odpovědí pana starosty Ing. Oldřicha Lomeckého na jeho interpelaci z 22.04.2015 ve věci revitalizace parku Kampa a rekonstrukce Werichovy vily společnosti BAU plus, a.s. Ing. Petr Hejma, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00341.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0035.pdf 26.05.2015

Žádost o zpřístupnění materiálů z Rady MČ Praha 1 v elektronické podobě všem členům Zastupitelstva MČ Praha 1

Mgr. Filip Pospíšil, Ph. D., člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00351.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0036.pdf 26.05.2015

Interpelace ve věci žaloby o uveřejnění odpovědi podle tiskového zákona v periodiku Praha 1

Mgr. Alena Ježková PhD., členka ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00361.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 5. zasedání dne 22.04.2015
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
5. zasedání ZMČ      
0023.pdf 22.04.2015 Reakce na odpověď pana zástupce starosty Daniela Hodka ze dne 25.2.2015 na petici vlastníků a nájemníků domu SVJ Dlouhá 14 se stížností na provoz Tržnice a opakovaná výzva ke sjednání nápravy současného stavu Ing. Pavel Mánek, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1,   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
00231.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0024.pdf 22.04.2015 Taxikáři na Praze 1 Štěpán Kuchta, občan Prahy 1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
00241.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0025.pdf 22.04.2015 Vybudování parkoviště ve vnitrobloku domu č. p. 1934, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 38 průjezdem obytného domu Gordana Rušnov Zafranovič, občanka Prahy 1 Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1
00251.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1
0026.pdf 22.04.2015 Tranzitní doprava přes Prahu 1 Petr Kučera, občan Prahy 1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
00261.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0027.pdf 22.04.2015 Žádost o informace ve věci výstavby bytového domu U milosrdných, Praha 1 v bezprostřední blízkosti Anežského kláštera Václav Brůžek, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00271.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0028.pdf 22.04.2015 Opakovaná interpelace ve věci nominace členů do komisí Rady MČ Praha 1 za stranu ANO 2011 Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00281.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0029.pdf 22.04.2015 Žádost o odpovědi na dotazy na plánovanou revitalizaci parku Kampa Ing. Petr Hejma, člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00291.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0030.pdf 22.04.2015 Opakovaná interpelace a žádost o vyčíslení nákladů na rekonstrukci prostor v domě č. p. 1933 a 1934, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 pro účely denního stacionáře CENTRUM SEŇORINA Mgr. Jiří Janoušek, člen ZMČ Praha 1 Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1
00301.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1
0031.pdf 22.04.2015 Žádost, aby MČ Praha 1 nepodpořila na shromáždění SVJ Linhartská 136/6 dne 23.04.2015 změnu stanov SVJ Mgr. Lenka Alžběta Brodbeck, občanka Prahy 1 Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1
00311.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1
Přehled interpelací - 4. zasedání dne 10.03.2015
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
4. zasedání ZMČ      
0017.pdf 10.03.2015 Žádost o předložení soudně znaleckého posudku a nápravu v řízení, týkajících se spalinových cest ve světlíku restaurace v Rybné 1065/13, Praha 1 Ing. Marta Pakostová, občanka Prahy 1 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1
00171.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1
0018.pdf 10.03.2015 Podpora a poděkování za vytvoření moderních a funkčních prostorů v centru města jako je např. prodejna Dlouhá 14. Zdeňka Buláková, občanka Prahy 1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
00181.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
0019.pdf 10.03.2015 Dotaz ve věci výstavby bytového domu v ulici Klimentská Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D., člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1
00191.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1
0020.pdf 10.03.2015 Žádost o informace ve věci personálního obsazení komisí Rady MČ Praha 1 Mgr. Jiří Janoušek, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00201.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0021.pdf 10.03.2015 Pronájem prostor v domě č. p. 1933 a 1934, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 pro účely denního stacionáře CENTRUM SEŇORINA Mgr. Jiří Janoušek, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1
00211.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1
0022.pdf 10.03.2015 Dotaz na oddělení vnějších vztahů (Jaké jsou náklady na vydání radničních periodik na rok 2015, kdo je členem redakce čtvrtletníku Praha 1 a kdo je členem redakce Kultury Praha 1, zda existuje redakční rada obou periodik….apod.) Mgr. Alena Ježková, Ph.D., členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00221.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 3. zasedání dne 27.01.2015
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
3. zasedání ZMČ      
0007.pdf 27.01.2015 Stížnost na hluk před restauracemi, bary a diskotékami, dále na znečišťování nových fasád domů a chodníků psími exkrementy Pavla Haaková, občanka Prahy 1 JUDr. Ivan Solil, člen RMČ Praha 1
00071.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen RMČ Praha 1
0008.pdf 27.01.2015 Opakovaná interpelace ve věci restaurace v Rybné 1065/13, Praha 1  a žádost o doložení účetních zápisů o VZT, kopie písemných výzev nájemci (případně uložené pokuty) a soudně znaleckého posudku Ing. Marta Pakostová, občanka  Prahy 1 Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1
00081.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1
0009.pdf 27.01.2015 Otevřené dopisy paní primátorce Krnáčové a oslovující občany, média, Magistrát hl. m. Prahy se záležitostmi ohledně života na Praze 1 Štěpán Kuchta, občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1 ve spolupráci s Mgr. Evou Špačkovou, členkou RMČ P1
00091.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Eva Špačková, členka RMČ P1
00092.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0010.pdf 27.01.2015 Dotaz ve věci eliminace hluku a úniku tepla formou výměny oken v domě Na Poříčí 38, která jsou v dezolátním stavu Pavel Vandas, občan Prahy 1 a předseda občanského sdružení Vlastní bydlení v Praze 1 Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
00101.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1
0011.pdf 27.01.2015 Odprodej dvora Společenství vlastníků jednotek v domě xxxxxx Jurij Dizov, v zastoupení za Vladimíra Simona, občana Prahy 1 Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1
00111.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1
0012.pdf 27.01.2015 Stížnost na provoz Tržnice Dlouhá 14 Ing. Pavel Mánek, občan Prahy 1 Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
00121.pdf   ODPOVĚĎ   Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
0013.pdf 27.01.2015 Žádost o informace ve věci pronájmu nebytových prostor v domech Na Poříčí 36 a 38 Petra Pařízková, místopředsedkyně České společnosti porodních asistentek JUDr. Ivan Solil, člen RMČ Praha 1
00131.pdf   ODPOVĚĎ   JUDr. Ivan Solil, člen RMČ Praha 1
0014.pdf 27.01.2015 Žádost o informace ohledně výstavby garáží Štěpánská 55 (původní projekt, variantní řešení a rozpočet) ThDr. Kateřina Klasnová,  členka ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00141.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0015.pdf 27.01.2015

Nominace do komisí Rady MČ Praha 1 – dotaz, kdy budou tyto komise ustaveny a začnou řádně fungovat

Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D., člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00151.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0016.pdf 27.01.2015 Žádost o informace ve věci prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě Vězeňská 9 (restaurace Katr – nájemce Gastro Concepts, s.r.o.) ThDr. Kateřina Klasnová,  členka ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00161.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 2. zasedání dne 16.12.2014
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
2. zasedání ZMČ      
0001.pdf 16.12.2014 Žádost o řešení problémů s restaurací v domě Rybná 1065/23 Ing. Marta Pakostová, občanka Prahy 1 Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
00011.pdf   ODPOVĚĎ   Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
0002.pdf 16.12.2014 Povolební situace a žádost – především k zástupcům opozičních stran – o možnost zapojení se jako občana Prahy 1 do diskusí a informačních setkání určených pro občany Štěpán Kuchta, občan Prahy 1 Mgr. Eva Špačková, členka Rady MČ Praha 1
00021.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Eva Špačková, členka Rady MČ Praha 1
0003.pdf 16.12.2014 Žádost o informace ve věci správy domu Na Poříčí 38 JUDr. Jan Urban, občan Prahy 1 a místopředseda občanského sdružení Vlastní bydlení v Praze 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00031.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0004.pdf 16.12.2014 Analýza firmy Deloitte advisory Pavel Vandas, občan Prahy 1 a předseda občanského sdružení Vlastní bydlení v Praze 1 Jan Krejčí, MBA, člen Rady MČ Praha 1   Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
00041.pdf   ODPOVĚĎ 1   Jan Krejčí, MBA, člen Rady MČ Praha 1
00042.pdf   ODPOVĚĎ 2   Tomáš Macháček, člen Rady MČ Praha 1
0005.pdf 16.12.2014

Žádost o informace týkající se záměru pronájmu prostor pro podnikatelnou činnost společnosti MAUDÍ s.r.o. v domě Na Poříčí 36 a 38

MUDr. Antonín Pařízek, CSc., občan Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00051.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
0006.pdf 16.12.2014 Žádost o zajištění účasti opozice v Redakční radě měsíčníku PRAHA 1 a o zajištění přiměřeného prostoru pro uveřejnění sdělení a názorů opozičních členů zastupitelstva v dalších vydáních měsíčníku PRAHA 1 Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D., člen ZMČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
00061.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1