Přehled interpelací - 14. zasedání dne 12.3.2024

Soubor ke stažení

Datum

Předmět Dotazu / interpelace

Interpelující

Interpelovaný

14. zasedání ZMČ

     

0158.pdf

12.-13.03.2024

Navazující interpelace ve věci neprodloužení nájemní smlouvy v bytu

Ing. Jan Kovařínský, občan MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

01581.pdf   ODPOVĚĎ  

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0159.pdf

12.-13.03.2024

Navazující interpelace ve věci neprodloužení nájemní smlouvy v bytu

Ing. Jan Kovařínský, občan MČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

01591.pdf   ODPOVĚĎ  

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

0160.pdf

12.-13.03.2024

Čistota a zeleň na Praze 1

Milada Švandová, občanka MČ Praha 1

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

01601.pdf   ODPOVĚĎ  

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

0161.pdf

12.-13.03.2024

Nové projekty na Praze 1 a historické budovy na území MČ Praha 1

Milada Švandová, občanka MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01611.pdf   ODPOVĚĎ  

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0162.pdf

12.-13.03.2024

Poděkování třem pracovníkům Úřadu MČ P1 za jejich rychlé reakce a vstřícné jednání

Alena Měšťák Fraňková, občanka MČ Praha 1 a předsedkyně výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Mostecká 55-Praha

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01621.pdf   ODPOVĚĎ  

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0163.pdf

12.-13.03.2024

Reakce na veřejné vyjádření v souvislosti s nájemní smlouvou uzavřenou k bytové jednotce

JUDr. Martin Ullmann, občan MČ Praha 1

Ing. Petr Hejma, člen ZMČ Praha 1

0164.pdf

12.-13.03.2024

Nájemní vztah a otázka potřeby prodloužení nájemní smlouvy

JUDr. Martin Ullmann ml., občan MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

01641.pdf   ODPOVĚĎ  

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0165.pdf

12.-13.03.2024

Žádost o poskytnutí seznamu všech pozemků, na kterých  z titulu přeneseného výkonu státní správy, podle zákona o pozemních komunikacích vykonává působnost Úřad MČ Praha 1

Ing. Filip Dvořák, občan MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01651.pdf   ODPOVĚĎ  

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0166.pdf

12.-13.03.2024

Postoj k pokácení lípy stříbrné v ulici Ve Stínadlech a k plánované novostavbě v této ulici

Mgr. Pavel Čižinský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

01661.pdf   ODPOVĚĎ  

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

0167.pdf

12.-13.03.2024

Dotaz na angažovanost ve věci zastavění náměstí Miloše Formana před hotelem InterContinental

Mgr. Pavel Čižinský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1

Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

a

Martin Arden, předseda Komise sociální

01671.pdf   ODPOVĚĎ  

Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

a

Martin Arden, předseda Komise sociální

0168.pdf

12.-13.03.2024

Zastavění náměstí Miloše Formana před hotelem InterContinental

Mgr. Pavel Čižinský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1

Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1

0169.pdf

12.-13.03.2024

Vyvěšení izraelské vlajky na budově radnice MČ Praha 1

Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01691.pdf   ODPOVĚĎ  

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0170.pdf

12.-13.03.2024

Realizace zákazu tzv. sdílených koloběžek na území MČ Praha 1

PhDr. Filip Lachmann, člen Zastupitelstva MČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

01701.pdf   ODPOVĚĎ  

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0171.pdf

12.-13.03.2024

Zákaz prodeje alkoholu v obchodech na Praze 1 po 22:00 hod.

Valerie Clare Talacková, MA, členka Zastupitelstva MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01711.pdf   ODPOVĚĎ  

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0172.pdf

12.-13.03.2024

Dotaz na naplňování programového prohlášení současné koalice

Valerie Clare Talacková, MA, členka Zastupitelstva MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01721.pdf   ODPOVĚĎ  

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0173.pdf

12.-13.03.2024

Návrh na úpravu Jednacího řádu komisí Rady MČ P1

Valerie Clare Talacková, MA, členka Zastupitelstva MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01731.pdf   ODPOVĚĎ  

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0174.pdf

12.-13.03.2024

Budoucí podoba parku Kampa a jeho plánované revitalizace

Mgr. Petr Burgr, člen Zastupitelstva MČ Praha 1

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

01741.pdf   ODPOVĚĎ  

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

Přehled interpelací - 13. zasedání dne 30.1.2024

Soubor ke stažení

Datum

Předmět Dotazu / interpelace

Interpelující

Interpelovaný

13. zasedání ZMČ

     

0142.pdf

30.01.2024

Vybudování pobytového zařízení domova s pečovatelskou službou

RNDr. Jana Příhodová, občanka MČ Praha 1

Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

01421.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

0143.pdf

30.01.2024

Zápůjčka dvora, a rozšíření bytů do půdních prostor

Ján Szeles, občan MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

01431.pdf   ODPOVĚĎ  

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0144.pdf

30.01.2024

Problémy ohledně neoprávněných zásahů v domě ze strany nájemce nebytových prostor

Eva Michálková, občanka MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

01441.pdf   ODPOVĚĎ  

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0145.pdf

30.01.2024

Rušení nočního klidu od provozu barů a nočních podniků

RNDr. Pavel Novotný, občan MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01451.pdf   ODPOVĚĎ  

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0146.pdf

30.01.2024

Žádost o participaci k návrhu na pojmenování nábřeží mezi Lichtenštejnským palácem a Karlovým mostem „Na Náplavce“

Ing. Filip Dvořák, občan MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01461.pdf   ODPOVĚĎ  

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0147.pdf

30.01.2024

Dotazy z oblasti sociálních služeb a DPS

RNDr. Jana Příhodová, občanka MČ Praha 1

Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

01471.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

0148.pdf

30.01.2024

Obnovu modrého vodorovného dopravního značení

Ing. Filip Dvořák, občan MČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

01481.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0149.pdf

30.01.2024

Neplnění úkolů paní starostkou, vyplývajících z Bezpečností analýzy, která byla schválena zastupitelstvem dne 13.09.2022

Mgr. Pavel Čižinský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1

Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

Mgr. Michal Müller, člen RMČ Praha 1

Richard Bureš, člen RMČ Praha 1

Martin Motl, předseda Výboru pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy

Giancarlo Lamberti, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 1

Mgr. Karel Ulm, předseda Výboru pro kultivaci a služby v památkové rezervaci

Martin Arden, předseda Komise sociální

01491.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1
01491.pdf   ODPOVĚĎ   ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1
01491.pdf   ODPOVĚĎ  

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

01491.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1
01491.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1
01491.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1
01491.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Michal Müller, člen RMČ Praha 1
01491.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
01491.pdf   ODPOVĚĎ   Martin Motl, předseda Výboru pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy
01491.pdf   ODPOVĚĎ   Giancarlo Lamberti, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 1
01491.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Karel Ulm, předseda Výboru pro kultivaci a služby v památkové rezervaci
01491.pdf   ODPOVĚĎ   Martin Arden, předseda Komise sociální

0150.pdf

30.01.2024

Žádost o řešení problematiky pořizování a zveřejňování fotografií dětí navštěvující školy
na Praze 1

Mgr. Barbora Kosíková, členka Zastupitelstva MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01501.pdf   ODPOVĚĎ  

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0151.pdf

30.01.2024

Zpětvzetí odvolání MČ Praha 1 k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1

Valerie Clare Talacková, MA, členka Zastupitelstva MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01511.pdf   ODPOVĚĎ  

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0152.pdf

30.01.2024

Magistrátní strategie příjezdového cestovního ruchu pro r. 2024 až 2027

PhDr. Filip Lachmann, člen Zastupitelstva MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01521.pdf   ODPOVĚĎ  

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0153.pdf

30.01.2024

Podpora podnikatele od paní starostky, který prodává lodní lístky na ulicích v centru Prahy

Mgr. Pavel Čižinský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1

Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

Mgr. Michal Müller, člen RMČ Praha 1

Richard Bureš, člen RMČ Praha 1

Martin Motl, předseda Výboru pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy

Giancarlo Lamberti, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 1

Mgr. Karel Ulm, předseda Výboru pro kultivaci a služby v památkové rezervaci

Martin Arden, předseda Komise sociální

01531.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1
01531.pdf   ODPOVĚĎ   ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1
01531.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1
01531.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1
01531.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1
01531.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1
01531.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Michal Müller, člen RMČ Praha 1
01531.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
01531.pdf   ODPOVĚĎ   Martin Motl, předseda Výboru pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy
01531.pdf   ODPOVĚĎ   Giancarlo Lamberti, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 1
01531.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Karel Ulm, předseda Výboru pro kultivaci a služby v památkové rezervaci
01531.pdf   ODPOVĚĎ   Martin Arden, předseda Komise sociální

0154.pdf

30.01.2024

Výsadba stromů v r. 2024 v ulicích MČ Praha 1

PhDr. Filip Lachmann, člen Zastupitelstva MČ Praha 1

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

01541.pdf   ODPOVĚĎ   ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

0155.pdf

30.01.2024

Ušlý zisk z volného nebytového prostoru v domě Na Poříčí 46

Mgr. Pavel Čižinský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1

Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

Mgr. Michal Müller, člen RMČ Praha 1

Richard Bureš, člen RMČ Praha 1

Martin Motl, předseda Výboru pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy

Giancarlo Lamberti, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 1

Mgr. Karel Ulm, předseda Výboru pro kultivaci a služby v památkové rezervaci

Martin Arden, předseda Komise sociální

01551.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1
01551.pdf   ODPOVĚĎ   ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1
01551.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1
01551.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1
01551.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1
01551.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1
01551.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Michal Müller, člen RMČ Praha 1
01551.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
01551.pdf   ODPOVĚĎ   Martin Motl, předseda Výboru pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy
01551.pdf   ODPOVĚĎ   Giancarlo Lamberti, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 1
01551.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Karel Ulm, předseda Výboru pro kultivaci a služby v památkové rezervaci
01551.pdf   ODPOVĚĎ   Martin Arden, předseda Komise sociální

0156.pdf

30.01.2024

Dotaz na doručená oznámení na ÚMČ Praha 1 o zahájení územního či stavebního řízení, která nebyla zveřejněna na úřední desce úřadu

Valerie Clare Talacková, MA, členka Zastupitelstva MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01561.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0157.pdf

30.01.2024

Rekonstrukce Vrchlického sadů

Valerie Clare Talacková, MA, členka Zastupitelstva MČ Praha 1

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

01571.pdf   ODPOVĚĎ   ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1
Přehled interpelací - 12. zasedání dne 12.12.2023

Soubor ke stažení

Datum

Předmět Dotazu / interpelace

Interpelující

Interpelovaný

12. zasedání ZMČ

     

0131.pdf

12.12.2023

Zadávání veřejných zakázek na stavební práce

Ing. arch. David Damaška, Ph.D., občan MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

01311.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0132.pdf

12.12.2023

Poplatek za zábor veřejného prostranství za rok 2023

Zdenka Buláková, občanka MČ Praha 1

Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1

01321.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1

0133.pdf

12.12.2023

Izraelsko-palestinský konflikt

Petra Pětioká, občanka MČ Praha 1

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

01331.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

0134.pdf

12.12.2023

Poděkování bývalým členům Rady MČ Praha 1 a Zastupitelstva MČ Praha 1

Mgr. Eva Špačková, členka ZMČ Praha 1

RMČ Praha 1 bere na vědomí – interpelující nepožadovala odpověď

0135.pdf

12.12.2023

Soudní spor o zaplacení technického zhodnocení

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01351.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0136.pdf

12.12.2023

Dopravní režim v okolí Staroměstského náměstí

PhDr. Filip Lachman, člen ZMČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

01361.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0137.pdf

12.12.2023

Plavební komory Praha – Staré Město

Valerie Clare Talacková, MA, členka ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01371.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0138.pdf

12.12.2023

Předložení knihy jízd všech vozidel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Prahy 1 za rok 2023

JUDr. Pavel Marc, LL.M., člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01381.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0139.pdf

12.12.2023

Dotazy na lobbying za zájmy soukromé firmy na MHMP

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01391.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0140.pdf

12.12.2023

Rekonstrukce budovy ZŠ Vojtěšská

Valerie Clare Talacková, MA, členka ZMČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

01401.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

0141.pdf

12.12.2023

Rekonstrukce budovy ZŠ Vojtěšská a její uzavření na celý rok

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

01411.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 11. zasedání dne 14.11.2023

Soubor ke stažení

Datum

Předmět Dotazu / interpelace

Interpelující

Interpelovaný

11. zasedání ZMČ

     

0122.pdf

14.11.2023

Dokumentace pro zadávání veřejné zakázky

Ing. arch. David Damaška, Ph.D., občan MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres,  místostarosta MČ Praha 1

01221.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0123.pdf

14.11.2023

Záměr zastřešení dvora nemovité kulturní památky Novomlýnské vodárenské věže

Tomáš Mandous, občan MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01231.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0124.pdf

14.11.2023

Dopravní omezení na území MČ Praha 1

Ing. Filip Dvořák, občan MČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

01241.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0125.pdf

14.11.2023

Zveřejňování videozáznamů z jednání Zastupitelstva MČ Praha 1

Ing. Filip Dvořák, občan MČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

01251.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

0126.pdf

14.11.2023

Tajné hlasování (kdo jak hlasoval) ve věci narovnání v soudním sporu o zaplacení technického zhodnocení – Bílkova 13 -15

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1, ve spolupráci s Mgr. Davidem Bodečkem, MBA, Ing. Tomášem Heresem, Richardem Burešem, Ing. Karlem Grabeinem Procházkou, Mgr. Michalem Müllerem, Ing. Vojtěchem Ryvolou a Martinem Motlem

01261.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1, ve spolupráci s Mgr. Davidem Bodečkem, MBA, Ing. Tomášem Heresem, Richardem Burešem, Ing. Karlem Grabeinem Procházkou, Mgr. Michalem Müllerem, Ing. Vojtěchem Ryvolou a Martinem Motlem

0127.pdf

14.11.2023

Pronájem nebytových prostor v domě Na Poříčí 46

Valerie Clare Talacková, MA, členka ZMČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres,  místostarosta MČ Praha 1

01271.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres,  místostarosta MČ Praha 1

0128.pdf

14.11.2023

Provozní doba v restauraci Střídačka

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1, a Ing. Tomáš Heres,  místostarosta MČ Praha 1

01281.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1, a Ing. Tomáš Heres,  místostarosta MČ Praha 1

0129.pdf

14.11.2023

Vystoupení (v minulosti) Mgr. Pavla Čižinského na demonstraci

Bc. Giancarlo Lamberti, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

01291.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

0130.pdf

14.11.2023

Pokácení stromu v ulici U Milosrdných

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1, ve spolupráci s Mgr. Terezií Radoměřskou, starostkou MČ Praha 1

01301.pdf   ODPOVĚĎ   ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1
Přehled interpelací - 10. zasedání dne 17.10.2023

Soubor ke stažení

Datum

Předmět Dotazu / interpelace

Interpelující

Interpelovaný

10. zasedání ZMČ

     

0109.pdf

17.10.2023

Neprodloužení nájemní smlouvy na byt

Jan Kovařínský, občan MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres,  místostarosta MČ Praha 1

01091.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0110.pdf

17.10.2023

Způsob realizace oprav na objektech MČ Praha 1

Ing. arch. David Damaška, Ph.D., občan MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

01101.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0111.pdf

17.10.2023

Stavba zahradní budky před objektem Křižovnická 1

Ing. Filip Dvořák, občan MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01111.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0112.pdf

17.10.2023

Nakládání se svěřeným majetkem

Ing. Filip Dvořák, občan MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01121.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0113.pdf

17.10.2023

Nové přístaviště pro turistické výletní lodě v parku Cihelná vedle Mánesova mostu

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01131.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0114.pdf

17.10.2023

Stavba schodiště v Divadelní ulici

Barbora Kosíková, členka ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01141.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0115.pdf

17.10.2023

Úplné vyloučení (zákaz) nabízení k pronájmu koloběžek

JUDr. Pavel Marc, LL.M., člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01151.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0116.pdf

17.10.2023

Problematika přechodů pro chodce

Valerie Clare Talacková, členka ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01161.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0117.pdf

17.10.2023

Řešení záměru „školní ulice“

Mgr. Eva Špačková, členka ZMČ Praha 1

RMČ Praha 1 bere na vědomí

0118.pdf

17.10.2023

Veřejná zakázka „Oprava podzemních kontejnerů v ulici Vodičkova před ZŠ“

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

01181.pdf   ODPOVĚĎ   ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

0119.pdf

17.10.2023

Uzavření částí ulic Bílkova, Klimentská a Vojtěšská v době před ranním vyučováním

PhDr. Filip Lachmann, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1

01191.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1

0120.pdf

17.10.2023

Nepředložení Koncepce Nemocnice Na Františku na roky 2022 – 2026

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Michal Müller, člen RMČ Praha 1

01201.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0121.pdf

17.10.2023

Fungování Komise pro dopravu

PhDr. Filip Lachmann, člen ZMČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

01211.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1
Přehled interpelací - 9. zasedání dne 13.9.2023

Soubor ke stažení

Datum

Předmět dotazu / interpelace

Interpelující

Interpelovaný

9. zasedání ZMČ

     

0084.pdf

13.09.2023

Zamítnutí žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě Široká 20

Jan Kovařínský, občan MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

00841.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0085.pdf

13.09.2023

Spolek Dobrá Šatlava, ve věci ukončení nájmu v nebytových prostorech v Saské ulici

Robert Hlaváč, občan MČ Praha 1

Ing. Petr Hejma, člen ZMČ Praha 1

00851.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, člen ZMČ Praha 1

0086.pdf

13.09.2023

Spolek Dobrá Šatlava, týkající se představení činnosti tohoto nového spolku

Pavlína Svobodová, občanka MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00861.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0087.pdf

13.09.2023

Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 1 a opakované dotazy na trvalé pobyty některých členů Zastupitelstva MČ Praha 1

RNDr. Pavel Novotný, občan MČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

00871.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

0088.pdf

13.09.2023

Apel na zajištění větší čistoty a úklid ulic MČ Praha 1

Ing. Filip Dvořák, občan MČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00881.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0089.pdf

13.09.2023

Výpověď nájemní smlouvy klubu ŠATLAVA

Jiří Gebert, občan MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

00891.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0090.pdf

13.09.2023

Znepřístupnění plácku, kde se kříží ulice Dušní, V Kolkovně, Vězeńská a Široká

Olga Krauhlcová, občanka MČ Praha 1

Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1

00901.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1

0091.pdf

13.09.2023

Žádost o přehodnocení udělení výpovědi z nájemní smlouvy – CAFE MILANI

Marek Poddaný, občan MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

00911.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0092.pdf

13.09.2023

Žádost o vypsání referenda o úplném zákazu koloběžek

René Pavlů,  občan MČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00921.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0093.pdf

13.09.2023

Nebytové prostory v domě Široká 20

Mgr. David Vavřinka (Martin Hes, jednatele společnosti T-Gastro, s.r.o. a předseda představenstva Luxury Brand Management, a.s.)

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

00931.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0094.pdf

13.09.2023

Objasnění pojmu „veřejná podpora“

Ing. Filip Dvořák, občan MČ Praha 1 a předseda Hospodářské komory Praha 1

Ing. Tomáš Heres,  místostarosta MČ Praha 1

00941.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0095.pdf

13.09.2023

Vizuální smog v památkově chráněném centru Prahy

RNDr. Pavel Novotný, občan MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00951.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0096.pdf

13.09.2023

Nové předzahrádky firmy Bageterie Boulavard

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00961.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0097.pdf

13.09.2023

Sytémové řešení problému nočního hluku

Valerie Clare Talacková, členka ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00971.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0098.pdf

13.09.2023

Dotazník spokojenosti veřejnosti s provozováním Rybářského domečku

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00981.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0099.pdf

13.09.2023

Řešení záměru „školní ulice“

PhDr. Filip Lachmann, člen ZMČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00991.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0100.pdf

13.09.2023

Parkování na chodníku v ulici Nerudova

JUDr. Pavel Marc, LL.M., člen ZMČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

01001.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0101.pdf

13.09.2023

Zázemí půjčovny elektrických kol a koloběžek v garážích ve Štěpánské ulici

Ing. Michal Caban, člen ZMČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

01011.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0102.pdf

13.09.2023

Žádost o řešení tramvajové zastávky na Újezdě, chybí tramvajový ostrůvek

Mgr. Barbora Kosíková, členka ZMČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

01021.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0103.pdf

13.09.2023

Zkrácení provozní doby restaurace Střídačka v Týnské uličce

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1, a Ing. Tomáš Heres,  místostarosta MČ Praha 1

01031.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0104.pdf

13.09.2023

Užívání pražských náplavek a břehů ve správě Trade Centre Praha, a.s.

Valerie Clare Talacková, členka ZMČ Praha 1

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

01041.pdf   ODPOVĚĎ   ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

0105.pdf

13.09.2023

Nedostatek stanovišť pro sdílená kola v některých lokalitách MČ Praha 1

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

01051.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0106.pdf

13.09.2023

Žádost o prověření postupu Stavebního úřadu Praha 1 ve věci předzahrádky naproti Orloji na Staroměstkém náměstí

JUDr. Pavel Marc, LL.M., člen ZMČ Praha 1

Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1

01061.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník Úřadu MČ Praha 1

0107.pdf

13.09.2023

(Ne)poskytování oběda zaměstnanci Úřadu MČ Praha 1

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

01071.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0108.pdf

13.09.2023

Veřejné parkování na Slovanském ostrově

JUDr. Pavel Marc, LL.M., člen ZMČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres,  místostarosta MČ Praha 1

01081.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 8. zasedání dne 20.6.2023

Soubor ke stažení

Datum

Předmět Dotazu / interpelace

Interpelující

Interpelovaný

8. zasedání ZMČ

     

0067.pdf

20.06.2023

Otázky k Nemocnici Na Františku

RNDr. Jana Příhodová, občanka MČ Praha 1

Mgr. Michal Müller, člen RMČ Praha 1

00671.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Michal Müller, člen RMČ Praha 1
00671.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Michal Müller, člen RMČ Praha 1

0068.pdf

20.06.2023

Opakovaná interpelace ve věci schodiště v ulici Divadelní

Ing. Jozef Onderka, občan MČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00681.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0069.pdf

20.06.2023

Žádost o podporu MČ Praha 1 k zachování České pošty v hlavní budově v Jindřišské ulici

Vladimír Mařík, občan MČ Praha 1

Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1

00691.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1

0070.pdf

20.06.2023

Zveřejňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Ing. Filip Dvořák, občan MČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

00701.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

0071.pdf

20.06.2023

Stavba STAROMĚSTSKÁ BRÁNA

Ing. Tomáš Bajuzs, občan MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00711.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0072.pdf

20.06.2023

Stavba na střeše domu Divadelní 1088/22, Praha 1

Mgr. Jana Kratochvílová, občanka MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00721.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1
00721.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1

0073.pdf

20.06.2023

Systematické odstraňování bariér na Praze 1

Bc. Emílija Rónová, občanka MČ Praha 1

Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

00731.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

0074.pdf

20.06.2023

Problematika elektrických koloběžek na chodnících na území MČ Praha 1

Ing. Filip Dvořák, občan MČ Praha 1 a předseda Hospodářské komory Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00741.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0075.pdf

20.06.2023

Zábor chodníku před budovou Evangelické fakulty UK v ulici Černá

Ing. Karel Kovařík, občan MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

00751.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0076.pdf

20.06.2023

Opakovaná interpelace ve věci odstranění vad z předání nájemci (společnost ECHTOVNÍ, s.r.o.) nebytového prostoru č. 101 a 102 na adrese Petrská 21/1171, Praha 1

Ing. arch. David Damaška, občan MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

00761.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0077.pdf

20.06.2023

Nepovolená stavba (úpravy zdi v majetku SVJ školou Leonardo)

členové výboru SVJ Masná 19/697, Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

00771.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0078.pdf

20.06.2023

Náplň práce oddělení bezpečnosti v odboru Kancelář starostky

Valerie Clare Talacková, členka ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00781.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0079.pdf

20.06.2023

Podmínky práce Ing. Petra Městeckého

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00791.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0080.pdf

20.06.2023

Noční jízda motorkářů „Prague Night Ride 2023“

PhDr. Filip Lachmann, člen Zastupitelstva MČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00801.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0081.pdf

20.06.2023

Dotaz na práva užívat název klubu členů zastupitelstva „Piráti a občané z Prahy 1“

JUDr. Pavel Marc, LL.M., člen Zastupitelstva MČ Praha 1

Martin Arden, člen ZMČ Praha 1

00811.pdf   ODPOVĚĎ   Martin Arden, člen ZMČ Praha 1

0082.pdf

20.06.2023

Mezinárodní projek Jewels Tour s partnerským městem Ferrara

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00821.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0083.pdf

20.06.2023

Využívání služebních automobilů paní starostkou

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00831.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1
Přehled interpelací - 7. zasedání dne 16.5.2023

Soubor ke stažení

Datum

Předmět Dotazu / interpelace

Interpelující

Interpelovaný

7. zasedání ZMČ

     

0055.pdf

16.05.2023

Elektrické sdílené koloběžky na chodnících Prahy 1

Ing. Vladimír Krištof, občan MČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00551.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0056.pdf

16.05.2023

Bezbariérový projekt a zklidnění ulice Divadelní

Ing. Jozef Onderka, občan MČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00561.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0057.pdf

16.05.2023

Úprava stavby schodiště v ulici Divadelní

PhDr. Petra Onderková, spolumajitelka nemovitosti na Praze 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00571.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0058.pdf

16.05.2023

Pořádání výletů pro seniory Prahy 1

Danuše Folcová, občanka MČ Praha 1

Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

00581.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

0059.pdf

16.05.2023

Odstraňování stromů z ulic Prahy 1

Ing. Filip Dvořák,

občan MČ Praha 1

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

00591.pdf   ODPOVĚĎ   ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

0060.pdf

16.05.2023

Nakládání se svěřeným majetkem

Ing. Filip Dvořák, občan MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1, ve spolupráci s Mgr. Ing. Františkem Dvořákem, tajemníkem Úřadu MČ Praha 1

00601.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0061.pdf

16.05.2023

Personální otázky, resp. (ne)vypisování výběrových řízení na některé vedoucí odborů Úřadu MČ Praha 1

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0062.pdf

16.05.2023

Dodání komunikační strategie MČ Praha 1

PhDr. Filip Lachmann, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00621.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0063.pdf

16.05.2023

Zpoplatnění vjezdu do centra Prahy 1

Valerie Clare Talacková, členka ZMČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00631.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0064.pdf

16.05.2023

Dotaz na podniknuté kroky za účelem předání školní budovy v Masné ZŠ náměstí Curieových 

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

Richard Bureš, člen ZMČ Praha 1

00641.pdf   ODPOVĚĎ  

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

Richard Bureš, člen ZMČ Praha 1

0065.pdf

16.05.2023

Zpřístupnění všech materiálů týkajících se proběhlého projektu Corrency

Jonáš Felkel, člen ZMČ Praha 1

Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1

00651.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1

0066.pdf

16.05.2023

Omluva za zrušení plesu pro seniory

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

Mgr. Michal Müller, člen RMČ Praha 1

Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

00661.pdf   ODPOVĚĎ  

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

Mgr. Michal Müller, člen RMČ Praha 1

Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

00661.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1
Přehled interpelací - 6. zasedání dne 18.4.2023

Soubor ke stažení

Datum

Předmět Dotazu / interpelace

Interpelující

Interpelovaný

6. zasedání ZMČ

     

0046.pdf

18.-19.04.2023

Problematika odtahů aut neoprávněně parkujících na vyhrazeném místě pro osoby s omezenou schopností pohybu

Jitka Burianová, občanka MČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00461.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0047.pdf

18.-19.04.2023

Zveřejňování a archivace videozáznamů ze zasedání ZMČ P1

Ing. Filip Dvořák, občan MČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

00471.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

0048.pdf

18.-19.04.2023

Nárůst rozpočtu MČ P1, vlivem navýšení počtu zastupitelů a uvolněných členů ZMČ P1

RNDr. Pavel Novotný, občan MČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

00481.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

0049.pdf

18.-19.04.2023

VŘ na vedoucí/vedoucího odboru Stavební úřad P1

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00491.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0050.pdf

18.-19.04.2023

Dotaz, kolik stojí oběd jednoho zastupitele MČ P1

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00501.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0051.pdf

18.-19.04.2023

Koncepční řešení dopravní situace v centru Prahy „Zóna 30 na Praze 1“

PhDr. Filip Lachmann, člen ZMČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00511.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0052.pdf

18.-19.04.2023

Přijetí nového zaměstnance na ÚMČ P1

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00521.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0053.pdf

18.-19.04.2023

Demoliční práce v okolí ZŠ Curieových a SPŠ stavební

Bronislava Sitár Baboráková, DiS., členka ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

00531.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1
00531.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

0054.pdf

18.-19.04.2023

Nevrácení školní budovy v Masné ZŠ nám. Curieových

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

00541.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 5. zasedání dne 1.3.2023

Soubor ke stažení

Datum

Předmět Dotazu / interpelace

Interpelující

Interpelovaný

5. zasedání ZMČ

     

0032.pdf

01.03.2023

Rozbor vzniku a vývoje situace ohledně územního rozvoje v okolí tzv. Masaryčky

RNDr. Jana Příhodová, občanka MČ Praha 1

Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1

00321.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1

0033.pdf

01.03.2023

Zveřejňování účetních závěrek v Obchodním rejstříku

Ing. Filip Dvořák, občan MČ Praha 1

Mgr. Pavel Čižinský, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 1

00331.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Pavel Čižinský, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 1

0034.pdf

01.03.2023

Budova ZŠ Vojtěšská

Mgr. Martina Balzerová a prof. Ing. arch. Robert Votický, občané MČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

00341.pdf   ODPOVĚĎ – Mgr. Martina Balzerová   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1
00341.pdf   ODPOVĚĎ – prof. Ing. arch. Robert Votický   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

0035.pdf

01.03.2023

Zrušení plesu Prahy 1 a plesu seniorů Prahy 1

RNDr. Pavel Novotný, občan MČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

00351.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

0036.pdf

01.03.2023

Stavba schodiště z Národní třídy do ulice Divadelní

Ing. Jozef Onderka, občan MČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00361.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0037.pdf

01.03.2023

Pronájem pozemků pro restaurační zahrádku společnosti HM Gastro Group

Členové výboru SVJ xxxxxxxxx, v zastoupení Ing. Jiřím Lamosem, členem výboru

Ing. Petr Hejma, člen ZMČ Praha 1,

Petr Burgr, člen ZMČ Praha 1

Richard Bureš, uvolněný člen ZMČ Praha 1

Mgr. Eva Špačková, členka ZMČ Praha 1

00371.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, člen ZMČ Praha 1
00371.pdf   ODPOVĚĎ   Petr Burgr, člen ZMČ Praha 1
00371.pdf   ODPOVĚĎ   Richard Bureš, uvolněný člen ZMČ Praha 1
00371.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Eva Špačková, členka ZMČ Praha 1

0038.pdf

01.03.2023

Otevírací doby v parcích a na dětských hřištích

Mgr. Amália Počarovská, občanka MČ Praha 1

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

00381.pdf   ODPOVĚĎ   ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

0039.pdf

01.03.2023

Nemocnice Na Františku

RNDr. Jana Příhodová, občanka MČ Praha 1

Mgr. Pavel Čižinský, uvolněný člen ZMČ Praha 1

00391.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Pavel Čižinský, uvolněný člen ZMČ Praha 1

0040.pdf

01.03.2023

Memorandum o spolupráci MČ Praha 1 s Pražským komorním orchestrem

Ing. Filip Dvořák, občan MČ Praha 1

Ing. Petr Hejma, člen ZMČ Praha 1

00401.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, člen ZMČ Praha 1

0041.pdf

01.03.2023

Rekonstrukce budovy (polikliniky) Palackého 5

Mgr. Amália Počarovská, občanka MČ Praha 1

Mgr. Michal Müller, člen RMČ Praha 1

00411.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Michal Müller, člen RMČ Praha 1

0042.pdf

01.03.2023

Situace v domě Krakovská 5

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

00421.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

0043.pdf

01.03.2023

Změna Jednacího řádu komisí Rady MČ Praha 1

Valerie Clare Talacková, MA, členka ZMČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

00431.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

0044.pdf

01.03.2023

Souběh podnikatelské činnosti s funkcí člena Rady MČ Praha 1

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00441.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0045.pdf

01.03.2023

Pověřený vedoucí nově zřízeného odboru životního prostředí a čistoty

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1

00451.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1
Přehled interpelací - 4. zasedání dne 26.1.2023

Soubor ke stažení

Datum

Předmět Dotazu / interpelace

Interpelující

Interpelovaný

4. zasedání ZMČ

     

0014.pdf

26.01.2023

Žádost o zajištění rychlejšího výběrového řízení či záměru na rozmístění plakátovacích ploch pro kulturní a nekomerční účely

Iveta Zejdová, občanka MČ Praha 7, zástupkyně Asociace plakátování nízkorozpočtové reklamy

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

00141.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0015.pdf

26.01.2023

Ustanovení současné koalice a rozdělení funkcí na Praze 1

RNDr. Pavel Novotný, občan MČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

00151.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

0016.pdf

26.01.2023

Plánovaná rekonstrukce sportovišť a hřišť z hlediska dodržení bezbariérové vyhlášky a zajištění bezbariérových WC u výstupů z lanovky na Petříně

Bc. Emilija Rónová, občanka Prahy 1

Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

00161.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

0017.pdf

26.01.2023

Nesouhlas s doručenou odpovědi na jeho interpelaci přednesenou na zastupitelstvu dne 14.12.2022 a žádost o zodpovězení všech dotazů ve věci stavby schodiště z Národní třídy do ulice Divadelní

Ing. Jozef Onderka, občan MČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00171.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0018.pdf

26.01.2023

Problematika ochrany Malé Strany před povodní

Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1

Ing. Petr Hejma, člen ZMČ Praha 1

00181.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Petr Hejma, člen ZMČ Praha 1

0019.pdf

26.01.2023

Žádost o zrušení smlouvy s HM Gastro – nájemcem nebytových prostor v jejich domě a apelem, aby Rada MČ Praha 1 vybrala společně se spolumajiteli domu nového nájemce

Ing. Zdeněk Coubal a Ján Szeles, občané MČ Praha 1, za výbor SVJ domu

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

00191.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0020.pdf

26.01.2023

Hřiště ve Vlašské ulici

Jana Titlbachová, občanka MČ Praha 1

ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

00201.pdf   ODPOVĚĎ   ThDr. Kateřina Klasnová, místostarostka MČ Praha 1

0021.pdf

26.01.2023

Rybářský domeček

Barbara Šabachová, občanka MČ Praha 1 (Komunitní centrum Kampa)

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

00211.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

0022.pdf

26.01.2023

Privatizace bytových jednotek oprávněným nájemcům na území MČ Praha 1 v období let 2002 – 2004

Mgr. Čestmír Hrbáček, občan MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

00221.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0023.pdf

26.01.2023

Reakce na vystoupení jiného občana MČ Praha 1 – Ing. Filipa Dvořáka na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.11.2022

RNDr. Pavel Novotný, občan MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00231.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0024.pdf

26.01.2023

Dotazy na prověření položek ze seznamu investic vložených do domu Novomlýnská 1238/3, Praha 1

Mgr. Čestmír Hrbáček, občan MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

00241.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0025.pdf

26.01.2023

Dotazy na jednání u pana náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Adama Scheinherra, MSc., Ph.D., ve věci omezení tranzitu podél Vltavy Starým Městem po dobu výměny tramvajových kolejí na Malé Straně  

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00251.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0026.pdf

26.01.2023

Energetický management v nemovitostech MČ Praha 1

Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00261.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0027.pdf

26.01.2023

Zrušení Plesu seniorů v letošním roce

Petr Burgr, člen ZMČ Praha 1

Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

00271.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Ivana Antalová, členka RMČ Praha 1

0028.pdf

26.01.2023

Dotazy k naplňování usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ15_0137 ze dne 24.06.2015 ve věci vymísťování tranzitní autodopravy z centra

PhDr. Filip Lachmann, člen ZMČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00281.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0029.pdf

26.01.2023

Žádost o vysvětlení některých kroků z pozice gesčního radního při přijímání usnesení Rady MČ P1 k těmto záležitostem:

• Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo – navýšení rozsahu a ceny plnění u realizace veřejné zakázky „Oprava rozvodů vody v 1. PP a 1. NP paláce Žofín“

• Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo – prodloužení termínu realizace veřejné zakázky „Oprava dlažby na prazích povodňové ochrany paláce Žofín“

• Vyhlášení zadávacího řízení na stavební podlimitní veřejnou zakázku „Oprava uliční fasády domu č. p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39, Praha 1“

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

00291.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0030.pdf

26.01.2023

Dotazy na používání loga s názvem „Transparentní 1“ na některých projektech

PhDr. Filip Lachmann, člen ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00301.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0031.pdf

26.01.2023

Intepelace s dotazy adresovanými řediteli ŠvP Janov nad Nisou

Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1 – předá interpelaci řediteli a zajistí odpověď

00311.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

 

 

Tato interpelace nebyla vznesena dle Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 – bylo využito právo člena zastupitelstva dle ustanovení § 51 odst. 2 písm. b) zákona o hlavním městě Praze, resp. § 87 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze

Přehled interpelací - 3. zasedání dne 14.12.2022

Soubor ke stažení

Datum

Předmět Dotazu / interpelace

Interpelující

Interpelovaný

3. zasedání ZMČ

     

0001.pdf

14.12. 2022

Rozpočet na odstraňování bariér, stavby nových veřejných bezbariérových toalet, stavba schodiště Divadelní, lanovky na Petřín a bezbariérově přístupné volební místnosti

Bc. Emilija Rónová, občanka Prahy 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00011.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0002.pdf

14.12. 2022

Výzvy na předsedu Kontrolního výboru Mgr. Pavla Čižinského k předložení materiálů na Zastupitelstvo MČ Praha 1 a Kontrolními výboru k prověření postupu Rady MČ Praha 1 v případu pronájmu bytu v Pařížské 28, k prověření aktivit navazujících na úkol z usnesení č. UZ20_0167 ze dne 16.09.2020 a případ stavebních aktivit MČ Praha 1 na pozemcích parc. č. 326/1, 326/2 a 333/1 vse v k.ú. Nové Město, obec Praha

Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1

Mgr. Pavel Čižinský, předseda KV ZMČ Praha 1

00021.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Pavel Čižinský, předseda KV ZMČ Praha 1

0003.pdf

14.12. 2022

Opakovaná žádost o přemístění hasičské stanice, resp. zázemí Jednotky sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1 v areálu Novomlýnská, tj. na pozemku parc. č. 333/1 a v budově č. p. 1433, k. ú. Nové Město, Revoluční 28, Praha 1

Vlasta Brtníková, CSc., občanka MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00031.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0004.pdf

14.12. 2022

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru na adrese Maiselova 7, Praha 1

Mgr. Přemysl Drvota, občan MČ Praha 6, v zastoupení svého klienta, společnosti Chronoshop, s.r.o.,

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

00041.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0005.pdf

14.12. 2022

Budoucí formy participace a rozsahu participačních procesů MČ Praha 1

Mgr. Matouš Turek, občan MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00051.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0006.pdf

14.12. 2022

Stavba repliky schodiště z Národní třídy do ulice Divadelní

Jozef Onderka, občan MČ Praha 1

Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

00061.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Vojtěch Ryvola, člen RMČ Praha 1

0007.pdf

14.12. 2022

Využití území Masarykova nádraží a změny funkčního využití souvisejícího území (v prostoru stávajícího kolejiště Masarykova nádraží umožňující zástavbu plochy objektu s funkcí městského jádra včetně veřejného prostoru)

RNDr. Jana Příhodová, občanka

MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00071.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0008.pdf

14.12. 2022

Práce Mgr. Tomáše Macháčka pro MČ Praha 1

Mgr. Pavel Čižinský, předseda KV ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00081.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0009.pdf

14.12. 2022

Rekonstrukce horní části Václavského náměstí, jejíž součástí je také dostavba tramvajové trati

PhDr. Filip Lachmann, člen Zastupitelstva MČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

00091.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0010.pdf

14.12. 2022

Výběrové řízení na provoz sportovních areálů Na Františku a Masná

Mgr. Pavel Čižinský, předseda KV ZMČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

00101.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

0011.pdf

14.12. 2022

Revitalizace hřiště Za Haštalem

Bc. Nikol Švecová, DiS., členka Zastupitelstva MČ Praha 1

Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

00111.pdf   ODPOVĚĎ   Ing. Tomáš Heres, místostarosta MČ Praha 1

0012.pdf

14.12. 2022

Úkony současného vedení tak, aby jednání zastupitelstva bylo více baby a senior friendly

Mgr. Pavel Čižinský, předseda KV ZMČ Praha 1

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

00121A.pdf   ODPOVĚĎ A   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1
00121.pdf   ODPOVĚĎ B   Mgr. Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1

0013.pdf

14.12. 2022

Zřízení Kontaktního místa pro občany – občansko-právní poradny a poradny pro bydlení

Bc. Nikol Švecová, DiS., členka Zastupitelstva MČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

00131.pdf   ODPOVĚĎ   Mgr. David Bodeček, MBA, 1. místostarosta MČ Praha 1

Dotazy a interpelace – archiv 2014 – 2020

Dotazy a interpelace – archiv 2021 – 2022