Zápisy jsou zveřejňovány dle novely Jednacího řádu Rady MČ Praha 1 s účinností od 15.03.2023.

Zápisy z jednání Rady MČ Praha 1 - rok 2023