Den otevřených dveří Pražských služeb bude plný vzdělávání a zábavy

Návštěvníci letošního 23. ročníku dne otevřených dveří Pražských služeb se ani tentokrát rozhodně nudit nebudou. Populární rodinná akce se po několika letech vrací zpět do areálu ZEVO Malešice. V sobotu 18. května dostanou lidé možnost si od 11 do 16 hodin prohlédnout spalovnu, nejmodernější techniku nebo se zábavnou formou vzdělat v informačním a edukativním stánku společnosti. Chybět … Číst více

Dotace v oblasti životního prostředí

Rada městské části Praha 1 vyhlásila Dotační program v oblasti životního prostředí. Smyslem a cílem tohoto dotačního programu je zlepšení životního prostředí formou výsadby zeleně na území MČ Praha 1, ekologická výchova a vzdělávání, zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v útulcích pro opuštěná zvířata i ochrana volně žijících živočichů.    Dotační program je vyhlášen pro tato … Číst více

Antigrafitti program Prahy 1 přináší pozitivní výsledky

Jedním z palčivých problémů Prahy 1 je znečištění historického centra grafittti, či tzv. tagy. Domy, lampy, lavičky, koše, rozvodové skříně, nábřeží, kostely… To vše je často znehodnoceno spreji či fixy. Radnice Prahy 1 z tohoto důvodu začátkem října spustila systémový a koordinovaný antigraffiti program. „Projekt je od počátku spoluprací oblasti životního prostředí a správy majetku MČ Praha … Číst více

Lidarové skenování v Parku Kampa

Park Kampa byl v polovině října prvním místem v rámci Prahy 1, kde byla využita technologie lidarového skenování. Cílem toho skenování byl monitoring vzrostlé zeleně v centru Prahy. Tato inovativní technologii přináší zcela nové možnosti pro efektivní správu veřejné zeleně. “Nejen všeobecně vnímaná jedinečnost tohoto spravovaného území, ale především zákonná povinnost mi ukládá využít při … Číst více

Pneumatiky na sběrných dvorech můžete nyní odevzdat zdarma

Hlavní město Praha navázalo spolupráci se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., na jejímž základě tato společnost v souladu s pověřením uděleným od výrobců pneumatik nově provozuje v rámci sběrných dvorů na území hlavního města Prahy veřejná místa zpětného odběru odpadních pneumatik. Zatímco dosud bylo odevzdávání odpadních pneumatik ve sběrných dvorech HMP zpoplatněno, nově zde mohou … Číst více

Vyhláška o zákazu spalování suchého rostlinného materiálu

Byla přijata nová obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2023 (Usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 6/30 ze dne 14.9.2023) o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území hl. m. Prahy, která vychází z § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška zakazuje spalování … Číst více

Sochy Miminek v parku Kampa se vrací do zrekonstruované Odkolkovské zahrady

V úterý 17. října se vrátí do nově zrekonstruované Odkolkovské zahrady na Kampě sochy Miminek, které byly po dobu prací dočasně přesunuty k Rybářskému domečku. Na začátku srpna letošního roku odstartovala rekonstrukce Odkolkovské zahrady v parku Kampa, kde byly umístěny oblíbené sochy miminek sochaře Davida Černého. Ty našly své dočasné útočiště nedaleko, u Rybářského domečku. Plánované práce jsou … Číst více

2. kolo Dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2023

Rada městské části vyhlásila dne 27. 6. 2023 usnesením č. UR23_0769 druhé kolo Dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2023. Dotační program je vyhlášen pro 2 témata: Ekologická výchova a osvěta Výsadba zeleně, ozelenění fasád, zakládání komunitních zahrad ve dvorech a vnitroblocích v MČ Praha 1 Veškeré detailní informace o programu naleznete ZDE, příslušné … Číst více

Arboristické ošetření kaštanů na Střeleckém ostrově

Odbor životního prostředí a čistoty oznamuje, že v parku na Střeleckém ostrově proběhne nezbytné arboristické ošetření dvou kaštanů, rostoucích na břehu směrem na Staré Město. Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu a představují riziko pro své okolí. Pro jejich zachování na místě je nutné provést částečné snížení a odlehčení koruny. V blízkosti mostu Legií byl … Číst více

Ochrana ovzduší na území hl. m. Prahy

Základním koncepčním dokumentem hl. m. Prahy v oblasti ochrany ovzduší je Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ – Aglomerace Praha – CZ01, který ve spolupráci s hlavním městem Prahou vypracovalo Ministerstvo životního prostředí a byl vyhlášen 21.7.2021 ve věstníku MŽP, ke stažení zde. Za účelem implementace tohoto programu byl Radou hl. m. Prahy schválen Akční plán Programu zlepšování … Číst více

Střelecký ostrov - znovuotevření toalet

31. 8. AKTUALIZACE: Oznamujeme návštěvníkům Střeleckého ostrova, že od středy 31. srpna jsou veřejné záchody nacházející se pod schodištěm znovu otevřeny. Děkujeme za pochopení. 29. 8. Upozorňujeme návštěvníky parku na Střeleckém ostrově, že z důvodu poruchy čerpadel splaškové kanalizace jsou do odvolání uzavřené veřejné záchody nacházející se na ostrově v prostoru pod schodištěm. Omlouváme se … Číst více

Arboristické práce na Střeleckém ostrově

Odbor péče o veřejný prostor, oddělení životního prostředí oznamuje, že v příštích týdnech budou probíhat na Střeleckém ostrově arboristické práce. Bude prováděn bezpečnostní a zdravotní řez stromů. Práce bude provádět odborná firma. Odborný a technický dozor bude provádět soudní znalec se specializací arboristika – posuzování zdravotního stavu, poškození a technologie péče o dřeviny. Práce se … Číst více

Dotační program pro oblast životního prostředí

Městská část Praha 1 pro rok 2021 vyhlásila dne 8. 2. 2021 usnesením Rady městské části č. UR21_0126 Dotační program pro oblast životního prostředí. Smyslem a cílem tohoto dotačního programu je zlepšení životního prostředí formou výsadby zeleně na území MČ Praha 1, ekologická výchova a vzdělávání, zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v útulcích pro opuštěná … Číst více

Informace o provedení ošetření stromů v Lobkovické zahradě

Odbor péče o veřejný prostor, oddělení životního prostředí informuje, že v období od 13.01. do 28.02.2021 (s ohledem na aktuální klimatické podmínky) budou probíhat v Lobkovické zahradě na Petříně zdravotní a bezpečností řezy stromů. S případnými dotazy se obracejte na organizaci Lesy hl.m. Prahy, případně Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, odd. péče o zeleň. Oznámení Lesů … Číst více

Ostrovní ulice - dočasné uzavření podzemního stanoviště na tříděný odpad

Z důvodu probíhající rekonstrukce garáží v budově Národního divadla, kdy není možné zajistit dostatečnou obsluhu podzemního stanoviště na tříděný odpad v Ostrovní ulici, bude toto stanoviště po dohodě s oddělením odpadu MHMP k pondělí 12.10.2020 dočasně uzavřeno. Občané mohou využít okolní stanoviště tříděného odpadu v ulici Krocínova a Voršilská. O znovuotevření stanoviště Vás budeme informovat. … Číst více

Bezpečnostní řez akátu na Kampě

Upozorňujeme, že bude proveden bezpečnostní řez akátu, rostoucího v parku Kampa (před průjezdem k Sovovým mlýnům). Odůvodnění výrazný náklon kmene a excentrická koruna v důsledku dlouhodobé konkurence o světlo se sousedním jírovcem – nebezpečí vývratu. rozsáhlá hniloba kmene na bázi s odumřelými plodnicemi sírovce žlutooranžového Laetiporus sulphureus – nebezpečí mechanického selhání kmene. infikované kosterní větve s rozsáhlou … Číst více

Rabátka v Jungmannově ulici

Na základě častých dotazů občanů Prahy 1 si Vás dovolujeme informovat o aktuálním stavu rabátek v Jungmannově ulici před hlavním vstupem do Škodova paláce. V rámci adaptačních strategií hl. m. Prahy bylo přistoupeno k pilotnímu použití propustného betonu v rabátcích stromů. Jedná se zde o aplikaci nového pochozího neprášivého profilu do rabátek stromů, při zajištění dostatečné propustnosti materiálu … Číst více

Jaký Petřín chceme? Vyhodnocení ankety

V letním vydání JEDNA a prostřednictvím webových stránek jsme vás žádali o zodpovězení otázek na téma Jaký Petřín chceme. Do uzávěrky přišlo 107 odpovědí se zastoupením respondentů všech věkových kategorií – nejmladšímu bylo 21 let,nejstaršímu 92 let. Níže přinášíme shrnutí odpovědí na jednotlivé otázky. Která místa na Petříně rád(a) navštěvujete?• Z odpovědí vychází, že lidé … Číst více

Oznámení o havarijním kácení stromu na Střeleckém ostrově

Dne 21. 5. 2019 bude probíhat kácení havarijního stromu (Javor mléč) na Střeleckém ostrově. Na  předmětný strom byl zpracován znalecký posudek, ze kterého vyplývá následující. Zdravotní stav stromu je silně narušený, bez možnosti stabilizace arboristickým ošetřením, stabilita kmene je nebezpečně snížená v oslabené bazální části působením dřevokazné parazitické houby dřevomoru kořenového. Touto hnilobou jsou napadené i … Číst více

Místostarosta Petr Hejma svolal veřejné setkání k projektům na Petříně

O současnosti a budoucnosti Petřína a jeho zahrad diskutovali na pozvání 1. místostarosty Prahy 1 Petra Hejmy občané z blízkého okolí, magistrátní odborníci a představitelé ateliéru AND. „Chtěl jsem občanům, sousedům i odborníkům nabídnout možnost setkání a diskuse o tomto krásném místě, které máme rádi a na jehož podobě nám všem velmi záleží,“ vysvětlil Petr Hejma, … Číst více

Vyhlášení smogové situace

Vážení občané, dne 8.8.2018 v 16:54 SELČ byla pro území aglomerace Praha vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu. Na jedné stanici byl překročen hodinový průměr troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogamů/m3. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_O3_1_CZ.html. INFORMACE PRO VEŘEJNOST: Při pobytu pod širým … Číst více

II. kolo dotačního programu v oblasti ŽP pro rok 2018

Smyslem a cílem tohoto dotačního programu je zlepšení životního prostředí formou výsadby zeleně na území MČ Praha 1, zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v útulcích pro opuštěná zvířata i ochrana volně žijících živočichů.    1.     Témata programu Dotační  program je vyhlášen pro tato konkrétní 3 témata Číslo tématu název tématu 1 Péče o zvířata 2 Výsadba zeleně – ozelenění … Číst více

Seznam vyhodnocených žádostí o granty pro rok 2018

Rada MČ Praha 1 schválila usnesením č. UR18_0482 ze dne 24.4.2018 přidělení finančních prostředků v rámci Výběrového řízení na udělení grantů v oblasti životního prostředí pro rok 2018 dle přílohy usnesení. Seznam schválených žádostí o granty v oblasti životního prostředí rok 2018 Poř. č. Jméno Adresa Číslo tématu Požadovaná částka Přidělená částka 1. Iva Koucká … Číst více

Oznámení o kácení javoru mléče v Čelakovského sadech

Vážení občané, odbor životního prostředí, jakožto správce parku Čelakovského sady, oznamuje, že v týdnu od 26. 3. 2018 bude v tomto parku provedeno kácení 1ks javoru mléče. Strom již delší dobu vykazoval známky zhoršujícího se zdravotního stavu, docházelo k odumírání vrcholových částí koruny a pádům větších větví. Na základě toho nechal správce parku zpracovat znalecký posudek na stav … Číst více

Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2018

Rada MČ P-1 rozhodla usnesením číslo UR18_0129 ze dne 30.1.2018 vyhlášení dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2018. Témata programu: Péče o zvířata Výsadba zeleně – ozelenění dvorů a vnitrobloků, zakládání komunitních zahrad v MČ Praha 1 Zlepšení vzhledu MČ Praha 1 – květinová výzdoba domů – oken směřujících do veřejných prostranství Žádosti musí … Číst více