Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1 v prvním pololetí roku 2023

Kontejnery budou přistaveny ve stanovený den po dobu 4 hodin, od 14:00 do 18:00

Stanoviště kontejnerůledenúnorbřezendubenkvětenčerven
Besední ul. (č. 2) – roh parčíku27.1. pátek 28.3. úterý 26.5. pátek 
Hellichova ul. 24.2. pátek 25.4. úterý 23.6.
pátek
Cihelná 10.2. pátek 11.4. úterý 9.6.
pátek
Horní Malostranské náměstí24.1. úterý 24.3. pátek 23.5. úterý 
Pohořelec horní parkoviště 14.2. úterý 14.4. pátek 13.6. úterý
Ostrovní ulice u ZŠ naproti č. 1227.1. pátek 28.3. úterý 26.5. pátek 
Jeruzalémská za kostelem sv. Jindřicha 21.2. úterý 21.4.
pátek
 20.6. úterý
Štěpánská x Řeznická17.1. úterý 17.3. pátek 16.5. úterý 
U Dobřenských před křižovatkou s Betlémskou20.1. pátek 21.3. úterý 19.5. pátek 
Široká naproti FF UK 28.2. úterý 28.4. pátek 27.6. úterý
Haštalská u č. 220.1. pátek 21.3. úterý 19.5. pátek 
Masná x Malá Štupartská 10.2. pátek 11.4.
úterý
 9.6. pátek
Dlouhá u č. 4631.1. úterý 31.3. pátek 30.5. úterý 
Barvířská (křižovatka Petrské nám. x Lodecká) 24.2. pátek 25.4. úterý 23.6. pátek

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin (14:00 – 18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl.m. Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, která rozhodla také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

Co lze odložit do VOK

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co nelze odložit do VOK

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. – autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy

Velkoobjemové kontejnery (VOK)

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin (14:00 – 18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl. m. Praha dle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, která rozhodla také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

Co lze odložit do VOK

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co nelze odložit do VOK

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy.

>> Podrobný seznam sběrných dvorů