O současnosti a budoucnosti Petřína a jeho zahrad diskutovali na pozvání 1. místostarosty Prahy 1 Petra Hejmy občané z blízkého okolí, magistrátní odborníci a představitelé ateliéru AND.

„Chtěl jsem občanům, sousedům i odborníkům nabídnout možnost setkání a diskuse o tomto krásném místě, které máme rádi a na jehož podobě nám všem velmi záleží,“ vysvětlil Petr Hejma, který na setkání pozval Dana Frantíka a Zuzanu Hraničkovou z oddělení péče o zeleň MHMP, architekty Jaromíra Kosnara a Ondřeje Smolíka z architektonického ateliéru AND, zástupce Lesů ČR a další odborníky. Setkání zúčastnili i někteří členové Zastupitelstva MČ Prahy 1 – radní Petr Kučera, Valerie Talacko, Tomáš Vích a Petr Scholz.

Hlavními tématy setkání byly připravovaná výstavba zázemí pro údržbu a bezbariérových toalet v dolní části Velké Strahovské zahrady a kácení stromů v Lobkovické zahradě a další plány její revitalizace.

Dan Frantík, vedoucí oddělení péče o zeleň MHMP, občanům představil některé z už realizovaných projektů, jako například opravu zdi u Strahovské zahrady, rozsáhlou revitalizaci parku u rozhledny, opravu kaple křížové cesty a další. Pracuje se rovněž na vyvedení vody ze štol, následné vytvoření rybníčků a další odvedení vody do zahrady nemocnice pod Petřínem.

V souvislosti s Velkou Strahovskou zahradou upozornil, že se chystá zpřístupnění tzv. zásobní zahrady s vinicí a že na celém Petříně (70 ha zeleně) chybí stabilní zázemí pro údržbu. V roce 2015 byly odstraněny nevyhovující staré dřevěné stavby o ploše 150 m2 a na jejich místě vzniklo odpočinkové místo s pítkem a opravenou přilehlou zdí.

O kousek níž, vpravo od vyústění Vlašské ulice, je pak umístěn připravovaný a schválený projekt výstavby uvedeného zázemí s bezbariérovými toaletami z dílny architektonického ateliéru AND. Někteří občané v diskusi vyslovili mj. obavy, aby se výstavba zázemí nestala v budoucnu ospravedlněním pro další stavby v petřínské zeleni.

Velkou debatu vyvolalo dění v Lobkovické zahradě a už uskutečněné kácení stromů, které bylo podle některých občanů příliš rozsáhlé. Podle Dana Frantíka si magistrát nechal vypracovat dendrologický průzkum zahrady, jež dlouhá léta patřila Diplomatickému servisu a nebyla bohužel udržována. Kácení těch nejpoškozenějších stromů, zejména jírovců a habrů, ohrožujících návštěvníky pak povolily orgány životního prostředí i památkářů.

Letos pak proběhne ošetřování – prořezy – dalších už méně poškozených stromů. Na žádost místostarosty Petra Hejmy bude veřejnosti zpřístupněn přehled pokácených a dalších poškozených stromů a měla by se rovněž uskutečnit schůzka přímo v Lobkovické zahradě, kde si občané a magistrátní odborníci přímo na místě vymění své představy o další podobě zahrady, včetně dětského hřiště a plánované kavárny u něj, první terasy pod vyhlídkovou cestou a dalších ploch.

Podle už dříve zveřejněných údajů by do konce letošního roku měla být hotova podkladová dokumentace pro podobu revitalizace Lobkovické zahrady a projednání je plánováno na rok 2020.„Věřím, že dnešní debata byla užitečná pro všechny strany a že přispěje k tomu, aby odborníci starající se o stav naší zeleně měli detailní představy o názorech obyvatel a aby občané mohli včas a efektivně ovlivňovat změny ve svém okolí,“ zhodnotil setkání 1. místostarosta Prahy 1 Petr Hejma.