Odbor životního prostředí a čistoty oznamuje, že v pátek 6. 10. 2023 proběhne v parku Kampa (v Odkolkovské zahradě) kácení javoru stříbrného. Strom se kácí z bezpečnostních a zdravotních důvodů. Předmětný javor roste na travnaté ploše v části parku mezi Sovovými mlýny a Lichtenštejnským palácem, silně prosychá a v minulosti byl již snižován. Kmen má po celé délce prasklinu, na kmeni se nachází plodnice dřevokazných hub, jedna z hlavních větví je již zcela suchá. Strom je nestabilní a nelze provést další snížení koruny, ze stromu by zbyly dvě holé usychající větve. Zdravotní stav a stabilita jsou silně narušené, odumírá i kořenový systém. Reálně hrozí rozpad celé koruny. Bude provedena náhradní výsadba nového stromu.

Děkujeme za pochopení.